Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS HINAS Hvorfor er det et økende antall rettsaker mot offentlig oppdragsgiver når kvaliteten på prosessene bedres Havet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helseforetakenes Innkjøpsservice AS HINAS Hvorfor er det et økende antall rettsaker mot offentlig oppdragsgiver når kvaliteten på prosessene bedres Havet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helseforetakenes Innkjøpsservice AS HINAS Hvorfor er det et økende antall rettsaker mot offentlig oppdragsgiver når kvaliteten på prosessene bedres Havet den 8.sept 2010

2 Utgangspunkt •Vil hovedsakelig ta utgangspunkt i Helseforetakes Innkjøpsservice AS, HINAS •Tror imidlertid at prinsippene og poengene er sammenfallende med annen offentlig innkjøpsvirksomhet •Økende antall rettsaker betyr IKKE nødvendigvis flere brudd

3 Generelt •Mange årsaker til at det tas ut stevning •Næringslivet er blitt mer bevisst sine rettigheter •Næringslivet er blitt tøffere i forhold til off.oppdragsgiver •Lettere å få prøvd sin sak etter KOFA •Store forskjeller mellom bransjene •Store konkurranser = store penger = minsking av økonomisk risiko for saksøker

4 HINAS  Nasjonalt selskap eiet av de fire regionale helseforetakene og som etablerer felles rammeavtaler for sykehusene  17 heltidsansatte  Omfatter samtlige sykehus i Norge  Årlig kontraktsverdi er om lag 3,2 mrd. NOK, fordelt på ca. 50 kontraktsområder (gj.snitt 160 mill./kontrakt)  Innen 2015 skal det handles for ca. 7 mrd. gjennom HINAS

5 Some large projects (tenders)  Ambulance Helicopter (E)300 000 000 NOK  Ambulance Fixed wing(E)300 000 000 NOK  Doctors and nurses subs800 000 000 NOK  Invasive cardiologi (incl.PM)300 000 000 NOK  IT-equipment350 000 000 NOK  Telephone costs120 000 000 NOK  Travelling (in the air)320 000 000 NOK  Medical / technical gases100 000 000 NOK  Blood plasma and PDD 90 000 000 NOK  Energy (petroleum) 85 000 000 NOK  Iinsuline pumps 80 000 000 NOK  Consumption goods (non-core)140 000 000 NOK  Hotel service 60 000 000 NOK

6 Some large projects (tenders)  Ambulance Helicopter (E)300 000 000 NOK  Ambulance Fixed wing(E)300 000 000 NOK  Doctors and nurses subs800 000 000 NOK x  Invasive cardiologi 300 000 000 NOK x  IT-equipment350 000 000 NOK x  Telephone costs120 000 000 NOK x  Travelling (in the air)320 000 000 NOK  Medical gases100 000 000 NOK x  Blood plasma and PDD 90 000 000 NOK x  Energy (petroleum) 85 000 000 NOK  Iinsuline pumps 70 000 000 NOK x  Consumption goods (non-core)180 000 000 NOK x  Hotel service 60 000 000 NOK

7 Forskjellig innhold i stevningen  Sak papir og plastprodukter:  Påstand om feil volumestimat i anbud.  Sak telefoni:  Påstand om feil i evalueringen  Sak Blodplasma:  Påstand om feil vurdering av kvalifikasjoner  Sak Innfordringer:  Forkastet anbud – påstand om feil saksbehandling

8 Nylig gjennomført sak  HINAS bruker KGV (elektronisk system) for innlevering av tilbud.  En av tilbyderne kom ikke inn på systemet innen tidsfristen.  Gjentatte forsøk (viser også loggen)  Fikk levert 2 timer og 10 min. etter fristen  Tilbyder ble forkastet – tilbud ikke evaluert  Krav fra saksøker om å bli evaluert (kvalifisert)  Får IKKE medhold i retten  OBS OBS: Vær påpasselig med tidsfristen. INGEN rom for pragmatikk. Elektronikken låser på tidelen.

9 En annen sak  Skal kjøpes legemidler til behandling av blødere.  Tre tilbydere kvalifisert – den ene vinner HELE kontrakten  Rettsak 1: Tilbyder nr. 2 mener at vinner IKKE skulle vært kvalifisert grunnet manglende dokumentasjon  Retten gir IKKE saksøker medhold  Vi tegner kontrakt  Rettsak 2: Tilbyder nr. 3 saksøker HINAS for 70 mill. kroner da de mener at de skulle hatt kontrakten. Fordi de mener at verken tilbyder nr. 1 eller nr. 2 skulle vært kvalifisert grunnet manglende dokumentasjon.  Retten gir IKKE saksøker medhold  Tilbyder nr. 3 har anket saken til lagmannsretten………

10 Min påstand  Incitamentet for å gå til retten øker proporsjonalt med kontraktsverdien  Strukturen i markedet er vitalt  Datamaskiner selges til alle  Hemofiltrasjonsmaskiner neppe omsettbar utenfor HF  Tap av sykehusene som kunde, betyr for mange, stengte dører og nedleggelse av virksomhet  Tap av kontrakt på 100 mill og ”kroken på døra” vil stimulere til å i hvert fall forsøke domstolene.

11 Min påstand  Deling av markedet var vanlig tidligere. Noen skulle liksom levere i den ene regionen mens andre skulle levere i den andre.  Samkjøp i offentlig sektor var ikke tema  Det fantes ingen regelverk som i dag  Fagområdet ”offentlige anskaffelser” er relativt nytt. Fokus først fra 90-tallet iom ratifiseringen av EØS-avtalen.

12 Tittelspørsmålet Hvorfor er det et økende antall rettsaker mot offentlig oppdragsgiver når kvaliteten på prosessene bedres ?  Leverandørene kjenner sine rettigheter  Det er enklere  Økonomisk risiko er ”liten”  Mer og mer av anskaffelsene legges ut i markedet Dess mer en spesifiserer (ord), dess mer er det å gripe fatt i. Kanskje spesifiserer vi oss ”i hjel”. ”Vi skulle jo bare kjøpe noen penner og papir”

13 Konsekvenser i markedet Non core Core Mange kunderEn kunde


Laste ned ppt "Helseforetakenes Innkjøpsservice AS HINAS Hvorfor er det et økende antall rettsaker mot offentlig oppdragsgiver når kvaliteten på prosessene bedres Havet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google