Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl1 Flytende kraftanlegg Test : Bølge- og vindkraftrigg, Mjøsa 2009. Vegår 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl1 Flytende kraftanlegg Test : Bølge- og vindkraftrigg, Mjøsa 2009. Vegår 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl1 Flytende kraftanlegg Test : Bølge- og vindkraftrigg, Mjøsa 2009. Vegår 2011.

2 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl2 Forsidebilde: Testrigg for vind- og bølgeenergi, sett bakfra. •Bachelor oppgave ved Høgskolen i Gjøvik 2009 med 3 studenter. •http://brage.bibsys.no/hig/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_9382 •Liten modell av riggen ble testet med monterte bølgeenergiopptakere. •Riggen ble utstyrt med: •2 stk kontraroterende vindturbiner. •6 stk bølgeenergiopptakere. Testperioder: Liten modell i tre: Mjøsa, juni 2009. Ny test i Vegår juli 2011. Kontakt: Gunnar Ettestøl, ETTE Elektro, 4985 Vegårshei tlf.mob: 90 11 74 72, epost: gunnar@ette.no Hjemmeside: www.ette.no Forside bakgrunn: Mjøsa sett nordover fra Nordlia, utsikt mot Gjøvik, Biri og Nes. Foto: 22. november 2008, Gunnar Ettestøl

3 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl3 Innholdsfortegnelse Side: 4 - 6: Beskrivelse av 4,6 kW bølge- og vindkraft rigg (HiG prosjektet) 7: Vindturbin system med PMG for flytende rigger 8: Videre arbeid: Flytende store vind og bølge systemer 9: Flytende vindturbiner: Stive konstruksjoner 10 - 11: 4 til 6 kW testrigg for vindenergi, uten bølgeenergiopptakere 12 - 13: Hydraulisk system for små vindturbiner 14 - 15: 6MW vindturbinrigg 16: Hydraulisk system for store 5 bens flytende rigger 17 - 18: 2,6 MW vind- og bølgeenergirigg for produksjon av ferskvann 19: Foto av liten bølge- og vindkraft rigg på Vegår 2011

4 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl4 •4,6 kW testrigg for vind- og bølgeenergi, sett forfra. •Liten modell av riggen ble testet med monterte bølgeenergiopptakere. •Riggen på 4,6 kW skal utstyres med: •2 stk kontraroterende vindturbiner på 2 kW ved vindstyrke 9 m / sek. •Inntil 6 stk bølgeenergiopptakere på minimum 100 W ved 50 cm bølgehøyde.

5 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl5 •Dekk for 4,6 kW vind- og bølgeenergirigg. •Konstruert av tynnplate stål eller aluminiums- profiler. •Konstruksjonen skal lages demonterbar for transport. •Riggen kan testes uten bølgeenergi- opptakere, med direkte drevne PM generatorer på vindturbinene.

6 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl6 •4,6 kW testrigg for vind- og bølgeenergi, sett fra siden. •Pitch regulerte vindturbiner tilkoplet permanentmagnet generatorer (PMG). •Bølgeenergiopptakere tilkoplet enkeltvirkende stempel vannpumper. •Vannet sendes fra pumpene til trykktanker og videre til en hydraulisk motor som driver en liten generator.

7 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl7 Vindturbin system med PMG for flytende rigger.

8 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl8 Videre arbeid: Flytende store vind og bølge systemer. Tekniske krav og prinsipper for videre forskning og utvikling: 1.Riggene må konstrueres med tanke på overlevelse. 2.Bølgeenergiopptakere i kombinerte rigger må løftes opp før de treffes av for kraftige bølger. 3.Bruk av 2 kontraroterende vindturbiner i kombinerte rigger må gi nødvendig vertikalbelastning for bølgeenergiopptakere. 4.Kombinerte vind- og bølgeenergirigger må bygges for å tåle bevegelser i konstruksjonen, da med bruk av plastlagre i sammenføyningene. Maks bølgehøyde 30 m.

9 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl9 Flytende vindturbiner: Stive konstruksjoner Rigger med kun 2 kontraroterende vindturbiner (uten bølgenergioppfangere): •En liten modell for testing i Mjøsa kan videreutvikles til rigger for innenskjærs bruk, da i størrelser 6 til 60 kW. •Konstruksjonen kan tas videre, til stive store og stabile flytende offshore vindrigger som kan bygges i størrelser fra 6 til 14 MW. Riggene kan bygges for å tåle bølgehøyder fra 30 til 45 m. •Store rigger med 2 vindturbiner kan med fordel benytte 2 oljepumper og 1 hydraulisk motor og generator.

10 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl10 •4 til 6 kW testrigg for vindenergi, uten bølge- energiopptakere, sett forfra. •Riggen skal utstyres med: •2 stk kontraroterende vindturbiner på 3 kW ved vindstyrke 11m / sek. •Permanentmagnet generatorer eller •2 rotasjons pumper og en hydraulikkmotor med en konvensjonell generator

11 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl11 •4 til 6 kW testrigg for vindenergi, uten bølgeenergiopptakere, sett fra siden. •2 stk kontraroterende vindturbiner på 3 kW ved vindstyrke 11m / sek. •Permanentmagnet generatorer eller hydraulisk kraftoverføring. •Maks 2 m bølgehøyde

12 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl12 Hydraulisk system for små vindturbiner

13 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl13 Hydraulisk rotasjonsmotor for drift av konvensjonell generator

14 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl14 •Lavkost 6 MW vindturbinrigg, sett forfra •Stabil, stiv konstruksjon •2 kontraroterende 3 MW vindturbiner •Maskineri: 2 oljepumper og 1 hydraulisk motor og generator •Side-thruster og ballast regulering på bakre bein. •Maksimum bølgehøyde: 40m topp-bunn.

15 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl15 •6 MW vindturbinrigg sett fra siden •Stiv konstruksjon •2 kontraroterende 3 MW vindturbiner •Maskineri: 2 oljepumper og 1 hydraulisk motor og generator. •Maksimum bølgehøyde: 40m topp-bunn.

16 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl16 Hydraulisk system for store 5 bens flytende rigger. Forklaring: TP1 og TP2 er vindturbin pumper. HPT er høytrykks tank. LPRT er olje oppsamlingstank. PTR er trykktank retur av olje. M1 og M2 er hydrauliske, digitalt 1:2:4 kontrollerte motorer til drift av generatorer G1 og G2. MT er thrust motor til retningskontroll av riggen. MP1 og MP2 er pitch kontroll motorer. MP3 og MP4 er pumpe motorer for ballastkontroll i bakre ben. Toveis ventiler er tegnet inn for motorkontroll, mvp1..4 og mvp1..4r. Reserve el-dieseldrift MEL og MD

17 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl17 •AVSALTNINGS- ANLEGG SETT FORFRA •2,6 MW vind og bølgeenergirigg for produksjon av ferskvann ved omvendt osmose. •2 kontraroterende vertikalakslede vindturbiner, 1MW hver, hydraulisk pitchkontroll. •6 stk foil type 100kW bølge- energiopptakere. •Betong/stål trimaran skrog.

18 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl18 •2,6 MW vind og bølgeenergirigg med 2 kontraroterende vertikalakslede vindturbiner til drift av høytrykks pumper for avsaltning. •Hydraulisk pitchkontroll for oppstart, effektkontroll og nullstilling ved stopp. •6 stk foil type 100kW bølgeenergi opptakere til drift av vannpumper.

19 Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl19


Laste ned ppt "Vegårshei,Aug2011, Gunnar Ettestøl1 Flytende kraftanlegg Test : Bølge- og vindkraftrigg, Mjøsa 2009. Vegår 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google