Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erik Fosse Intervensjonssenteret Oslo Universitetssykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erik Fosse Intervensjonssenteret Oslo Universitetssykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erik Fosse Intervensjonssenteret Oslo Universitetssykehus www.ivs.no
Hvordan oppstår de smarte idéene – og hva skal til for at de kommer pasienten til nytte? Erik Fosse Intervensjonssenteret Oslo Universitetssykehus

2 Teknologiske sprang 1960 til i dag
Utvikling av bildeveiledet, minimal invasiv behandling Røntgengjennomlysning Kikkhullskirurgi Ultralyd Roboter/automatisering Kommunikasjon Elektronisk journal, PACS etc Telemedisin Informerte pasienter Molekylærbiologi, genforskning Skreddersydd behandling Avansert diagnostikk Vevsdyrkning Miniatyrisering Avbildning: fMRI, PET Mikroteknologi, Nanoteknologi

3 Utfordringer med teknologisk medisin
Innføring av nye metoder/teknologi Utvikling og Klinisk utprøving av ny teknologi Innovasjon og endring Drift av teknologiske fellesløsninger

4 Teknologiutviklingen tvinger fram en endring i sykehusene fra håndverkskultur til industrikultur
Håndverk Industri Eierskap Individuell Bedrift Produktutvikling Integrert Separert Kunnskapsoverføring Personlig Eksplisitt Samarbeid Interdisiplinær Kryssdisiplinær Beslutning Individuell Evidence based Verdi Prosedyre Produkt Behandling Skreddersydd Standardisert

5 I 1994 foreslo Helsedepartementet å prøve ut dette organisasjonskonseptet i en egen avdeling ved Rikshospitalet Intervensjonssenter bygget i Pilestredet etter at HOD bevilget 90 mill The Interventional Centre

6 Høyteknologiske operasjonsstuer for pasienter og forsøksdyr
6

7 Intervensjonssenteret – Oppgaver
1996: Være en felles FOU verktøykasse for: Utvikling av nye behandlingsmetoder Utvikling av nye behandlingsstrategier Sammenlikne nye og etablerte metoder Studere sosiale, økonomiske og organisasjonsmessige konsekvenser av nye metoder 2010: Ansvarlig for bildefysikktjenester i HSØ 7

8 Intervensjonssenteret Tverrfaglig organisering
45 fast ansatte 3 kirurger 4 operasjonssykepleiere 1 radiolog 3 radiografer 2 anestesileger 4 anestesisykepleiere 3 siv. ing 22 fysikere 1 laborant 1 kontorleder 1 forsker (sykepl.) Akademiske stillinger: 2 professorer Med fak UiO 1 professor Mat Nat UiO 1 professor Informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk NTNU 2 Førsteammanuensis Mat Nat UiO Multinasjonalt: 20 nasjonaliteter på senteret 2012 8

9 Intervensjonssenteret -OUS
Utvikling og utprøving av nye behandlingsmetoder 10000 pasienter behandlet med nye metoder ved senteret. Mange metoder er i dag rutine i hele Norge 1000 dyreforsøk Vitenskapelige publikasjoner 29 doktorgrader, 500 artikler, 50 mastergrader Intellektuell eiendom/ næringsutvikling 20 patenter. 6 bioteknologiselskaper opprettet

10 FoU - verdikjeden Innova-sjon Klinisk forskning Metode- utvikling
Grunn-forskning Kommersialisering IP Doktorgrader Publikasjoner Behandlingsrutiner Organisasjon Doktorgrader Publikasjoner Ny behandling Kvalitetsforbedring Kostnadskontroll

11 Intervensjonssenteret
En felles verktøykasse for alle kliniske spesialiteter En egen organisering Uavhengig av klinikkene Godkjent som forsøksdyravdeling og operasjonsstue for mennesker 45 ansatte 60% ikke medisinsk: Ingeniører og fysikere 11

12 Områder Læringsverktøy – simulatorer Utstyr/hjelpemidler Sensorer
E-helse

13 VR-Simulator development
Established the company SimSurgery in 1998 Created first a simulator for robotic anastomosis And in 2004 the laparoscopic educational platform.

14 Cardiaccs - Accelerometers for cardiac monitoring

15 Body Area Sensor Network

16 LightOR

17 Hva trengs En innovasjonsstrategi
Avtale mellom ansatte og sykehus om eierskap og håndtering av intellektuell eiendom Rutiner for samarbeid med industri Systemer for å fange opp ideer Technology transfer organisasjon Tverrfaglige møteplasser

18 Sintef Rikshospitalet Premedical shool Institute of Psychology
Centre for Nanotechnology Institute for health management Institute for Informatics Forskningsparken Ullevål hospital Institute for Mathematics Institute for Physics Institute for Chemistry

19 Intervensjons- senteret
På NFRs veikart for norsk storskala infrastruktur: NorMIT Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and Medical Technologies En felles nasjonal forskningsinfrastruktur for utvikling og uttesting av minimal invasiv bildeveiledet behandling og medisinsk teknologi. Prosjekteier : St Olavs Hospital - tett samarbeid med Oslo Universitetssykehus Fremtidens operasjonsrom Intervensjons- senteret OUS NorMIT Prosjektkoodinator/vitenskapelig; Toril A.N. Hernes, prof NTNU, forskningssjef SINTEF

20 Oslo Medtech etablert 2009 Samarbeidsforum mellom industri og sykehus
120 medlemmer fra industri, forskningsorg. og sykehus Helse Sør-Øst, OUS, Sunnaas sykehus, Ahus, Sykehuset Østfold, UIO, NTNU er medlemmer The Interventional Centre

21 Testbed ved Intervensjonssenteret
Profesjonell håndtering av med-tek industri Inngangsport i sykehuset Dedikert personale ansvarlig for kontakt industri-sykehus Knytte tettere samarbeid industri-sykehus på en transparent og regulert måte

22 FoU - verdikjeden Innova-sjon Klinisk forskning Metode- utvikling
Grunn-forskning Kommersialisering IP Doktorgrader Publikasjoner Behandlingsrutiner Organisasjon Doktorgrader Publikasjoner Ny behandling Kvalitetsforbedring Kostnadskontroll

23 Building innovation Research & education Innovation & development
Introducing new technologies Key words Basic research Research programmes Instituts Inventions Networks Tech transfer Internal and external ideas Assessment and testing Conducting trials Development of products, services Document clinical need and efficiency Introduce new technologies into daily practice Innovation procurement Risk management Legal framework Incentives Lars Rønn

24 Introducing new technologies
Purpose Research education Test beds Introducing new technologies The purpose Develop strong competitiveness for companies, employment and economical value for society Increase innovation within health care providers Improve quality of treatment and products Improve the economical outcome from resources applied within health care institutions Focus on introducing external companies into health care institutions Lars Rønn

25 Introducing new technologies
Vision Research education Test beds Introducing new technologies We want to establish an internationally recognized world class provider of testing facilities for the medtech industry. The result of these efforts will be that Norway will become a preferred location for medical innovation. The service will be provided to Norwegian as well as international companies. A unique offering of testing facilities and integrated assessment, testing, and registration of products and services. Lars Rønn

26 Sykehus-industrisamarbeid
Genererer arbeidsplasser Gir pasientene tilgang til ny teknologi Gir sykehusene tilgang til ny teknologi

27 Hvilke politiske føringer trengs?
Stimulere til samarbeidsarenaer Tidlig fase finansiering Utvikle profesjonelle miljøer Stimulere til samarbeid mellom institusjoner Satsingsområder der Norge har et fortrinn Oljesektorerfaringer IT sektoren

28 NFR evaluering 2010 “The Intervention Centre is unique in European level. It is a new concept which should be acknowledged. The close connection to NTNU is also great and unique. Thus the panel encourages both the universities and university hospital to support further development of the Intervention Centre. At its best it could form a new model to enhance positive outcomes of clinical research into society.”


Laste ned ppt "Erik Fosse Intervensjonssenteret Oslo Universitetssykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google