Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mental Health Services in Norway and statistics on use of coercion

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mental Health Services in Norway and statistics on use of coercion"— Utskrift av presentasjonen:

2 Mental Health Services in Norway and statistics on use of coercion
Tonje Lossius Husum, Phd, Clinical Psychologist Post doc researcher- Centre for medical ethics in UiO Mental Health Services in Norway and statistics on use of coercion

3 Norwegian network for research on coercion in mental health services
Tonje Lossius Husum

4 Plan for presentation:
The Norwegian Mental health services The Norwegian Mental health law Coercive interventions used in Norway Statistics on coercion Geographical variation Message from the UN Mention The Norwegian Action-plan for reduced and quality-insured used of coercion in MH Tonje Lossius Husum

5 Hospital services (Specialist health services) Community services
Forensic departements Eating disorders Etc… Involuntary observation and treatment, involuntary treatment and coercive means Regional special Services Hospital Departements Mental health services in the community General Practitioners Psychologists/ Psychiatrics on “contract «District» mental health service DPS Outpatient and Wards with beds and Different kind of outpatient teams (ACT etc) I denne forelesningen vil jeg først presentere meg, og så snakke om etiske problemstillinger relevant i PH med utgangspunkt i bruk av tvang, forskjell i perspektiv mellom helsepersonell og pasient, psykisk helsearbeid som etisk prosjekt og til slutt komme med noen konkrete råd for å bedre pasientenes opplevelse av behandlingen i den psykiske helsetjenesten. Til slutt håper jeg at vi kan få tid til noen spørsmål og diskusjon. Out-patient services, also different kind of teams and some crisis-bed services Involuntary treatment outside institution (TUD)

6 Health regions in Norway (RHF)
Regionale helseregioner (RHF) Helsefortak (HF)

7 Use of Coercion…. Pictures from Google
Noe at det etisk mest utfordrende i psykisk helsevern, er bruk av tvang. Det er også det jeg har vært mest opptatt av, og som har gjort at jeg har nettopp forsket på bruk av tvang. Som dere sikkert har hørt allerede, når man snakker om bruk av tvang i PH så dreier deg seg om: Tvangsinnleggelse, (Tvungent psykisk helsevern og observasjon; med og uten døgn), bruk av tvangsmidler under opphold i institusjon og tvangsbehandling med legemidler (som kan foregå både i og utenfor institusjon. Når det gjelder Tvangsmidler, så bruker vi i Norge (her er det forskjell i bruk mellom land) Belteseng, isolasjon og kortidsvirkende legemidler. Isolasjon brukes mer eller mindre ikke mer i Norge. I tillegg til disse formene for tvang, fattes det i Norge vedtak for skjerming og holdning. Dette kan dere sikkert nå etter den forrige forelesningen.

8 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) – (Norwegian Mental Health Law) Most important sections about which regulate use of coercion: § 2.1. The general rule of consent (voluntary) § 3.1. Medical Examination § 3.2. Decision on compulsory observation § 3-3. Decision on compulsory mental health care (in institution and outside institution) § 3-4. Prohibition against transfer from voluntary to compulsory mental health care § 3.4. Shielding § 4-4. Treatment without consent § 4-5. Connection with the outside world § 4-6. Examination of the rooms and property and personal search § 4-7. Seizures of assets (belag av eiendeler) § 4.7 Urine sample § 4-8. The use of coercive means

9 Coercive means (Tvangsmidler)
a. mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet, herunder belter og remmer samt skadeforebyggende spesialklær (mechanical restraints) b. kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til stede (isolation) c. enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt (acute use of sedative medication) d. kortvarig fastholding (physical restraint) Tonje Lossius Husum

10 Coercive means in Norway (Tvangsmidler)
Mechanical (Isolation) Acute sedative medication Physical restraint + skjerming/shielding Her er illustrasjon av de tvangsmidlene som er lovlig å bruke i Norge i dag: Mekaniske (ulike belter), Isolat, Legemidler og holding. Det brukes lite isolat i Norge i dag. Hun halvparten av sykehusene bruker det, og av dem igjen sto noen få pasienter for halvparten av bruken.

11 Official statistics on coercion
Unfortunately, data on the extent of compulsory treatment are incomplete and partly poor quality. This are the best approximations possible to provide on the basis of existing data…. …fra Tonje Lossius Husum

12 Total admissions in mental health hospital in 2012 - official health statistics
Tonje Lossius Husum

13 Involuntary admissions:
Calculations based on patient data from the NPR show that about 5,400 people were involountary hospitalized a total of 7,800 times in This means that 16 percent of admissions to mental health services for adults occurred under coercion and that one in five inpatients had been involountary hospitalized at least once during the year. Tonje Lossius Husum

14 Short admissions ? Tonje Lossius Husum

15 Short admissions: For involuntary admissions where compulsory mental health care was established, half of patients were discharged or transferred to voluntary treatment within three weeks after the forced admission took place. Tonje Lossius Husum

16 Reduction: ….it’s mowing in the right direction 
Number of compulsory admissions were reduced by approximately four percent from 2011 to 2012, and adjusted for population growth, the decline was six percent. ….it’s mowing in the right direction  Tonje Lossius Husum

17 Stabile geographical variations !!
The analyzes show consistent and significant differences in the extent of forced hospitalizations both between and within health regions, but the difference appears to be somewhat reduced last year. ….it’s mowing in the right direction  Tonje Lossius Husum

18 88 83 64 60 53 48 47 44 43 42 41 36 33 28 25 23 22 19 17 16 14 8 5 4 31 9 18 7 3 13 6 1 11 2 Variation in coercive interventions between acute psychiatric wards – percent of patients (31 wards) Et annet funn som antyder at det rom for redusere bruk av tvang i psykisk helsevern, er den store geografiske variasjonen i bruk av tvang. Dette er et gjentagende funn og gjelder alle former for tvang. Jeg tror at kvalitet på tjenesten generelt og bruk av tvang henger sammen, og at hvis man har fokus på å øke kvaliteten på tilbudet generelt, så vil dette også føre til reduksjon av tvang. Her er tall som viser hvor stor den geografiske variasjonen er i bruk tvangsbehandling, belteseng og i bruk av skjerming. Den store geografiske variasjonen antyder at det forekommer ulik kultur og tradisjoner for når tvangsvedtak brukes. Dette er veldig spennende funn, og foreløpig har ingen greid å finne en fullgod forklaring på hvorfor noen steder bruker gjennomgående mye mindre tvang enn andre steder. Jeg tenker at hvis man hadde hatt mer kunnskap om dette, hadde man også vist mer om hvordan forebygge bruk av tvang. Derfor veldig informasjon og fenomen å undersøke. Sannsynligvis er det komplekse og sammensatte faktorer som fører til at det blir behov for å bruke tvang. Mange av disse faktorene ligger sannsynligvis utenfor sykehus, i kommunen, vedkommende lokalmiljø, hos fastlege, legevakt, pårørende og hos politiet. For å forebygge bruk av tvungent psykisk vern, er det sannsynligvis best å satse på tidlig, forebyggende og lav terskel hjelp i kommunene. Et eksempel på slik type hjelp er ambulerende team fra kommune og DPS. En interessant erfaring i denne sammenheng er en fra UUS – omorganisering førte til halvering av tvangsinnleggelser!!! Akuttavdelinger

19 Tvangsinnleggelser per 100 000 innbyggere 18 år og eldre
Tvangsinnleggelser per innbyggere 18 år og eldre. Fordelt etter pasientens bosted og beregnet som avvik i prosent fra gjennomsnittsrate for landet.

20 Omfang og varighet av tvangsinnleggelser i 2012, fordelt etter pasientens bosted

21 Coercive means 2001 – 2007 (n) Ragnild Bremnes, Trond Hatling og Johan Håkon Bjørngaard (2008): Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern 2001, 2003, 2005 og 2007, SINTEF Helse rapport A8231.

22 Use of coercive means 2001 – 2007 Samlet tvangsmiddelbruk samt skjerming. Antall ganger, timer (mekaniske tvangsmidler, isolering og holding) og pasienter totalt. Alle institusjoner. 2001, 2003, 2005 og 2007.

23 Coercive means in numbers in 2009
From : Innsamling og analyse av data om bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i det psykiske helsevernet 2009 – Bjøkly, Knutzen, Furre & Sandvik (SIFER) (analyzing the coercive means protocols) vedtak («juridical” decisions) (total) about coercive means and shielding towards 2432 persons Involuntary pharmacological treatment: 1875 times towards 712 persons (mean=2.63 times pr. patient) Mechanical restraints: 4426 times towards 1065 persons (mean duration time: 3.25 hours) Isolation: 269 decisions towards 114 persons (mean duration time: 0.53 hours) Psychical restraints: 1680 times towards 574 patients (mean=0.17 hours) Shielding: 2689 times towards 1406 patients (mean= hours) Tonje Lossius Husum

24 Sammenligning av funn i 2009 med funn fra 2001–2007 (Bjørkly et al
Tonje Lossius Husum

25 Number of decisions Tonje Lossius Husum

26 Norway beeing observated from the UN:
Tonje Lossius Husum

27 UN’s conclusive remark towards Norway:
The Committee is concerned about the high frequency of compulsory treatment and confinement in the mental health system of persons with psycho-social disabilities, as well as the inadequate legal framework regulating the application of coercive treatment. (art. 12). The Committee calls upon the State party to ensure full respect for human rights of persons with psycho-social disabilities in cases of treatment in a psychiatric institution, including through ensuring that treatment is based on the free and informed consent of the individual concerned or his or her legal representative. It recommends that the State party amend the Mental Health Act to introduce stricter procedural requirements to ensure that persons with psycho-social disabilities have adequate legal protection against the use of coercion. It also recommends that the State party incorporate into the law the abolition of the use of restraint and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy (ECT). It further recommends that the State party increase the number of community-based services, including peer support and other alternatives to the medical model, for persons with psycho-social disabilities and allocate the necessary financial and human resources for the effective functioning of these services. Tonje Lossius Husum

28 Tiltaksplan for redusert og kvalitetsikret bruk av tvang i psykisk helsevern (Action plan for reduced and quality insured use of coercion) 2006 Tonje Lossius Husum

29 Takk for oppmerksomheten
Tonje Lossius Husum


Laste ned ppt "Mental Health Services in Norway and statistics on use of coercion"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google