Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oljeservice konferansen mars 2004 Rica Maritime hotell 17 – 19 mars 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oljeservice konferansen mars 2004 Rica Maritime hotell 17 – 19 mars 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oljeservice konferansen mars 2004 Rica Maritime hotell 17 – 19 mars 2004

2 Olje service konferansen mars 2004 17.markl1400-1600Landsmøte 2004 1600-1615Kaffepause 1615-1800Landsmøte 2004 1930-Middag 18.markl0900-1030Erfaringsutveksling på kryss og tvers 1030-1045Kaffepause 1045-1200e-drift 1200-1300Lunsj 1300-1500e-drift 1500-1515Kaffepause 1515-1700OSA avdelingen informerer 1930-Middag 19.markl0900-1030Tariff 2003/2004 1030-1045Kaffepause 1045-1200Tariff 2004 1200-Lunsj

3 Olje service konferansen mars 2004  Landsmøte 2004 27 – 31 0ktober 2004 i Haugesund – Hva er viktig å fokusere på de neste 4 år  Samme fokus som tidligere eller ny retning  Hva med petroleumsavtalen  Hvordan skal vi legge opp strategien i år – Sikre oss eget lokale – Avholde formøte den 25 eller 26 – Vedtektene  Har vi endringer som må legges frem  Husk forslags fristene

4 Olje service konferansen mars 2004  Landsmøte 2004 27 – 31 0ktober 2004 i Haugesund – Forslag til handlingsplanene  Hvilke prioriteringer har vi i oljeservice som er viktige å fokusere på.  Husk tidsfristene  Skal vi ha en styringsgruppe ??? – Valg. Hvem er interessert i posisjoner  Antall og hvilke kandidater til følgende: – Forbundsstyre og landsstyre – Diverse utvalg – LO kongressen og representantskapet – Dersom endring i ledertroikaen, Hvor står vi ?

5 Olje service konferansen mars 2004  Landsmøte 2004 27 – 31 0ktober 2004 i Haugesund – Forbundstyret  H Ellingsen rep. K Krohn-Pettersen vara – Landsstyret  K I Nærland, I Forus og J H Figenschou + ovenfor

6 Olje service konferansen mars 2004  Allianser – Bør vi inngå allianser under landsmøte – Hvem er naturlige samarbeidspartnere  Saker til HA forhandlingene i 2005 – Hvilke saker er viktige for oss  Permitteringer under konflikt 

7 Olje service konferansen mars 2004 – Forhandlingsutvalget OSA 2004  Leif Sande  Torbjørn Teigland  Per-Inge Grimsmo  Leif Johansen  Helge Ellingsen  Knut Nesland  Ketil Krohn-Pettersen  Ingebreth Forus  Trond Våga  Terje Nysted  Arild Gulestøl  Ivar AndreassenObservatør

8 Olje service konferansen mars 2004  Erfaringsutveksling på kryss og tvers – Er vi fornøyd med den erfaringsutvekslingen vi har i dag? – Hva kan vi gjøre for å forbedre dette!  Lage et nettverk via e-mail eller egen side på www.nopef under klubbkontoret.www.nopef  Kvartalsmøter der organiseringen rullerer mellom klubbene lik den ordningen NR forum har. – Økonomien rundt dette. Kan vi forvente støtte fra NOPEF ??  Fadderordning for nye/mindre klubber og eventuelt ”svake” klubber.

9 Olje service konferansen mars 2004  e-drift. En utfordring for tillitsvalgte og medlemmene – Hvor er vi i dag !  Hva er e-drift og hvilke områder berører det !  Hvilke avtaler foreligger pr i dag – BHI, Halliburton, Schlumberger og Geoservice  Hvilken erfaring har de tillitsvalgte som i dag har e-drift – Helge, Knut, Ketil, Mike og Terje  Hvilken utfordringer har vi i årene fremover – Samholdet og forpliktelser for det kollektive ansvar – Bostedsproblematikk – Kostnadene med reise, kost og losji – Arbeidstidsordningene – Individuelle lønnssystemer – Opprettholde medlemsmassen i ingeniør miljøene

10 Olje service konferansen mars 2004  e-drift. En utfordring for tillitsvalgte og medlemmene  e-drift. Er dette en trussel for norske arbeidsplasser – Vil fremtidens sentre ligge i Norge eller?  Teknologien gjør det mulig i UK, US India osv. – Hva kan vi gjøre for å sikre arbeidsplassene – e-drift et aktuelt tema. Hvordan skal vi gå videre  e-drift er et tema i næringsutvalget  e-drift er et prosjekt i RF  Nedsette en arbeidsgruppe fra oljeservice – Utarbeide tariffmessige krav – Se på HMS aspektet sammen med NOPEF’s HMS avd – Kommunisere med operatør klubbene – Ha møte med NOPEF, OD, Ptil, myndigheter og operatørselskapene for å fremlegge de ansatte og oljeservicenæringens utfordringer.  Bør vi signalisere behovet for en konferanse om e-drift

11 Olje service konferansen mars 2004  Forbundsstyret  Helge EllingsenSchlumberger  Ketil Krohn-Pettersen Baker INTEQ

12 Olje service konferansen mars 2004  Landsstyret  Trond VågaOceaneeringRepresentant  Arild GulestølMI-Norge1 vararepresentant  Kjell VestlyOceaneering2 Vararepresentant  Ingebreth ForusMaritim WellRepresentant  Ivar AndreassenOdfjell1 vararepresentant  Roger HermansenNutec2 vararepresentant  Eli-Anne WeberWestlabRepresentant  Magrethe GrindheimHalliburton1 vararepresentant  Geir SollandHalliburton2 Vararepresentant  Aase FintlandSchlumbergerRepresentant  Mike McNeilBOT1 vararepresentant  Terje NystedWeatherford2 vararepresentant  Knut NeslandHalliburtonRepresentant  Einar JohannessenSmedvig 1 vararepresentant  Bjarte TveitBaker INTEQ2 Vararepresentant


Laste ned ppt "Oljeservice konferansen mars 2004 Rica Maritime hotell 17 – 19 mars 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google