Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

13. september 2011 Deepwater Horizon - sikkerhet i drift Om styring av storulykkesrisiko i drift Børre Johan Paaske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "13. september 2011 Deepwater Horizon - sikkerhet i drift Om styring av storulykkesrisiko i drift Børre Johan Paaske."— Utskrift av presentasjonen:

1 13. september 2011 Deepwater Horizon - sikkerhet i drift Om styring av storulykkesrisiko i drift Børre Johan Paaske

2 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 2  Storulykker innen olje- og gass-industrien - Historikk - Betydning for oljebransjens sikkerhetsstyring  Deepwater Horizon og utblåsningen fra Macondo-brønnen  Styring av storulykkesrisiko i drift: - Organisatoriske faktorer og CRM - Barrierestyring og risikoindikatorer

3 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 3 Konsekvenser av store ulykker - eksempler (forenklet)  Alexander Kielland – strukturell redundans  Exxon Valdez – doble skrog  Piper Alpha – risikometodikk “safety case”  Texas city – sikkerhet for prosessindustrien  Scandinavian Star - mordparagraf  MACONDO UTBLÅSNINGEN ?

4 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 4 Storulykkesrisiko Arbeidsulykkesrisiko Hovedkarakteristika: • Multi-lineær hendelseskjede • Kompleks årsakssammenheng • Potensielle katastrofale konsekvenser • Potensial for spredning/eskalering Hovedkarakteristika : • Lineær hendelseskjede • Enklere årsakssammenheng • Vanligvis begrensede konsekvenser

5 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 5 Hva olje- og gassindustrien har og ikke har fått til Over the last 20 years the industry has attained a step change (factor of ten) improvement in occupational safety - Graph shows factor of 3 in last 10 years USA and EU Process Industry - Neither EU nor USA has demonstrated significant improvements for onshore major accidents (OSHA PSM, EU Seveso Directive) - Chemical Safety Board and Baker Panel highlighted after Texas City that Process Safety (major accidents) and Occupational Safety (personal accidents) are NOT the same North Sea major accident safety has improved - No major disaster since introduction of Safety Case / risk based legislation in UK / Norway (leaks have occurred, but none escalated) - Reducing trend in major hydrocarbon leaks - Factor of 10 in last 13 years – UK HSE Database - “What doesn’t leak can’t explode…”   

6 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 6 Occupational risk= arbeidsulykkesrisiko Major accident risk= Storulykkesrisiko Personal safety management Prosess safety management Texas City ulykken lærte oss at det er andre mekanismer som styrer storulykkesrisiko enn arbeidsulykkesrisiko

7 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 7 Petroleumstilsynet har laget indikatorer for storulykkesrisiko på norsk sokkel PTIL: Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Increase in: •Well control incidents (Green) •Hydro carbon leakages (blue) •Large scale accident indicators

8 13. september 2011 Deepwater Horizon og utblåsningen fra Macondo-brønnen

9 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 9 Offshore boring Illustrasjon: Salazar-report, US Departement of Interior, 2010

10 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 10 20. April 2010 11 omkommet – 17 skadet Største oljeutslipp I USAs historie

11 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 11 8 barrierer ble brutt under Deepwater Horizon-ulykken Ref: “BP Deepwater Horizon Accident Investigation Static Presentation, 2010”

12 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 12 Address Technical, Human and Organizational Factors  This lesson has been clearly learned from many past disasters - Esso Longford Fire / Texas City Explosion / Three Mile Island / NASA Challenger  Purely technical solutions do not address all important failure modes particularly in people & business process areas  A step change will require all three aspects: Technical, Human and Organizational

13 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 13 Macondo Well Responsibilities – Major Parties Involved  Leasing, exploration plan approval, application for permit to drill and permits to modify well design – Minerals Management Service (MMS)  Lease operation, well design and overseeing contractors – BP  Engineering services, cement design and testing – Halliburton  Rig Operation, maintenance and testing – Transocean  BOP maintenance and testing – Transocean  Drilling mud specs and supervision – M-I SWACO  Mud-logging equipment and personnel – Sperry Sun (Halliburton)  Casing components (float collar, shoe and centralizers) – Weatherford  Wellhead equipment and installation supervision – Dril-Quip  ROV equipment and personnel - Oceaneering Responsibilities according to BP Deepwater Horizon Accident Investigation Report

14 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 14 Clear Operational Roles and Responsibilities  Offshore operations involve many parties - Owner, operator, contractors, independent 3 rd parties  The Operator owns the overall risk and the Safety case - The regulator may “accept” a safety case, but does not usually “approve” it  Bow Tie risk model clearly identifies responsibilities for maintaining barriers at specified performance level

15 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 15 Barriers Breached and the Relationship of Barriers to the Critical Factors Ref: “BP Deepwater Horizon Accident Investigation Report, 2010”

16 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 16 16 -Classification: Internal 2010-06-16 Typer av barrierer  Hva er en barriere? - Tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hver for seg, eller i samspill, skal hindre eller bryte spesifiserte uønskede hendelsesforløp. - Barrierer kan være både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende. Barrierer Tekniske barrierer Menneskelige barrierer Organisatoriske barrierer Tekniske barrierer Menneskelige barrierer Organisatoriske barrierer

17 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 17 Styring av storulykkesrisiko Identifisere storulykkes scenariene Etablere/ identifisere barrierer Oppfølging av indikatorer Rapportering Identifisere storulykkescenariene, årsak og konsekvens Identifisere/ etablere barrierer for storulykkesrisiko og krav til barrierer (Styringsforskriften, paragraf 5) Rapportering av status på indikatorene, storulykke revisjon, myndighets revisjon Kompetanse Tolkning av resultater fra rapportering, beslutte korrigerende tiltak, oppfølging og eventuelt justering av disse tiltakene Kompetanse i forhold til storulykke, barrierer, granskning, erfaringsoverføring Utføre aktiviteter for å opprettholde anleggets tekniske og operasjonelle integritet Etablere/ identifisere indikatorer Utførelse Etablere indikatorer for storulykker, inkl. indikatorer som beskriver status på Barrierene (Styringsforskriften, paragraf 10)

18 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 18 En strategi for barrierestyring – Beste praksis Define & Implement & Document Verify & Review Status Monitor & Communicate PS QRA Safety Case SIL RBI RCM HAZID HAZOP Follow-up & Continuous Improvement Functionality - Are the systems designed to meet requirements? Availability/Reliability - Will it function when required? Survivability - Will it withstand the impact of the accident that it is required to protect against? Management - Are the systems adequately maintained and managed? Safety Studies Rules, Standards, Class, etc

19 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 19 Eksempel: system for automatisk oppfølging av indikatorer Indikator kategori Indikator Installasjon Inspeksjon • System 1 • System 2 • … • System n Testing • Gass det. • Brann det. • ESD vent. • Etc. Oppfølging • Utest. insp. • Utest. test. • Audit funn • Etc. Inspeksjon Logikk Vekting + logikk TestingOppfølging Installasjon

20 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 20 Eksempler på indikatorer og datakilder Datakilder Vedlikeholds- program Inspeksjons- program Driftsdata Ulykkes- og Hendelses- rapportering OpplæringØvelserEtc.  Totalt KV på sikkerhetskritisk utstyr  # feil/ # tester (sikkerhetskritisk utstyr)  Funn ved inspeksjon på sikkerhetskritisk utstyr  Antall overbroinger av sikkerhetskritisk utstyr  Åpne kritiske funn fra auditer  Utestående FV på sikkerhetskritisk utstyr  Utestående testing av sikkerhetskritisk utstyr  Utestående inspeksjon på sikkerhetskritisk utstyr  Utestående modifikasjoner på sikkerhetskritisk utstyr  Ulykker/hendelser med barrierebrudd og/eller som potensialet for eskalering

21 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 21 Indikatorer – på ulike nivåer  Fremstilling/visualisering  Automatisk datafangst  Automatisk score vs. manuell vurdering  Enkelt indikatorer  Aggregering av indikatorer  Oversiktsbilde  Trending

22 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 22 Vedlikeholdsstyring og sikkerhetsstyring hånd i hånd Asset management system, Technical equipment HSE Management Organization/procedures Styring av storulykkesrisiko

23 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 23 Dilemmaer 1.Aggregering til en indikator - nyttig verdi eller kun et gjennomsnitt? 2.Indikatorpanel – ”spill for galleriet” eller aktiv bruk? 3.Fokus fra ledelsen – fornuftig oppfølging eller ”tidstyver”? 4.Resultatene – tror vi på de og mener vi at det er riktige indikatorer eller ikke? 5.”Det riktige bilde” – ser vi viktige sammenhenger eller ser vi kun enkelt feil/mangler? 6.Utvalget – er det for snevert eller klarer vi å få med ”hele bildet”, MTO? Indikatorer på systemnivå Indikatorer påutstyrsnivå KPI Indikatorer på systemnivå Indikatorer påutstyrsnivå En sammen- satt

24 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 24 Suksess - kriterier Suksesskriterier for implementering av storulykkesindikatorer Tilgjengelighet av informasjon Ledelses engasjement Felles forståelse av storulykke, barrierer etc God sikkerhetskultur Eierskap Ansvarsfordeling og oppfølging Endringsvilje Tilstedeværelse i beslutningsmøter Organisasjon Individ

25 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 25 Oppsummering: Kunne Deepwater Horizon ulykken vært unngått dersom et robust indikatorsystem hadde vært på plass?  For å oppnå god risikostyring i drift er det nødvendig at sikkerhetsbarrierenes betydning og tilstand er kjent  Man kan drømme om å ha en indikator for storulykkerisiko…  …men sannsynligvis må vi ha et ganske komplekst indikatorsystem og vi må ha en organisasjon rundt som bruker systemet: - tolker informasjonen rett - tar de riktige beslutningene - gjennomfører tiltak  Med en god forståelse for barrierene og tett oppfølging av integriteten til barrierene, vil risiko for storulykker reduseres

26 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 26 Kommentarer eller spørsmål?

27 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 13. september 2011 27 Safeguarding life, property and the environment www.dnv.com


Laste ned ppt "13. september 2011 Deepwater Horizon - sikkerhet i drift Om styring av storulykkesrisiko i drift Børre Johan Paaske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google