Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E-CO Vannkraft LFC og AGC Funksjonalitet og muligheter WorkShop 14. juni 2006 System og balansetjeneste prosjektet Vidar Hansen, E-CO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E-CO Vannkraft LFC og AGC Funksjonalitet og muligheter WorkShop 14. juni 2006 System og balansetjeneste prosjektet Vidar Hansen, E-CO."— Utskrift av presentasjonen:

1 E-CO Vannkraft LFC og AGC Funksjonalitet og muligheter WorkShop 14. juni 2006 System og balansetjeneste prosjektet Vidar Hansen, E-CO

2 www.e-co.no Innhold  Aktuelle produkter  Elbas  Tilbakeblikk (WorkShop desember 2005)  LFC – kommunikasjon  AGC  Videre utfordringer  Oppsummering

3 www.e-co.no Aktuelle produkter  Elbas  Automatiske reserver •Normaldriftsreserver, driftsforstyrrelsesreserve •LFC (gjelder kun mot UCTE)  Manuelle reserver •RK •RKOM Fellesnevner er at alle krever nettkapasitet. Hvilke velger vi?

4 www.e-co.no Elbas  Konkurrerer med RKM  Lengre varighet, mer forutsigbart => billigere ? •Gjelder i liten grad i Norge  RKM bygger på et samfunnsøkonomisk prinsipp •Billigste enhet regulerer opp og dyreste enhet regulerer ned  Elbas har kontinuerlig handel og Pay as bid  Stjeler nettkapasitet fra systemtjenester og RK  Dyrt i drift  ELBAS er en blindsvei

5 www.e-co.no LFC – Nødvendige avklaringer  UCTE tillater ikke at sekundær reserver ligger utenfor TSOens kontroll område. •TenneT har definert NorNed til å være innenfor sitt kontroll område •UCTE vurderer å myke opp denne regelen.  ”Kabelen” kan delta direkte i det nederlandske markedet og helst få betalt etter markedets marginalpriser  Overlastbarhet (700 MW er reservert Elspot) => Tekniske løsninger

6 www.e-co.no AGC Elcom LFC - kommunikasjonsprinsipp

7 www.e-co.no AGC  AGC regulerer aggregatene etter inngitt produksjonsplan  Tidsoppløsning på produksjonsplan må defineres ved implementering av systemet  Start / stopp kan velges å tas manuelt med varsling i forkant  Forskyvning av start/stopp tidspunkt i forhold til plan kan stilles pr. aggregat.

8 www.e-co.no Balanseområder  +ProdPlan  -Målt Prod  =Ubalanse  Balansen sjekkes syklisk (normalt hver 4.-10. sek) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Manuell styring ~ ~ AurlandHallingdal Spesial

9 www.e-co.no Håndtering av ubalanse AGC-modus ”Frekvens+produksjon”  Frekvensrespons basert på statikk, frekvensmåling og produksjon beregnes •Viktig med gode frekvensmålinger •Test av aggregatenes frekvensrespons ~ ~ ~ ~ ~ Hz Aggregatmodus •Fleksibel •Supplerende •Statisk + Produksjonplan + Beregnet frekvensrespons - Målt produksjon = Regulering (signal til svingmaskin)

10 www.e-co.no Håndtering av ubalanse forts. AGC-modus ”Økonomisk drift”  AGC beregner hvilke aggregater som det er økonomisk gunstigst å regulere, basert på vannverdi, turbinvirkningsgrad og falltap. ~ ~ ~ ~ ~ Hz Aggregatmodus •Alle aggregater deltar

11 www.e-co.no Håndtering av regulerkraft AGC-modus ”Frekvens+produksjon”  Regulerkraft legges manuelt inn i balanseberegningen til angitt område  Ved første sjekk av balansen oppfattes inngitt regulerkraft som ubalanse og det gis signal om opp/ned regulering. ~ ~ ~ ~ ~ Hz Aggregatmodus •Fleksibel •Supplerende •Statisk + Produksjonplan + Beregnet frekvensrespons - Målt produksjon + RK = Regulering (signal til svingmaskin)

12 www.e-co.no Håndtering av LFC AGC-modus ”Frekvens+produksjon”  På samme måte som regulerkraft kan et LFC-signal legges automatisk inn i balanseberegningen til angitt område som et avvik. ~ ~ ~ ~ ~ Hz Aggregatmodus •Fleksibel •Supplerende •Statisk + Produksjonplan + Beregnet frekvensrespons - Målt produksjon + RK + LFC signal + ………… = Regulering (signal til svingmaskin)

13 www.e-co.no Håndtering av LFC forts.  LFC-verdien kan forhåndsbehandles i et formelverk evt. tabeller for å følge definerte lastendingsprofiler (eks. 7 %/min.)  Formler og tabeller kan også benyttes til lastfølgingstjenester med varierende stigningstall.

14 www.e-co.no Andre problemstillinger  Aggregatene må ha settpunktregulering  Tuning av AGC for hvert aggregat er tidkrevende (to reguleringssløyfer utenpå hverandre)  Aggregatenes frekvensrespons bør stemme med teorien.  Regulerkraft - ubalanseregulering  PFK - ubalanseregulering

15 www.e-co.no Videre arbeid  Ytterligere tilrettelegging for norsk deltagelse mot LFC markeder innenfor UCTE systemet  Kriterier for norske aktører •AGC •Geografisk plassering/ nettkapasitet  Intern norsk organisering •Anskaffelse og utveksling av systemtjenester er en TSO oppgave. •Budgiving / inntektsfordeling

16 www.e-co.no Oppsummering  God rapport som synliggjør viktigheten av å se de forskjellige tjenester/produkter i sammenheng.  Viktig å samordne prosjektene •Konkurrerer om samme overføringskapasitet  Finne løsninger som er til det beste for Norge  Viktig å raskt få på plass rammene for norsk deltagelse i LFC markedet i Nederland.


Laste ned ppt "E-CO Vannkraft LFC og AGC Funksjonalitet og muligheter WorkShop 14. juni 2006 System og balansetjeneste prosjektet Vidar Hansen, E-CO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google