Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Symptomer fra og sykdommer/skader i nervesystemet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Symptomer fra og sykdommer/skader i nervesystemet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Symptomer fra og sykdommer/skader i nervesystemet
Endre Sundal Lege/Nevrolog Haukeland Universitetssykehus

2 Sentralnervesystemet

3

4 De viktigste symptomene fra hjernen
Hodepine Kvalme Svimmelhet Språk- og taleforstyrrelser Bevissthetstap/reduksjon Hukommelsestap Lammelser Nummenhet Skjelving Kramper

5 Hva du kan spørre pasienten om
Ved mistanke om sykdom eller skade: Hodepine? Kvalme? Svimmelhet? Nedsatt kraft? Nedsatt følelse? Syn? Hørsel?

6 Hva du kan undersøke Bevisshetsnivå? Pupillene like store?
Muskelstyrken? På de to sidene I armer og bein Syn og hørsel normalt? Normal følesans? Ansiktslammelse?

7 Mental status Bevissthetsnivå Realitetsoppfatning Emosjonell tilstand
Normalt Somnolent Soporøs(vanskelig å vekke) Koma Realitetsoppfatning Orienteringsgrad for Tid, Sted, Situasjon, Egne data Vrangforestillinger? Hallusinasjoner? Emosjonell tilstand Euforisk (oppstemt) Deprimert? Angstpreget? Affektlabil(varierende stemningsleie)? Mentale funksjoner Hukommelse Fremstillingsevne Intellektuelt nivå

8 Hva du kan undersøke – litt mer avansert
fotsålerefleksen normal? finger –nesetipp test posisjonstest av armene balansefunksjon( Rombergs prøve) tempo i fingrene/hendene/anklene

9 Generelt Iøynefallende forandringer (patologi)? Symmetrisk?
Påfallende ulikhet mellom armer- og bein? Forandringer i forhold til tidligere?

10

11 Kortvarig bevissthetstap
Besvimelse (Vasovagal synkope) Angst, smerter, brekninger, diarrhe, vannlatning Svimmelhet, svette, blekhet, svartning for øynene og sus i ørene  besvimelse Ortostatisk besvimelse(synkope) Umiddelbart etter oppreising Hyperventilasjon Hysterisk besvimelse(synkope) “Teatereffekt” – stritter i mot å “vekkes” Belastende situasjon Hjertebetinget besvimelse(synkope) Rask puls, langsom puls, forsnevring i årene, Epileptisk anfall TIA (transitorisk ischemisk attakk) Anfall med forbigående redusert blodtilførsel til hjernen Sinus caroticus syndrom P.g.a. kraftig strekning eller rotasjon av halsen, trykk mot halsen hos disponerte Lavt blodsukker Forvirring, uro, rask puls, svette.

12 Kortvarig bevissthetstap
Spørre om: Hva holdt pas. på med? Forvarsel? Tidligere bevissthetstap? Hjertesykdom, epilepsi, diabetes? Nylig inntatt medikamenter (Nitroglycerin) Faste medisiner?

13 Kortvarig bevissthetstap
Behandling Legg pasienten flatt med beina opp Ved mistanke om hjertesykdom, nevrologisk sykdom eller sukkersyke Legg inn venekanyle Kontakt Radio Medico

14 Vedvarende bevissthetstap
Sirkulasjonssvikt Forgiftninger Metabolske årsaker(sukkersyke) Simulering Årsaker i hjernen

15 Vedvarende bevissthetstap
Årsaker i hjernen Epilepsi Hjerneblødning Hjernehinneblødning Hjernestammesykdom Meningitt(hjernehinnebetennelse eller encephalitt(hjernebetennelse) Hodeskade

16 Ved bevisstløshet Puls Pust Hudfarge/utslett Pupillene Nakkestiv Feber
Ytre skader Reaksjon på smerte

17 Hodepine- vanlige årsaker
Spenningshodepine – samtidig smerter i nakke-og skuldermuskulatur - stress, angst…. Migrene – plutselig utvidelse av hjernens blodkar – halvsidig, pulserende, smerter bak øyne, lyssky, kvalme, kjent mønster – aurafase Høyt BT

18 Hodepine- andre årsaker
Hjernehinnebetennelse Hjerneblødning/hjernehinneblødning Hjernesvulst Bihulebetennelse Hortons hodepine Trigeminusnevralgi

19 Hodepine Symptom ved mange nevrologiske tilstander:
-hjerneblødning/hjernehinneblødning -hjernehinnebetennelse -hjernebetennelse -hjernesvulst -økt trykk intrakranielt

20 Hjernehinneblødning Symptomer: -Akutt hodepine -Kvalme/brekning
-Redusert bevissthet- ikke alltid -Lammelser kan forekomme -Nakkestivhet

21 Hjernehinneblødning Ustabil tilstand – kan plutselig bli verre
Subarachnoidal- oppstår ofte spontant- hurtig utvikling- utposning på blodkar(arterie) Subdural – oftest etter hodetraumer- langsommere utvikling (venøs)

22 Hjernehinneblødning Kan gi et farlig høyt trykk inne i hodet
Dette kan klemme av blodsirkulasjon trykk mot pustesenteret i hjernestammen -pustestopp -alvorlig hjerneskade -død

23 Hjernehinneblødning Observere: -bevissthetsnivå -pupiller -puls -BT
Krever hurtig transport til sykehus Kontakt Radio Medico

24 Sykdom i hjernens blodkar
-sirkulasjonsforstyrrelser -TIA -hjerneslag/hjerneinfarkt Årsak: - Åreforkalkning(atherosclerose) - blodlevring

25 Risikofaktorer TOBAKK høyt cholesterol sukkersyke(diabetes) høyt BT
arv(genetikk) ernæring(folinsyre, B12) hjerterytmeforstyrrelser forstyrrelse av blodets koagulering kreftsykdom

26 Symptomer på sirkulasjonsforstyrrelser
tretthet konsentrasjonsvansker hukommelsesproblemer synsforstyrrelser svimmelhet øresus hodepine psykiske forandringer

27 Symptomer på TIA Repeterte episoder med forbigående utfall fra sentralnervesystemet Vanligvis fra det samme området i hjernen - for eks. forbigående taleforstyrrelse sammen med nummenhet og lammelse i høyre arm

28 Symptomer på hjerneinfarkt
Kan variere alt etter hvilket område i hjernen som rammes Symptomer som ved TIA men vedvarende symptomer

29 Behandling Behandle risikofaktorene (høyt BT, diabetes)
Hindre blodlevring (Albyl-E, Heparin, Fragmin, Marevan) Løse opp blodpropper(Actilyse) -tidsaspektet viktig

30 Behandling Kontakt Radio Medico for råd
-viktig da å beskrive hendelsesforløp -tidsaspekt -symptomer -utfall/funn

31 Infeksjoner i CNS Hjernehinnebetennelse (meningitt) -bakteriell, viral
Hjernebetennelse (Encephalitt) Hjerneabscess Borreliose(etter flåttbitt)

32 Infeksjoner i CNS Hjernehinnebetennelse – symptomer: -hodepine -feber
-red. almentilstand -red. bevissthetsnivå -hudutslett -nakkestivhet

33 Hjernehinnebetennelse
Krever hurtig behandling – ustabil tilstand! Antibiotika Væsketilførsel i.v. – viktigst! Kontakt Radio Medico

34 Svulster Godartede Ondartede -kan gi kramper som første symptom
-oftere: - morgenhodepine -kvalme/brekning -tåkesyn -ustøhet -lammelser -svimmelhet -emosjonelle forandringer

35 Økt intrakranielt trykk
Svulster Avløpshinder for cerebrospinalvæsken -morgenhodepine -kvalme/brekning -tåkesyn -ustøhet -lammelser -svimmelhet -emosjonelle forandringer -kramper

36 Kramper, epilepsi

37 Kramper, epilepsi Symptom på forskjellige tilstander som har det til felles at de leder til anfallsvis funksjonsforstyrrelse i hjernen

38 Normal hjerneaktivitet, EEG

39 Epilepsi, årsak Kan være knyttet til nesten alle former for sykdom eller skade på hjernen I over halvparten av tilfellene finner man ingen sikker årsak Uttrykk for en forbigående funksjonsforstyrrelse i hjernen Plutselig, ukontrollert, unormal synkron elektrisk impulsaktivitet i hjernen.

40 EEG- epilepsi

41 Epilepsi-årsaker: Genetisk Oksygenmangel under fødselen
Infeksjoner i hjernen utviklingsforstyrrelser Blodpropp Hjerneblødning Hodeskade Hjernesvulst Alkoholmisbruk

42 Epilepsi Hjernens normale funksjoner forstyrres
Vanligvis av kort varighet- fra noen sekunder til minutter

43 Typisk anfall(grand mal)
Mister plutselig bevisstheten Armer og bein blir stive/utstrekt en kort tid Deretter krampaktige bevegelser-rytmisk Ingen respirasjon under anfallet hudfargen kan bli blågrå Ufrivillig avgang av urin og avføring (ofte) Tungebitt(kan forekomme) Bevisstløs fra sekunder til flere timer etterpå

44 Grand mal(generalisert anfall)
Hele hjernen mer eller mindre involvert Tonisk- klonisk (GTK)

45 Andre generaliserte anfall
Absense- anfall - korte, ofte under 10 sek - blir fjern - blinking,smatting,dreining av hodet/øyne Myoklonier- kortvarige, symmetriske rykninger i armer og bein Astatiske(atoniske)anfall- mister plutselig muskelkraft- faller plutselig

46 Partielle(fokale)anfall
Starter i en avgrenset del av hjernebarken Forbli lokalt eller spre seg til naboområder Kan spre seg til hele hjernen- sekundær generalisering - starte med rykninger i en finger(motorisk senter) - starte med lysglimt(synsbarken) - sammensatte, hallusinatoriske opplevelser(tinninglappen)

47 Partielle anfall Enkle - klar, våken, kan følge med
Komplekse- tinninglappen, pannelappen -uklar, desorientert, husker ikke hva som har skjedd -upassende handlinger, lage lyder, merkelige bevegelser, kle av seg…….

48 Flere typer symptomer-anfall
Følelsesforstyrrelser Muskelsammentrekninger Syns –eller hørselsforstyrrelser Magesmerter, kvalme, stor spyttsekresjon Psykiske symptomer- plutselig angstanfall Normal eller reduser bevissthet Bevisst- men ikke kontaktbar(absenser)

49 Hva man kan gjøre Sørge for at personen ikke kommer til skade- beskytte hodet Legge pas. i stabilt sideleie så snart krampene avtar Sikre frie luftveier Beholde roen

50 Ved gjentatte eller langvarige krampeanfall:
Krampestillende medisin(Stesolid, Valium) Via endetarmen, intramuskulært eller intravenøst(5-10 mg langsomt i.v.) Status epilepticus: Evt. stesolid drypp i.v. eller Epinat 250 mg. langsomt i.v. Kontakt Radio Medico

51 Epilepsi- andre tiltak
Behandle evt. bakenforliggende årsak (svulst, arrvev, trykk, alkoholisme) Passe på: - regelmessig døgnrytme -utløsende årsaker som for eksempel flimrende lys, stress, infeksjoner, feber, alkohol……..

52 Epilepsi- medikamenter
Mange ulike typer Stadig nye medikamenter på markedet Ulik behandling for generalisert og partiell epilepsi ofte er en kombinasjon av medikamenter nødvendig

53 Epilepsi- medikamenter
Tegretol Orfiril Fenytoin Rivotril Frisium Sabrilex Lamictal

54

55 Sykdommer og skader i ryggsøylen
Arthrose(slitasjeforandringer) Forsnevring av foramen intervertebrale -nakke -korsrygg Skiveprolaps

56 Sykdommer og skader i ryggsøylen

57 Sykdommer og skader i ryggsøylen
Brudd(fractur) av ryggvirvel -nakke -rygg Beinsplinter kan gi skjæringsskader i ryggmargen

58 Ryggmargskade Incidens: ca. 15 pasienter/mill/år.
Kjønnsfordeling: menn:kvinner = 4:1 Aldersfordeling: unge voksne Etiologi: Fall Trafikkulykker

59 Ryggmargskade Komplett tverrsnittslesjon Inkomplett tverrsnittslesjon
Tetraparese (lam fra halsen og ned…) Paraparese (lam fra livet og ned…)

60 Ryggmargskade Ved skade over C3: ingen egenrespirasjon
Respirasjon affisert ved cervicale(nakke) og thoracale(bryst) skader. Ved skade over C3: ingen egenrespirasjon Skade under C4: ”abdominal respirasjon” (lammet intercostalmuskulatur og intakt diaphragma) Thoracale skader: varierende grader av lammet intercostalmuskulatur.

61 Skade av rygg –eller nakkesøyle
Smerter i nakken eller ryggen? Stråler smerter ut i arm eller ben? Feilstilling i nakke/rygg Bevege armer/bein? Følelse i armer/bein?

62 Skade av rygg –eller nakkesøyle
Våken- beveger armer/bein, har følelse i armer/bein: -beholde en eventuell rotasjon eller bøy Lammelse: -korrigere hodet og nakken mot rett stilling mens man holder et drag i hodet i kroppens lengderetning -ikke bøye nakken framover!!

63 Skade av rygg –eller nakkesøyle

64 Forflytning Unngå enhver bevegelse av et sannsynlig bruddområde
4-6 personer for å flytte/løfte korrekt Bruke et fast underlag under pasienten Støtte opp kroppen og hodet Pute under knærne Feste pasienten til båren med 6-8 reimer Reim over pannen Stiv nakkekrage

65

66 Sykdommer i det perifere nervesystem
Polynevropati -symptomer: Gradvis utvikling, nummenhet, prikking/stikking/brenning, kraftsvikt, muskelatrofi, ofte symmetrisk -årsaker: Mange: Diabetes, alkohol, mangelsykdom, genetisk, toksisk, infeksjon……

67 Skader i det perifere nervesystem
Lesjon av nerve kompresjon av nerve/nerverot

68

69 Hodeskader

70 Hodeskader Selv om den ytre skaden ikke er stor, kan betydelige indre skader forekomme Sårskader i hodebunnen blør ofte rikelig-ufarlig Viktig å følge bevissthetsnivået Puls og blodtrykk Økende hodepine kvalme eller brekning Hematom rundt øynene Blod eller blank væske fra øregangen/nesen

71 Hodeskader

72 Hjernerystelse Kortvarig bevissthetstap Hodepine Kvalme Senfølger:
-vedvarende hodepine -trøtthet -svimmelhet -lav toleranse for lyder

73 Hjernerystelse-komplikasjoner
Blødning mellom skallen og den harde hjernehinnen- øker gradvis -symptomer ofte etter flere timer -blir verre med økende hodepine, kvalme, brekning, økende BT, langsommere puls -redusert bevissthet -ulike pupiller -kramper

74 Hodeskader 10 000 hodeskader pr år 500 døde 750 alvorlig skadet
Trafikkulykker den viktigste årsaken Ca 10 % av hodeskadene er alvorlige (10 mod, 80 lette)

75 Hodeskader Har det egentlig så mye å si hva vi gjør med hodeskade-pasienten før de kommer til sykehus ? Kan de ikke bare fikse det når pasienten kommer til sykehuset ?

76 Hodeskader Primær hjerneskade – det toget er gått …og Nevrokirurgen sitter på neste stasjon og venter. Fokus på å forhindre eller redusere sekundær hjerneskade. Avdekke og korrigere livstruende skader (ABCDE) 60 % av pas med alvorlig hodeskade har skader i andre organsystem

77 Hva er viktigst med hodeskader før transport til sykehus ?
Vurder: -Hypoksi(lavt oksygennivå i blodet) -Hypotensjon(lavt BT) -Hypoventilasjon(svak egen-pusting)

78 Dødelighet(mortalitet) :
Hypoksi (SpO2 < 90) % mort Hypotensjon (Syst BT< 90) % mort Begge deler % mort !!! Ingen av delene % mort

79 Hypoksi SaO2 < 90 Intubasjon: Liberal indikasjon
- progresjon nevrologi barn. hypoksi er vist å være en av de viktigste uavhengige prediktorene for outcome.

80 Hypotensjon Grensene er statistiske Systolisk BT < 90 mmHg
Chesnut RM et al: … at en enkelt episode av hypotensjon er assosiert med dobling av mortaliteten… …det gikk dårligst med dem hvor hypotensjonen ikke var korrigert før ankomst sykehus… Silverston : …at det finnes holdepunkt for at resusitering av BT hos hypotensive pas med alvorlig hodeskade forbedrer outcome proporsjonalt med graden av resusitering… (Særlig barn-hypervolem resusitering..)

81 Hypoventilasjon Viktigste årsaken til hypoksi og hypoventilasjon er hodeskade Normoventilasjon tilstrebes Profylaktisk hyperventilasjon er kontraindisert

82 Hva er best ? Rescue-Flow:
Hypertont saltvann er vist å øke overlevelsen hos hypotensive pasienter med alvorlig hodeskade (sign-subgruppe analyse av hodeskadepas) Mannitol : Ingen indikasjon prehospitalt i fravær av cerebral herniering. Hyperventilering: kun ved økende nevrologi / herniering. Medikamenter: lokale forhold bestemmer

83 Hodeskader- hjernerystelse
Observere hver halvtime: - de første 6 timene, deretter hver 2. time i et døgn -lar seg vekke -vurdere bevissthetsnivået -kan bevege fingrene, armene, beina -pupillene -puls, BT

84 Hodeskader- bevisstløshet
-måle BT -gi oksygen på maske -stabilisere nakken med stiv nakkekrage -stoppe blødninger -overkroppen hevet grader dersom BT er >90 systolisk -evt i.v. venekanyle -holde varmen

85 Hodeskader- kraniebrudd
Blod i øregangen Blank væske, cerebrospinalvæske -inneholder sukker, teststrimmel for glukose -gi antibiotika

86 Hodeskader- åpen skade
Stanse blødninger - sterile kompresser Tiltak for å opprettholde respirasjon og BT Stor fare for infeksjon - antibiotika Stor fare for hjerneødem Stor fare for blødning i hjernevevet og økt trykk- hurtig til kirurgisk behandling

87 Hodeskader Langvarig tap av bevissthet og hukommelse er tegn på mer alvorlig hjerneskade


Laste ned ppt "Symptomer fra og sykdommer/skader i nervesystemet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google