Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Profesjonen som premissleverandør og medspiller i endringsprosesser Anne Flagstad 2.November 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Profesjonen som premissleverandør og medspiller i endringsprosesser Anne Flagstad 2.November 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Profesjonen som premissleverandør og medspiller i endringsprosesser Anne Flagstad 2.November 2011

2 Hva er en kunnskapsmedarbeider? En som jobber i en kunnskapsintensiv virksomhet? En som har en leder som utøver kunnskapsledelse? Finnes det profesjoner som ikke er kunnskapsmedarbeidere?

3 Kunnskapslogikk vs produksjonslogikk?

4 Gjøre det viktig Få det til å holde La det skje Gjøre det klart Endringsprosesser er så mangt…… Re-organisering, strategi, strukturendring, omstilling, kontinuerlig forbedring, effektivisering, fusjoner, arbeidsprosesser, rutiner og prosedyrer, informasjonssystemer, samlokalisering, nye bygg, målstyring, bemanningstilpasning, kompetanseutvikling, fysisk arbeidsmiljø, ledernivåer, stillingstitler, lønn… - og minst 1000 andre ting

5 Endringsprosesser i helsesektoren nå til dags handler ofte om… Kvalitet Kostnader Forbedring Effektivisering Kvalitetsarbeid Budsjettarbeid Pasient/brukerØkonomi ? Kunnskapslogikk vs produksjonslogikk: - Har vi et helhetlig perspektiv på forbedringsarbeid ?

6 6 Circle organization chart Circle Buss Head Marketing Sales and Distribution Customer Service Delivery CLM HR Buss Partner Operations Performance Manager Legal & Regulatory Reporting to Circle Business Head: •Marketing •Sales & Distribution •CSD •CLM Hub Head (wherever applicable) Regulatory Nodal Communications Reporting to CO – Support delivered to Circles: •People & Organization (HR Business Partner) •Operations •Finance (Performance Manager) •Legal •Regulatory •Communications En av flere årsaker til at forbedringsarbeid er krevende…

7 HUB Head / Circle Bussiness Head HUB Head / Circle Bussiness Head Marketing S&D Customer Service Delivery CLM HR Buss Partner Operations Performance Manager Performance Manager Legal &Regulatory Regulatory Nodal Communications Managing Director Marketing Operations Finance P&O Corp Affairs Tower companies Prioritise development resources business dev. needs capex (more for less) better network) Investment Issue no capex /capex moved to another circle (Low performing) needs capex to expand Controlling complexity offering • local CEO keep earnings and develop local solutions • Central CXO wants ownership and control of solution methods, products and revenue streams Controlling complexity distribution standardize, certifize, cost effectiveness and integrity of the brand bigger distribution network, coverage – time to market High quality operations High quality operations quick escalation, high quality, speed fulfill the contract SLA; no sense of urgency long term focus - cost effectiveness and brand integrity, deliver on revenue Controlling brand integrity short term focus - macro campaign in services, customized, push, want more, deliver on gross margin customized product mix and packages Product complexity standardized product mix Internal tension corrective action recources (more to get more) better results/short term thinking

8 Andre typiske utfordringer i forbedringsarbeid • Forbedringsarbeid har en del typiske risiki knyttet til seg: – Effekter forsinkes – Effektene blir mindre enn forventet – Effektene kommer aldri/faller helt bort • Det er flere årsaker til dette. Disse er sammensatte og varierer fra situasjon til situasjon (ikke prioritert rekkefølge): Gjensidige avhengigheter internt i avdelingen eller mellom avdelinger (Over-?) optimistiske implementeringsplaner Kapasitet og/eller kompetanse til å gjennomføre Porteføljestyring Involvering av medarbeidere Ledelsesmessige avklaringer i vanskelige prioriteringssaker Fokus og tid brukt på gjennomføring

9 Forventes det noe mer av oss som kunnskapsmedarbeidere i endringsprosesser? • Empowerment -> ”Medarbeiderskap” – En slags utvidet og frivillig forpliktelse til arbeidsplassen og jobben – Inngår både i medvirkningsprinsippene i Arbeidsmiljøloven og i europeiske rammeverk • Tydelig ansvar på den enkelte kunnskapsmedarbeider som strekker seg utover det å utvikle seg selv og sin egen profesjon • Ulike kompetanseområders (profesjoners) evne til å samhandle til beste for pasienter/brukerne og virksomhetene de er en del av Premissleverandør eller medspiller?

10 Profesjoner som premissleverandør og medspiller i endringsprosesser… Hvis jeg var en kompetansemedarbeider i endringsprosess ville jeg: • Finne meg i at ikke alle (inkludert meg selv) kan få viljen sin…. – Konsentrere meg om involvering på det som dreier seg om eget arbeidsområde • Hjelpe meg selv og andre (i andre profesjoner) til å bruke all rapporteringen som et hjelpemiddel til kontinuerlig forbedringsarbeid… – Følge utviklingen i tallene aktivt – Diskutere dem i teammøter med jevne mellomrom – Eksperimentere med nye måter å jobbe på – Se om det skjer noe i tallene • Hjelpe lederen min til å utvikle meg… – Be om medarbeidersamtale – gjerne flere ganger per år – Sikre meg at jeg har klare mål for jobben min – Be om oppfølging og utviklingstiltak som er tett koblet til det jeg har daglig ansvar for Endringsprosesser i kunnskapsvirksomheter uten involvering av fagfolk/profesjonene er (nesten) umulig… Husk at målet i en kunnskapsvirksomhet er 1+1= mer enn 2


Laste ned ppt "Profesjonen som premissleverandør og medspiller i endringsprosesser Anne Flagstad 2.November 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google