Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LFC og AGC Funksjonalitet og muligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LFC og AGC Funksjonalitet og muligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 LFC og AGC Funksjonalitet og muligheter
WorkShop 14. juni 2006 System og balansetjeneste prosjektet Vidar Hansen, E-CO

2 Innhold Aktuelle produkter Elbas Tilbakeblikk (WorkShop desember 2005)
LFC – kommunikasjon AGC Videre utfordringer Oppsummering

3 Aktuelle produkter Elbas Automatiske reserver Manuelle reserver
Normaldriftsreserver, driftsforstyrrelsesreserve LFC (gjelder kun mot UCTE) Manuelle reserver RK RKOM Fellesnevner er at alle krever nettkapasitet. Hvilke velger vi?

4 Elbas Konkurrerer med RKM
Lengre varighet, mer forutsigbart => billigere ? Gjelder i liten grad i Norge RKM bygger på et samfunnsøkonomisk prinsipp Billigste enhet regulerer opp og dyreste enhet regulerer ned Elbas har kontinuerlig handel og Pay as bid Stjeler nettkapasitet fra systemtjenester og RK Dyrt i drift ELBAS er en blindsvei

5 LFC – Nødvendige avklaringer
UCTE tillater ikke at sekundær reserver ligger utenfor TSOens kontroll område. TenneT har definert NorNed til å være innenfor sitt kontroll område UCTE vurderer å myke opp denne regelen. ”Kabelen” kan delta direkte i det nederlandske markedet og helst få betalt etter markedets marginalpriser Overlastbarhet (700 MW er reservert Elspot) => Tekniske løsninger

6 LFC - kommunikasjonsprinsipp
Elcom AGC

7 AGC AGC regulerer aggregatene etter inngitt produksjonsplan
Tidsoppløsning på produksjonsplan må defineres ved implementering av systemet Start / stopp kan velges å tas manuelt med varsling i forkant Forskyvning av start/stopp tidspunkt i forhold til plan kan stilles pr. aggregat.

8 Balanseområder ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ +ProdPlan -Målt Prod
=Ubalanse Balansen sjekkes syklisk (normalt hver sek) Aurland Hallingdal ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Spesial Manuell styring ~ ~ ~ ~

9 Håndtering av ubalanse
AGC-modus ”Frekvens+produksjon” Frekvensrespons basert på statikk, frekvensmåling og produksjon beregnes Viktig med gode frekvensmålinger Test av aggregatenes frekvensrespons ~ Hz ~ ~ ~ ~ Hz + Produksjonplan + Beregnet frekvensrespons Målt produksjon = Regulering (signal til svingmaskin) Aggregatmodus Fleksibel Supplerende Statisk

10 Håndtering av ubalanse forts.
AGC-modus ”Økonomisk drift” AGC beregner hvilke aggregater som det er økonomisk gunstigst å regulere, basert på vannverdi, turbinvirkningsgrad og falltap. ~ Hz ~ ~ ~ ~ Hz Aggregatmodus Alle aggregater deltar

11 Håndtering av regulerkraft
AGC-modus ”Frekvens+produksjon” Regulerkraft legges manuelt inn i balanseberegningen til angitt område Ved første sjekk av balansen oppfattes inngitt regulerkraft som ubalanse og det gis signal om opp/ned regulering. ~ Hz ~ ~ ~ ~ Hz + Produksjonplan + Beregnet frekvensrespons Målt produksjon + RK = Regulering (signal til svingmaskin) Aggregatmodus Fleksibel Supplerende Statisk

12 Håndtering av LFC ~ ~ ~ ~ ~ AGC-modus ”Frekvens+produksjon”
På samme måte som regulerkraft kan et LFC-signal legges automatisk inn i balanseberegningen til angitt område som et avvik. ~ Hz ~ ~ ~ ~ Hz + Produksjonplan + Beregnet frekvensrespons Målt produksjon + RK + LFC signal + ………… = Regulering (signal til svingmaskin) Aggregatmodus Fleksibel Supplerende Statisk

13 Håndtering av LFC forts.
LFC-verdien kan forhåndsbehandles i et formelverk evt. tabeller for å følge definerte lastendingsprofiler (eks. 7 %/min.) Formler og tabeller kan også benyttes til lastfølgingstjenester med varierende stigningstall.

14 Andre problemstillinger
Aggregatene må ha settpunktregulering Tuning av AGC for hvert aggregat er tidkrevende (to reguleringssløyfer utenpå hverandre) Aggregatenes frekvensrespons bør stemme med teorien. Regulerkraft - ubalanseregulering PFK - ubalanseregulering

15 Videre arbeid Ytterligere tilrettelegging for norsk deltagelse mot LFC markeder innenfor UCTE systemet Kriterier for norske aktører AGC Geografisk plassering/ nettkapasitet Intern norsk organisering Anskaffelse og utveksling av systemtjenester er en TSO oppgave. Budgiving / inntektsfordeling

16 Oppsummering God rapport som synliggjør viktigheten av å se de forskjellige tjenester/produkter i sammenheng. Viktig å samordne prosjektene Konkurrerer om samme overføringskapasitet Finne løsninger som er til det beste for Norge Viktig å raskt få på plass rammene for norsk deltagelse i LFC markedet i Nederland.


Laste ned ppt "LFC og AGC Funksjonalitet og muligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google