Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOA i Praksis1 |SOA| - Absolutt SOA Forklaringsmodell benyttet av SOA-i-praksis ressursnettverk; opprinnelig fra IBM Norge. For å få til absolutt SOA må.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOA i Praksis1 |SOA| - Absolutt SOA Forklaringsmodell benyttet av SOA-i-praksis ressursnettverk; opprinnelig fra IBM Norge. For å få til absolutt SOA må."— Utskrift av presentasjonen:

1 SOA i Praksis1 |SOA| - Absolutt SOA Forklaringsmodell benyttet av SOA-i-praksis ressursnettverk; opprinnelig fra IBM Norge. For å få til absolutt SOA må man dekke service orientert forretning, service orientert integrasjon, service basert infrastruktur samt overgangene mellom disse; alt dette håndtert innunder et Governance og Management regime |SOA| = {SOF, SOI, SBI} SOF= Service Orientert Forretning SOI= Service Orientert Integrasjon SBI= Service Basert Infrastruktur SOMA= Service Oriented Modeling and Architecture (IBM) Governance, Management SOMA Virtualisering

2 SOA i Praksis2 SOF Workshop - Bakgrunn BPM som SOF-delen av |SOA|; overgangen mot SOI Deling av praktiske erfaringer; fra samkonstruerte prosesser i virksomhetsrommet fram mot operative løsninger  Prosessmodellering – prakis, gjennomføring  Virksomhetsarkitektur  Bruk av BPMS’er  Erfaringer med BPM-standarder som f.eks BPMN, WS-BPEL 2.0, XPDL,.. Vi er, som early adopters, ikke nødvendigvis interessert i ”beste praksis” men i ”eksisterende praksis” – eksempler på hva som gjøres i praksis Resultat  Oversikt over case-studies  Beskrivelse av case-study (hva, hvordan, hvorfor, lessons-learned)  Problemstillinger fra "praksis", dvs. områder som bør utredes/analyseres

3 SOA i Praksis3 SOF Workshop 28. Februar :Registrering, Lunch :Innledning, Alle presenterer seg :Optimalisering av Ventelos billingprosesser med bruk av BPM v. Christoffer Sæther, Ventelo og Espen Jacobsen, Vivento :Praktisk BPM i Norge v. Jon Iden, NHH :Kaffepause :Fra Prosessorganisasjon og Virksomhetsmodell til Aktiv Prosesstøtte v. Steinar Carlsen og Ellen Daleng, Computas :Hva det betyr å være en SOF + hva det krever å bli en SOF v. Naci Akkøk, Oracle

4 SOA i Praksis4 Workshop-plan SOAiP – Service-orientert Forretning (SOF) Målgruppe: De som driver med forretningsprosesser med utgangspunkt i forretningsperspektivet, og som ønsker dette videre bearbeidet fram mot operative IT-løsninger (EA, BPM, SOF). Praktiserende arkitekter (IT, virksomhetsarkitekter, forretningsutviklere). SW 2008 planlegging / brainstorming Arbeidsmøte (Oracle Norge, Lysaker, : :00) Arbeidsmøte (, dd.mm.åå tt-tt) Seminar (, dd.mm.åå tt-tt) Målsetting  Noen av presentasjonene på SW 2008 vil kunne trekkes inn i workhop (f.eks VPS og Siemens)  Få fram eksempler av hva gjøres ”i praksis”.  Tema (drivere for case):  Nye forretningsmodeller  Etablering ifm/pga globalisering  Effektivisering i forvaltningsarbeid (spes. offentlig men også ”service-economy workflow”)  Mergers & Acquisitions  Prosjekttilnærming/-organisering (inkl. brukt metodikk)  Teknologier og verktøy; erfaringer fra bruk  Analysere problemstillinger som praktiserende møtes ”i praksis”  Velge ut/prioritere aktuelle problemstillinger  Diskutere løsningsmuligheter for å adressere problemstillingene  Lag forslag til hvordan problemstillingene kan tilnærmes (som skal gjøres senere)  Gjennomgang (evt foredling av) rammeverk som skal anvendes i SOAiP (utarbeides av en egen rammeverksgruppe)  Presentere resultater case-studies  Trender rundt standardisering  OMG, ITSMf (ITIL), Open Group (TOGAF), TMF (eTOM) osv  Trender innen Enterprise SW (leverandører av pakker og programvareinfrastruktur)  Trender innen BPM / BPMS Resultater  Oversikt over case-studies  Beskrivelse av case-study (hva, hvordan, hvorfor, lessons- learned)  Problemstillinger fra ”praksis”; dvs områder som bør utredes / analyseres  Hypoteser – problemdefinisjoner og mulige løsninger  Beskrivelse av prosjektforslag til NFR eller annen finaniseringsinstans  Deltakere som ønsker å bidra i neste runde av SOAiP Kandidater  SW 2008 foredragsholdere (VPS, Posten, Storebrand)  Via leverandørene (Oracle, Qualisoft, IDS-Scheer; erfaringer og ikke produktegenskaper)  Vivento – vil foreslå et case  KS & Bærum Kommune, uttesting av Intalio i samarbeid med Commitment)  NAV (Grensesnittprosjekt, etablering av spes.enheter)  Norwegian – ny bank, nytt mobilselskap?  Prosessmodelleringsworkshops – erfaringer  ITIL og BPM – Jon Iden / NHH  Veritas – prosessorienterte virksomhetsmodeller  Virksomhetsarkitektur som ble til noe (gjenbesøk med noen av bedriftene Iden og Opdahl forsket på??)  Erfaringer med bruk av BPMN  Få innspill fra Bjørn-Erik Willoch  Trekk inn / koble til DIFI (www.difi.no)  Seminaret kjøres i regi av DnD som et ”plenums + break-out” seminar. Gjelder hele SOAiP programmet


Laste ned ppt "SOA i Praksis1 |SOA| - Absolutt SOA Forklaringsmodell benyttet av SOA-i-praksis ressursnettverk; opprinnelig fra IBM Norge. For å få til absolutt SOA må."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google