Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon Høstkonferanse AIR Nesøya IL 2011 - ”trygg oppvekst i trygge omgivelser”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon Høstkonferanse AIR Nesøya IL 2011 - ”trygg oppvekst i trygge omgivelser”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon Høstkonferanse AIR Nesøya IL 2011 - ”trygg oppvekst i trygge omgivelser”

2 En liten oppdatering: • Hva ble sagt i presentasjonen på Høstmøte i AIR i 2010 • Hvor er vi nå • Suksesskriterier for et slikt prosjekt

3 Hva skjedde på Holmsbu høsten 2008? Tema den gang var ”Hallsituasjonen i Asker Kommune” ”Bjørn Erik Olsen informerte om den økonomiske situasjonen m.m. og slo fast at Asker kommune hadde lite penger og ingen penger til hallutbygging de nærmeste årene. Kveldens eksterne foredragsholdere tok oss så med på en reise inn i mulighetenes verden. Basert på faktum og erfaring ble vi fortalt at det går an for lagene på eget initiativ, samarbeid med andre lag og med noe hjelp fra kommunen å bygge funksjonelle, rimelig flerbrukshaller. Ulike modeller og løsninger ble vist. Det var en spennende reise! AIR vil sammen med Asker kommune arbeide videre med dette for å kunne presentere en "bruksanvisning" for lagene med det aller første.” På spørsmål fra salen ble ordfører og varaordfører forespurt om muligheten for idrettslagene å leie tomt av kommunen mot å selv utvikle denne. Begge svarte positivt.

4 Status aktiviteter i NIL 1022 medlemmer: •550 aktive fotballspillere •130 aktive i friidrett •80 aktive i vannsport •25 aktive i Hockey •48 aktive i barnegym •60 aktive i tennis Faste arrangementer: •SFO-fotball tirsdag og torsdag: ca. 50 barn •Tine fotballskole: 2 uker i sommerhalvåret med til sammen 150 barn. •Vannsportuke på Hvamodden: 60 barn •Coerver development Weekend: 80 barn •Just 4 Girls: 40 barn •Nesøya rundt 1. mai. Familiearrangement, ca. 600 deltakere •Nesøya Løpet – Høst 2011 – 200 deltakere

5 Videreutvikling Nesøya idrettslag har opplevd en betydelig vekst og som følge av det er antall påmeldte lag til seriespill langt høyere. Det gir begrensninger i forhold til tilgjengelig banetid og nye tilbud. Derfor har NIL siden 2009 jobbet med videreutvikling av anlegget: • Høsten 2009: Innledende samtaler med Asker kommune og AIR. • Årsskiftet 2009/2010: Saken opp til behandling i formannskapet. • Våren 2010: Søknad om rammetillatelse sendes inn til kommunen. • Juli 2010: Enighet om leieavtale, signert i august. Leie kr. 1,-/år. • August: Igangsettelsestillatelse blir gitt. • September/oktober 2010: Grunnarbeider iverksatt i samarbeid med utviklingsprosjekt på naboeiendommen. • Høst 2010: Arbeid med forhåndsgodkjenning av anlegg ifm. Søknad om tippemidler. • Jan 2011: Anbudskonkurranse utlyst for ferdigstillelse av anlegget. • Juni 2011: Grunnarbeidene planlagt ferdigstilt. • Skolestart høsten 2011: Næranlegg for friidrett og ny kunstgressbane klar for bruk. • Våren 2012: Tennisbaner ferdig. Samlet ramme er ca. 7-8 mill. Ca. 500.000,- til prosjektering og forhåndsgodkjenning.

6

7 Hva er suksesskriteriene?

8 Støttefunksjonene er sentral for Nesøya IL, - Suksesskriterium for planlegging og gjennomføring Valgkomité Støttefunksjoner NIL: • Anleggsgruppe (3 stykker) • Markedsgruppe (4 stykker) • Informasjonsgruppe (3 stykker) FotballFriidrett Seiling Tennis Ishockey Hovedstyret ÅRSMØTE Daglig Leder

9 Hvorfor er NIL Anleggsgruppe en suksess? 1.Letter å engasjerer folk i prosjekter. • Begrenset tidsperiode. En startdato og en sluttdato. 2.De føler de behersker og har kompetanse på området og sier letter JA 3.Idrettslaget bruker ressursene mer effektivt ved å bruke kompetansen der den er. 4.Et idrettslag kan lettere få til avtaler utenom normal forretnings - modeller enn en kommune • Vi har fått gode avtaler på avskoging, masseforflytning mm • Vi har fått gode avtaler på ting som faller utenfor eller som dukker opp. • Ex. De bruker lengre tid på bygging og trenger vår plass til brakkene sine. De får lov til det av oss mot at vi får to brakker når de er ferdig! 5.NIL har kjøpt prosjektledelse fra profesjonell partner. Ergo har anleggsgruppen kun han å forholde seg til!

10 Så hva er hurtigoppskriften? 1.Navnet må være ”prosjekt” og det må ha et start- og et slutt tidspunkt 2.Deltakerne må rekrutteres ut i fra kompetanse • Kan godt være forskjellig mennesker i forprosjekt kontra de som gjennomfører, men prosjektleder i idrettslaget må være samme 3.Tett dialog med kommunen • La de være høringsinstans heller en gang for mye enn en gang for lite 4.Løsningsorienter overfor kommunen • Presentere ferdige løsninger med planer, skisser, budsjetter med mer • Ikke snakk om problemer, men om løsninger 5.Kjøpe tjenester på alt som har med kontroll av masser, byggteknisk etc. Krevende dokumentasjon for ettertiden, samt krevende kontroll underveis. 6.Ha litt kremmerånd – gjør gode ”dealer”! • Folk og selskaper sier letter JA til et idrettslag.

11 7er kunstgressbane

12 Området for nye tennisbaner

13 Friidrett - allidrett


Laste ned ppt "Presentasjon Høstkonferanse AIR Nesøya IL 2011 - ”trygg oppvekst i trygge omgivelser”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google