Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omstilling og effektivisering: Ledelse i offentlig sektor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omstilling og effektivisering: Ledelse i offentlig sektor"— Utskrift av presentasjonen:

1 Omstilling og effektivisering: Ledelse i offentlig sektor
Lederne Gardermoen,14 Oktober 2011 Omstilling og effektivisering: Ledelse i offentlig sektor Professor Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og asiatiske studier Handelshøyskolen BI

2 KD Knowledge Development Ltd.
Hovedtema Internasjonale utfordringer for offentlig sektor: Globalisering og fri konkurranse Digitalisering og den nye økonomien EU og ”den norske metoden” Hvorfor er dette viktig for stat, kommuner og fylker? Konsekvenser for offentlig ledelse og lederroller Internasjonale ledelsestrender KD Knowledge Development Ltd.

3 Organisasjonsutforming
Lederskapsmatrise Rammebetingelser: Internasjonalt og nasjonalt Brukere, kunder, interessenter Oppgaveløsning Fleksibilitet og effektivitet Organisasjonsutforming Hierarki Gruppe, team, prosjekt Ledere og ledelse Medarbeidere Faglig, personlig og sosial kompetanse KD Knowledge Development Ltd.

4 Global frikonkurranse
Hva skjer: Grenseløst, rask endring, mange ulike aktører og økt kompleksitet og usikkerhet Årsakene: Poltikk, teknologi, økonomi Karakteristika: Deregulering, privatisering, globale selskaper Grenser for det globale markedet? Finansmarkedet – det mest liberaliserte eksempel Hva kan Norge gjøre og offentlig sektor? KD Knowledge Development Ltd.

5 Informasjonssamfunnet
Den nye økonomien: Global Favoriserer immaterielle ting (ideer, informasjon, nettverk) Skaper en stadig mer interrelatert nettverksøkonomi Gjør størelsen på nettverket til en verdi- desto mer omfattende ting blir desto mer verdifulle blir de KD Knowledge Development Ltd.

6 Informasjonssamfunnet - Karateristika -
Mange nye jobber Nye og voksende markeder Nye strategier for bedrifter og offentlig sektor (eCommerce, eBusiness, eGovernment) Økt livskvalitet (enklere for brukerne, bedre tjenester, lettere tilgjengelighet) Økt jobbkvalitet (enklere, økt jobbfleksibilitet, mer fagorientert, avansert teknologi i arbeidet) Bedre opplæringsmuligheter (eLearning) Problemer med “digital divide” (på tvers av land, innen land og på tvers av skoler) KD Knowledge Development Ltd.

7 Kundefokusert offentlig sektor
Resultater av innføring av IKT: Konsentrerer I et front kontor/portal – “one-stop-shopping” Integrerer tjenester standardiserer informasjon - en blankett for mange offentlige tjenester Redefinerer tjenster tilpasser lovgivning og organisasjonsdesign, ny tildeling av ansvar og myndighet, etc. KD Knowledge Development Ltd.

8 EUs konsekvenser: EØS-avtalen - viktigst
Ikke bare regler, men et nytt legalt regime og mer til Økt sikkerhet mot markedstilgang, større forutsigbarhet, harmonisert lovgivning og felles standarder som leder til økt investeringsbehov og som gjør det lettere å eksportere, men: Økt konkurranse i Norges indre marked fordi reduserte handelsbarrierer overfor utlandet fører til økt press mot økt effektivitet, mer konkurranse og færre virkemidler Kommunene kan ikke på samme måte støtte lokalt næringsliv KD Knowledge Development Ltd.

9 Den europeiske utfordringen er ikke bare det indre marked
Schengen Omfattende EU-programmer for forskning og utvikling Omfattende samarbeidsprogrammer for utdanning Omfattende hjelpeprogrammer for næringslivet, regioner og enkelttiltak KD Knowledge Development Ltd.

10 Konsekvenser for kommunene
Kommunenes grenser ”sprenges” Begrenset handlefrihet Totalt ny rolle for kommunene i forhold til næringslivet Rettsliggjøring EØS-regler for kommunale innkjøp EØS-regler for arbeidsmiljø og ansettelsesforhold Tverrkulturelle arbeidstakere Kommuner i Gudbrandsdalen erklært for GATS-frie soner Globale service-leverandører - abonnementsstaten Konvergering mot en NPM modell? KD Knowledge Development Ltd.

11 KD Knowledge Development Ltd.
Offentlig sektor idag Informasjonssamfunnet: Kunnskaper fra en hel verden og til en hel verden Endrer læringsarenaene En viktigere rolle for lokalsamfunnet Skaper nye skillelinjer mellom de som er med i informasjonssamfunnet og de som ikke er med Krever ny kompetanse hos lederene KD Knowledge Development Ltd.

12 KD Knowledge Development Ltd.
Påvirker lederrollen Nye kunnskapskrav Nye roller Mindre hierarki Veiledning som ledelsesstrategi Fleksible organisasjonsformer og relasjoner i organisasjonen Flate strukturer Strategisk tenkning KD Knowledge Development Ltd.

13 Globalisering og offentlige ledere
Internasjonalt orientert? Resultater fra AFFs undersøkelsene av offentlige ledere: 13 % behov for mer innsikt 8 % behov for mer internasjonal erfaring Kan kompenseres av internasjonal utdanning eller tidligere erfaring? KD Knowledge Development Ltd.

14 KD Knowledge Development Ltd.
Ny offentlig ledelse ”Hands-on” profesjonell ledelse Eksplisitte standarder og prestasjonsmåling Større vektlegging av produksjonskontroll Bevegelse mot klarere relasjoner mellom enheter i offentlig sektor Vektlegging av privat sektor lederstil Vektlegging av større disiplin i ressursbruk KD Knowledge Development Ltd.

15 Nye organisasjonsformer
Sjelden har noen reorganisert så mye for så lite – mange eksperimenter De gamle strukturene lever i beste velgående Stort behov, men lite sammenslåing og samordning – mangel på mot?? Behov for reelt sett flatere strukturer - team KD Knowledge Development Ltd.

16 Vellykkede organisasjonsendringer
Krever: Lengre tid enn vi tror At ”trykket” holdes oppe på alle trinnene At organisasjonen må få ro til å utvikle seg Gir: Økt kvalitet Økt effektivitet Økt motivasjon og trivsel KD Knowledge Development Ltd.

17 Hvorfor team – og hva er det?
Bedre prestasjoner og oppgaveløsing Økt fleksibilitet og effektivitet Gjensidig læring og utvikling Enklere koordinering Mobilisering av kompetanse Økt arbeidsglede Ansvarlighet og myndiggjøring Team er ikke gruppe og ikke prosjekt KD Knowledge Development Ltd.

18 Nye organisasjonsformer
Sjelden har noen reorganisert så mye for så lite – mange eksperimenter De gamle strukturene lever i beste velgående Stort behov, men lite sammenslåing og samordning – mangel på mot?? Behov for reelt sett flatere strukturer - team KD Knowledge Development Ltd.

19 KD Knowledge Development Ltd.
Lederrollen Hva kreves? Revurdere rammene for statlig og kommunal virksomhet Arbeide mer med strategi Skape mer fleksible organisasjoner og fleksible arbeidsformer Etablere flate strukturer Innføre mer veiledningsorienterte ledelsesformer Dette kan kun toppleder initiere. Den ensomme toppleder? Kanskje ”coaching” er et svar på hvordan gjøre det lettere og bedre for ham eller henne? KD Knowledge Development Ltd.

20 KD Knowledge Development Ltd.
Coaching er: En type dialog og kontinuerlig kommunikasjonsprosess hvor coachen skaper muligheter for den som blir coachet til å: Fokusere på mål og resultater Bruke hele sitt potensial Løse problemer Øke læring og utvikling Nå resultater KD Knowledge Development Ltd.

21 KD Knowledge Development Ltd.
Coachende ledere Setter mål Utvikler strategier Er fokusert Måler utvikling og fremskritt Sørger for at alle ser det store bildet Utvikler sterke sider og reduserer svakheter Gir ærlige tilbakemeldinger KD Knowledge Development Ltd.

22 Fra målstyring til strategi
Offentlig etater trenger strategisk styring Hva er strategi for en etat i staten eller i en kommune? Strategi og politikkens logikk Hvordan legge opp til en strategi-prosess? KD Knowledge Development Ltd.


Laste ned ppt "Omstilling og effektivisering: Ledelse i offentlig sektor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google