Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Service i ordnede former ”Er servicebransjen forberedt på morgendagens kompetansekrav?” Anne Jensen Direktør adm. og utvikling NHF/NRTF Landsmøte den 29.mars.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Service i ordnede former ”Er servicebransjen forberedt på morgendagens kompetansekrav?” Anne Jensen Direktør adm. og utvikling NHF/NRTF Landsmøte den 29.mars."— Utskrift av presentasjonen:

1 Service i ordnede former ”Er servicebransjen forberedt på morgendagens kompetansekrav?” Anne Jensen Direktør adm. og utvikling NHF/NRTF Landsmøte den 29.mars 2003

2 Service i ordnede former Hva er morgendagens kompetansekrav ?

3 Service i ordnede former Kompetanse om…….. •.Offentlige innkjøpsregler •Moms og skatter…. •Virksomhets- overdragelse •Miljøaspekteret •Økonomistyring •Dokumentasjon av bestilling •Dokumentasjon av hva som skal leveres •Rekruttering av arbeidskraft •Språk •Kulturforståelse •Teamarbeid •HMS •Kvalitetssikring

4 Service i ordnede former Forts…. •Bruk av IT-verktøy •Lønns- og pensjonsforhold •Kombinasjon av tjenester / Flerferdighet •Multiservice eller nisje.. •Konkurranseutsetting…. •Nye alliansepartnere…. •Nettverkets betydning… •IA-Avtalen •Likestilling •Arbeidsgiveravgift •Kompetanseutvikling i egen bedrift •Omstillingsevne og fleksibilitet

5 Service i ordnede former Offentlige anskaffelser,- et stort marked for næringslivet. •Felles regelverk for stat og kommune • Off. kunngjøring av alle sine anskaffelser •EØS-terskelverdi (www.norsk.lysningsblad.no) •Kunngjøring av konkurranseform (åpen eller begrenset anbudskonkurranse,konkurranse med forhandlinger) •Konkurransegrunnlaget •Utvelgelseskriterier •Skatteattest og HMS-egenerklæring

6 Service i ordnede former Moms, skatter og avgifter. •Er det moms på tjenesten •Hvilken sats 12/24 •Nye satser kan ventes •Har kunden refusjonsordning og hvordan virker den? •Differensiert arbeidsgiveravgift endres – utslag? •Hva finnes av støtteordninger og insitamenter. •Utvikling i sykelønn

7 Service i ordnede former Virksomhetsoverdragelse •En servicebedrift overtar frivillig eller lovpålagt staben fra et annet selskap,- der man overtar oppdraget •Hvilke regler gjelder vedr. virksomhets- overdragelse og når gjelder det ? •Arbeidsmiljøloven §73E omhandler kravet om saksbehandling

8 Service i ordnede former Miljøaspektet •Miljøkrav til produktenes ytelse og funksjon •Substituttforbliktelse (vurdere alternativer) •Håndtering av emballasje ved et visst volum. •Integrering av miljøhensyn i kontrakter

9 Service i ordnede former Økonomistyring •Regnskap og budsjett •Rapportering,- til hvem og hvorfor? •Lønnsavtaler •Bonusordninger •Kontraktslengde •Likviditet •Omsetning •Markedsandel •Produktivitet •Salgsfremstøt •Lønnssystem •Styringsverktøy •Sykefravær •Turn-over •Kompetanse i egen bedrift •Opplæring

10 Service i ordnede former Dokumentasjon av bestilling og leveranse. •Funksjonskriterier – hva vil vi oppnå •Prosesskriterier – hva skal gjøres •Harde og myke verdier –Beredskap –Adferd –Dokumentasjon •Sikkerhet for leveransedyktighet og økonomi med mer.

11 Service i ordnede former Rekruttering av arbeidskraft •Hvilken type arbeidskraft har du bruk for? •Nivå •Fagkunnskaper •Formell kompetanse •Dokumentasjon av realkompetanse •Praksis •Hvor henter du arbeidskraften?? •Tilgang av arbeidskraft? • Kunnskapsnivå ? •Skjev kompetanse,- hva betyr det for servicesektoren??

12 Service i ordnede former 105.603 uten jobb….. •Statistisk sentralbyrå tror ledigheten i år vil være på ca 104.000 •Norges Bank anslår gj.snittlig ledighet i år til rundt 106.000 ( 4,5 % av arbeidsstokken), - stigende til 112.000 i 2004 •Polen har i dag 19 % arbeidsledige, Spania 12% –….skrev VG 13.mars 2003

13 Service i ordnede former Språk •På KRDs budsjett ligger det samlet om lag 4,7milliarder rettet mot integrering av innvandrere…………. •Spesifikt ligger det 620 millioner på voksenopplæringsbudsjettet til norskopplæring for innvandrere under UFD,- og om lag 48 millioner for aldersgruppen 16-20 år…………. •26 % av alle arbeidsmarkedstiltak går mot innvandrer………………...

14 Service i ordnede former •”De fleste er klar over at det er kulturforskjeller mellom Norge og Frankrike, men de uforberedt på hvor stor disse forskjellene faktisk er ”,- sier Jan Haug Sørum som er leder for Norges Eksportråd i Paris •”Språk er aldri det største problemet,- det tar minimum to-tre år før en skjønner hvordan kulturen skal takles……”

15 Service i ordnede former Kulturforståelse •Norge forventer at resultater skapes gjennom samarbeid •Frankrike er et konkurransesamfunn •Norge fokuserer skolen i større grad på ”det svakeste leddet” i en gruppe,- dette tar vi med oss inn i yrkeslivet •I Frankrike tas beslutningene på toppen…..

16 Service i ordnede former Teamarbeid •Opplæring •Lojalitet •Riktig sammensetning av personalet •Kompetanse

17 Service i ordnede former HMS •Nye HMS - utfordringer i Europa: –Mobbing –Stress –Slitasjeskader –Diskriminering –Likestilling –Endring av jobbnivå/innhold

18 Service i ordnede former Kvalitetssikring •Insta 800 •Objektive målemetoder •ISO 9001-2000 •Forrige versjon av ISO 9001 eller 9002 •Alternative systemer

19 Service i ordnede former Bruk av IT-verktøy •Jonathan- forvaltning, drift og vedlikehold •Jonathan -clean •Telefon - mobil…..GPRS-teknologi…og High Speed (…nettverk) •PC / Håndholdt PC (PDA) •Internett •Strekkoder •Personal- og lønnssystemer

20 Service i ordnede former Lønns- og pensjonsforhold •Kompetanse - og karrieresystemer •Bonusordninger •Frynsegoder •Tradisjonelle ytelsesbasert pensjon •Innskuddpensjon •Engangsbetalt alderspensjon •Parallelle og kombinerte ordninger

21 Service i ordnede former Kombinasjon av tjenester •Hvilke tjenester kan utfylle hverandre •Muligheter og fallgruber •Hvilke tariffavtale gjelder •Hvordan sikre tverrfaglig kompetanse •Koordinering av konkurrerende interesser.

22 Service i ordnede former Flerferdighet •Evnen til å løse flere oppgaver •Fleksibel innstilling •Riktig prioriteringer •Overføringsevne

23 Service i ordnede former •Multiservice eller nisje………..

24 Service i ordnede former Konkurranseutsetting •Hva er konkurranseutsetting? •Et virkemiddel for å forbedre og/eller effektivisere offentlig tilbud av tjenester hvor selve produksjonsdelen underlegges en eller annen form for konkurranse( anbudskonkurranse, målestokk-konkurranse). •ANSVARET for tilbudet forrykkes ikke,- det og det offentlige har samme forpliktelse som tidligere……...

25 Service i ordnede former Nye alliansepartnere….og nettverkets betydning…….

26 Service i ordnede former IA-Avtalen…. •Inkluderende Arbeidsliv er en intensjonsavtale som har som mål å redusere sykefravær og inkludere flere eldre og funksjonshemmede i arbeidslivet…… •IA-bedrifter får bl.a fast kontaktperson i Trygdeetaten, aktiv sykemelding uten forhåndsgodkjenning, rett til å bruke utvidet sykemelding…….…se www.trygdeetaten.no

27 Service i ordnede former Likestilling •”Mer ulikhet for økt likestilling………….. •Vinnere: For å få flere kvinnelige ledere,må det bli billigere å kjøpe tjenester i hjemmet,- mener forsker……. •Tapere: Lavtlønte kvinner som leverer tjenester som barnepass og rengjøring kan bli tapere……” •Skrev DN 24.mars…...

28 Service i ordnede former Kompetanseutvikling i egen bedrift •Kartlegging av kompetanse hos personalet •Viktig fokus på: •Bedriftskunnskap •Produktkunnsakp •Systemkunnskap •Servicrollekunnskap •Hvordan beholder og utvikles medarbeidere…?


Laste ned ppt "Service i ordnede former ”Er servicebransjen forberedt på morgendagens kompetansekrav?” Anne Jensen Direktør adm. og utvikling NHF/NRTF Landsmøte den 29.mars."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google