Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lederen – et etisk fyrtårn?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lederen – et etisk fyrtårn?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lederen – et etisk fyrtårn?
Den gamle Brukseieren var ofte svært opptatt av sine folk, deres familier og hjemmemiljø. Var det noe mer enn å sikre at de ansatte kunne gjøre jobben sin?

2 Det etiske fyrtårnet? Dagens ledere er nok fjernere fra de ansattes hverdag i dag Mindre gjennomsiktighet Ledelse – Fagforening skaper mer avstand til den enkelte. Tillitsvalgte blir mellommenn Kan det gjøre at fyrtårnet ikke lenger er så synlig?

3 2 fyrtårnledere i 2011 Vi venter alle at statsledere skal mestre uventede, dramatiske hendelser – som terroranslaget mot Regjeringsbygg og AUF. Statsminister Jens Stoltenberg besto prøven. Øvrige partiledere måtte holde en lav profil for ikke å «skygge» for AUFs tragedie. Fabian Stang kunne ta en rolle som ordfører i Oslo. Han tok rollen – og ble et fyrtårn!

4 Finnes Fyrtårn i næringslivet?
Det er mange fyrtårn i næringslivet med utgangspunkt i god Corporate Governence. Men først et eksempel på Fyrtårnsleder ifm krisehåndtering i bedrift: Wilhelm Wilhelmsen da PartnerAir flyet styrtet med over hundre medarbeidere. Steinar Olsen fremstår for meg som en leder som kombinerer god lønnsomhet og etiske holdninger og viser samfunnsansvar. Og det er mange som kunne nevnes – heldigvis!

5 Bedriftens mål Bedriftens hovedmål må være å skape verdier, overleve på kort og lang sikt Men det er viktige mål knyttet til - Ta vare på miljøet - Skape gode arbeidsforhold - Ta Samfunnsansvar i lokalmiljø - ærlighet, raushet og inkludering - kommunikasjonsstrategi

6 Markedet som moralsk problem
Gjennom hele vår kulturhistorie har forholdet mellom marked og moral avfødt en konstant bekymring. Mens det gode samfunn er avhengig av et fungerende marked, så forutsetter markedet igjen at aktørene forfølger sine egeninteresser, hvilket synes å være moralsk tvilsomt. Det er derfor ikke bare det moralsk tvilsomme i seg selv man bekymrer seg for, men det gode samfunns avhengighet av det moralsk tvilsomme!

7 Korrupsjon, den største hemsko for Utviklingsland
«Korrupsjon er det som smører systemet», sier noen. «Alt går så mye bedre hvis alle involverte har en liten bit av kaka» «Det er jo bare småpenger for oss, tenk på hva de store fiskene får under bordet» DETTE ER DÅRLIGE UNNSKYLDNINGER FOR Å HOLDE LIV I NOE SOM ØDELEGGER LAND, REGIONER, BEDRIFTER OG MENNESKENE!

8 Det er da ikke korrupsjon i Norge?
Eksemplene er mange på korrupsjon og korrupsjonslignende saker i Norge. Og det er bare saker som er avslørt! Romerike Vannverk, Kollektivsaken i Oslo, Bærum-saken og mange flere De grove bruddene på korrupsjonsloven er en side, en annen er habilitet, kameraderi etc Hva med folkevalgte? Skaffer de seg fordeler i byggesaker, reguleringssaker, foran i køen osv?

9 Hva er bedriftens etiske utfordringer?
Ærlighet Grådighet. Har topplønninger noe med dette å gjøre? Ved ansettelser: Love mer enn de kan holde Ved oppsigelser: Vente for lenge, og bistå for lite Overfor media: Snakke sant! Internasjonalt: Avstå fra korrupsjon

10 Unngå forkastelige arbeidsforhold
Unngå barnearbeid. Men med omtanke! Skattemoral HMS, ikke sette medarbeidere i fare for å spare penger

11 Store tenkere om næringsvirksomhet
Max Weber: Drivkraften i det kommersielle bør ikke være egeninteressen som hos Adam Smith, men plikten, kallet. Hans Nielsen Hauge refset dem «som av ulyst og dovenhed eller frygt for at tabe det himmelske liggendefææ» holdt seg for god til å drive med de «nyttigste eller meest fordelagtige ting, saasom Kiøpmandskab, Fabriquer og andre store Brug»

12 Våre dilemmaer Skal vi få flere ut av fattigdom, og skal vi kunne produsere mat til 7 milliarder mennesker (Videre vekst mot 9 mrd?) så trenger vi energi. De største energikildene er fossile eller fra atomverk, noe vi mener kan skade vår klode. Satsing på fornybare tar lang tid. Er da vår næringsvirksomhet uetisk? Er vårt forbruk bærekraftig?

13 Klodens urettferdige fordeling
Urettferdigheten er slående: «Vis meg dine foreldre så skal jeg fortelle hvordan din helse skal bli» Norge har «fått» alt: Vannkraft, villfisk, arealer gunstige for oppdrett, mineraler, olje, gass ……og, generelt gode gener.

14 Det flotte med vår kulturarv – ikke minst fra Hans Nielsen Hauge – er at vi føler det ligger en forpliktelse: Benytte våre talenter til å utvikle teknologi som setter oss i stand til å bruke «gavene». Enkelte religioner og kulturer har mange begrensninger, vanskelig å utnytte de fortrinn de måtte ha.

15 Men hva med foreldrene? Er de fyrtårn alltid?
Kan man lære å bli etisk??? Barnehagene/skolene har en stor oppgave Høyskoler, Universitet, - ikke minst Handelshøyskolen NHH og BI Men bedriftenes etiske plattform – og praktiseringen kanskje viktigst- Men hva med foreldrene? Er de fyrtårn alltid?

16 Jeg hører ikke hva du sier, for dine handlinger overdøver dine ord
Kinesisk ordspråk

17 Det er helt i orden, gutt, alle gjør det
(Av Leif Frode Onarheim fritt etter Chicago Sun Times)

18 Da Johnny var seks år gammel, skulle familien skifte kjøkken
Da Johnny var seks år gammel, skulle familien skifte kjøkken. Både rørlegger og snekkere kunne gjøre jobben ”intravenøst”, det vil si svart. ”Det er helt i orden, gutt”, sa faren. ”Alle gjør det.”

19 Da Johnny var åtte, var han tilstede i et familieråd som onkel George hadde kalt sammen for å finne metoder til å snyte på skatten. ”Det er helt i orden, gutt”, sa onkel. ”Alle gjør det.”

20 Da Johnny var tolv glemte han sykkelen på fotballbanen - ulåst
Da Johnny var tolv glemte han sykkelen på fotballbanen - ulåst. Tante Francine sa at de måtte fortelle forsikringsselskapet at sykkelen var låst da den ble borte. Forsikringen dekker jo ikke tyveri av ulåst sykkel!

21 Da han var 15 spilte Johnny ytre høyre på skolens fotballag
Da han var 15 spilte Johnny ytre høyre på skolens fotballag. Treneren lærte han å falle ved den minste berøring av en motstander innenfor straffefeltet, slik at dommeren kunne dømme straffespark. ”Det er helt i orden, gutt”, sa treneren. ”Alle gjør det.”

22 Da Johnny var 16, fikk han sin første sommerjobb på kjøpesenteret
Da Johnny var 16, fikk han sin første sommerjobb på kjøpesenteret. Hans oppgave var å legge de mugne jordbærene nederst i kurvene og de friske på toppen, slik at alt skulle se fint ut. ”Det er helt i orden, gutt”, sa butikksjefen. ”Alle gjør det.”

23 Da han var 18, skulle Johnny få låne familiens daycruiser for å ta en tur langs kysten med noen venner. ”Ta vare på bensinkvitteringene”, sa moren - ”så kan far få pengene refundert av jobben. Han har jo fri bil!” ”Alle gjør det jo!”

24 Da Johnny var 19, tilbød en eldre student seg å svare på eksamensoppgavene, som vennen hadde fått tak i, dersom Johnny ville betale 300kr. ”Det er helt i orden, gutt”, sa den eldre studenten. ”Alle gjør det.”

25 Johnny ble tatt for fusk og sendt hjem fra skolen i vanære
Johnny ble tatt for fusk og sendt hjem fra skolen i vanære. ”Hvordan kunne du gjøre dette mot mor og meg?”, spurte faren. ”Du har aldri lært å gjøre noe sånt hjemme.” Også tanten og onkelen var sjokkerte. Hvis det er noe de voksne ikke kan tolerere, så er det barn som fusker……….


Laste ned ppt "Lederen – et etisk fyrtårn?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google