Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Majoran Vivekananthan Ansvarlig redaktør Utrop - Norges første flerkulturelle avis Innvandrere i media.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Majoran Vivekananthan Ansvarlig redaktør Utrop - Norges første flerkulturelle avis Innvandrere i media."— Utskrift av presentasjonen:

1 Majoran Vivekananthan Ansvarlig redaktør Utrop - Norges første flerkulturelle avis Innvandrere i media

2 Historikk •Tvangsekteskapsdokumentarer, Fadime drap, 11. september og Shabana-debatten fører til kursendring i hvordan medier skriver om innvandrere •Fra snillisme til angrep •To polariserte sider den dag i dag •Islamofobi er økende

3 To sider i mediene •På den ene siden: •Mot tvangsekteskap •Vilje til å endre på kvinnens stilling radikalt •Islamkritisk •Assimilering til norske verdier På den andre siden: •Alle som ikke er enig •For tvangsekteskap? •Kvinneundertrykker?

4 Utrop – mange nasjonaliteter

5 ●Ukentlig utgivelse ●Lesertall på 40 000 ●7 ansatte ●13 nasjonaliteter ●Unik tilgang til kilder og saker. ●Presenterer perspektiver som ikke finnes andre steder. ●Politisk- og religiøst uavhengig avis. Utrop – et mediehus

6 Hvem er innvandrere? Høytutdannede Hører på opera Høyere alkoholinntak Akademikere litteraturinteressert Lavtlønnede Dårligere helse Leser mindre aviser

7 Hvem er innvandrere? Høytutdannede Hører på opera Høyere alkoholinntak Akademikere litteraturinteressert Lavtlønnede Dårligere helse Leser mindre aviser Innvandrere?

8 Politimann siktet for drap på samboer

9 Religion, kultur eller gal mannsverk? •Sjalusidrap eller æresdrap? •Kultur eller en gal manns verk? •Æresdrap bunnet i religion? •Hva med konebrenning, spedbarnsdrap, kastesysmet etc? •Reelle problemer finnes, men ofte feil årsakssammenheng

10 Begrepsbruk •Innvandrer •Etnisk minoritetsbakgrunn •Vestlige og ikke-vestlige innvandrere •Asylsøker, flyktning, utlendinger •Norsk-chilensk/-pakistansk/-vietnamesisk •Neger •Våre nye landsmenn

11 Fremstillinger •Et negativt innvandrerbilde •Fotball og krim på topp •Mindre stoff om innvandringsspørsmål •Inkludering og ekskludering •Innenfor: De normaliserte innvandrerne •Innenfor: De gode innvandrerne •Utenfor: De hjelpetrengende innvandrerne •Utenfor: De onde innvandrerne •Muslimske undertrykkere •Lite om diskriminering •Kjønnsforskjeller og generasjonsforskjeller (Merete Lindstad og Øivind Fjeldstad ”Av utenlandsk opprinnelse”)

12 Utrop kampanje

13 Forskning om mediedekning  Når innvandrere beskrives i positive sammenhenger, omtales de som norske.  Når de dukker opp i negative sammenhenger, understrekes deres utenlandske bakgrunn.  Betegnelsen innvandrer brukes nesten utelukkende i negative sammenhenger.

14

15 Norske Etzaz (16) klar for United

16 Utenlandsk opprinnelse

17 Islam som forklaringsfaktor  Muslimer framstilles som fundamentalister  Overgriperne ofte som typiske representanter for muslimsk kultur og religion.  Islam trekkes fram som en forklaringsfaktor i omtale av negative handlinger begått av mennesker som ikke er spesielt religiøse.

18

19 Er innvandring lønnsom? •Hvor mye skatt betaler innvandrere? •Hvor mye overføringer i trygd, andre velferdsordninger? •Brochman-rappporten •SSB-rapporter

20 Manipulerende journalistikk •"På svært lang sikt, i 2100 vil de langsiktige virkningene av en forbigående innvandringsøkning nærme seg null" •"I Norge vil enhver ny gjennomsnittsinnbygger være et statsfinansielt underskuddsforetagende" Altså er både etnisk norske og innvandrere underskuddprosjekter sett fra et økonomisk perspektiv

21 Eldrebølgens utfordring for velferdsstaten "Økt levealder vil utfordre bærekraften i våre offentlige finanser hvis ikke også avgangsalderen fra arbeidslivet øker." -Regjeringens Perspektivmeldingen 2013- 2022

22 Ingen medieomtaler •Perspektivmedingen blir ikke omtalt i noen medier

23 Brochman-utvalgets rapport •Stor mediedekning •"Innvandrere truer velferden" •Mistillitt til ikke-vestlige •Foreslår: Innstramninger i familiegjenforening, endringer regler for trygd •Holdning: "Innvandrere vil ut i arbeidslivet, og at de derfor må tvinges ut gjennom bortfall av stønader"

24 Trygd, pensjon utelatt

25 Innvandrernes bruk av velferdsordninger Kilde: NyAnalyse

26 Arbeidsledighet prosent vs antall •Innvandrere: 6 %, i antall: 21 123 •Afrikanere: 12.5 %, i antall: 3 465

27 Skjev mediedekning •Problemet med Brochmann-utvalget og debatten som har fulgt, er ikke at debattantene lyver. •Problemet er hva man velger å fokusere på og hvordan man gjør det - og alt det man ikke fokuserer på.

28 Somaliere, irakere og afghanere •De svakeste asylsøkerne til Norge: •Den gjennomsnittlige arbeidstilbøyeligheten blant innvandrere til Norge er lavere enn for gjennomsnitts- befolkningen, fordi Norge helt bevisst har valgt å ta imot søkere som er svakere enn gjennomsnittet

29 Hvordan forbedre mediedekning? •Stoff som handler om den gruppen det gjelder, når fram enn generelle innvandrersaker der folkegrupper fra forskjellige kontinenter blir påsatt den felles merkelappen «innvandrer.»

30 Snakke med/om den gruppen det gjelder •Omskjæring/khat og somaliere •Folkehelseinstitutt som advarte mot sex med afrikanere pga fare for HIV •Ikke misbruk! Kriminalsaker /enkeltpersoner •Viktig å definere målgruppe for å nå målgruppe/ sette i gang tiltak

31

32

33

34

35 De gode eksemplene •Dobbelt så mange innvandrere har doktorgrad •Innvandrere står for 2/3 økningen i sysselsettingen •Andelen med høyere utdannelse er høyere blant innvandrere •Flere innvandrerjenter velger høyere utdannelse

36 I am Norway

37 Bestemors oppskrift blir leskedrikk i Norge

38 Kom til Norge som asylsøker, eier asylmottak

39 Motedesigner på internasjonalt nivå

40 Abonner på Utrop! www.utrop.no


Laste ned ppt "Majoran Vivekananthan Ansvarlig redaktør Utrop - Norges første flerkulturelle avis Innvandrere i media."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google