Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inkluderende produkter for alle.. •multisensorisk fjernkontroll •lyd og taktil sans Pål Espensen, 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inkluderende produkter for alle.. •multisensorisk fjernkontroll •lyd og taktil sans Pål Espensen, 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inkluderende produkter for alle.. •multisensorisk fjernkontroll •lyd og taktil sans Pål Espensen, 2007

2 Innhold.. Design bærekraftig utvikling universell utforming designoppgaver Inkluderende designprosesser Mari Grjotheim og Hege Seljelid, 2006

3 Bærekraftig utvikling

4 Design og bærekraftig utvikling Miljødesign, grønn design, økodesign Universell utforming, Design for tilgjengelighet, Design for alle, Inkluderende design, Design for mangfold Strategisk design, designledelse Miljø Sosial Miljø Økonomi

5 Social Sustainable Development involves •Basic human needs •Equity •Social accountability •Empowerment •Local self–reliance •Participation •Inclusion •Accessibility •Appropriate technology •Protecting the mental and physical health of stakeholders •Encouraging community development •Treating all stakeholders fairly •Access to social resources •Providing essential services (Esp.design.org,http://www.espdesign.org/sustainability- definition/social-sustainability/)

6 Universell utforming.. •”.. innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjon i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produktutforming, arkitektur, planlegging og tjenesteyting. •Erfaring viser at dette ikke nødvendigvis virker fordyrende dersom det blir tatt tidlig inn i planleggingen”. (Standard Norges nettsider) Snaidero Universal Design Kjøkken

7 Fysisk tilgjengelighet Adkomst Fremme selvstendig bruk Fleksibilitet og valgmuligheter Kognitiv tilgjengelighet Syn, hørsel, hudens sanser… Forstå og tolke informasjon, den intellektuelle kapasitet Lett å forstå, navigere, lære og huske Fysisk og kognitiv tilgjengelighet..

8 Hvorfor The Philips Index (2004) found that about two thirds of the population as a whole have difficulties with technological products, and would therefore benefit from items designed to be more accessible and usable ( Ref: Inclusive design. Toolkit. 2007.)

9 Kadabra produktdesign AS Bruker-testing Blanke Ark Design av alle elementer i valglokale

10 Universell utforming MÅL Mestre hverdagen Likestilling Ikke-diskriminering Like muligheter Likeverd Selvbestemmelse Aktiv deltakelse Personlig og sosialt ansvar OMRÅDER Bygninger, utearealer, varer, tjenester, kommunikasjoner, IKT-løsninger DESIGNTILTAK Øke brukskvaliteten gjennom designprosess med brukermedvirkning • Oppdag og forstå behov • Spesifiser krav fra brukerne, konteksten og oppgavene • Anvend og omsett standarder, retningslinjer og sjekklister • Test og evaluer med brukere underveis i prosessen STRATEGI Offentlig handlingsplan Lovverk og bestemmelser Lønnsomt marked ! Utvikle holdninger og fysiske, digitale og organisatoriske løsninger

11 Universell utforming – mål •..å komme frem til løsninger som er tilgjengelige, brukervennlige og attraktive til så mange som mulig på tross av mangfoldet i kapasiteter og evner. •Det er en måte å tenke på, en overordnet metodikk for designprosessen.

12 Personlig assistanse Hjelpeteknologi Trenger tilpassing De som kan bruke det meste Svake Brukernes evner Gode Universell utforming Utvide brukergruppen - men ikke alle kan bruke alt Ref. Knut Nordby 2003

13 “Det er en ting å fastslå verdibaserte mål i forhold til bærekraft og sosialt ansvar, noe annet å utvikle designmetoder for å nå disse mål.” (P.TAHKOKALLIO, 2003)

14 Designprosessen er.. en systematisk problemløsningsstrategi med krav og begrensninger som benyttes for å utvikle flere mulig løsninger på komplekse problemer. Løsninger som tilfredsstiller menneskelige behov og ønsker.

15 Designoppgaver.. •er vanskelige å løse fordi kravene til løsning ikke er så lett lar identifisere, •de forandrer seg, er ufullstendige og ofte motstridende.

16 Workshop for kartlegging av behov - servicedesign

17 Designoppgaver.. •er ofte dårlig definerte •de involverer sluttbrukere, interessenter og aktører med forskjellige syn og krav •har ofte ingen endelig, ”sann” eller riktig løsning

18 Eksempler på interessenter… •Offentlige myndigheter, lovgivning, lav arbeidsledighet •Arbeidstakere, lønnsforhold, sikkerhet •Kunder, kvalitet og lønnsomhet •Leverandører, markedsføring •Kreditorer, sikkerhet •Arbeidstakerorganisasjoner

19 Designoppgaver… •Rammer og begrensninger kan forandre seg underveis i prosessen •Oppgaven blir sjelden løst en gang for alltid •Prosessen kan kun forbedres hvis den er bevisst og dokumentert ! •

20 Først tre prinsipper om inkluderende designprosesser. De er.. Utfordring Løsning (Modified from Bryan Lawson, 1997) I) Tilbakevendende/iterative

21 II) Sluttbrukerne involveres  Design uten….  Design for….  Design med….  Design av… o Ingen kontakt med b. o Datainnsamling om b. o Observasjon av b. o Testing med brukere o Brukerdeltakelse o Brukerutviklet design Brukerengasjement

22 Workshop - service design..

23 III) Eksisterende løsninger, tidlige modeller og prototyper testes med brukere..

24 3 modeller for inkluderende designprosesser.. •1) ISO 13407 – Brukersentrerte designprosesser for interaktive systemer •2) John Clarksons – Inkluderende designverktøy •3) Norske –Norsk designråds nye bok ! –Kristin Skeide Fuglerud –Egenutviklet

25 Modell 1) Brukersentrerte designaktiviteter.. (ISO 13407) 4. Utvikle løsninger 5. Evaluer løsningene mot kravene 3. Spesifiser krav fra brukere og organisasjoner 2. Spesifiser brukssammenhengen: (hvem, hvor, hva/hvordan) Er kravene oppfyllt? 1. Planlegg prosessen

26 Modell 2) Verktøy for inkluderende design.. (J. Clarkson et al. 2003) •Fossefall - modellen

27 Ref: Inclusive design. Toolkit. 2007. Modell 2 forts.) Designprosessen

28 Modell 3) De norske..

29

30 Elements in an inclusive design process (T. Vavik, 2011)

31 Kristin Skeide Fugleruds råd: •Sørg for eller bidra med kunnskap, holdninger og innlevelse til den utviklende organisasjonen ! •Lær opp tjenesteleverandøren, prosjekteieren, ledelsen og utviklingsgruppen i universell utforming ! •Planlegg med iterasjoner, brukerinvolvering og krav som forandrer seg ! •Identifiser relevante standarder og retningslinjer ! •Utfør studier med brukerne ! •Se på designprosessen fra ulike hold ! •Evaluer og iterer !

32 Model for teaching Design for diversity (T. Vavik, 2011)

33 Observasjoner Intervjuer Spørreskjemaundersøkelser Brukertester Simuleringer Sjekklister og retningslinjer Standarder og veiledninger Verktøy og teknikker

34 Enkle fysiske modeller for testing med brukere underveis..

35 Inkluderende køsystem.. Studentprosjekt: Marianne Rolfsen 2.år

36 Oppsumering – inkluderende designprosesser: Er tilbakevendende •Spesifiser brukskonteksten (hvem, hva/hvordan og hvor) •Avdekk, forstå og oversett brukernes ønsker og behov. Involverer interessenter, aktører og sluttbrukere •Finn fram til, tilpass og anvend standarder, retningslinjer og sjekklister •Evaluer designet mot kravene og test med brukere.

37 Multisensorisk brannslukningsapparat Sigrun Vik Nominert til årets “Brit Insurance Designs of the Year” 2011 !

38 Design for alle-prisen for bestikkserien Tuva. Hardanger Sylvplett og Per Finne

39 Snaidero Universal Design Kjøkken


Laste ned ppt "Inkluderende produkter for alle.. •multisensorisk fjernkontroll •lyd og taktil sans Pål Espensen, 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google