Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leder Distriktets Prosjekt komite

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leder Distriktets Prosjekt komite"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leder Distriktets Prosjekt komite
SERVICE PROSJEKTER Foredrag PETS 22 mars 2014 Thor Hægh Leder Distriktets Prosjekt komite

2 Et prosjekt er: En aktivitet gjennomført innen et definert tidsrom og med gitte økonomiske rammer. Prosjekter kan spenne over aktiviteter fra utmerkelser til enkelt personer - til offshore utbygginger Thor Hægh

3 Rotarys motto er ”Service above Self”
Det vil si at vi skal bidra med å hjelpe andre i privatliv, yrke og samfunnsliv. Vi skal stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred Derfor står prosjektarbeid sentralt i Rotarys arbeidsform Thor Hægh

4 Intet prosjekt er for lite eller ubetydelig, spesielt ikke for dem som får glede av det.......
Tidligere IR president Bhichai Rattakul uttalte: "I believe we can change the world, one life at the time. No project is too small or insignificant, especially to those who benefit. My hope is that these seeds of service will blossom and live on for countless generations to come." I strategiplanen for Rotary i Norge er alle klubber anbefalt å ha minst ett levende prosjekt gående Thor Hægh

5 - kronerulle / lotteri / driftsoverskudd
PROSJEKTMIDLER Prosjektmidler kan komme fra: Klubben selv: - kronerulle / lotteri / driftsoverskudd inntektsgivende prosjekter Distriktet: - Tiltaksfondet - District Grant - Norfo: Ungdoms og tiltaksfondet Rotary Foundation: Global Grant District Grant - Andre fond som eksempelvis GjensidigeStiftelsen Thor Hægh

6 Prosjekt oversikt Rotary Distrikt 2310
Per Nr Klubb Prosjekt tittel Status Formål Sted 1 Akersborg Seiltokt I gang Strukturere og hjelpe ungdom med vanskelig fortid til bedre fremtid Lokalt 12848 " Støtte Blindernveien skole Støtte til innkjøp av PC'er Camphill Støtte til bo og arbeidsfellesskap for voksne som trenger spesiell omsorg Camphil l/ Tsjekkia 12853 Athenæum Zulufadderprosjekt 2008 Avsluttet Hjelpe barn som har blitt foreldreløse pga hiv/aids Durban/Sør-Afrika Støtte Alfredheim barnehjem Økonomisk støtte til barnehjemsbarn Philani Oral Health Plan Tannhelseprosjekt for barn i Cape Town Cape Town /Sør-Afrika Gimle Bunkerprosjekt, Oslo Handelsgym Skaffe tilveie info om hva som skjedde her under 2. verdenskrig 12872 Holmenkollen Anskaffelse av skolemøbler Skape bedre læringsmiljø for barn ved offentlige skoler i Cirebon og omegn Cirebon/Indonesia Majorstuen Yrkeskole for barnehjemsbarn Bygge og utstyre en yrkesskole for barnehjemsbarn ( år) Bishkek/Kirigistan Bishkek Hybelhus Bygge og utstyre et hybelhus for elever ved Yrkesskole Barnekunstprosjekt i Kirgisistan Arrangere et barnekunst et program i Bishkek, Kirigistan Husleiestøtte til Barnehjemsbarn Nødvendig støtte for å skaffe seg bolig for å få arbeid 12882 Støtte til Mariastiftelsen Økonomisk støtte 12883 Maridalen Utvikling av Rehabiliteringssted Utvikle et rehabiliteringssted for bl.a. trafikkskadde ved Skar leir Nordberg Barnesenter Kiev Årlig Økonomisk støtte for bedring av gatebarns hverdag Ukraina Oslofjord St Halvard Flags for Schools 56 internasjonale flagg innkjøpt og representerte nasjonaliteter på en skole Gave til Frelsesarmeen Innsamling av julegaver som overleveres Frelsesarmeen i Oslo Children of Andes Støtte til prosjekt i regi av Oslo Nord Ecuador Oslo Young Friends Støtte til Oslo Vest RKs prosjket Balkan/Norge 12894 Yrkesveiledning Yrkesveiledning Oslo Handelsgymnas Oslo Vest Yong friends Støtte til studenter fra Balkan til studie opphold på Nansenskolen og Universitetet i Oslo Internasjonalt Enlightment trough solar power Idefase Pilotprosjekt for å vurdere solcelle energi i områder uten elektrisitet Syd Afrika Røa TV aksjonen 2012 Avslutet Innsats for innsamling til Amnesty International Munje i Kenya. Prosjekt #4, Skolen Rehabilitering av skolebygg Kenya Uranienborg Eldretur (Frogner eldresenter) Biltur, piknik og kultur på et sted som f. eks. Blaafarveværket. Salg av teaterbilletter Salg av teaterbilletter til Folketeateret hvor overskudd gikk til veldedig formål Sortering og salg av bøker Bøker fra overskuddslager sortert og solgt på stand på messe, Støtte til barnehjem i Lithauen Støtte til Barnehjem i Lithauen, barn mellom 0 – 18 år. Kjøpt og pusset opp ro/seilbåt. Litauen Vestheim Heggeli Barnehjem Rehabilitering av bygning samt hjelp til at disse barna får oppleve det norske barn får 2 Bekkelaget Palestinian Child Club Jalazone Innrede skolebygg klasserom, kontorer, garderobe m/toaletter Norge 12862 Ekeberg Støtte til 2 øyeklinikker Videreutdannelse av øyeleger Kongo Støtte Mariastiftelsen konomisk støtte til Mariastftelsen Deltakelse i SAFIR Økonomisk støtte til Senter For Frivillig Innsats i Rusfeltet 12868 Grorud Operasjonsutstyr Innkjøp av øye operasjonsutstyr til sykehys i India India Groruddalen Yrkesutdanning for barn Støtte til yrkesutdanning for barn/ungdom ved dagsenteret Hand in Hand Riga/Latvia Dagravn prosjektet Modell etter nattravning være synlig på dagtid på skolevei, forebygge mobbing og uro Bestemannspremie Premie og diplom en elev ved Bjerke vgs. som har utmerket seg på en spesiell måte, 21183 Hovin The Child is innocent Støtte til utdanning av flyktninge barn i Nord-Uganda Uganda Oslo Nord Støtte skole i Quito, Ecuador Undervisning av ca 50 elever , fra klasstrinn 3 + voksen opplæring i helse og ernæring Bibliotek prosjektet Innkjøp av bøker til bibliotek på Romsås spesielt rettet mot ungdom Sjakkdalen Sjakk klubb for invandrerungdom 12895 Uganda (DSG) Østensjø Dugnadsarbeid Østensjøvannet Rydding/fjerning av trær, busker og kratt i en bygningsruin som ligger ved Østensjøvannet Østensjø kalenderen Salg av annonser til støttespillere produksjon av kalender med flotte bilder fra nærområdet, Thor Hægh

7 Thor Hægh Bekkestua Anestesi - Afganistan I gang
12857 Bekkestua Anestesi - Afganistan I gang Opplæring av anestesileger i Kabul, Afganistan Afganistan " Etablering av Interact klubb Internasjonal Interact klubb etablert på Bekkestua, Lokalt Støtte Bekkestua ungdomsskole Idefase Økonomisk støtte til Internasjonal solidaritetssklasse ved Bekkestua vgs Ecuador Bærum Boysens Turvennprosjekt Årlig 2-3 medlemmer går gjevnlig tur med personer med psykiske lidelser Oppdagelsesreise i musikkens verden Studentet ved Norges Musikkhøyskole 0pplever å ha nytte av utvidet møte med publikum Leksehjelp Skui skole Barna ser ut til å trives med å få hjelp av "godt voksne" leksehjelpere India prosjektet Gi unge kvinner i India en datautdannelse for kvalifisering til arbeid India Støtte til zulu-kommunen Gamalakhe Hjelp ti foreldreløse barn i Sør Afrika sammen med Sandvika RK Sør-Afrika Vennskapsklubb i Sverige Vennskapsklubb i Sverige for å utveksle erfaring, knytte bånd og etablere vennskap . Yrkesveiledning Flere hundre fornøyde avgangsstudenter fra Nesbru videregående skole Mentor/ungt entreprenørskap Gi elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer.G 60-års jubileumsprosjekt Plan I tillegg til markering for klubbens medlemmer vil det klubben gi midler til et veldedig formål FrivilligBørs FrivilligBørs kordineres av Bærum Kommune. Rotary har spesielt ansvar for Meglerne. Juleboden og Sandvikadagene Salg av sveler og brente mandler fra egen rotarystand, samt markedsføring av Rotary Bærum Vest ”Veilederen” – boligsosialt arbeid Sammarbeid kommunen,vedrørende kontakt med nyinnflyttet flyktningefamilie Haug skole og ressurssenter Årlig bidrag til skolen til støtte for avlastning/ferieopphold Båttur for handikappede Regionalt fellesprosjekt, båttur med MS Rigmor for handicappete Rotary julebod i Sandvika Fellesstand ved Julebodene i Sandvika med Regionens klubber Utdanning for handicapede barn Tilrettelegge forholdene slik at barn med funksjonshemmimg blir integrert i vanlig skolegang Asarbajdsjan 27565 Bærums Verk Greinehytta Betjening av Greinehytta lørdager og søndager i vinterhalvåret Stipend Utdeling av stipend til yngre under utdannelse Eiksmarka Rotary stand i Sandvika Fellesstand ved Sandvika Byfest og Julebodene i Sandvika med Regionens klubber Kishenyi vannprosjekt Avsluttet Gjennom TRF finasiere renseanlegg for drikkevann Kishenyi/ Uganda (MGP) Viderføring av Vannprosjekt i gang Opprette vannpost ved skole og helsesenter Kisheney, Uganda Jazzkonsert Gjennomføring av jasskonsert i Østerås kirke ERK-prisen Økonomisk støtte til en person i lokalmiljøet som har gjort en ekstraordinær innsats Salg av Rotary cpser og jakker Skaffer inntekt til Polio-aksjonen. Positiv profilering av Rotary når jakke og caps benyttes. Distrikt Næringslivs seminar for lokale SMB Gi lokale næringslivsledere økonomisk og ledelsesmessig Rotary Peac Fellow Fått valgt og godkjent kandidat for et 2-årig masterstudie ved et Universitet i Australia Internasjonalt Deltaker Ryla Finansierin g av en elev ved Eikeli VGS som har fremhevet seg spesielt til deltakels på RYLA 12877 Kolsås Ungt entrprenørskap Mentorvirksomhet ved Rud vgs for hjelp til ungdom som vil etablere egen bedrift Gardekonserten H.M. Kongens Gardes Musikkorps holder en årlig konsert i Bærum Kulturhus i Sandvika i regi av Kolsås Rotaryklubb og Kolsås Inner Wheel. Ungdomsutveksling Jevnlig utveksling av studenter for å bidra til utdannelse og internasjonal forståelse Kirkekaffe Arrangerer kirkekaffe i Tanum menighetshus første søndag etter nyttår Granly Dagsenter Kjøring av slagpasienter fra eget hjem til Granly og retur, en gang per uke Elkverusken Rydding langs Isi-elven 2 dager per år i en lengde av 3 km (støttes av kommunen) Service senter Gamalakhe Økonomisk støtte til dagsenter for zulu-barn der foreldre er døde av aids Gamalakhe/Sør-Afrika Benken på Kolsåstoppen Jevnlig vedlikehold av sittebenken på Kolsåstoppen til glede for turgåere Holmenkolltreff Samling av utvekslingstudentrene til aktiviteter og hygge i Hulmenkoll uken Regionalt Lysaker Chefe Water and Sanitation samarbeid med Norske kvinners Sanitetsf. For bedring av helse og sanitære forhold Chefe/ Etiopia Sandvika Medarrangør av H.T. hvor utvekslingstudentene samles under Holmenkolluken Rus info Utdeling av hjelpemiddel for forebyggelse rusmisbruk blant ungdom Hedersgaven Utdeling av en hederspris til en bæring for fortjenestefull innsats i nærsamfunnet Vår- og Høstkosten Deltakelse i vår og høstopprydding i Sandvikas gater og plasser Julebod Salgs og informasjonsbod for støtte til Polio Plus i samarbeid med flere Bærumsklubber Turvennprosjektet Ukentlig spasertur med eldere og sykehjems beboere som trenger følge Gamalakhe (Syd-Afrika) Internasjonalt (MGP) Støtte til Fadderbarn Økonomisk støtte til 2 fadderbarn ved Gamalakhe dagsenter Munster Development Center, Støtte tilinnredning av ved Munster Developement center Munster/Sør-Afrika Bydagene Thor Hægh

8 Thor Hægh Asker Hjelp til Fattige i Kosovo og Albania I gang
Asker Hjelp til Fattige i Kosovo og Albania I gang Distribuering av klær og sykehusmateriell Makedonia og Kosovo " Yrkersveiledning Asker VGS Årlig Gi skoleelever mulighet til å snakke med folk med yrkeserfaring Lokalt Julepakker til dårlig stilte i Asker Utdeling av bl.a. matvarer til de som er knyttet til Kirkes feltarbeid i Asker Bleikerprisen Pris til den elev ved Bleiker VGS som har hatt størst fremgang i skoleåret Intergrering av mindreårige flyktninger Bidrag med penger og utstyr til mindreårige flyktninger i Asker Ungdomsprisen Utdelig av sølvfat til person som har lagt ned mye frivillig arbeid med barn og unge 12851 Semiaden En dags natursti opplevelse for lokalbefolkningen med aktiviteter og servering Nesbru Yrkesveiledning Yrkesveiledning Nesbru Videregående skole 25370 Raukvin Vedlikehold av bauta i gang Rengjøring og ny påføring av skrift på bauta for falne i 2. verdenskrig Mentorvirksomhet Røyken vgs Mentorer for elever ved Røyken videregående skole Oppfølgning av Talsi prosjektet Plan Videreføring av oppbygging av bibliotek i Talsi i Latvia Latvia Friskvern Turgåing hver onsdag med pasienter fra en institusjon 12902 Skaugum Semiaden (Asker) 12796 Drammen Bestemødre prosjekt Støtte ti 2 barnehjem i Bulgaria med til sammen 140 barn, besøk også av norsk lege Bulgaria Drammen St Halvard Gatefotball Støttemtil draktkjøp og arrangemeneter Lokalt og Internasjonalt Bidrag til Frelsesarmeen Avsluttet Økonomisk støtte til Frelsesarmeens Georgia prosjekt Konnerud Industri historie i Konnerud Rekonstruksjon av Konneruds industri fra 1780-årene med skilting og turløype Lier Gjellebekk skanser Rydding av vegetasjon og ivaretakelse av fortidsminne Heg gjestgiveri Rehabilitering av historisk bygg Hyggekveld på bo- og omsorgssenter Årlig hyggekbveld på Nøstehagen bo- og omsorgssenter Rotarymarsjen Rotary-marsjen er et tilbud til mennesker med psykiske lidelser St Halvard prosjektet Yrkesveiledning ved St Halvard Videregående skole Lier Øst Innkjøp av hjertestarter Innkjøp og bruk av hjertestarter til bruk ved Lier Bygdetun for besøkened Loklt Vårfest for eldre og syke Arrangering av grillfest for beboere ved Lier Bo og Omsorgsboliger ( personer) Yrkesveiledning Videreg.skole Yrkesveiledning til elever ved St Halvard Videregående skole Hønefoss Historisk filmprosjekt Videofilm med intervjuer av eldre borgere, kulturpersonligheter og forfattere fra distriktet Kulturaften med filmfremvisning i eget prosjektet Historisk filmprosjekt arrangerer klubben filmaften, - en kulturaften åpen for publikum Internasjonal ungdomsutveksling en ungdom sendes til utlandet og klubben underholde en utenlands skoleelev hvert år. Lokalt/internasjonalt 12761 Kongsberg Riga Mentor Program Samarbeid med Hansa Riga RK om veiledning av entrepreeur teams ved skolen Riga/Latvia Benkeprosjekt Samarbeid med kommunen om finansiering og utplassering av benker Hannibalbakken Støtte til Kongsberg Syd RKs ryddeaksjon rundt Hannibalbakken 12762 Kongsberg Syd Ryddeaksjon rundt Hannibalbakken Mjøndalen Matkjøring Kjøring av mat til eldre og syke Portåsen, Skigard, Vannpost Oppgradering av småbruket og bedre vedlikeholdet Bok prosjekt Klubben fikk 2010 rettighet til å utgi en serie intervjuer av gamle profiler og originaler fra bygda. Modum Rus info Rusforebyggende informasjon, utdeling av infobrikker Nasjonalt Yrkesmesse Yrkesveiledning til 9de - 10de klasser Øya-prosjektet Rydding av felles areal ved Øya for allmenheten i Modum Gol Rydding-planting ved Omsorgsboliger Også produsere ved Murangi School/Deaf Vocational Prg Samarbeidsprosjekt med Ål RK Hvilebenker Utsetting av hvilebenker på de mest brukte stiene i sentrumsområdet Nesbyen Samarbeid med Ål RK for å utvikle et skoleprogram for døve Gamle bilder fra Nes Samlet inn fhistoriske fotografier fra Nes og rammet inn med plakett Rusinfo Rusforebyggende informasjon, utdeling av infobrikker mottatt fra Modum RK Shelterboks stand på Hallingmarken Demonstrasjon av Shelterbox og hva Rotary yter på katastrofe området Våpen til Nes skytterlag Nesbyen RK har ydet bidrag til innkjøp at ett nytt minatyrvåpen. til Nes Skytterlag Wintercamp Gjennomføring av vintercamp for utvekslingsstudenter 28344 Ål Ål Skogpark Etablere en skogpark og ivareta ulike tresorter i nærmiljøet til undervisning og turformål Samarbeid med Thika RC i Kenya , Deaf Aid og Cisco utvikle et skoleprogram for døve Kenya Thor Hægh

9 Rapportskjema for Rotary prosjekt
Dato Distr. Pr. nr. Prosjekttitel Distrikt Klubbnummer Klubb Status i prosjekt Idefase Planfase Igang Årlig Antall år til nå Avsluttet Type prosjekt Utdanning & materiell Finansiering & gaver Sosialt arbeide , helse & miljø Voksen- opplæring Gaver / utmerkelser Eldreomsorg Hjelp uføre / syke Generell utdannelse Stipend Helse Mikrofinansiering Bistand barn/ ungdom Bibliotek Innsamlinger Miljøvern Skolemateriell Generell økonomisk støtte Narkotika / alkohol (andre) Yrker og virksomhet Katastrofer Internasjonalt arbeid Yrkesveiledning Støtte hjemløse/ aidsrammede Internasjonal forståelse Landbruk Husdyrhold Støtte sultrammede Fredsarbeide Distribusjon mat Etikk Tilveiebringe rent vann

10 Beskrivelse av målsetting/
oppnådd resultat Samarbeide Nytteverdi av prosjektet Finansiering I år Global Grant District Grant Støtte TRF Støtte Distrikt Klubbens bidrag Annet Total kostnad Alle år Medgåtte timer alle år   Medgåtte timer i år Vurdering av suksess Adr. klubbens hjemmeside, og evt Facebook- side, hvor prosjektet evt. er beskrevet e-post-adresse, navn på kontakt Telefon- nummere Thor Hægh

11 RAPPORTERTE PROSJEKTER
153 rapportskjemaer fylt ut 25 prosjekter avsluttet Prosjekt verdi : Kr Medgått prosjekt tid: timer (Snitt:250 timer pr klubb) Thor Hægh

12 FORDELING AV PROSJEKTTYPER
i prosent 5 1 22 39 11 Thor Hægh

13 ROTARY PROSJEKTER Prosjekt typer Interne Lokale Regionale
Internasjonale Inntekts givende Kronerulle Utlodninger Konserter Opprydnings- aksjoner Felles tiltak med andre klubber Kostnads krevende Interne kurs PHF Ungdoms- utveksling Utmerkelser Stipend Gaver Humanitære prosjekter Holmenkolltreff GSE RYLA Humanitære prosjekter Finansiering Klubbkasse Tiltaksfondet Samarbeid DSG Matching grant DDF ”Frivillige” Leksehjelp Eldre kjøring Rotary skole Rotary -markeringer Vaksinering Helsebistand Thor Hægh

14 INNTEKST GIVENDE PROSJEKTER
Eiksmarka RKs årlige jazzkonsert med Caledonia Jazzband i Østerås kirke har vært et godt besøkt og meget hyggelig arrangement og har gitt inntekter på – kr Kolsås RKs og Kolsås Inner Wheel konsert med HM Kongens Gardes Musikkorps til inntekt for gode formål i nærmiljøet Thor Hægh

15 KLUBBPROSJEKT Lokal historie Gimle Prosjektrapport Dato
1. november 2012 Distr. Pr. nr Prosjekttitel Bunkerprosjektet Oslo Handelsgymnasium Distrikt 2310 Klubbnummer 12867 Klubb Gimle Status i prosjekt Idefase Planfase Igang  X Avsluttet Prosjekt resultat Hovedmålet er å undersøke og fortelle videre historien om hva som skjedde på Oslo Handelsgymnasium i og i Frogner/Bygdøy bydel under 2. verdenskrig. Da Oslo Handelsgymnasium sto ferdig i 1940, rykket tyskerne inn og gjorde det om til hovedkvarter for Wehrmacht. I 1941 bygde de en 156 kv.meter bunker under bygningene og gjorde den til kommando- sentral med kommunikasjonsrom, matvarelagre, radiosendere, garderober, latriner og førstehjelps- stasjon, Her holdt også Reichskommissar Josef Terboven til. Prosjektet går ut på å støtte arbeidet med å utforske deler av bunkeren som ikke er undersøkt og å lage et museum. Under bunkeren går det tunneler til KNA-hotellet, Ruseløkka skole og Victoria terrasse. Det sies også at det finnes ganger til Slottet og Akershus festning, men dette er ikke bekreftet.. Prosjektet har to definerte områder.  Det ene er utstillingen i bunkeren og utvikling av denne.  Det andre området er forskning, dokumentasjon og publisering  - ”Hva skjedde på Oslo Handelsgymnasium under krigen?”.  Tidl. lektor ved OHG, Øyvind Skarlund,  er prosjektleder og vil være sentral i koordinering og fremdrift for dette området.   Arkeolog og forfatter Tom Bloch-Nakkerud er engasjert på timebasis for å systematisere og få frem en oversikt over eksisterende opplysninger,  og ubekreftede opplysninger gjennom kildeundersøkelser – både tidsvitner, arkiver i Norge, England og Tyskland, og rent fysiske undersøkelser - elektroniske eller seismiske.  Neste fase er å dokumentere og publisere dette. Styringsgruppen for hele prosjektet, som på vegne av ”Inspektør Didrichsens Venneforening” er   ansvarlig for finansieringen og økonomien, består av:  Emil Didrichsen (medlem av Gimle Rotary), Rolf Svendsen, rektor Trond Lien, Øyvind Skarlund og som leder Helge Qvigstad (medlem av Gimle Rotary).

16 Regionalt samarbeid Bærumsklubbenes fellesstand i Sandvika
Salg av sveler og annet samt informasjon om Rotary Båttur med funksjonshemmede Med M/S Rigmor Thor Hægh

17 SEMIADEN I ASKER Hensikten med Semiaden er å gi deltakerne en lærerik og god opplevelse i natur og kultur i Asker og er nok særlig rettet mot barna og barnefamiliene. Rotaryklubbene i Asker og NaKuHel-senteret i Asker er arrangører. Det er lagt opp til flere løyper der deltakerne kunne besøke bemannede poster med ulike aktiviteter og lese på informasjonsplakater, underveis. Løypekart ble solgt fire forskjellige steder rundt vannet til kr 100 / kr 200 for en familie. Langs løypa foregikk mye morsomt og lærerikt, bl.a. klatring, padling, fuglelyder, tillaging av japanske drager, fiske og demonstrasjon av lysproduksjon, hesteskokasting, og mye mer.” Thor Hægh

18 DISTRIKT SAMARBEID Lyssetting av Grand Hotell torsdag 23. februar.
Lyssetting av monumentale bygg er blitt tradisjon i Rotary på den 23. februar Rotarys stiftelsesdag. Tidligere har Rotary-logoen lyst mot publikum fra Colosseums fasade i Roma, fra London Tower, fra operaen i Sidney, bare for å nevne noen kjente bygg. Thor Hægh

19 Matching Grant / Global Grant Prosjekt
Vannprosjekt i Kishenyi , Uganda Thor Hægh

20 Søknad sendt TRF des. 2008 Finansiering: Eiksmarka RK 30.050 USD
Eiksmarka RK - Kisheney, Uganda Bygging og igangsetting av vannrenseanlegg Søknad sendt TRF des. 2008 Finansiering: Eiksmarka RK USD Distrikt USD Busheney RC USD TRF USD Sum USD ========== Prosjektet formelt avsluttet i 2010 - Solcellepanel installert i 2011 med bidrag fra District Grant midler - Nye tappestasjoner i ved skole og helsesenter, bidrag fra Tiltaksfondet - Flytting av utstyr – 2014 pga flom, støttet av Norfos Tiltaksfond Thor Hægh

21 TAKK FOR OPPMERSOMHETEN
Et prosjekt skal være meningsfullt og det skal være gøy TAKK FOR OPPMERSOMHETEN Thor Hægh


Laste ned ppt "Leder Distriktets Prosjekt komite"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google