Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan oppstår de smarte idéene – og hva skal til for at de kommer pasienten til nytte? Erik Fosse Intervensjonssenteret Oslo Universitetssykehus www.ivs.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan oppstår de smarte idéene – og hva skal til for at de kommer pasienten til nytte? Erik Fosse Intervensjonssenteret Oslo Universitetssykehus www.ivs.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan oppstår de smarte idéene – og hva skal til for at de kommer pasienten til nytte? Erik Fosse Intervensjonssenteret Oslo Universitetssykehus www.ivs.no

2 Teknologiske sprang 1960 til i dag Utvikling av bildeveiledet, minimal invasiv behandling Røntgengjennomlysning Kikkhullskirurgi Ultralyd Roboter/automatisering Kommunikasjon Elektronisk journal, PACS etc Telemedisin Informerte pasienter Molekylærbiologi, genforskning Skreddersydd behandling Avansert diagnostikk Vevsdyrkning Miniatyrisering Avbildning: fMRI, PET Mikroteknologi, Nanoteknologi

3 Utfordringer med teknologisk medisin •Innføring av nye metoder/teknologi •Utvikling og Klinisk utprøving av ny teknologi •Innovasjon og endring •Drift av teknologiske fellesløsninger

4 Teknologiutviklingen tvinger fram en endring i sykehusene fra håndverkskultur til industrikultur •EierskapIndividuellBedrift •ProduktutviklingIntegrertSeparert •KunnskapsoverføringPersonligEksplisitt •SamarbeidInterdisiplinærKryssdisiplinær •BeslutningIndividuell Evidence based •VerdiProsedyreProdukt •BehandlingSkreddersyddStandardisert Håndverk Industri

5 I 1994 foreslo Helsedepartementet å prøve ut dette organisasjonskonseptet i en egen avdeling ved Rikshospitalet •Intervensjonssenter bygget i Pilestredet 1995-6 etter at HOD bevilget 90 mill The Interventional Centre

6 Høyteknologiske operasjonsstuer for pasienter og forsøksdyr erik.fosse@medisin.uio.no

7 1996: Være en felles FOU verktøykasse for: •Utvikling av nye behandlingsmetoder •Utvikling av nye behandlingsstrategier •Sammenlikne nye og etablerte metoder •Studere sosiale, økonomiske og organisasjonsmessige konsekvenser av nye metoder 2010: Ansvarlig for bildefysikktjenester i HSØ Intervensjonssenteret – Oppgaver

8 Intervensjonssenteret Tverrfaglig organisering •45 fast ansatte 3 kirurger 4 operasjonssykepleiere 1 radiolog 3 radiografer 2 anestesileger 4 anestesisykepleiere 3 siv. ing 22 fysikere 1 laborant 1 kontorleder 1 forsker (sykepl.) •Akademiske stillinger: •2 professorer Med fak UiO •1 professor Mat Nat UiO •1 professor Informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk NTNU •2 Førsteammanuensis Mat Nat UiO erik.fosse@medisin.uio.no Multinasjonalt: 20 nasjonaliteter på senteret 2012

9 Intervensjonssenteret -OUS Utvikling og utprøving av nye behandlingsmetoder 10000 pasienter behandlet med nye metoder ved senteret. Mange metoder er i dag rutine i hele Norge 1000 dyreforsøk Vitenskapelige publikasjoner 29 doktorgrader, 500 artikler, 50 mastergrader Intellektuell eiendom/ næringsutvikling 20 patenter. 6 bioteknologiselskaper opprettet

10 Innova- sjon Klinisk forskning Metode- utvikling Grunn- forskning FoU - verdikjeden Doktorgrader Publikasjoner Behandlingsrutiner Organisasjon Doktorgrader Publikasjoner Kommersialisering IP Ny behandling Kvalitetsforbedring Kostnadskontroll

11 En felles verktøykasse for alle kliniske spesialiteter En egen organisering Uavhengig av klinikkene Godkjent som forsøksdyravdeling og operasjonsstue for mennesker 45 ansatte 60% ikke medisinsk: Ingeniører og fysikere Intervensjonssenteret erik.fosse@medisin.uio.no

12 Områder •Læringsverktøy – simulatorer •Utstyr/hjelpemidler •Sensorer •E-helse

13 VR-Simulator development Established the company SimSurgery in 1998 Created first a simulator for robotic anastomosis And in 2004 the laparoscopic educational platform.

14 Cardiaccs - Accelerometers for cardiac monitoring

15 Body Area Sensor Network

16 LightOR

17 Hva trengs •En innovasjonsstrategi •Avtale mellom ansatte og sykehus om eierskap og håndtering av intellektuell eiendom •Rutiner for samarbeid med industri •Systemer for å fange opp ideer •Technology transfer organisasjon •Tverrfaglige møteplasser

18 Sintef Institute for Informatics Forskningsparken Premedical shool Centre for Nanotechnology Institute for Mathematics Institute for Physics Institute for Chemistry Institute of Psychology Rikshospitalet Institute for health management Ullevål hospital

19 På NFRs veikart for norsk storskala infrastruktur: NorMIT Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and Medical Technologies En felles nasjonal forskningsinfrastruktur for utvikling og uttesting av minimal invasiv bildeveiledet behandling og medisinsk teknologi. •Prosjekteier : St Olavs Hospital •- tett samarbeid med Oslo Universitetssykehus Fremtidens operasjonsrom Intervensjons- senteret OUS NorMIT Prosjektkoodinator/vitenskapelig; Toril A.N. Hernes, prof NTNU, forskningssjef SINTEF

20 The Interventional Centre Oslo Medtech etablert 2009 •Samarbeidsforum mellom industri og sykehus •120 medlemmer fra industri, forskningsorg. og sykehus •Helse Sør-Øst, OUS, Sunnaas sykehus, Ahus, Sykehuset Østfold, UIO, NTNU er medlemmer http://www.oslomedtech.no/

21 Testbed ved Intervensjonssenteret •Profesjonell håndtering av med-tek industri •Inngangsport i sykehuset •Dedikert personale ansvarlig for kontakt industri-sykehus •Knytte tettere samarbeid industri-sykehus på en transparent og regulert måte

22 Innova- sjon Klinisk forskning Metode- utvikling Grunn- forskning FoU - verdikjeden Doktorgrader Publikasjoner Behandlingsrutiner Organisasjon Doktorgrader Publikasjoner Kommersialisering IP Ny behandling Kvalitetsforbedring Kostnadskontroll

23 Building innovation Research & education Innovation & development Introducing new technologies Key words  Basic research  Research programmes  Instituts  Inventions  Networks  Tech transfer  Internal and external ideas  Assessment and testing  Conducting trials  Development of products, services  Document clinical need and efficiency  Introduce new technologies into daily practice  Innovation procurement  Risk management  Legal framework  Incentives Lars Rønn

24 Purpose Research education Test beds Introducing new technologies  Develop strong competitiveness for companies, employment and economical value for society  Increase innovation within health care providers  Improve quality of treatment and products  Improve the economical outcome from resources applied within health care institutions  Focus on introducing external companies into health care institutions The purpose Lars Rønn

25 Vision Research education Test beds Introducing new technologies We want to establish an internationally recognized world class provider of testing facilities for the medtech industry. The result of these efforts will be that Norway will become a preferred location for medical innovation. The service will be provided to Norwegian as well as international companies. A unique offering of testing facilities and integrated assessment, testing, and registration of products and services. Lars Rønn

26 Sykehus-industrisamarbeid •Genererer arbeidsplasser •Gir pasientene tilgang til ny teknologi •Gir sykehusene tilgang til ny teknologi

27 Hvilke politiske føringer trengs? •Stimulere til samarbeidsarenaer •Tidlig fase finansiering •Utvikle profesjonelle miljøer •Stimulere til samarbeid mellom institusjoner •Satsingsområder der Norge har et fortrinn –Oljesektorerfaringer –IT sektoren

28 NFR evaluering 2010 “The Intervention Centre is unique in European level. It is a new concept which should be acknowledged. The close connection to NTNU is also great and unique. Thus the panel encourages both the universities and university hospital to support further development of the Intervention Centre. At its best it could form a new model to enhance positive outcomes of clinical research into society.” www.ivs.no


Laste ned ppt "Hvordan oppstår de smarte idéene – og hva skal til for at de kommer pasienten til nytte? Erik Fosse Intervensjonssenteret Oslo Universitetssykehus www.ivs.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google