Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LADEKURS 18. NOVEMBER 2009 Med litt om stell av våpen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LADEKURS 18. NOVEMBER 2009 Med litt om stell av våpen."— Utskrift av presentasjonen:

1 LADEKURS 18. NOVEMBER 2009 Med litt om stell av våpen

2 Innhold  Lading og sikkerhet  Hvorfor lade selv ?  Litt om nødvendig utstyr  Litt om utstyr som er kjekt å ha  Et sted å være  Lade komponenter  Montering og innstilling av ladeutstyr  Lade prosessen  Feilsituasjoner og ting en må passe på  Nyttige tips  Tips om pussing og stell av våpen

3 Lading og sikkerhet Sikkerhet er første og viktigste punkt når det gjelder lading  Det skal normalt aldri skje ulykker hvis en gjør tingene rett. Det er viktig å lære seg gode rutiner fra begynnelsen av.  Sett alltid tennhetten i før du fylle i krutt.  Sett i tennhetten med en fast og bestemt bevegelse. Ikke forsøk å slå den i. Om hetten skulle havne på skrå skjer det ingenting så lenge den blir klemt langsomt sammen.  Husk å kontrollere total lengden på patronen. Du må alltid ha minst 1 mm friflukt. Det enkleste er benytte samme lengde som en fabrikkpatron med samme kule som du lader.  Bruk briller under ladingen.  Oppbevar alle komponenter utenfor rekkevidden til barn.  Røyk ikke på laderommet

4 Lading og sikkerhet  En ladet patron kan være farlig hvis man har for mye krutt, feil krutt eller feil kulevekt / diameter. For å unngå slike feller bør man følge disse reglene:  Bruk bare kjente komponenter.  Bruk ikke tennhetter eller krutt som du er i det minste tvil om at er hva du tror det er.  Bruk krutt som gir så stor fylling at det ikke er mulig å få i dobbelt ladning.  Når du fyller krutt i hylsene, kontroller at kruttnivået ser ut til å være likt i alle hylsene før du setter i kulen.  Om du lader forskjellige kalibre, eller forskjellige kulevekter i samme kaliber, kontroller ekstra nøye at du bruker rett krutt hver gang. Et raskt krutt til en tung kule kan være en katastrofe både for ditt våpen og for deg.  Ha alltid bare en kruttsort tilgjengelig på ladebenken  Husk alltid å tømme kruttmålet når du er ferdig med ladingen,

5 Lading og sikkerhet  Følger man disse reglene finnes det nå bare en mulighet til å skape problem for seg selv, og det er gjennom bevisst overladning.  Sjekk alltid maksladningen for aktuelt krutt og lot. Lad aldri med høyere kruttvekt enn dette.  Oftest får man best presisjon med en ladevekt som ligger under maksladningen.  Start alltid 5 - 10 % under maksladning. Deretter kan man arbeide seg oppover med hele tiden å observere de signaler man får på eventuelt overtrykk til man har kommet opp på det nivået man ønsker.  (Hentet fra Håndbok i lading/Fana skytterlag)

6 Hvorfor lade selv ?  Billigere  Et nytt fabrikk skudd koster ca. kr. 6,50  Lader du selv koster samme skudd (ca)  Kule1,90  Krutt 1,00= 3,25  Hette 0,35  (Tillegg for hylse hvis du må kjøpe den)  Mao. halv pris.  Billigere hvis skytterlaget subsidierer ammunisjon og ladekomponenter!

7 Hvorfor lade selv ?  Bedre !  Et bredt utvalg av ladekomponenter gjør det mulig å ”forske” seg frem til en kombinasjon av kule, krutt og tennhette som slår det meste av fabrikkammunisjonen på presisjon !

8 Litt om nødvendig utstyr  Sikkerhetsbriller

9 Litt om nødvendig utstyr  Ladepresse  Enstasjonspresse ca. 3.000-5000 for komplett sett  eller  Progressiv presse ? ca. 5.000-7000 for komplett sett

10 Litt om nødvendig utstyr  Die set  ”Full size” + kuleisetter  og  ”Neck size”

11 Litt om nødvendig utstyr  Kruttmål  og  Kruttvekt

12 Litt om nødvendig utstyr  Diverse  Hylseplate  Smørepute  Tennhettevender  Hylsefett  Skyvelær  Krutt trakt  Kule uttrekker

13 Litt om nødvendig utstyr  Ladebok, f.eks Svært nyttig og anbefales for alle som vil lade selv !

14 Litt om utstyr som er kjekt å ha  Hylsepolerings maskin  Elektrisk vekt  Hylsetrimmer og gradfjerner

15 Hva skal en kjøpe  Hvis du er nybegynner bør du ikke kjøpe en progressiv presse som første presse.  Men, det viser seg at de fleste som har drevet med lading en stund ønsker seg en slik presse!  Tips ; Kanskje lagene kan kjøpe inn et komplett ladesett (enstasjons presse), slik at de som vil kan låne utstyret og lære seg ladeprosessen. Etter en stund vil en være så drevet i ladekunsten at en da kan vurder å kjøpe seg en progressiv presse.

16 Et sted å være  En bør ha muligheten til å ha et sted hvor en kan montere opp utstyret på permanent basis.  En god og stødig ladebenk er viktig  Godt lys og varme.  Og hold benken ryddig, bare en kruttsort på benken om gangen! Ladebenken til Bergen Skytterlag!

17 Ladekomponenter  Krutt  Til cal. 6,5 har jeg benyttet følgende  Raufoss RA NC 96 M  Raufoss RA 15  Norma 4  Norma 19  Vithavuori 160  Vithavuori 150  Odin  Kuler  Sierra 144, 140, 120, 107 og 100  Norma VLD  Lapua 9 grams. 8 grams og 6 grams  Tennhetter (boxer)  CCI  Remington  Federal  Winchester Mange fabrikater og typer å velge mellom, og her nevnes de som jeg selv har hatt erfaring med. En bør selv ”forske” litt evt. høre med andre og erfarne skyttere for å sette sammen sin egen idealpatron. Men OBS! Det som er en idealpatron for et løp er ikke nødvendigvis en idealpatron for et annet løp.

18 Montering og innstilling av ladeutstyr  Ladepressen og kruttmål må monteres på et solid og stødig underlag.  Innstilling av lade die (”full size”)  Skru dien så langt ned som mulig og så opp igjen en ¼ turning. Kontroller at utstøter pinne og expander ikke kommer i kontakt med hylseholder.  Press et par hylser (husk fett!) og test så om disse går greit i våpenet. Hvis ikke må du skru dien lenger ned.  Når innstilling er OK festes låseringen.

19 Montering og innstilling av ladeutstyr  Innstilling av lade die (”Necker”)  Skru dien så langt ned at minst ¾ av halsen blir presset (slik at kulene står godt i hylsen). Kontroller at utstøter pinne og expander ikke kommer i kontakt med hylseholder.  Press et par hylser og test så om disse går greit i våpenet. Hvis ikke må du helpresse hylsene !  Når innstilling er OK festes låseringen.

20 Montering og innstilling av ladeutstyr  Innstilling av kuleisetter  Sett en tom hylse i pressen. Skru ”styre pinnen” helt opp.  Skru så kuleisetteren ned så langt at den stopper mot hylsehalsen. Skru deretter opp kuleisetteren ¼ turning.  Sett så i en kule og juster så ”pinnen” slik at du får ønsket patronlengde.  Når innstilling er OK festes låseringen og ”styrepinnen”.

21 Montering og innstilling av ladeutstyr  Innstilling av kruttmål  Begynn først med å nullstille vekten. Juster denne hvis den ikke er korrekt nullstilt. Still så inn ønsket ladevekt.  Kruttmålet må innstilles ved hjelp av krutt vekten.  Gjør flere kontrollmålinger før du anser deg ferdig med innstillingen.  Gjør også kontrollmålinger underveis i ladeprosessen!

22 Ladeprosessen  Rengjøre og sortere hylsene (hold helst rede på hvor mange ganger hylsene er ladet)  Helpresse/necke med fjerning av tennhette og isetting av ny tennhette  Evt. separat tennehettisetting  Påfylling av krutt  Sjekke at det er krutt i hylsene  Isetting av kule  Kontroller patronlengde  Eventuelt fjerne fett

23 Feilsituasjoner og ting en må passe på  For lite krutt  For mye krutt  Feil med hylser (sprekker)  Feil med hylser (de går ikke i kammer)  Feil med hylser, de sitter fast i die eller det kreves for mye kraft å helpresse  Sot på hylsen

24 Noen tips basert på egne erfaringer  Merk hylsene dine, slik at du er sikker på at det kun er dine hylser du plukker med deg. Dette er særlig viktig hvis du ”necker”.  Bruk helst hylser som er ladd like mange ganger.  Ikke bland hylser av forskjellig fabrikat  Har du først funnet en kule som går godt i et løp, så bør du holde fast ved denne i hele løpets levetid.  Dokumenter alle ladninger (gjerne i en egen bok/ringperm). Lag gjerne et eget skjema for formålet (se vedlegg).

25 Tips om pussing og stell av våpen  Straks en har skutt, eventuelt etter siste stevne hvis en skyter flere stevner samme dag bør en sette inn løpet med en passende olje (gjerne svakt manteløsende)  Ikke for mye olje (husk at olje mellom løp og låskasse ødelegger presisjonen)  Før en skal skyte igjen pusses løpet rent for olje og skitt. Husk på å rengjøre kammeret!

26 Tips om pussing og stell av våpen  En gang i blant (for eksempel etter 500 skudd) bør en gi løpet en omgang med et mantel løsende middel. Gjerne i kombinasjon med å pusse med fin stålull (uten såpe). Puss så løpet reint, og sett det inn med litt olje.  Er våpenet blitt vått (for eksempel ved feltskyting) bør en tørke av vannet med en fille. I ekstreme tilfeller kan det lønne seg å skru av stokk og tørke den og mekanismen.  Sett av og til stokken inn med skjefteolje, slik at den ikke tørker opp.


Laste ned ppt "LADEKURS 18. NOVEMBER 2009 Med litt om stell av våpen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google