Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FMC Technologies 9. mai 2007 Svein Systad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FMC Technologies 9. mai 2007 Svein Systad."— Utskrift av presentasjonen:

1 FMC Technologies 9. mai Svein Systad

2 Vår verden under vann

3 Hovedkontoret i Norge : Kongsberg
1974: Oljedivisjon i KV 1987: Kjøpt av Siemens 1993: Kjøpt av FMC Nøkkeltall (2006): Ansatte Omsetning: 6,1 milliarder kr Eksport %

4 Andre kontorer i Norge Kristiansund Kongsberg Bergen Asker Stavanger

5 Baser og operasjoner

6 Dersom Troll ble bygget i dag?

7 Noen av våre utfordringer fremover:
Multi-lateral drilling Low cost drilling Increased water depth Multi-lateral drilling Arctic Low cost drilling E-Field Long tie-back distances Increased oil recovery Long tie-back distances Increased water depth Increased oil recovery E-Field Arctic

8 Veksten (organisk) fra vi startet
2005 [ MNOK ] 1999 2001 1988 [ Year ]

9 Vi er størst i vår bransje
19% 31% Vetco Gray Cooper Cameron This chart illustrates unit market share of subsea trees based on Quest inbound data for 2004. As you can see, on a unit basis, FMC has a 47% share. FMC Technologies has received orders for 170 of the 362 trees ordered in 2004. 40 Percent (69) of those trees were for projects for between 1 and 5 trees. There was only 1 large project order requiring more than 25 trees. We have received orders in all of the major producing basins. Additionally, when we measure market share by revenue dollars, our share is approximately 60% or greater for 2003. DrilQuip 2% Aker Kværner 8% FMC Technologies 40% Source: Quest Offshore Resources, Inc. Jan 2006 Next

10 Børsnotert i New York Børsverdi: 25 milliarder kroner (= Aker og Orkla, 5x Kongsberg Gruppen) Omsetning i 2005 : 20 milliarder kroner 2/3 av omsetning innenfor oljesektoren 1/3 av omsetning fra virksomhete som går ut fra Norge Mer enn 90% av verdens juice lages på FMC sine maskiner Jetway

11 Template, Manifold & Intervention (TMI)

12 Organisasjon/Oppgaver TMI
Består av i overkant av 220 personer. Fordelt på administrasjon, produktgrupper og prosjektgrupper. Driver hovedsakelig med project engineering. Dvs. utvikle nye produkter (MMX-avtalen med Statoil) og modifisere eksisterende produkter. TMI er også involvert i tilbudsarbeid mot kunder. Hovedsakelig designere, prosjekt- og produktingeniører og lead-ingeniører. Det meste av arbeidet er organisert i prosjekter. TMI er involvert i prosjekter utenfor Afrika, i Nordsjøen og i Asia.

13 Produkter TMI Alle typer fundamenter (templater)
Beskyttelsesstrukturer for installasjonene. Manifolder for å samle olje/gass inn til flowlines. Koblinger mellom komponenter for å sikre interfacer og integrerte undervannsløsninger. Verktøy for tie-in & connection operasjoner med hjelp av ROV -UTH -T & Wyes -PGB -Flow base -Connections Equipment -Tie-in & Connection tools -ROV Tools -Jumpers -Foundation -Manifolds -Pig loop module

14 Controls System Department

15 Organisasjon/Oppgaver Controls
Ca 250 personer pr februar nasjonaliteter bare i Kongsberg. Produktarbeid innen mekanisk design, hydraulikk, elektrisk distribusjon, elektronikkdesign, SW for egenutviklet HW, tilpasning av/til andres HW/SW. Prosjektarbeid for kunder i alle bebodde verdensdeler. Leverandørsamarbeid i Europa og USA. Meget godt arbeidsmiljø!

16 Produkter Controls Kontrollstasjoner for plattformer og produksjons-skip Elektrisk og hydraulisk kraft-forsyning Datakontrollert elektro-hydraulisk kontroll modul Sensorer for trykk, temperatur og strømninger Testutstyr for alle systemdeler Undervannskabler og koblinger for signaler og el-kraft Undervannskabler og koblinger for fiberoptisk signalfordeling

17 Hvem jobber hos oss? 55% er ingeniører eller
sivilingeniører Disse har utdanning innenfor : Elektro IT/Data Mekanikk/hydraulikk Materialteknologi Dynamikk Petroleum/reservoar teknologi Teknologi-/prosjektledelse

18 Hvem jobber hos oss? 45% er fagarbeidere (videregående skole + læretid + fagbrev) serviceteknikere (videreg. skole + subsea skole) administrativt personell - lønn, regnskap, sekretærer, innkjøp, planlegging (videreg. skole + høgskole evt. universitet)

19 Ansettelser 2006 - Generelt
Ca. 400 nyansettelser i 2006 Dette inkluderer konverteringer, ansatte med arbeidslivserfaring og nyutdannede Litt over halvparten er sivilingeniører og ingeniører I underkant 10% er nyutdannede ingeniører/siv.ing. rett fra skolen Det er de store produkt avdelingene våre som rekrutterer de fleste nyutdannede. TMI (Template, Manifold and Intervention) CWO (Completion Workover) Controls Man kan klatre oppover i organisasjonen, enten på prosjektene eller i basis (fra verkstedsteknikker til system ingeniør) Man kan utvikle en breddekompetanse innen en produktgruppe Man kan utvikle spesialkompetanse innen spesielle fagområder eller produkter Man kan tilpasse karrieren i hht til hvor i livet man befinner seg Det finnes også muligheter for kortere eller lengre opphold i utlandet

20 Ansettelser 2006 TMI CWO Controls Customer Service (Bergen)
Maskin – Marintech - Bygg – Industriell Design CWO Maskin – Elektro – Hydraulikk – Industriell Design Controls Elektro – Svakstrøm – Automasjon – Instrument – Data Customer Service (Bergen) Driver med service på installasjonene våre og er avtaker av de fleste av disse fagområdene Man kan klatre oppover i organisasjonen, enten på prosjektene eller i basis (fra verkstedsteknikker til system ingeniør) Man kan utvikle en breddekompetanse innen en produktgruppe Man kan utvikle spesialkompetanse innen spesielle fagområder eller produkter Man kan tilpasse karrieren i hht til hvor i livet man befinner seg Det finnes også muligheter for kortere eller lengre opphold i utlandet

21 Ansettelser 2007 – Krystallkulen
Markedet er i fortsatt vekst og vi ser pr i dag fortsatt behov for nyansettelser Det vil fremdeles være de store produktavdelingen som tar flest nyutdannede (De har “startjobbene” designere, prosjekt og produktingeniører) Vi ønsker oss selvfølgelig at søkerne har vært innom “subsea” som tema “Internasjonal-kulturforståelse” og gode engelskkunnskaper er ekstra viktig Vi ser et økende behov innen service/offshore Man kan klatre oppover i organisasjonen, enten på prosjektene eller i basis (fra verkstedsteknikker til system ingeniør) Man kan utvikle en breddekompetanse innen en produktgruppe Man kan utvikle spesialkompetanse innen spesielle fagområder eller produkter Man kan tilpasse karrieren i hht til hvor i livet man befinner seg Det finnes også muligheter for kortere eller lengre opphold i utlandet

22 Karriere Hierarkisk Horisontal Spesialist/system Internasjonal
Livsløps-bedrift Man kan klatre oppover i organisasjonen, enten på prosjektene eller i basis (fra verkstedsteknikker til system ingeniør) Man kan utvikle en breddekompetanse innen en produktgruppe Man kan utvikle spesialkompetanse innen spesielle fagområder eller produkter Man kan tilpasse karrieren i hht til hvor i livet man befinner seg Det finnes også muligheter for kortere eller lengre opphold i utlandet

23 in one of the product dept.:
Trainee - ordning assignment to role in one of the product dept.: Unique trainee network, mentoring, job rotation, intercultural experience, Introduction FMC – vision and strategy Subsea school Value chain overview Career opportunities Basic project mgmt. Workshop introduction Basic finance Business processes Template, Manifold and intervention Business tools Hire 2007 FMC Products Subsea control systems FMC School Project experience Completion and Workover 1 year of trainee

24 Fremtidens utbyggingsløsning offshore
Following topics


Laste ned ppt "FMC Technologies 9. mai 2007 Svein Systad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google