Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leif Skiftenes Flak, Ph.D Instituttleder og førsteamanuensis Institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Er det nok samhandling til a ̊ fa.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leif Skiftenes Flak, Ph.D Instituttleder og førsteamanuensis Institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Er det nok samhandling til a ̊ fa."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leif Skiftenes Flak, Ph.D Instituttleder og førsteamanuensis Institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Er det nok samhandling til a ̊ fa ̊ ut gevinstene av IKT-investeringene?

2 Agenda • Hva ønsker forvaltningen å oppnå? • Hva tenkte man om samhandling på 80-tallet? • Hvordan er fokuset på samhandling i dag? • Modenhetsmodell for samhandling. • Kvalifisert synsing om hvor modne vi kan sies å være i dag Leif S Flak, eForvaltningskonferansen, 12.02.14

3 Hva er det egentlig vi ønsker? Leif S Flak, eForvaltningskonferansen, 12.02.14

4 Eksempel på potensialet i bruk av teknologi Leif S Flak, eForvaltningskonferansen, 12.02.14

5 Status: Digitale tjenester i staten (DIFI, 2013) Leif S Flak, eForvaltningskonferansen, 12.02.14

6 Om mål NB! Offentlig sektor er forskjellig fra privat sektor, blant annet ved en mer kompleks målstruktur! Overordnede mål / verdier for offentlig sektor kan sies å være: Intern effektivisering (intern nytte), effektivitet (ekstern nytte) og demokrati. Disse er i prinsippet likeverdige. Leif S Flak, eForvaltningskonferansen, 12.02.14

7 Offentlige mål oversatt til gevinster Leif S Flak, eForvaltningskonferansen, 12.02.14

8 Nøkkelen til gevinstene (Teleplan ECON Rapport 92, 2002) Leif S Flak, eForvaltningskonferansen, 12.02.14

9 Samhandling på 80-tallet • Overordnede mål • Mer forvaltning for hver krone • Bedre service • Mer korrekt grunnlag for beslutninger • Enklere innrapportering • De fleste data er virksomhetsspesifikke • Samhandling om grunndata • Enkelte grunndata gjenbrukes og er dermed grunnlag for samhandling (NOU 1985-15) Leif S Flak, eForvaltningskonferansen, 12.02.14

10 Samtidig… • Investerer et ukjent antall milliarder i teknologi i forvaltningen • Ca 6 mrd i følge SSB (2006) • Ca 75 mrd i følge IKT-Norge • Vet lite om hva vi får igjen • Raten feilslåtte prosjekter sannsynligvis på linje med resten av den vestlige verden • 50-75% av prosjektene leverer IKKE avtalt funksjonalitet til avtalt tid og kost • Oppsummert: • Høy andel feilslåtte ”IKT- prosjekter” • Manglende evne/vilje til å dokumentere nytten av ”IKT- prosjektene” • Strukturert arbeid med gevinstrealisering er én måte å adressere utfordringene på. Leif S Flak, eForvaltningskonferansen, 12.02.14

11 Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor …mange offentlige virksomheter sitter på informasjon av verdi for andre offentlige virksomheter. En bedre utnyttelse av denne informasjonen kunne bidratt til sikrere, raskere og mer effektive tjenester til privatpersoner og næringsliv. Riksrevisor Jørgen Kosmo i en pressemelding 01.07.2008. Leif S Flak, eForvaltningskonferansen, 12.02.14

12 Hvordan er fokuset på samhandling i dag? • Deling av data • Infrastruktur • Felleskomponenter (Altinn, ID-porten, Folkeregisteret, Enhetsregisteret og Matrikkelen) • Arkitekturprinsipper • Forvaltningens IT-standarder • Arkitekturrammeverk (virksomhetsarkitektur?) • Informasjonsforvaltning • Samhandlingstjenester - Sømløse digitale tjenester Leif S Flak, eForvaltningskonferansen, 12.02.14

13 Modenhetsmodell for samhandling (Solli-Sæther & Flak, 2012) Leif S Flak, eForvaltningskonferansen, 12.02.14 Kunnskapsdeling Delt verdiskapning Samordning av strategier Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå4 Integrasjon og effektivitet i arbeidsprosesser Synergi fra samhandling Effektivitet og læring fra relasjonell samhandling Merverdi fra samhandling Samordning av arbeidsprosesser Samhandling Nytte

14 Rammeverk for analyse av samhandling i eForvaltning (Solli-Sæther & Flak, 2012) Leif S Flak, eForvaltningskonferansen, 12.02.14

15 Kvalifisert synsing omkring hvor modne vi er ifht samhandling • Beveger oss mot Nivå 3 Felles verdiskapning • Altinn II kan ses på som et forsøk på å løfte seg til Nivå 4 Strategisk samordning • Man kan dermed argumentere for at det er behov for bedre (og kanskje mer) samhandling for å realisere en større andel av gevinstpotensialet Leif S Flak, eForvaltningskonferansen, 12.02.14

16 NB! Det byra ̊ kratiske systemet har utviklet seg over hundrevis av a ̊ r og gjør at offentlige prosesser i stor grad fremsta ̊ r som modne, i den forstand at de er a ̊ pne, forutsigbare og etterprøvbare. Modernisering med teknologi utfordrer den byråkratiske modellen ved at siloene plutselig skal samarbeide på ulike nivå. Mer og bedre samhandling er derfor avhengig av politisk og byråkratisk romslighet og bør diskuteres på høyt nivå. Leif S Flak, eForvaltningskonferansen, 12.02.14

17 Takk for oppmerksomheten! Kontaktinformasjon: Leif Skiftenes Flak Institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Service box 422 4604 Kristiansand E-mail: Leif.Flak@uia.noLeif.Flak@uia.no GSM:: +47 92 45 97 86


Laste ned ppt "Leif Skiftenes Flak, Ph.D Instituttleder og førsteamanuensis Institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Er det nok samhandling til a ̊ fa."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google