Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personalseminar IOKS Kjøreplan 18.desember 2012 Inderøy kulturhus Versjon 5.desember Kjøreplan og oppgaver 2.januar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personalseminar IOKS Kjøreplan 18.desember 2012 Inderøy kulturhus Versjon 5.desember Kjøreplan og oppgaver 2.januar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personalseminar IOKS Kjøreplan 18.desember 2012 Inderøy kulturhus Versjon 5.desember Kjøreplan og oppgaver 2.januar 2013

2 Copyright © 2010 TotalConsult Kjøreplan onsdag 2.januar •0800Musikkintro (Petter følger opp) •0815Velkommen til idédugnad (Harald Einar) •0830Staben presenterer resultatet fra gruppearbeidene 18.desember. –5 oppgaver, til sammen 20 minutter •0850Oppgave 1 Kulturprofil –Kort presentasjon av oppgavene –Diskusjon ved bordene •0920Alle fargene går til sitt grupperom. –Presentasjon av det viktigste utsagn per gruppe –Flytting innad grupperommet mellom de ulike besvarelsene •0950Pause med kaffe •1010Oppgave 2 Overganger og samhandling –Presenter oppgavene –Diskusjon ved bordet. •1050 Flytting til grupperom –Presentasjon av det viktigste utsagn per gruppe –Flytting innad grupperommet mellom de ulike besvarelsene •1130Lunsj (Forsyn dere og spis ved gruppebordet) •1230Vi lager kor (Roger) •1330Oppgave 3 Prioritering og omdømmebygging –Intro omdømmebygging –Diskusjon ved bordet •1345 Hvert lag går til sitt rom Prioriterer med ”Likes” •1410Pause •1430Konkurranse om navn og slagord •1450Presentasjon fra vært bord – farge for farge •1510Vinner kåres •1520Avrunding ved styringsgruppen: Veien videre •1525Avslutningssang •1530 Slutt

3 Copyright © 2010 TotalConsult Jans intro til gruppeoppgavene •Nå er dere trente oppgaveløsere! Så nå kan dere ta arbeidet ett hakk videre. •Minner om isfjellet – vær på jakt etter det som er spesielt for IOKS •Prøv å tenke adferd; ”hvordan gjør vi det” •IOKS er et oppvekst- og kultursenter –Da er det naturlig at lærere og kulturarbeidere blir de tydeligste –Men, som alle helt sikkert er enige i, men kanskje ikke tenker så mye over i det daglige: –De som har andre roller er også med og preger senteret. Og de er med å gir det identitet og de er viktige i å gjøre senteret til suksess –Mange kunne nevnes, men for eksempel kan det være en i kantina som ser en elev som trenger støtte, eller en renholder – i tillegg til den viktige funksjonen som er jobben deres –Siste jeg var her fikk jeg være med Baard på en tur rundt i kulturhuset. Jeg har selv vært aktiv i skolekorps og idrettsalg. Her har dere allerede mye godt samarbeid på tvers. Og det som foregår i Bibliotek og kulturhus utenfor skoletida er selvfølgelig viktig for IOKS suksess slik visjonen er tenkt. –Derfor: oppgavene oppfattes lett som skoleoppgaver. Løft blikket og forsøk å ivareta hele virksomheten, alle medarbeidere –og hele dagen – fra morgen til kveld!

4 Copyright © 2010 TotalConsult Oppgave 1: Hvordan skal IOKS’ kulturprofil prege virksomheten 1.Hvordan skal kulturprofilen til IOKS oppleves av personale? 2.Hvordan skal kulturprofilen til IOKS oppleves av elevene? 3.Hvordan skal kulturprofilen til IOKS oppleves av foresatte? 4.Hvordan skal kulturprofilen til IOKS oppleves av samarbeidspartnerne? (Høgskole, næringsliv,…) 5.Hvordan skal kulturprofilen til IOKS oppleves av nærmiljøet? (Gi konkrete eksempler!) Innenfor hver farge har ett bord oppgave 1, ett bord oppgave 2 osv. Etter en stund går hele laget (fargen) til sitt rom, henger opp besvarelsene, presenterer for de andre og supplerer de andre besvarelsene på flipoveren.

5 Copyright © 2010 TotalConsult Oppgave 2: Overganger og samhandling Overgang mellom skoleslagene 1.Hvordan best ivareta spenningen ved overgangen mellom skoleslagene 2.Hvordan ivareta muligheten for ”rolleskifte” når du går til neste skole 3.Hvordan (og hvor mye) overføre individuell elevkunnskap til neste skoleslag God samhandling med foresatte 4.Hva kan skoleslagene i IOKS lære av hverandre i mottak av nye elever (på neste trinn) 5.Hva kan skoleslagene i IOKS lære av hverandre i kommunikasjonen med foresatte Innenfor hver farge har ett bord oppgave 1, ett bord oppgave 2 osv. Etter en stund går hele laget (fargen) til sitt rom, henger opp besvarelsene, presenterer for de andre og supplerer de andre besvarelsene på flipoveren.

6 Copyright © 2010 TotalConsult Oppgave 3: Prioritering og Omdømme 1.Hva er bordets 3 viktigste innspill til styringskomiteen som styringskomiteen må ivareta for at IOKS skal bli vellykket –Som støtte til tanken kan dere se det fra ulike perspektiver: –Ansatteperspektiv –Elevperspektiv –Lokalsamfunnsperspektiv –Regionalt perspektiv: Sett fra Steinkjer – for at de skal si ”Look to Inderøy” –Nasjonalt perspektiv: Sett fra Oslo – for at de skal si ”Look to Inderøy” 2.Omdømmebygging 1.Heistest: Du kommer inn i heisen sammen med en du ikke kjenner og skal fortelle om IOKS. Du rekker tre setninger mellom 1. og 8.etasjej: Hva forteller du om IOKS? Alle bord besvarer begge oppgavene Alle bord besvarer begge oppgavene. Etter en stund går hele laget (fargen) til sitt rom, henger opp besvarelsene, presenterer for de andre. Hvert lag prioriterer med ”Likes”.

7 Copyright © 2010 TotalConsult Konkurranse •Hva skal barnet hete? •Konkurranse om å lage det beste navnet på IOKS •Det kåres en dagsvinnner •Hva skal vi være kjent for? •Hvilket slagord, kjennetegn, ”Merke” for IOKS, hva er visjonen, … •Ett ”utsagn” •Besvares på Flipover med gruppenummer Når alle har skrevet nummer og svaret på de to oppgavene på en flipover reiser en fra vært bord og holder opp flipoveren –først de fem i rødt lag –Lagleder leser besvarelsene så setter de seg og neste farge viser fram sine besvarelser, og lagleder leser…osv Styringskomiteen er jury, gjør sine valg og kårer en ”dagsvinner” i hver kategori.

8 Copyright © 2010 TotalConsult

9 Huskeliste •Tusjer, ark, frysetape…vgs •Klistermerker: Merete •Alle sender Merete oppsummering 18.desember ett til to ppt-ark med kopi til Jan •Jan instruerer Jægtvolden om rominnredning •En felles redigeringsdag for data fra Jægtvolden –etter skolebesøk. Mellom 9. og 21. Uke 3. 16. 17,. 18.??? •Premier – 2 bord á maks 6 deltakere betyr 12 premier: Torunn og Sigrid ordner •Åpningsspill: Petter ordner •Kopieres av deltakerlister for hver farge som siste. Legges på bordene som sist •Den komplette listen med inndelingen henges opp ved inngangen. Kopieres. (Jan kan kopiere i A3.) •Nå trenger alle fargene samme oppgaver, så de kan kopieres på hvite ark. •Strengt tatt trenger kanskje ikke oppgavene deles opp med ett spørsmål per ark, bare si at bord nr.1, nr.6, osv løser oppgave 1, …bord 2, 7,.. har spørsmål 2, osv •I så fall trenger vi 160 eksemplarer av alle 3 oppgaver og konkurranseteksten. •Hvis dere ønsker det kan jeg splitte opp oppgavene slik at hvert bord bare har ett spørsmål

10 Copyright © 2010 TotalConsult Rom •Et stort rom med 26 småbord + et bord til stab og ett til styringsgruppa •På samme etasje er peisestua med god veggplass •I 2.etasje er det ett stort rom og ett tilstrekkelig stort rom •Så trenger vi helst to rom i kjelleren •Vi veksler mellom plenumssalen og ett rom for hvert lag. Innenfor sitt rom sirkulerer deltakerne etter anvisning fra lagleder. Dette rommet er merket med gruppens farge og er det samme hele dagen. (Ingen forflytning for øvrig mellom rommene.) •Åpner med flygel i plenumsrom •Vi spiser i plenumsrommet. Buffetlunsj og spiser ved småbordene •Etter lunsj (1330) går vi opp i 2.etasje for korøvelse mens personalet fjerner tallerkener med mer.

11 Copyright © 2010 TotalConsult Gruppeinndeling vanlig font: vgs, bold: ungdomsskolen, kursiv: barneskolen, understreket: Biblioteket *kulturskolen, **Kulturhuset •Bord 1: Bjørn Håvard Bakken*, Erik Kvam, Torunn Zeiner, Roger Hvidsten, Hanne Hollås Aas •Bord 2: Bjørn Bratsberg, Bodil Kolset, Ellen Ingunn Norum, Gerd Sissel Selseth, Anne Siri Wester •Bord 3: Mette F. Brattgjerd, Jannicke Lindstrøm*, Tove Sundfær, Christina Tuset, Hallfrid Solberg** •Bord 4: Gerd Iren Bruås, Lars Lothe, Anne Lena Underland, Sveinung Gravås, Gretha Solberg, Anna Rennemo** •Bord 5: Hilde Brørs, Paal Frode Pettersen, Nils Erik Ystgård, Linda Brandsås Berg, Knut Barli, Kjellrun Kleven* •Bord 6: Annette Dahlø, Johannes Lyngstad, Ann Turid Gangstad, Tor Yngve Nyborg, Kari Fjerstad •Bord 7: Quanlon Dehng, Roger Moen, Trond Brage Kosberg, Anne Karen Hårberg, Olaug Denstadli •Bord 8: Alfa E.N. Diaz, Kari Øyen, Ulf Håkan Lundquist, Brit Elin Aas, Laila Råen, Marit Franssen** •Bord 9: Kim Aleksander Eriksen, Gunvor Ostad, Hild Anne Aas, Gjertrud Strand, Magne Vestrum •Bord 10: Elin K. Evenstad, Inger Johanne Grønnesby, Tor Arild Holthe, Frode Voll •Bord 11: Jon Arild Ferstad, Henning Røe, Ragne Gjemble, Janne Vang; Roger Amund Olsen* •Bord 12: Tone Finsaas, Jostein Råen, Hanne Lenvik, Wigdis Huseth, Hilde Dretvik •Bord 13: Siv Furunes, Heidi Skjerve, Marius Lie, Mildrid Næss, Ole Anton Vist** •Bord 14: Ronni Garli, Lena Sandsaunet, Anne Lise Hofstad Hojem, Elisabeth Kjøsnes, Britt Oddny Helgerud •Bord 15: Aleksander L. Gifstad, Anne Grete Sand, Liv Knudsen, Hanne Volan Agle, Egil Kvam •Bord 16: Ingri A.P.Grønnesby (Ikke 18/12), Maria Stattin, Arne Hegglund, Ann Katrin Ansnes, Laila Marklund, Marit Tronstad •Bord 17: Bendik L. Haanshus, Edgar Størseth, Eva Heggdal, Paul Sagen, Annfrid Uddu •Bord 18: Jørn T. Haanshus, Bente Steensgaard, Liv Signe Saxhaug Munkeby, Solfrid Reitan •Bord 19: Tove W. Haug, Anders Sødermark, Tove Irene Haugbotn, Renate Roel •Bord 20: Gunnar Haugseth, Gunvor Winge, Anders Skarland, May-Liss Gundersen, Halvor Dahl** •Bord 21: Anna C.N. Hegdahl, Merethe Ystad, Ivar Bjerkan, Kari Norum, Liv Kristin Høyem •Bord 22: Marthe N. Hofstad*, Solveig Welde, Rannveig Klepp, Bente Bromstad •Bord 23: Jo L. Jacobsen*, Astrid E.Tvete, Kristin Johnsen, Kristofer Aune, Rune Dyrstad** •Bord 24: Odny Kjelbergnes, Camilla Wolan, Tormod Daling, Janne Kjelvik, Anne Grete K. Petersen •Bord 25: Eva Kjesbu, Unni C. Våge, Ingar Rosø, Kari S Nyborg, Gry Gullbrekken •Bord 26: Keth Ingunn Kleiberg, Trygve Wold, Anne Mette Ness Gausen, Inger Anne Kjelvik; Susann Ulndersaaker** •Rødt lag: gruppe 1-5:Grønt lag: gruppe 6-10, Gult lag: gruppe 11-15, Blått lag: gruppe 16-20, Rosa lag: gruppe 21-26

12 Copyright © 2010 TotalConsult Organisering av arbeidet Styringsgruppe (og arbeidsgruppe): •Aase Bergene (Inderøy videregående skole) •Ingrid Stai Skjesol (Sakshaug skole) •Harald Einar Erichsen (Inderøy ungdomsskole) •Sigrid Bjerkan (Inderøy kulturskole) •Baard Aarnes (Kulturhus) •Torunn Sandstad Næss (Bibliotek) Stab: •Rødt lag: gruppe 1-5: Lagleder: Leif Morten Heggli, Allan Lønnvik •Grønt lag: gruppe 6-10 Lagleder: Merete Røvik •Gult lag: gruppe 11-15 Lagleder: Bjørn Åge Henriksen •Blått lag: gruppe 16-20 Lagleder: Petter Skjervold, Eva Salvesen •Rosa lag: gruppe 21-26 Lagleder: Gerd Elisabeth Mandelid og Sigrun Moen Ferstad


Laste ned ppt "Personalseminar IOKS Kjøreplan 18.desember 2012 Inderøy kulturhus Versjon 5.desember Kjøreplan og oppgaver 2.januar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google