Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Professor dr.polit. Arne Krokan NTNU del.icio.us/arnek twitter: arnek

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Professor dr.polit. Arne Krokan NTNU del.icio.us/arnek twitter: arnek"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra industrisamfunnets enhetsskole til det digitale nettsamfunnets personlige læringsnettverk
Professor dr.polit. Arne Krokan NTNU del.icio.us/arnek twitter: arnek tlf blogg: arnek.wordpress.com

2

3 intro

4

5

6 Organisasjoner er barn av sin tid skolen ble til i jordbrukssamfunnet

7 Skolens første år Omgangsskole 7-15 år Oppdra til god kristne
Leste kristne tekster Uavhengige enheter Cristian 6. påla alle barn å gå på skole allerede ved forordninger om skole i 1739 Første ”skolelov” 1827 var fagene skriving, matematikk og sang 1889 folkeskolene

8 Klasserom 1905 morfar

9 1960 Slik organiserte vi læreprosessene

10 Klasserom 2007 Barna mine Fryser mer
Blaserte i forhold til å bli fotografert Læreprosessen er den samme

11 School furniture is not designed for learning, it is designed for obedience.
Steven Heppel

12 Skolen i industrisamfunnet
Enhetsskole Sentrale læreplaner Nasjonale eksamener Aldersdelte klasser Like klasserom Lærersentrisk Hierarki 7-årig skoleplikt Mål: Utdanne for industrisamfunnet

13 Viktigste læringsteknologi

14 Den viktigste ressursen

15 Boka som kilde til kunnskap

16 Utdannet til

17 Vi lagde en mal og brukte denne på hele skolen
Noen få unntak = privatskoler

18 Universitetet er det samme
2 timer forelesning og 2 timer øvingsoppgaver .. Like mange timer i alle fag

19 Samfunnet endres Bilde hentet fra Biip.no

20 Hva er likheten mellom anda og VGS?

21 Forestillinger om framtid og om teknologi
Sammenhenger Piaget med flere Utvikling i stadier

22

23 The fun they had Isac Asimov Novelle

24 Fra Asimov ”The fun they had”
Margie went into the classroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. Forestillingen om læreren Om læringssituasjonen Lærersentrert læresituasjon

25 Fra Asimov ”The fun they had”
The part Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was six years old, and the mechanical teacher calculated the mark in no time. Samhandler med maskinen på maskinens premisser

26 Fra Asimov ”The fun they had”
They turned the pages, which were yellow and crinkly... and then, when they turned back to the page before, it had the same words on it... "Gee," said Tommy. "What a waste. When you're through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it and its good for plenty more. I wouldn't throw it away. Tenker seg tjenester ut fra den tidens teknologier TV-bok

27

28 Hva er historien ? Sammenhenger Piaget med flere Utvikling i stadier

29 Har flyttet oss fra industri- til digitalt nettsamfunn, MEN:
Vanene endres sakte Arbeidsprosesser består Organisasjoner består Fysisk infrastruktur endres lite Hus, skoler, transport Kultur er vanskelig å forandre Vi vokste opp i industrisamfunnet Industrisamfunnets logikk og verdier Mer, større, raskere Produksjonen i samfunnet er endret Men verdiene består Ideene består

30 Digitalisering handler om å forstå prosesser
Digitalisering av tjenester Om å forstå arbeidsprosessene VANSKELIG

31

32 Fysiske ting er forskjellige fra BITS
Avis vs nett CD vs Spotify Kart vs GPS Økonomien er forskjellig Creative commons Bilde fra flickr

33 Hvordan kjøper du sykkel?

34

35 Bok forside

36 Hvordan forstå læring som prosess
Sammenhenger Piaget med flere Utvikling i stadier

37 De fleste er kjent med 3 teorier
Sammenhenger Piaget med flere Utvikling i stadier

38 Atferdsteori Black Box

39 Pavlov Skinner Atferdsterapi Klikkpedagogikk

40

41 Dette fungerer godt På noen typer kunnskap Lekse: skriv 5 faktasetninger om Elverum Belønning: unngå straff = anmerkning = negativ forsterkning

42 Cognitive teorier Forstå sammenhenger Piaget med flere
Utvikling i stadier

43 Visualisere sammenhengenger

44 Kan være kompliserte

45 It`s complicated  Og enda mer komplekse …….

46 Eller elegante forenklinger
Viser sammenhenger og det store mentale bildet

47 konstruktivistiske teorier
Sosial- konstruktivistiske teorier Samfunnskonstruert

48 Arv eller miljø Eller HVILKET miljø

49 Læring via sosial samhandling
Bygge nye mentale modeller

50 Utvikler en felles forståelse gjennom sosial interaksjon

51 Læringspyramiden understøtter dette

52 http://www. elearningfuture

53 Knapphet Bilde hentet fra Biip.no

54 Knapphet på Kunnskap Bøker Lærere - lærertid Andre veiledere
Andre hjelpemidler Tid Oppmerksomhet

55 Dette preger måten vi organiserer dagens læreprosesser på
Bilde hentet fra Biip.no

56 LMS er lukkede systemer bygd rundt klasseromsmetaforen
Bilde hentet fra Biip.no

57 Forestilling om at læreren skal finne gode læremidler og tilby elevene
Bilde hentet fra Biip.no

58 Forestilling om at læreren skal være den sentrale formidler
Bilde hentet fra Biip.no

59 Tradisjonell arbeidsdeling lærer – elev
Bilde hentet fra Biip.no

60 Fast arbeidstid -læring finner sted på skolen

61 Digitale klasserom ? En anakronisme Feil metafor

62 Samfunnet endres Bilde hentet fra Biip.no

63 Fra knapphet til overflod
Bilde hentet fra Biip.no

64 Det er ikke lenge siden -en kunne leve godt av å kunne lese/skrive -en tjente gode penger på å eie medier Bilde hentet fra Biip.no

65 Internett

66 Alle kan lese/skrive publisere selv være sitt eget mediehus
Bilde hentet fra Biip.no

67 This is the true meaning of the internet
Don Tapscott Bilde hentet fra Biip.no

68 it’s not not about presenting content or managing knowledge
Bilde hentet fra Biip.no

69 it’s a new platform for communication and collaboration for building communities
Don Tapscott Bilde hentet fra Biip.no

70 http://www. thetechherald. com/article

71

72 Den dummeste generasjonen?
Spilleavhengighet Dårligere verbalkompetanse Dårligere arbeidsetikk Dårligere sosiale ferdigheter Mindre kunnskap Dårligere konsentrasjonsevne Dårligere evne til planlegging Marc Bauerline Namo Baron Niclas Carr Les mer

73 nettverket

74 Konnektivisme Samfunnskonstruert

75 George Siemens

76 Utvikling av personlige læringsnettverk

77 http://www. visual-mapping

78 Nye praksisformer

79 Åpne LMSene Anne Cathrine Gotaas Look 2 Sandvika

80

81 Et synlig læringsnettverk
”Jeg lenker altså er jeg”

82 En moderne kladdebok

83 Jeg lenker altså er jeg Bilde hentet fra Biip.no

84 Lenkito ergo sum Bilde hentet fra Biip.no

85 Ta godt i mot neste nyskaping

86 æLæring

87 Intelligent læresystem
Foreslår læringsobjekter Kartlegger læringsstil Kartlegger kunnskapsnivå Tester måloppnåelse Elevsentrisk

88 Nye medieteknologier Bilde hentet fra Biip.no

89 TV, radio og avis på en gang

90 15 år seinere

91 Bruker: Pass: 7dvb3j Qikker97473

92 Teamet opp med qik, så deltakerne kan streame direkte fra egen mobiltelefon også

93 Her er en av de største trusslene for bokbransjen?
Eller ikke så viktig?

94 Amazons forretningsmodell
Finnes i XL Sony med ny leser med samme forretningmodell

95 brukere på noen dager ....

96 Applikasjonen er utarbeidet for Gilde i samarbeid med DIST Norge og Carat Norge.
brukere på en uke

97

98 Hva betyr dette for skolen ?
Forandring På hvilken måte?

99 Ny teknologi skaper tre typer endringer
Endrede læremidler Endrede læreprosesser Endrede kommunika- sjonsprosesser Skjer ikke bare i skolen, men andre steder i samfunnet også Hvilke konsekvenser har dette fått for skolen ?

100 Er boka fremdeles viktigst?
Bilde hentet fra Biip.no

101 Digitaldusj Fra bokbad til
SOCIAL-LITES are all about discovery, as consumers become curators; actively broadcasting, remixing, compiling, commenting, sharing and recommending content, products, purchases, experiences to both their friends and wider audiences.

102

103 Hvordan vil dere lære Smoke on the water?
iphone applikasjoner

104

105 Stadig mer av læremidlene finnes i nettskyen
NDLA DIGILIB Youtube

106 Organiserer vi læreprosessen på samme måte som før?
Bilde hentet fra Biip.no

107 Læring gjennom relasjoner – nettverk.
Det er slik ungdom lærer dataspill Vil du lese hele artikkelen?

108 Forstår vi læreprosessen ut fra de nye forutsetningene?
Bilde hentet fra Biip.no

109 2 postulater Flere lærere og mer penger løser ikke skolens grunnleggende utfordringer Å stenge elevene ute fra de sosiale nettverkstjenestene løser heller ikke skolens utfordringer Men hva skal vi da gjøre?

110 Ja, ja – Det var vel slutt på ungkarslivet da

111

112 Hva slags behov for vil vi ha for
Alenearbeid Virtuelle arbeidsplasser - nettbasert Gruppebaserte oppgaver små/store Fellesopplevelser i større grupper Telepresence/virtuell virkelighet Hva vil talegrensesnitt kreve?

113 Aktuelle spørsmål Trenger vi skolen som arena for læring? Jfr Sugata Mitra Kan skolen fylle andre funksjoner i framtida? Samhandling skole – forvaltning – næring? Disruptive endringer?

114 Konklusjon Vanskelig å tenke seg fratidens læresituasjon
Intelligente læresystemer Elevsentriske læreprosesser Individuelle læringsstier Lærernes rolle endres Skolens organisering endres Krav til fysisk infrastruktur?

115

116

117 http://www. ntnu. no/c/document_library/get_file

118 Kan vi planlegge oss til suksess?

119 Og noen ganger skjønner vi ikke vitsen med det hele, men vil følger instruksen likevel.

120 Hvor mange svarte prikker er det?
Kontroll og oversikt vs selvorganisering

121 A

122 Takk for oppmerksomheten !
Takk for oppmerksomheten ! Professor Arne Krokan NTNU Arnek.wordpress.com twitter: arnek del.icio.us/arnek

123 Sjekk ressurser Sugata Mitra med prosjekter om læring uten skole. TED-foredrag.

124

125

126 Hva slags samfunn lever vi i?


Laste ned ppt "Professor dr.polit. Arne Krokan NTNU del.icio.us/arnek twitter: arnek"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google