Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BørsABC 2005 •Innføring i hvordan markedet fungerer, aktørene, første- og andrehåndsmarkedet •Hva påvirker aksjemarkedet •Hva det vil si å være aksjonær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BørsABC 2005 •Innføring i hvordan markedet fungerer, aktørene, første- og andrehåndsmarkedet •Hva påvirker aksjemarkedet •Hva det vil si å være aksjonær."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 BørsABC 2005 •Innføring i hvordan markedet fungerer, aktørene, første- og andrehåndsmarkedet •Hva påvirker aksjemarkedet •Hva det vil si å være aksjonær •Aksjesparing vs spekulasjon •Noe om corporate governance og andre trender i markedet Investor

3 Hvorfor er temaet viktig? •..fordi det i 2004 ble omsatt for1,8 billioner kroner bare i aksjer og grunnfondsbevis på Oslo Børs. Inkl. renteinstrumenter snakker vi om 3 billioner. •..fordi aksje- og verdipapirmarkedet er det mest sentrale finansieringsområdet for næringslivet •..fordi verdipapirmarkedet sammen med valutamarkedet er det mest globale marked man kan tenke seg, og er en forutsetning for vår tids globalisering. •..fordi aksje- og verdipapirmarkedet tar pulsen på verdensøkonomien hver eneste dag, hvert eneste minutt. •..dessuten er verdipapirmarkedet et av de viktigste spareområdene for ”folk flest” og vil bli enda mer sentralt i årene som kommer.

4 Norske husholdningers finansielle formue 30.06.2004 1 600 MRD 17 % andre plasseringer 35 % bankinnskudd 32 % ( 5 % aksjer) Pensjonsforsikring 12 % aksjer 5 % fond (3% a.) 20 % i aksjer

5 NOKIA Tidens spørsmål - hvordan kan jeg finne fremtidens Nokia? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Hvor er i dag fremtidens konkurrenter til Aksjemarkedet leter frem nye selskaper og nye markeder. Noen ganger blir det bobler som aldri hadde livets rett, andre ganger blir det selskaper som vokser frem til ledende posisjoner i næringslivet – nasjonalt og internasjonalt. Alltid handler det om evnen og viljen til å ta risiko!

6 ” Markedet” og omgivelsene Markedet Presse Regjering Kredittilsynet Norges Bank Oslo Børs VPS Forbrukerrådet Interesseorg. Storting Norges Fondsmeglerforbund VFF Omverdenen NFF SELSKAPER INVESTORER ANALYTIKERE MEGLERE

7 Børsens oppgaver •Drive handels / informasjonssystem •Kontroll og tilsyn: –markedsovervåkning –opplysningsplikt / informasjonskrav –flagging og tilbudsplikt –innsideregler –prospektkontroll –vilkår for notering og medlemskap •Aktiv deltaker og premissleverandør for aksjemarkedsrelaterte saker som Corporate Governance, regnskapsstandarder, rapporteringer til markedet og utvikling av nye (spare)produkter. •Informasjon / kontakt med media, myndigheter, investorer, selskaper og publikum BørsABC

8 1. Håndsmarkedet..notering av selskaper første gang – IPO..registrering av ny kapital ved emisjoner..omsetning av tegningsretter Kontrollfunksjon ASA..etablering av selskapet – innhenting av kapital – pålydende verdi...forskjellige former for emisjoner..investorpresentasjoner (roadshow) Meglerhusene – corporate avd...lager prospekt – total gjennomgang av selskapet..verdivurdering – investormøter (salg) VPS..aksjonærregistre – investorinformasjon om eget eierskap og transaksjoner

9 Børsnoteringer i 2004 – flere enn på mange år. Mange nye selskaper på børs – ny optimisme i næringslivet?

10 Emisjoner og utbytte •Offentlig m/ tegningsrett •Offentlig uten tegningsrett •Rettet emisjon •Ansatte emisjon •Ledende ansatte •Opsjoner •Utbytteemisjon •IPO – Telenor / Statoil •Omdannelser – Gjensidige NOR •Tilbakekjøp av egne aksjer •Nedskriving av AK 166,3 MRD i utbytte og 212,9 MRD i emisjoner i perioden 1989 - 2004

11 Utenlandske eier mer enn 50% av den ikke- statlige kapitalen, og øker….. 19952004 Kilde: VPS Eierstruktur Oslo Børs eks. Staten

12 Svensker og aksjer er som nordmenn og melk. De bare må ha det!! Kilde: VPC, VPS, AksjeNorge Ericsson. Statoil

13 2. håndsmarkedet Investorer..kjøper og selger verdipapirer (aksjer etc)..organiserer elektronisk handelssystem..overvåker og informerer om markedet..tilsyn med børsnoterte selskaper VPS..reg. alle endringer i investorenes eierskap..ajourhold aksjonærregistre ASA..oppdaterer markedet med all kursrelevant informasjon Meglerhus.. elektronisk og manuell handel i aksjer for kunder.. analyser, markedsvurderinger, corporateoppdrag

14 F ORVENTET AVKASTNING R ISIKO  Aksjer  Bankinnskudd  Pengemarkedsfond  Obligasjonsfond  Aksjefond  Kombinasjonsfond / Forsikringssparing  Obligasjoner Forholdet mellom forventet avkastning og risiko  Aksjeindeksobligasjoner  Sertifikater Unoterte aksjer 8 Grunnfondsbevis Opsjoner BørsABC • Hedgefond

15

16 Enkeltaksjer; risikabelt og spennende. OBX Fjords børshistorikk Siste år Selskapsrisiko / usystematisk risiko

17 Alle dataserier inkluderer reinvestert utbytte Kilde: Jens P. Heyerdahl d.y., Orkla Vi må lære oss langsiktighet og finne de gode casene.

18 Aksjehandel - hvordan og hvor 1.Henvend deg til din lokale bank eller en megler, direkte, via faks eller internett – eller gå direkte til en av nettmeglerne på Oslo Børs: www.ose.no/meglerewww.ose.no/meglere 2. Opprett VPS-konto. Banken / megler ordner det 3. Pengekonto for dekning av kjøp / transaksjonskostnader 4. Konto for hvor utbytte og salgsbeløp skal overføres 5. Ordre legges inn gjennom oppmøte i banken, hos megler, via fax eller Internett 6. En rekke muligheter for hvordan en kjøps og salgsordre skal behandles av megleren. Børspost, odd-lot etc. BørsABC

19 Når du kjøper (og selger), er aksjens likviditet viktig. •En aksje som handles flere ganger hver dag, har pr. definisjon en riktig pris. •Spread – forskjellen mellom kjøper og selger - forteller mye om likviditeten. •På børs handles det bare i hele børsposter •Men du kan også kjøpe 1 aksje i Hydro…. Kjøper Selger 316316,50 315,50 317,50 314318,50 Ordredybden i en aksje sier noe om interessen og likviditeten i aksjen. Frontline, 1.10.2004

20 Hva bestemmer aksjekursene? •Tilbud og etterspørsel •Selskapenes inntjeningsevne •Rentenivå •Konjunkturene •Oljepris •Internasjonale forhold •Oppfatning av trender •Politiske forhold •Inflasjon •Selskapets aksjonærpolitikk •Utbytte •Oppkjøp •Psykologi •Syn på fremtiden – på kort og lang sikt.. men egentlig dreier det seg om vår subjektivt forskjellige oppfatning av verden

21

22

23

24 USA har vært viktigste bidragsyter til veksten i verdensøkonomien - verdens nest størst økonomi Japan har bidratt negativt. Konsekvenser for fondsparere?

25 Når skal man satse på hva?

26 Risiko og avkastning i internasjonale aksjemarkeder -1.699.7 198637.2 -1.627.143.856.099.718.279.1 -23.443.2 1987-23.46.436.510.3-4.143.2 5.2-13.4 43.27.1 198823.1 43.27.138.028.035.516.538.7 48.81.8 198948.846.123.110.88.31.831.436.8 10.3-36.0 1990-8.91.110.3-16.09.2-36.0-2.1-13.3 -15.149.5 1991-8.8 -15.116.035.649.59.131.318.5 -21.932.3 1992-9.7 -21.9-3.7-9.832.3-21.37.43.4 116.710.1 199336.342.624.436.6116.725.710.121.6 24.1-28.9 19945.1 24.1-1.66.5-28.921.62.0-4.7 0.938.2 199517.06.521.312.522.60.9 38.214.8 33.1-15.4 199614.129.327.417.833.1-15.424.121.8 -23.6 34.1 199725.1 6.722.6-9.5-23.3 -23.6 34.112.4 -31,240,0 199828,2-31,214,83,8-7,64,2728,840,0 -9,388,6 1999 *) 5,116,813,4-9,388,661,538,918, 9 TysklandNorgeStorbritt.Austra.Hong KongJapan USA Frankr. *) Siste 12 måneder pr. 31.08.1999 Kilde:MSCI - US dollar return 25 BørsABC

27 Corporate Social Responsibility Bedrifters Samfunnsansvar BørsABC

28 BørsABC BørsABC Slik er det å være aksjonær •Delta på generalforsamlingen •Stemmerett •Rett til utbytte •Rett til å delta i kapital - utvidelser (emisjoner) •Rett / krav på å få all informasjon fra selskapet •Plikter?

29 Hva er et aksjefond ? •Et aksjefond er en portefølje bestående av minst 16 ulike aksjer. De fleste fond investerer i mellom 40 og 50 aksjer •Investerer hovedsakelig i aksjemarkedet i Norge, i andre enkeltland, i Norden, i Europa, USA og Globalt. •Fondene kan investere i utvalgte bransjer eller næringer. •Aksjefond anbefales for investorer med en tidshorisont på ca. 5 år, p.g.a. konjunktursvingninger. •Sparing i aksjefond kan være basert på månedlig spareavtale, for eksempel 300 kroner, eller engangsinvesteringer. •Aksjefond forvaltes (bestyres) av en eget forvaltningsselskap (Odin, Nordea Fondene, DnB NOR Kapitalforvaltning, Gambak, Skagen; Storebrand kapitalforvaltning, Terra etc) BørsABC

30 BørsABC-II BørsABC-II Ingen må tro at sparing i fond er risikofritt. •Aksjefond har høy risiko, men varierer avhengig av fondstype •Rentebærende papirer har normalt lavere risiko, statsgaranterte papirer har i Norge ingen annen risiko enn renterisikoen.

31 I etterpåklokskapens navn.... •I ettertid er det lett å identifisere oppgangs- og nedgangsperiodene. Fondsparing bør ta høyde for nettopp det. Når er det mest sannsynlig at du selv ville investert eller begynt sparingen? BørsABC

32 •Det er vanskelig å treffe de ”riktige” dagene ”Market Timing” er en risikabel strategi ! Kilde: Fidelity Investment Services Ltd, AksjeNorge - Periode 1986 - 1998 - Annualisert avkastning (% p.a) - Markedsindekser

33 Om du nå hadde litt ekstra….

34 Aksjefond som verktøy “skattemessig fordel” 33 AksjeNorge

35 1 år 2 år 5 år 10 år 20 år 30 år  Aksjer  Obligasjoner  Sertifikat Kilde: Siegel, SB 2004 Maksimal og minimal avkastning fordelt på investeringsperiode (S&P500, 1928 - 2003)


Laste ned ppt "BørsABC 2005 •Innføring i hvordan markedet fungerer, aktørene, første- og andrehåndsmarkedet •Hva påvirker aksjemarkedet •Hva det vil si å være aksjonær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google