Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asbjørn Wahl Daglig leder Velferdsstatens vekst – og fall? 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asbjørn Wahl Daglig leder Velferdsstatens vekst – og fall? 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asbjørn Wahl Daglig leder Velferdsstatens vekst – og fall? 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

2 Et spørsmål om makt •Velferd er i siste instans et spørsmål om fordeling av samfunnets verdier •Fordeling av samfunnets verdier er et spørsmål om samfunnsmessig makt •Kontroll over og eierskap til samfunnets ressurser gir grunnlag for samfunnsmakt 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

3 Velferdsøkonomien •En fri markedsøkonomi ga kriser og sosial nød •Politisk styring (Bretton Woods-politikken) •Kapitalkontroll og faste vekslingskurser •Trygder, velferdstjenester, infrastruktur •Fordeling via markedsinngrep (boligpolitikk) •Demokratisering, sosial og økonomisk trygghet 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

4 Resultat av sosial kamp En høyt utviklet velferdsstat er resultat av en samfunnsmessig kamp – en kamp basert på folkelig mobilisering, konfrontasjon med motkreftene, og at en stor del av økonomien ble tatt ut av markedet og underlagt politisk styring. 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

5 Tøyling av markedskreftene Faste vekslingskurser Kapitalkontroll Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor Privat kapital 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

6 Et spesielt maktforhold •Velferdsstaten er ikke bare en sum av institusjoner og offentlige budsjetter, den er først og fremst resultat av spesielle maktforhold i samfunnet. •Velferdsstaten var aldri planlagt, den utviklet seg som et kompromiss i en helt spesiell historisk situasjon. 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

7 Det nyliberale vendepunkt •1970-tallet: Krise i verdensøkonomien •Sammenbruddet av Bretton Woods •Markedskreftene på offensiven •Oppgivelse av fastkurs-politikken •Frie kapitalbevegelser og fri handel •Ideologienes død og historias slutt •Tenketankene vant tankekrigen 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

8 Den markedsliberale offensiv Faste vekslingskurser Kapitalkontroll Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor Privat kapital 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

9 Den markedsliberale offensiv Kapitalkontroll Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor Privat kapital 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

10 Den markedsliberale offensiv Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor Privat kapital 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

11 Den markedsliberale offensiv Konsesjonslover Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor Privat kapital 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

12 Den markedsliberale offensiv Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor Privat kapital 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

13 Den markedsliberale offensiv Arbeidsmiljølov m.v. Privat kapital Redusert offentlig sektor 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

14 Den markedsliberale offensiv Privat kapital Redusert offentlig sektor Angrep på Arbeidsmiljølov 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

15 Virkninger av offensiven •Økt konkurransepress – på arbeidsplassen, i skolen, i samfunnet •Økende sosiale/økonomiske forskjeller •Økende utstøting fra arbeidsmarkedet •Velferden underlegges markedets logikk •En repressiv arbeidslinje-politikk •Velferdsstaten i forvandling – kollektiv risiko blir gradvis individualisert 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

16 Omfordelingskamp •Kamp om makt og ressurser •Fordeling offentlig / privat •Fordeling arbeid / kapital •Fordeling fattige / rike •Fattigdom og større forskjeller •Velferdsstaten under press 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

17 Anbud og privatisering •Et ledd i markedskreftenes offensiv •«Offentlig sektor har blitt for stor» •Økt konkurranse på arbeidsmarkedet •Press på lønns- og arbeidsvilkår •Profittmuligheter for private investorer •Makt fra demokratiske organer til markedet •«Valgfrihet», «økt effektivitet», «billigere» Utdanningsforbundet Halden - kurs 10. november 2011

18 «Offentlig sektor er blitt for stor» •Den har blitt for stor i alle land, uansett størrelsen på den offentlige sektor •Den har faktisk blitt mest for stor der den i utgangspunktet var minst (f.eks. USA) •Myten om at den offentlige sektor har blitt for stor brukes ideologisk for å svekke den •Styrkeforholdet og det politisk-ideologiske hegemoni avgjør hvor mye vi løser i fellesskap Utdanningsforbundet Halden - kurs 10. november 2011

19 Offentlig sektor må faktisk vokse •Tjenester, særlig de fleste velferdstjenester, er svært arbeidsintensive •Produktiviteten i vareproduksjonen øker langt raskere enn den gjør i tjenesteproduksjonen •Tjenester blir derfor gradvis relativt dyrere •I et sivilisert samfunn vil m.a.o. kostnadene til offentlig velferd utgjøre en økende andel av BNP Utdanningsforbundet Halden - kurs 10. november 2011

20 Privatiseringsbølgen Utdanningsforbundet Halden - kurs 10. november 2011 Mrd $ Kilde: OECD

21 ’New Public Management’ •Del av den nyliberalistiske offensiven •Fra demokratisk styring til markedet •Offentlig sektor skal styres som privat •Anbud, privatisering, fristilling, stykkpris… •Internasjonal institusjonalisering (GATS) •Mål- og resultatstyring: Alt kan måles •Nye budsjett- og regnskapssystemer 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

22 Nyliberalismens menneskesyn •Homo økonomikus – maksimere egennytte •Konkurranse, del av menneskets natur •Grunnsteinen i økonomi og samfunn •Problemet: En ren ideologisk konstruksjon •Voksende gap mellom menneskets behov og kravene i arbeidsliv, skole og samfunn 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

23 Konkurranse som ideologi «Konkurranse er bra, både i idrett og i skolen. Det bidrar til å skape vinnere, ikke tapere som venstresida hevder.» (Torger Ødegaard (H), skolebyråd i Oslo) 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

24 Synet på de ansatte •Offentlig ansatte forfølger sine egeninteresser •Befolkningens behov kommer i annen rekke •Skapes en karikatur av de offentlig ansatte •Underslår at man motiveres av profesjonsetikk, faglige utfordringer, lojalitet og solidaritet •Toppstyring, økt kontroll, samlebåndsmodeller •I skolen innført gjennom test- og rapportregimet 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

25 Måling og rapportering •En voldsom vekst i rapporteringssystemer •Sluker tid fra de egentlige oppgavene •Økt arbeidsbelastning for de ansatte •Fra kreativt mangfold til ’one-size-fits-all’ •Del av rettsliggjøringen av utdanningen •Kompetanse, kvalitet og omsorg i annen rekke 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

26 «Upersonlig og autoritært» «New Public Management fører til de alvorligst frustrasjoner blant de ansatte. Det er et upersonlig og autoritært system av budsjetter, rutiner og mål, som tar fra de ansatte motivasjon og arbeidsglede.» (Professor William Brochs-Haukedal) 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

27 «Motivasjonen forsvinner» «Med den autoritære NPM har de ansatte måttet gi fra seg å involvere seg i sine kunder, klienter, pasienter og elever. NPM har ingen parametre for alle møtene mellom mennesker som gir mening i hverdagen. Å involvere seg teller ikke. Det blir bare ekstra slitsomt. Da forsvinner også den indre motivasjonen.» (Professor William Brochs-Haukedal) 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

28 «NPM må avvikles» «Fremmedgjøringen av de ansatte i offentlig sektor – som i de store helseforetakene – må stoppe. NPM som styringsverktøy må avvikles og ledelsesformer som fremmer de ansattes involvering i jobbene sine må innføres.» (Professor William Brochs-Haukedal) 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

29 Hva sier forskningen? «Privata alternativ och konkurrensutsättning inom välfärdssektorn har inte blivit den mirakelmedicin som många hoppades på. För första gången har nu en grupp av Sveriges ledande välfärdsforskare studerat följderna av de senaste 20 årens privatiseringspolitik. (...) Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats, skriver SNS forskningschef Laura Hartman.» ( Dagens Nyheter, 7.9.2011) Utdanningsforbundet Halden - kurs 10. november 2011

30 Alt dette skjedde før krisa. Nå er vi inne i en helt ny situasjon, der markedsliberalismen er diskreditert, samtidig som finanskrisa har gått over i ei økonomisk krise – og kanskje en langvarig depresjon… Hvordan kunne det skje? Fra nyliberalisme til krise 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

31 Finanskapitalisme •Ny fase i kapitalismens historie •Fra industri- til finanskapitalisme •Kuttet båndene til realkapitalen •Fra realkapitalens tjener til dens herre •Finansbobler et nødvendig resultat •Ikke ’grådighet’, men systemsvikt 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

32 Finans- / realkapital Trillioner $ 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

33 Derivater, finansielle instrumenter: «Financial weapons of mass destruction.» (Warren Buffett, 2002) Finansielle instrumenter 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

34 Finanskapitalens kilder Overskudd av finanskapital Omfordeling av inntekt, skattelette Oppbygging av pensjonsfond Avregulering av kredittpolitikken Avvikling av kapitalkontrollen KRISE! 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

35 Dramatiske innstramminger •Omfattende lån for å redde bankene •Krav om umiddelbar nedbetaling •Maastricht-kriteriene hindrer stimulering av økonomien ved underskuddsbudsjettering •I EU er keynesianismen faktisk forbudt •Omfattende angrep på lønn og velferd 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

36 Lønnskutt i det offentlige •Frankrike: Lønnsnivået fryses til 2014 •Spania: Lønnene i det offentlige kuttet 5% •Hellas: Kutt tilsvarende 14% av lønna •Irland: Netto lønnskutt på 20% •UK: To års lønnsstopp – unntatt de laveste •Italia: Lønnsstopp på ubestemt tid 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

37 Færre jobber i det offentlige •Frankrike: Kun hver annen avgang erstattes •Spania: Kun hver tiende avgang erstattes •Hellas: Avgang skal ikke erstattes •Italia: Ansettelsesstopp, en av fem erstattes •Tyskland: 10.000 arbeidsplasser fjernes •UK: Varslet kutt på 25% = 500.000 jobber 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

38 10. november 2011 38Utdanningsforbundet Halden - kurs Ny privatiseringsbølge i Norge

39 Kapitalen søker nye markeder •Offentlig sektor brukte 555 mrd kr i 2010 •Sykehustjenester brukte ca. 100 mrd kr •Pleie og omsorgstjenester, 70 mrd kr •Innkjøp av varer og tjenester, 350 mrd kr (2010 tall, nasjonalregnskapet og Kostra) •NHOs interesse: «Våre medlemsbedrifter har et veldig sterkt ønske om å få slippe til» Petter Brubakk (Dagsavisen 5.5.11) 10. november 2011 39Utdanningsforbundet Halden - kurs

40 10. november 2011 40Utdanningsforbundet Halden - kurs Offensiv fra NHO Service

41 NHO: Tenk på et tall •NHOs «Ressurs- og effektivitetsanalyser» •Misbruk av Kostra-tall og statistikk •Dårligere lønn og pensjon for de ansatte •Påstander om kvalitet uten dokumentasjon •Politisk/ideologiske påstander – ikke fakta •En halv mrd kr i fortjeneste for medlemmene 10. november 2011 41Utdanningsforbundet Halden - kurs

42 Advarer kommunene mot NHO 10. november 2011 42Utdanningsforbundet Halden - kurs

43 Postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Tlf.: +47 91611312 Hjemmeside: www.velferdsstaten.no Abonner på elektronisk nyhetsbrev: aksjon@velferdsstaten.no For velferdsstaten 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs

44 NPM i mange variasjoner Diskuter: Hvordan kommer New Public Management-reformene til uttrykk i skolene og barnehagene i Halden? Identifiser noen av metodene samt hvordan de er innført. 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs


Laste ned ppt "Asbjørn Wahl Daglig leder Velferdsstatens vekst – og fall? 10. november 2011 Utdanningsforbundet Halden - kurs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google