Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsforbundet Halden - kurs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsforbundet Halden - kurs"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsforbundet Halden - kurs
Velferdsstatens vekst – og fall? Asbjørn Wahl Daglig leder 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

2 Utdanningsforbundet Halden - kurs
13. september 2011 Et spørsmål om makt Velferd er i siste instans et spørsmål om fordeling av samfunnets verdier Fordeling av samfunnets verdier er et spørsmål om samfunnsmessig makt Kontroll over og eierskap til samfunnets ressurser gir grunnlag for samfunnsmakt 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs NOFS' privatiseringskonferanse

3 Utdanningsforbundet Halden - kurs
Velferdsøkonomien En fri markedsøkonomi ga kriser og sosial nød Politisk styring (Bretton Woods-politikken) Kapitalkontroll og faste vekslingskurser Trygder, velferdstjenester, infrastruktur Fordeling via markedsinngrep (boligpolitikk) Demokratisering, sosial og økonomisk trygghet 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

4 Resultat av sosial kamp
En høyt utviklet velferdsstat er resultat av en samfunnsmessig kamp – en kamp basert på folkelig mobilisering, konfrontasjon med motkreftene, og at en stor del av økonomien ble tatt ut av markedet og underlagt politisk styring. 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

5 Tøyling av markedskreftene
13. september 2011 Tøyling av markedskreftene Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Kapitalkontroll Faste vekslingskurser Privat kapital Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs NOFS' privatiseringskonferanse

6 Et spesielt maktforhold
Velferdsstaten er ikke bare en sum av institusjoner og offentlige budsjetter, den er først og fremst resultat av spesielle maktforhold i samfunnet. Velferdsstaten var aldri planlagt, den utviklet seg som et kompromiss i en helt spesiell historisk situasjon. 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

7 Det nyliberale vendepunkt
1970-tallet: Krise i verdensøkonomien Sammenbruddet av Bretton Woods Markedskreftene på offensiven Oppgivelse av fastkurs-politikken Frie kapitalbevegelser og fri handel Ideologienes død og historias slutt Tenketankene vant tankekrigen 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

8 Den markedsliberale offensiv
13. september 2011 Den markedsliberale offensiv Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Kapitalkontroll Faste vekslingskurser Privat kapital Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs NOFS' privatiseringskonferanse

9 Den markedsliberale offensiv
13. september 2011 Den markedsliberale offensiv Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Kapitalkontroll Privat kapital Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs NOFS' privatiseringskonferanse

10 Den markedsliberale offensiv
13. september 2011 Den markedsliberale offensiv Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Privat kapital Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs NOFS' privatiseringskonferanse

11 Den markedsliberale offensiv
13. september 2011 Den markedsliberale offensiv Konsesjonslover Privat kapital Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs NOFS' privatiseringskonferanse

12 Den markedsliberale offensiv
13. september 2011 Den markedsliberale offensiv Privat kapital Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs NOFS' privatiseringskonferanse

13 Den markedsliberale offensiv
13. september 2011 Den markedsliberale offensiv Privat kapital Arbeidsmiljølov m.v. Redusert offentlig sektor 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs NOFS' privatiseringskonferanse

14 Den markedsliberale offensiv
13. september 2011 Den markedsliberale offensiv Privat kapital Redusert offentlig sektor Angrep på Arbeidsmiljølov 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs NOFS' privatiseringskonferanse

15 Virkninger av offensiven
Økt konkurransepress – på arbeidsplassen, i skolen, i samfunnet Økende sosiale/økonomiske forskjeller Økende utstøting fra arbeidsmarkedet Velferden underlegges markedets logikk En repressiv arbeidslinje-politikk Velferdsstaten i forvandling – kollektiv risiko blir gradvis individualisert 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

16 Utdanningsforbundet Halden - kurs
13. september 2011 Omfordelingskamp Kamp om makt og ressurser Fordeling offentlig / privat Fordeling arbeid / kapital Fordeling fattige / rike Fattigdom og større forskjeller Velferdsstaten under press 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs NOFS' privatiseringskonferanse

17 Anbud og privatisering
13. september 2011 Anbud og privatisering Et ledd i markedskreftenes offensiv «Offentlig sektor har blitt for stor» Økt konkurranse på arbeidsmarkedet Press på lønns- og arbeidsvilkår Profittmuligheter for private investorer Makt fra demokratiske organer til markedet «Valgfrihet», «økt effektivitet», «billigere» 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs NOFS' privatiseringskonferanse

18 «Offentlig sektor er blitt for stor»
13. september 2011 «Offentlig sektor er blitt for stor» Den har blitt for stor i alle land, uansett størrelsen på den offentlige sektor Den har faktisk blitt mest for stor der den i utgangspunktet var minst (f.eks. USA) Myten om at den offentlige sektor har blitt for stor brukes ideologisk for å svekke den Styrkeforholdet og det politisk-ideologiske hegemoni avgjør hvor mye vi løser i fellesskap 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs NOFS' privatiseringskonferanse

19 Offentlig sektor må faktisk vokse
13. september 2011 Offentlig sektor må faktisk vokse Tjenester, særlig de fleste velferdstjenester, er svært arbeidsintensive Produktiviteten i vareproduksjonen øker langt raskere enn den gjør i tjenesteproduksjonen Tjenester blir derfor gradvis relativt dyrere I et sivilisert samfunn vil m.a.o. kostnadene til offentlig velferd utgjøre en økende andel av BNP 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs NOFS' privatiseringskonferanse

20 Privatiseringsbølgen
13. september 2011 Privatiseringsbølgen Mrd $ Kilde: OECD 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs NOFS' privatiseringskonferanse

21 ’New Public Management’
Del av den nyliberalistiske offensiven Fra demokratisk styring til markedet Offentlig sektor skal styres som privat Anbud, privatisering, fristilling, stykkpris… Internasjonal institusjonalisering (GATS) Mål- og resultatstyring: Alt kan måles Nye budsjett- og regnskapssystemer 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

22 Nyliberalismens menneskesyn
Homo økonomikus – maksimere egennytte Konkurranse, del av menneskets natur Grunnsteinen i økonomi og samfunn Problemet: En ren ideologisk konstruksjon Voksende gap mellom menneskets behov og kravene i arbeidsliv, skole og samfunn 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

23 Konkurranse som ideologi
«Konkurranse er bra, både i idrett og i skolen. Det bidrar til å skape vinnere, ikke tapere som venstresida hevder.» (Torger Ødegaard (H), skolebyråd i Oslo) Dagsavisen, 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

24 Utdanningsforbundet Halden - kurs
Synet på de ansatte Offentlig ansatte forfølger sine egeninteresser Befolkningens behov kommer i annen rekke Skapes en karikatur av de offentlig ansatte Underslår at man motiveres av profesjonsetikk, faglige utfordringer, lojalitet og solidaritet Toppstyring, økt kontroll, samlebåndsmodeller I skolen innført gjennom test- og rapportregimet 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

25 Måling og rapportering
En voldsom vekst i rapporteringssystemer Sluker tid fra de egentlige oppgavene Økt arbeidsbelastning for de ansatte Fra kreativt mangfold til ’one-size-fits-all’ Del av rettsliggjøringen av utdanningen Kompetanse, kvalitet og omsorg i annen rekke 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

26 «Upersonlig og autoritært»
«New Public Management fører til de alvorligst frustrasjoner blant de ansatte. Det er et upersonlig og autoritært system av budsjetter, rutiner og mål, som tar fra de ansatte motivasjon og arbeidsglede.» (Professor William Brochs-Haukedal) NPM er basert på at all menneskelig aktivitet er motivert av egeninteresse, først og fremst profittmaksimering. 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

27 «Motivasjonen forsvinner»
«Med den autoritære NPM har de ansatte måttet gi fra seg å involvere seg i sine kunder, klienter, pasienter og elever. NPM har ingen parametre for alle møtene mellom mennesker som gir mening i hverdagen. Å involvere seg teller ikke. Det blir bare ekstra slitsomt. Da forsvinner også den indre motivasjonen.» (Professor William Brochs-Haukedal) NPM er basert på at all menneskelig aktivitet er motivert av egeninteresse, først og fremst profittmaksimering. 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

28 Utdanningsforbundet Halden - kurs
«NPM må avvikles» «Fremmedgjøringen av de ansatte i offentlig sektor – som i de store helseforetakene – må stoppe. NPM som styringsverktøy må avvikles og ledelsesformer som fremmer de ansattes involvering i jobbene sine må innføres.» (Professor William Brochs-Haukedal) NPM er basert på at all menneskelig aktivitet er motivert av egeninteresse, først og fremst profittmaksimering. 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

29 Utdanningsforbundet Halden - kurs
13. september 2011 Hva sier forskningen? «Privata alternativ och konkurrensutsättning inom välfärdssektorn har inte blivit den mirakelmedicin som många hoppades på. För första gången har nu en grupp av Sveriges ledande välfärdsforskare studerat följderna av de senaste 20 årens privatiseringspolitik. (...) Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats, skriver SNS forskningschef Laura Hartman.» (Dagens Nyheter, ) 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs NOFS' privatiseringskonferanse

30 Utdanningsforbundet Halden - kurs
Fra nyliberalisme til krise Alt dette skjedde før krisa. Nå er vi inne i en helt ny situasjon, der markedsliberalismen er diskreditert, samtidig som finanskrisa har gått over i ei økonomisk krise – og kanskje en langvarig depresjon… Hvordan kunne det skje? 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

31 Utdanningsforbundet Halden - kurs
Finanskapitalisme Ny fase i kapitalismens historie Fra industri- til finanskapitalisme Kuttet båndene til realkapitalen Fra realkapitalens tjener til dens herre Finansbobler et nødvendig resultat Ikke ’grådighet’, men systemsvikt 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

32 Utdanningsforbundet Halden - kurs
Finans- / realkapital Trillioner $ 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

33 Utdanningsforbundet Halden - kurs
Finansielle instrumenter Derivater, finansielle instrumenter: «Financial weapons of mass destruction.» (Warren Buffett, 2002) 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

34 Finanskapitalens kilder
Omfordeling av inntekt, skattelette Avregulering av kredittpolitikken KRISE! Overskudd av finanskapital Oppbygging av pensjonsfond Avvikling av kapitalkontrollen 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

35 Dramatiske innstramminger
Omfattende lån for å redde bankene Krav om umiddelbar nedbetaling Maastricht-kriteriene hindrer stimulering av økonomien ved underskuddsbudsjettering I EU er keynesianismen faktisk forbudt Omfattende angrep på lønn og velferd 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

36 Lønnskutt i det offentlige
Frankrike: Lønnsnivået fryses til 2014 Spania: Lønnene i det offentlige kuttet 5% Hellas: Kutt tilsvarende 14% av lønna Irland: Netto lønnskutt på 20% UK: To års lønnsstopp – unntatt de laveste Italia: Lønnsstopp på ubestemt tid 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

37 Færre jobber i det offentlige
Frankrike: Kun hver annen avgang erstattes Spania: Kun hver tiende avgang erstattes Hellas: Avgang skal ikke erstattes Italia: Ansettelsesstopp, en av fem erstattes Tyskland: arbeidsplasser fjernes UK: Varslet kutt på 25% = jobber 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

38 Ny privatiseringsbølge i Norge
10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

39 Kapitalen søker nye markeder
Offentlig sektor brukte 555 mrd kr i 2010 Sykehustjenester brukte ca. 100 mrd kr Pleie og omsorgstjenester, 70 mrd kr Innkjøp av varer og tjenester, 350 mrd kr (2010 tall, nasjonalregnskapet og Kostra) NHOs interesse: «Våre medlemsbedrifter har et veldig sterkt ønske om å få slippe til» Petter Brubakk (Dagsavisen ) 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

40 Offensiv fra NHO Service
10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

41 Utdanningsforbundet Halden - kurs
NHO: Tenk på et tall NHOs «Ressurs- og effektivitetsanalyser» Misbruk av Kostra-tall og statistikk Dårligere lønn og pensjon for de ansatte Påstander om kvalitet uten dokumentasjon Politisk/ideologiske påstander – ikke fakta En halv mrd kr i fortjeneste for medlemmene 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

42 Advarer kommunene mot NHO
10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

43 Utdanningsforbundet Halden - kurs
For velferdsstaten Postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Tlf.: Hjemmeside: Abonner på elektronisk nyhetsbrev: 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

44 NPM i mange variasjoner
Diskuter: Hvordan kommer New Public Management-reformene til uttrykk i skolene og barnehagene i Halden? Identifiser noen av metodene samt hvordan de er innført. Dagsavisen, 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs


Laste ned ppt "Utdanningsforbundet Halden - kurs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google