Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omstilling og effektivisering: Ledelse i offentlig sektor Professor Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og asiatiske studier Handelshøyskolen BI Lederne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omstilling og effektivisering: Ledelse i offentlig sektor Professor Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og asiatiske studier Handelshøyskolen BI Lederne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omstilling og effektivisering: Ledelse i offentlig sektor Professor Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og asiatiske studier Handelshøyskolen BI Lederne Gardermoen,14 Oktober 2011

2 Hovedtema  Internasjonale utfordringer for offentlig sektor:  Globalisering og fri konkurranse  Digitalisering og den nye økonomien  EU og ”den norske metoden”  Hvorfor er dette viktig for stat, kommuner og fylker?  Konsekvenser for offentlig ledelse og lederroller  Internasjonale ledelsestrender KD Knowledge Development Ltd.

3 Organisasjonsutforming Hierarki Gruppe, team, prosjekt Medarbeidere Faglig, personlig og sosial kompetanse Ledere og ledelse Rammebetingelser: Internasjonalt og nasjonalt Brukere, kunder, interessenter Oppgaveløsning Fleksibilitet og effektivitet Lederskapsmatrise KD Knowledge Development Ltd.

4 Global frikonkurranse  Hva skjer: Grenseløst, rask endring, mange ulike aktører og økt kompleksitet og usikkerhet  Årsakene: Poltikk, teknologi, økonomi  Karakteristika: Deregulering, privatisering, globale selskaper  Grenser for det globale markedet?  Finansmarkedet – det mest liberaliserte eksempel  Hva kan Norge gjøre og offentlig sektor? KD Knowledge Development Ltd.

5 Informasjonssamfunnet Den nye økonomien:  Global  Favoriserer immaterielle ting (ideer, informasjon, nettverk)  Skaper en stadig mer interrelatert nettverksøkonomi  Gjør størelsen på nettverket til en verdi- desto mer omfattende ting blir desto mer verdifulle blir de KD Knowledge Development Ltd.

6 Informasjonssamfunnet - Karateristika -  Mange nye jobber  Nye og voksende markeder  Nye strategier for bedrifter og offentlig sektor (eCommerce, eBusiness, eGovernment)  Økt livskvalitet (enklere for brukerne, bedre tjenester, lettere tilgjengelighet)  Økt jobbkvalitet (enklere, økt jobbfleksibilitet, mer fagorientert, avansert teknologi i arbeidet)  Bedre opplæringsmuligheter (eLearning)  Problemer med “digital divide” (på tvers av land, innen land og på tvers av skoler) KD Knowledge Development Ltd.

7 Kundefokusert offentlig sektor  Resultater av innføring av IKT:  Konsentrerer I et front kontor/portal – “one-stop-shopping”  Integrerer tjenester standardiserer informasjon - en blankett for mange offentlige tjenester  Redefinerer tjenster tilpasser lovgivning og organisasjonsdesign, ny tildeling av ansvar og myndighet, etc. KD Knowledge Development Ltd.

8 EUs konsekvenser: EØS-avtalen - viktigst  Ikke bare regler, men et nytt legalt regime og mer til  Økt sikkerhet mot markedstilgang, større forutsigbarhet, harmonisert lovgivning og felles standarder som leder til økt investeringsbehov og som gjør det lettere å eksportere, men:  Økt konkurranse i Norges indre marked fordi reduserte handelsbarrierer overfor utlandet fører til økt press mot økt effektivitet, mer konkurranse og færre virkemidler  Kommunene kan ikke på samme måte støtte lokalt næringsliv KD Knowledge Development Ltd.

9 Den europeiske utfordringen er ikke bare det indre marked  Schengen  Omfattende EU-programmer for forskning og utvikling  Omfattende samarbeidsprogrammer for utdanning  Omfattende hjelpeprogrammer for næringslivet, regioner og enkelttiltak KD Knowledge Development Ltd.

10 Konsekvenser for kommunene Kommunenes grenser ”sprenges”  Begrenset handlefrihet  Totalt ny rolle for kommunene i forhold til næringslivet  Rettsliggjøring  EØS-regler for kommunale innkjøp  EØS-regler for arbeidsmiljø og ansettelsesforhold  Tverrkulturelle arbeidstakere  Kommuner i Gudbrandsdalen erklært for GATS-frie soner  Globale service-leverandører - abonnementsstaten  Konvergering mot en NPM modell? KD Knowledge Development Ltd.

11 Offentlig sektor idag Informasjonssamfunnet:  Kunnskaper fra en hel verden og til en hel verden  Endrer læringsarenaene  En viktigere rolle for lokalsamfunnet  Skaper nye skillelinjer mellom de som er med i informasjonssamfunnet og de som ikke er med  Krever ny kompetanse hos lederene KD Knowledge Development Ltd.

12 Påvirker lederrollen  Nye kunnskapskrav  Nye roller  Mindre hierarki  Veiledning som ledelsesstrategi  Fleksible organisasjonsformer og relasjoner i organisasjonen  Flate strukturer  Strategisk tenkning KD Knowledge Development Ltd.

13 Globalisering og offentlige ledere  Internasjonalt orientert?  Resultater fra AFFs undersøkelsene av offentlige ledere:  13 % behov for mer innsikt  8 % behov for mer internasjonal erfaring  Kan kompenseres av internasjonal utdanning eller tidligere erfaring? KD Knowledge Development Ltd.

14 Ny offentlig ledelse  ”Hands-on” profesjonell ledelse  Eksplisitte standarder og prestasjonsmåling  Større vektlegging av produksjonskontroll  Bevegelse mot klarere relasjoner mellom enheter i offentlig sektor  Vektlegging av privat sektor lederstil  Vektlegging av større disiplin i ressursbruk KD Knowledge Development Ltd.

15 Nye organisasjonsformer  Sjelden har noen reorganisert så mye for så lite – mange eksperimenter  De gamle strukturene lever i beste velgående  Stort behov, men lite sammenslåing og samordning – mangel på mot??  Behov for reelt sett flatere strukturer - team KD Knowledge Development Ltd.

16 Vellykkede organisasjonsendringer Krever:  Lengre tid enn vi tror  At ”trykket” holdes oppe på alle trinnene  At organisasjonen må få ro til å utvikle seg Gir:  Økt kvalitet  Økt effektivitet  Økt motivasjon og trivsel KD Knowledge Development Ltd.

17 Hvorfor team – og hva er det?  Bedre prestasjoner og oppgaveløsing  Økt fleksibilitet og effektivitet  Gjensidig læring og utvikling  Enklere koordinering  Mobilisering av kompetanse  Økt arbeidsglede  Ansvarlighet og myndiggjøring  Team er ikke gruppe og ikke prosjekt KD Knowledge Development Ltd.

18 Nye organisasjonsformer  Sjelden har noen reorganisert så mye for så lite – mange eksperimenter  De gamle strukturene lever i beste velgående  Stort behov, men lite sammenslåing og samordning – mangel på mot??  Behov for reelt sett flatere strukturer - team KD Knowledge Development Ltd.

19 Lederrollen Hva kreves?  Revurdere rammene for statlig og kommunal virksomhet  Arbeide mer med strategi  Skape mer fleksible organisasjoner og fleksible arbeidsformer  Etablere flate strukturer  Innføre mer veiledningsorienterte ledelsesformer  Dette kan kun toppleder initiere.  Den ensomme toppleder?  Kanskje ”coaching” er et svar på hvordan gjøre det lettere og bedre for ham eller henne? KD Knowledge Development Ltd.

20 Coaching er: En type dialog og kontinuerlig kommunikasjonsprosess hvor coachen skaper muligheter for den som blir coachet til å:  Fokusere på mål og resultater  Bruke hele sitt potensial  Løse problemer  Øke læring og utvikling  Nå resultater KD Knowledge Development Ltd.

21 Coachende ledere  Setter mål  Utvikler strategier  Er fokusert  Måler utvikling og fremskritt  Sørger for at alle ser det store bildet  Utvikler sterke sider og reduserer svakheter  Gir ærlige tilbakemeldinger KD Knowledge Development Ltd.

22 Fra målstyring til strategi  Offentlig etater trenger strategisk styring  Hva er strategi for en etat i staten eller i en kommune?  Strategi og politikkens logikk  Hvordan legge opp til en strategi-prosess? KD Knowledge Development Ltd.


Laste ned ppt "Omstilling og effektivisering: Ledelse i offentlig sektor Professor Kjell A. Eliassen Senter for europeiske og asiatiske studier Handelshøyskolen BI Lederne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google