Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultat Nasjonale prøver 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultat Nasjonale prøver 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultat Nasjonale prøver 2011
Stasjonsfjellet skole

2 Stasjonsfjellet skole:
Oslo:

3 Lesing 8.trinn

4 Leseutvikling 8. til 9.trinn

5 Regning fra 8. til 9.trinn

6 Stasjonsfjellet skoles bidrag – endring fra 8. – 9.trinn LESING

7 Stasjonsfjellet skoles bidrag – endring fra 8. – 9.trinn REGNING

8 Engelsk 8.trinn

9 Engelsk 8.trinn

10 Oppsummert snittresultat
Stasjonsfjellet Oslo Nasjonalt Snitt lesing 8.trinn 3,5 3,3 3,1 Snitt lesing 9.trinn 3,4 3,6 Snitt regning 8.trinn Snitt regnings 9.trinn Snitt engelsk 8.trinn 3,0

11 Resultatoppfølging elevnivå
Prøveelev "NP"7Regn NP regn 8 NP regn 9 "NP"7 les NP les 8 NP les 9 NP eng 8 LUS 1 8.tr LUS 2 8.tr

12 Resultatoppfølging Prøve og kartleggingsplan: Når Hva slags test/
Ansvar Evaluering vurdering av tiltak – tidspunkt og fora Form og tid for tilbakemelding til elev – evt foresatt Juni Overgangs- prøver 7.trinn Høybråten skole Lederteam Høybråten/Stasjonsfjellet Gjennomgang med 8.trinnslærerne på plandag i august Tilbakemeldt elev/foresatt vår 7.tr August LUS kartlegging fra 7.trinn 8.trinnsteamet Tilbakemeldt elev/foresatt på 7.trinn Aug/sept/okt Øveperiode til NP Team Teamtid Sept/okt Nasjonale prøver: lesing, regning, engelsk Trinnet/faglærere/ledelse team + ledelse – teammøte okt/november Elevsamtale/ Utviklings-samtale og direkte info til elev Sept LUS kartlegging Teamet Teamtid + fellestid Utviklings-amtale og direkte info til elev

13 Brukerundersøkelsen 2011 Totalt Stasjons-fjellet Totalt Oslo 2006 2007
2008 2009 2010 2011 IKT 52 74 75 76 -- Tilpasset opplæring 90 89 91 92 Mobbing/vold/ rasisme 97 95 96 94 93 Skole-byggenes kvalitet 85 77 69 66 81 Arbeids-miljø – ro og orden 86 71 79 83 Kunst og kultur 78 73 72

14 Totalt Stasjons-fjellet
Totalt Oslo Arbeids-miljø og trivsel -- 86 71 95 97 Samarbeid med skolen 87 84 90 85 94 88 Kommun-ikasjon 65 82 92 96 Oppfølg-ing av resultater --- 69 83 93 Skolens opp-følging av lekser 80


Laste ned ppt "Resultat Nasjonale prøver 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google