Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra industrisamfunnets enhetsskole til det digitale nettsamfunnets personlige læringsnettverk Professor dr.polit. Arne Krokan NTNU del.icio.us/arnek twitter:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra industrisamfunnets enhetsskole til det digitale nettsamfunnets personlige læringsnettverk Professor dr.polit. Arne Krokan NTNU del.icio.us/arnek twitter:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra industrisamfunnets enhetsskole til det digitale nettsamfunnets personlige læringsnettverk Professor dr.polit. Arne Krokan NTNU del.icio.us/arnek twitter: arnek tlf 91897473 blogg: arnek.wordpress.com

2

3 intro

4

5

6 Organisasjoner er barn av sin tid skolen ble til i jordbrukssamfunnet

7 Skolens første år • Omgangsskole • 7-15 år • Oppdra til god kristne • Leste kristne tekster Uavhengige enheter

8 Klasserom 1905 8

9 1960

10 Klasserom 2007 http://www.vestweb.net/vossungdomsskule/Skulebilder/2005-2006/Nye%20skulen.JPG 10

11 School furniture is not designed for learning, it is designed for obedience. Steven Heppel

12 Skolen i industrisamfunnet Hierarki Mål: Utdanne for industrisamfunnet • Enhetsskole • Sentrale læreplaner • Nasjonale eksamener • Aldersdelte klasser • Like klasserom • Lærersentrisk

13 Viktigste læringsteknologi

14

15 Boka som kilde til kunnskap 15

16 Utdannet til

17

18

19 Samfunnet endres

20 20

21 Forestillinger om framtid og om teknologi

22

23 The fun they had Isac Asimov

24 Fra Asimov ”The fun they had” Margie went into the classroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours.

25 Fra Asimov ”The fun they had” The part Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was six years old, and the mechanical teacher calculated the mark in no time.

26 Fra Asimov ”The fun they had” They turned the pages, which were yellow and crinkly... and then, when they turned back to the page before, it had the same words on it... "Gee," said Tommy. "What a waste. When you're through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it and its good for plenty more. I wouldn't throw it away.

27

28 Hva er historien ?

29 Har flyttet oss fra industri- til digitalt nettsamfunn, MEN: • Vanene endres sakte • Arbeidsprosesser består • Organisasjoner består • Fysisk infrastruktur endres lite – Hus, skoler, transport • Kultur er vanskelig å forandre 29

30 Digitalisering handler om å forstå prosesser

31

32 Bilde fra Bern@t flickr Fysiske ting er forskjellige fra BITS

33 Hvordan kjøper du sykkel?

34

35 Bok forside

36 Hvordan forstå læring som prosess

37 De fleste er kjent med 3 teorier

38 Atferdsteori Black Box

39 39

40 40

41 41

42 Cognitive teorier

43

44

45 It`s complicated 

46

47 konstruktivistiske teorier Sosial-

48

49

50

51

52 52

53 Knapphet

54 Knapphet på • Kunnskap • Bøker • Lærere - lærertid • Andre veiledere • Andre hjelpemidler • Tid • Oppmerksomhet

55 Dette preger måten vi organiserer dagens læreprosesser på

56 LMS er lukkede systemer bygd rundt klasseromsmetaforen

57 Forestilling om at læreren skal finne gode læremidler og tilby elevene

58 Forestilling om at læreren skal være den sentrale formidler

59 Tradisjonell arbeidsdeling lærer – elev

60 Fast arbeidstid -læring finner sted på skolen

61 Digitale klasserom ?

62 Samfunnet endres

63 Fra knapphet til overflod

64 Det er ikke lenge siden -en kunne leve godt av å kunne lese/skrive -en tjente gode penger på å eie medier

65 Internett

66 Alle kan lese/skrive publisere selv være sitt eget mediehus

67 This is the true meaning of the internet Don Tapscott

68 it’s not not about presenting content or managing knowledge

69 it’s a new platform for communication and collaboration for building communities Don Tapscott

70

71

72 • Spilleavhengighet • Dårligere verbalkompetanse • Dårligere arbeidsetikk • Dårligere sosiale ferdigheter • Mindre kunnskap • Dårligere konsentrasjonsevne • Dårligere evne til planlegging 72 Namo Baron Niclas Carr Marc Bauerline Den dummeste generasjonen? Les mer http://chronicle.com/jobs/news/2008/08/2008080101c.htm

73 nettverket

74 Konnektivisme

75 George Siemens http://www.usit.uio.no/it/dml/intra/presentasjoner/2009/george-siemens.html

76 Utvikling av personlige læringsnettverk

77

78 Nye praksisformer

79

80

81

82

83 Jeg lenker altså er jeg

84 Lenkito ergo sum

85 Ta godt i mot neste nyskaping

86 æLæring

87 Intelligent læresystem Kartlegger læringsstil Kartlegger kunnskapsnivå Foreslår læringsobjekter Tester måloppnåelse Elevsentrisk

88 Nye medieteknologier

89

90

91 Qikker97473

92

93

94

95

96

97

98 Hva betyr dette for skolen ? 98

99 Ny teknologi skaper tre typer endringer • Endrede læremidler • Endrede læreprosesser • Endrede kommunika- sjonsprosesser Hvilke konsekvenser har dette fått for skolen ?

100 Er boka fremdeles viktigst?

101 Digitaldusj Fra bokbad til

102

103 Hvordan vil dere lære Smoke on the water?

104

105 Stadig mer av læremidlene finnes i nettskyen

106 Organiserer vi læreprosessen på samme måte som før?

107 107 Vil du lese hele artikkelen? http://connect.educause.edu/Library/EDUCAUSE+Review/MindsonFireOpenEducationt/45823

108 Forstår vi læreprosessen ut fra de nye forutsetningene?

109 2 postulater • Flere lærere og mer penger løser ikke skolens grunnleggende utfordringer • Å stenge elevene ute fra de sosiale nettverkstjenestene løser heller ikke skolens utfordringer • Men hva skal vi da gjøre?

110 Ja, ja – Det var vel slutt på ungkarslivet da A

111

112 Hva slags behov for vil vi ha for – Alenearbeid – Virtuelle arbeidsplasser - nettbasert – Gruppebaserte oppgaver små/store – Fellesopplevelser i større grupper – Telepresence/virtuell virkelighet – Hva vil talegrensesnitt kreve?

113 Aktuelle spørsmål • Trenger vi skolen som arena for læring? Jfr Sugata Mitra • Kan skolen fylle andre funksjoner i framtida? • Samhandling skole – forvaltning – næring? • Disruptive endringer?

114 Konklusjon • Vanskelig å tenke seg fratidens læresituasjon • Intelligente læresystemer • Elevsentriske læreprosesser • Individuelle læringsstier • Lærernes rolle endres • Skolens organisering endres • Krav til fysisk infrastruktur?

115

116

117

118 Kan vi planlegge oss til suksess?

119

120 Hvor mange svarte prikker er det? Kontroll og oversikt vs selvorganisering

121 A 121

122 000010101000101010101010000101011000101000010101001001000101010010100101010 1010000100101010010001010101011011001000100000101111111110100010101010000000000 Professor Arne Krokan NTNU Arnek.wordpress.com twitter: arnek del.icio.us/arnek arne@krokan.com

123 Sjekk ressurser • Sugata Mitra med prosjekter om læring uten skole. TED-foredrag.TED-foredrag

124

125

126 Hva slags samfunn lever vi i? 126


Laste ned ppt "Fra industrisamfunnets enhetsskole til det digitale nettsamfunnets personlige læringsnettverk Professor dr.polit. Arne Krokan NTNU del.icio.us/arnek twitter:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google