Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EduLink bruksområder Magnus Tollefsrud Phonak AS Hell, 25.10.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EduLink bruksområder Magnus Tollefsrud Phonak AS Hell, 25.10.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 EduLink bruksområder Magnus Tollefsrud Phonak AS Hell, 25.10.2007

2 Hva vil de neste 19 minuttene inneholde?  Hva er FM?  Hvem er kandidat for EduLink?  Hva er auditiv prosessering?  Hva bør et audiologisk APD-testbatteri inneholde?  Hva skjer med APD i Norge?  Hvorfor er barn mer utsatt enn voksne i støy?  Kan bruk av EduLink påvirke langvarige neurofysiologiske endringer assosiert med bedre lydprosessering hos barn med APD ?

3 FM-Systemer Utviklingen innen audiologien og FM- teknologien har ført til at langt flere enn hørsels- hemmede barn i barnehage og skole nå blir sett på som FM-kandidater

4 ”Kjente” FM-kandidater  Spedbarn – Habilitering  Voksne – Rehabilitering  CI-brukere

5 EduLinksystemet – består av … Campus SX med MicroBoom eller hvilken som helst av eksisterende eller fremtidige Phonak senderne EduLink S FM mottageren med velprøvd state- of-the-art teknologi adaptert til spesifikke behov UHL - Tilpass på det gode øret ) ) ) ) ) )

6 Andre mulige FM-kandidater  ”Bokstavbarn” (APD, ADD, ADHD, LD, SLI)  Barn med ensidige hørseltap  Barn med minimale hørseltap/otitis media  Barn med autisme  Barn med Down Syndrom  Barn med Cerebral Parese  Afasia pasienter  Demens, MS …..

7 Det startet med … Barn som klager over:  Dårlig forståelse i bakgrunnstøy  Blander ord som likner  Unormalt sensitiv til lyder  Problemer med å huske og repetere muntlig presentert informasjon dB 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 kHZ 0.25 0.50 1 2 4 8 x xx xx xx

8 Et vendepunkt i beslutningsprosessen.. Hørselrelaterte klager Standard utredning inkluderer - Høreterskelmåling - Mellomøreevaluering Forsterkning på måten vi kjenner ? Forbedring av signal-til- støyforholdet (SNR) Høreterskel er redusert Høreterskel er "normal"

9 ASHA Task Force Consensus Statement (1996)  “A central auditory test battery should include measures that examine different central processes.”  Tester bør generelt inkludere både nonverbale og verbale stimuli for å undersøke ulike nivåer av auditiv prosessering og det auditive nervesystemet.  Faktorer å ta med i betraktning i valg av testprosedyrer inkluderer informasjon om: – testsensitivitet og spesifisitet – pålitelighet og validitet – alderstilpasset  Personen som utfører testene og tolker resultatene bør ha både teoretisk og praktisk kunnskap … typisk audiografer.” AUDITORY PROCESSING DISORDERS:

10 APD Nettverk  APD gruppen i Danmark  Statped Vest & Haukeland Universitetssykehus  Møller Kompetansesenter & St. Olavs Hospital

11 Studie Heiligenstadt (Dr. Friederichs)  Mål –Effekt av FM i elektrofysiologisk responsmønster –Prestasjonsoppnåelse i skolen / oppmerksomhet / konsentrasjon (rapportert av lærere og foreldre)  Setup av studien –10 barn (6-14 år) i normalskole –Diagnostisert med APD (+ADHD i noen tilfeller) –Tester og spørsmålsskjemaer hver 2-3 måned –Trenings seminarer for lærere og foreldre

12 Elektrofysiologiske målinger  Late event related potentials –Anvendelig til å dokumentere nivå av auditiv dysfunksjon –P200, P300 –Latens, amplitude –Prestasjonsoppnåelse i skolen / oppmerksomhet / konsentrasjon (rapportert av lærere)

13 Late event related potentials onset ½ år 1 år FM GruppeMatchet Kontroll Gruppe P3P2

14 EduLink utprøvningsprosjekt ved St. Olavs Hospital i samarbeid med Møller Kompetansesenter og Logopedisk senter  4 – 16 år  34 barn  3 førskolebarn  31 skolebarn

15 DiagnoseTotalt antall GuttJenteNytteIkke nytteMerknader Ensidig høretap43131 Ensidig høretap m/tilleggsvansker (språkvansker,dysleksi,APD?) 4224*  1 tilpass høreapp Bilateralt nev.høretap (lett/moderat) 6516** 3 tilpass.høreapp Mellomørevansker/nedsatt hørselsdiskriminering (APD?) 4224 Språkvansker (auditiv karakter/nedsatt hørselsdiskr) 94554 (1 usikker nytte) 3 fortid med mellomørevansker ADHD (Sammensatte -/auditive vansker) 552*3 Dysleksi/ Nedsatt Hørselsdiskriminering 2112 Totalt342212268

16

17 Historier fra livet  Anne M – 12 gammel jente - Ikke lenger tone deaf, men når rising star scores på SingStar. Har startet å skrive kjærlighetshistorier …  Fredrik – 5 år gammel gutt - Tinnitus og flere tegn på APD – Brukte EduLink fra morgen til kveld – opplevde enn eksplosiv språkutvikling – bruker nå microSavia  Pernille – 14 gammel jente – Plaget av ”Hva er galt med meg?” spørsmålet – skjulte sin sårbarhet og frustrasjon bak enn tøff maske

18

19 Klasserom er støyfulle plasser Distanse Akustikk Bakgrunnstøy Støy påvirker læring for alle barn…

20 Hvorfor er barn mer utsatt enn voksne i støyfulle situasjoner?  Å forstå tale betyr at vi kombinerer hva vi hører med hva vi vet allerede  Støy maskerer tale – derfor kan vi høre dårligere enn i stille omgivelser. Og vi blir mer avhengige av å støtte oss til våre språkkunnskaper  Et barn har ikke et ferdig utviklet auditivt system  Barn har ikke de årene med språk og livserfaring som gjør at voksne kan fylle inn tomrommene av tapt informasjon Barn bringer imidlertid en annen lytteevne til en lærings eller kommunikasjonssituasjon

21 Nytten av FM for hørsel hemmede barn  (mye) bedre SNR  mye bedre taleforståelse  bedre tale og språkutvikling for barnet  bedre læringsmuligheter  forbedret emosjonell og sosial utvikling  fullt integrert og akseptert medlem av det moderne samfunn  Vel forstått og vel dokumentert  Bør være en del av et intervensjon program for alle aldre mellom barnehage og universitet

22 Kriterier for suksess med EduLink  Barnet får eierskap til utstyret  Noen som kjenner utstyret godt som kan gjøre lydsjekk og problemløse FM utstyret  Partnerskap mellom foreldre, lærere og audiopedagog

23 Hvordan tilpasse EduLink?  Lett-å-tilpasse med bøyeverktøyet  Standard ørebøyle for optimal tilpasning og sikkerhet  MPO output range setting basert på DSL mål for normal hørselterskel  Software fintuning av standard innstilling er mulig, hvis nødvendig  14 dB volum kontroll fleksibilitet HM-nummer 135336

24 Hva er målet med bruk av EduLink?  FM er en del av behandlingsopplegget – EduLink er et hørselsteknisk hjelpeverktøy, IKKE en erstatning for annen behandling og pedagogiske tiltak  EduLink tar sikte på –Korte ned behandlingsperioden –forbedre utfallet av behandlingen  EduLink gjør det mulig for barnet å høre lærerens stemme hele tiden – uavhengig av avstand og bakgrunnsstøy

25 …Nummer EN regel med FM


Laste ned ppt "EduLink bruksområder Magnus Tollefsrud Phonak AS Hell, 25.10.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google