Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOL – Leverandørnett Ormen Lange

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOL – Leverandørnett Ormen Lange"— Utskrift av presentasjonen:

1 LOL – Leverandørnett Ormen Lange
Muligheter for regionalt næringsliv? LOL – Leverandørnett Ormen Lange Odd Tore Finnøy

2 Ormen Lange Subsea produksjonsanlegg kombinert med onshore prosess-
og eksportanlegg

3 Nøkkeldata Ormen Lange
Reservoar ~ 400 mrd. sm3 gass m vanndybde 24 brønner Rør inn 2x30” + 2x6” + 1x3” + styringskabler Ca. 120 km til land Prosessering i Nyhamna, Aukra Kapasitet mill. sm3/dag Lagring/utskipning av kondensat 1 eksportgassrør 42” Ca km til England

4 Ormen Lange landanlegg
Administrasjons- område Anleggsleir Strømmottak og distribusjon Prosess- og hjelpeanlegg Fakkeltårn Anleggskai Rørlednings- trase Kondensatlager i fjell Produktkai Væskefanger

5 Kontraktsstrategi Ormen Lange
Norsk Hydro vil: Sørge for at næringslivet får informasjon om strategi og behov Informere hovedkontraktorer om lokale leverandører av utstyr og tjenester Bruke Leverandørnett Ormen Lange (LOL) for kommunikasjon med leverandørmakedet og håndtering av informasjon Informere hovedkontraktorene om aktuelle leverandører av utstyr, materiell og tjenester Ormen Lange

6 Kontraktsstrategi Ormen Lange
Ormen Lange er et krevende prosjekt som Hydro må ha forretningsmessig og teknisk full fokus på for å sikre en vellykket gjennomføring Ormen Lange er et internasjonalt prosjekt, og hvor oppdrag kun kan vinnes etter konkurranse mellom prekvalifiserte bedrifter Hydro Ormen Langes overordnete mål er å legge forholdene til rette for en åpen og god anskaffelsesprosess hvor alle relevante leverandører gis så like forhold som mulig Alle anskaffelser må utføres i overensstemmelse med the European Economic Act (EEA) Ormen Lange

7 Kontraktsstrategi Ormen Lange
Hvordan komme i “betraktning” Melde interesse til og komme i dialog med “riktig” adressat (Hydro, kontraktor) Være kvalifisert (Achilles) “Normale” kriterier for en eventuell ytterligere kvalifisering relatert til det spesifikke oppdrag. Tilfredsstille eventuelle offentlige krav (Off. godkjennelser etc. for bl. a. bygg og anlegg) Referanser Tilgjengelig kapasitet Finansiell styrke Ormen Lange

8 Landanlegg - Utbyggings-/kontraktsfilosofi
”Stick built” – plassbygging Komplette utstyrsenheter Fokus på: HMS Håndterbart antall kontrakter Kompleksitet, lokalisering, grensesnitt Klart definert kommersielt og teknisk ansvar Konkurranse Utnytte mulighetene i leverandørmarkedet Vi er fremdeles i en tidlig fase av utbyggingen og vurderer kontrakts-strategien fortløpende iht. utvikling av teknisk design basis Ormen Lange

9 Utbyggingsaktiviteter Landanlegg
Tidlig oppstart av aktiviteter knyttet mot lokal infrastruktur Anleggsaktiviteter iht. prioriterte områder Adkomstvei, camp, anleggskontor(er) og midlertidig infrastruktur Prosessområde Væskefangerområde Fjellhaller og tunneler Anleggskai Infrastruktur under bakken Veier, fundamenter og bygninger Tilrettelegging av riggområder Installasjon av utstyr, materiell og rør Mekanisk ferdigstillelse Uttesting

10 Bemanning på anlegget Foreløpig oversikt viser en bemanningstopp på 2000+/ personer på anlegget (avhengig av skiftordning) Construction manning Civil manning

11 Landanlegg – Tildelte kontrakter
Engineering, Procurement and Construction Management Assistance (EPCMA) kontrakt for landanlegget Aker Kværner Eng. Engineering kontrakt for grunnarbeider, veier, fjell lager, kaier, adm.bygg, camp etc. Multiconsult Ormen Lange

12 Landanlegg - bygg og anleggs kontrakter
En stor anleggskontrakt, inkl. grunnarbeider, veier, anleggsprovisorier, 2 lagerhaller, kulverter, anleggskai, felles camp, etc. Totalentreprise for administrasjonsbygg Noe bygg-/anleggsarbeid i enkelte kontrakter Byggarbeider (bygninger, fundamenter etc) forselve anlegget vil bli inkludert i en hoved Installasjonskontrakt Ormen Lange

13 Landanlegg – Hoved anleggskontrakt
Utførelse basert på spes.&tegn fra Byggherre Innhold: *Veier, kulverter *Adkomst- og sikringssystemer *Grunnarbeider *Strukturer for rør *2 fjell lagerhaller *Tunnelsystem for kjølevann *Anleggskai/småbåthavn *Anleggsprovisorier *Steinknusing *Betongforsyning *Bygging og drift av felles anleggscamp Forespørsel: Nov. 03 Kontrakt: Mars 04 Ormen Lange Total massehåndtering: 5-6 mill m3

14 Tyngre anleggsutstyr 15 Hjullastere, 15 – 100 tonn
35 Gravemaskiner, 15 – 80 tonn 40 Dumpere, 25 – 65 tonn kapasitet 7 Buldosere, 25 – 100 tonn 10 Selvgående borerigger 4 Tunnel borerigger 6 Veivalsere 3 Mobile knuseverk + Diverse servicebiler, inkludert tankbiler for diesel, tankbiler for eksplosiver, mobilkraner, pick.ups, etc.

15 Landanlegg - Administrasjonsbygg
Totalentreprise Kontorer, kantine, kontrollrom, laboratorium, servicelokaler, lager, brannstasjon, etc. Forespørsel: 1Kv. 04 Kontrakt: 3Kv. 04 Ormen Lange

16 Landanlegg - Kraftforsyning-/fordeling
Totalentreprise Forespørsel: 1Kv. 04 Kontrakt: 3Kv. 04 132kV distribusjons- og fordelings- anlegg Ormen Lange

17 Landanlegg - Tankanlegg
Totalentreprise Forespørsel: 3Kv. 04 Kontrakt: 1Kv. 05 4 tanker ( m3), mek. utrustning, fundamenter og oppsamlingsbasseng Ormen Lange

18 Landanlegg – Hjelpesystemer/prosessanlegg
Innkjøpspakker med totalverdi ca. 2,5 miliarder NOK Forespørsler: 4Kv. 03 – 1Kv. 05 Bestillinger: Des. 03 – 1/2Kv. 05 Ormen Lange

19 Hvem gjør hva Hydro - Kontraktor
Norsk Hydro vil inngå de store bygg-/anlegg-/installsjons- og entreprisekontraktene Anskaffelse av utstyr og materiell under Aker Kværner’s EPCMA kontrakt vil bli forberedt og håndtert av Aker Kværner, og godkjent og signert av Hydro Anskaffelse av utstyr og materiell under totalentreprise kontraktene vil normalt bli inngått av respektive kontraktor Utstyr m/lang leveringstid vil bli kjøpt av Hydro og overført til kontraktor Alle større anskaffelser (> 50 millioner kroner) som inngåes av Hydro må godkjennes i lisensen Ormen Lange

20 Landanlegget – foreløpig tidsplan for oppstart
EPCMA kontrakt tildelt mars 2003 Engineeringskontrakt grunnarbeider tildelt april 2003 Forberedende arbeider 1./2. kvartal 2004 (adkomstvei, forlegning etc) Entreprise grunnarbeider mars 2004 Civil 2 (global) kontrakt(er) 4. kv. 2004 Kontrakter for bygging av prosessanlegg jun.2004–des.2005 (EPC’er, FC’er, entrepriser) Innkjøpspakker for prosessanlegget – 2005 (PAU og PAR)

21 Kraftforsyning - Statnett
Elkraft fra nettet (Kraftbehov 200 – 500 MW) Må ha stabil kraftforsyning Statnett har forhåndsmeldt og konsesjonssøknad er under forberedelse 420 kV linje fra Istad (hovedforsyning) 420 kV linje fra Ørskog (reserve) Planlagt bygging 2005 – 2006 I tillegg foregår utbedringer av regionalnettet uavhengig av Ormen Lange prosjektet Samlet utbygginger i milliardklassen (2-3 mrd)

22 Ormen Lange transportsystem
Nytt eksportrør fra Ormen Lange vil øke den norske eksport-kapasiteten fra 86 til mer enn 106 BSm3/ år

23 Ormen Lange - Offshore 2007

24 Antatt komplett utbygget undervannsløsning etter 2016

25 8-slot produksjons template
Length: 44 meters Width: 32 meters Height: 14 meters Weight: 780 tonnes

26 Pipeline corridor upper headwall
Shelf edge Approx 200 m

27 Antatte hovedkontrakter subsea og rør
Undervanns produksjonsstasjoner (EPC+I) Mudring, steindumping, grøfting Anskaffelse av rør til land (samarbeid med Statoil) UMB – kontrollkabel (EPC) Installasjon av rør og kabler til land Anskaffelse av eksportør (samarbeid med Statoil) Installasjon av eksportrør Subsea kompressorstasjon eller plattform (senere)

28 Offshore – Undervannsinstallasjoner
Det er satt igang parallelle studier for undervannsanleggene (ferdig juni 2003) Prekvalifisering av tilbydere vil bli gjort på bakgrunn av disse studiene Forespørsel sendes ut etter ferien 2003. Kontrakt planlagt tildelt i des.2003/jan.2004 Det foregår utvalgte teknologi-kvalifikasjoner Kontrakt tunge løft planlegges kv – 2. kv. 2004

29 Offshore – Rørledninger og marint arbeid
Tilbud på rør mottatt Kontraktstildeling ca august 2003 Tilbud for installasjon rørledninger grunt vann er mottatt Kontraktstildeling i august 2003 Studier på små rør og kontrollkabler pågår Steindumpingskontrakter forberedes og blir tildelt ultimo 2003

30 Troll Kollsnes i anleggsfasen

31 Troll Kollsnes i anleggsfasen

32 Transport av PAU

33 Troll Kollsnes væske samlere under bygging

34 Pre fabrikasjon til Ormen Lange Typiske PAR’s (Pre Assembled Racks)
Total Weight 280 T Total Weight 350 T Length x Width x Height 40m x 8m x 8m

35 PAU- Typiske eksempler
Weight 600 T Length x Width x Height 27m x 16m x 20m

36 HSE Vision The Ormen Lange field shall be developed, operated and decommissioned while preserving the environment, personnel health and assets The field development shall be completed without injuries We shall demonstrate a strong commitment and responsibility Healthy, challenging and including working environment are basic values Emissions and discharges shall be as low as reasonably practicable, striving for zero emissions, discharges and spills Ormen Lange

37 Main conclusions….. Ormen Lange is probably the world's most challenging deepwater offshore gas project under development Ormen Lange is systematically meeting its development milestones to come onstream as a major European gas source in 2007 Ormen Lange 36602_ * 37 - Hydro Media


Laste ned ppt "LOL – Leverandørnett Ormen Lange"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google