Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Friksjon eller fakta Den mest avanserte smøreteknologi Reidar Lund. Daglig leder PRONOR AS ©PRONOR AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Friksjon eller fakta Den mest avanserte smøreteknologi Reidar Lund. Daglig leder PRONOR AS ©PRONOR AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Friksjon eller fakta Den mest avanserte smøreteknologi Reidar Lund. Daglig leder PRONOR AS ©PRONOR AS

2 Smøring Smøring består i å anbringe smøremidler for å redusere friksjon mellom mekaniske deler i bevegelse mot hverandre

3 Ujevnheter Alle overflater, uansett hvor glatte de ser ut for det blotte øye, er grove og ujevne sett med tilstrekkelig forstørrelse Ujevnheter Ujevnheter i bevegelse mot hverandre skaper småpartikler

4 Friksjon forbruker kraft Friksjon er motstand mot bevegelse mellom to legemer i kontakt med hverandre. Iflg. Department of Energy går 62,4% av kraften tapt pga. friksjon i motoren. med tap av drivstoff, ytelse og komponenter Den største friksjonen dannes av partikler av samme størelse som oljefilmen

5 Adhesjon og kohesjon Adhesjon er egenskapen til et smøremiddel som gjør at det fester seg ved de smurte delene Kohesjon er egenskapen som holder et smøremiddel sammen og motvirker nedbrytning av smøremiddelet når det er under trykk Adhesjon Kohesjon Flate i bevegelse Oljemolekyler Oljemolekyler glir over hverandre

6 Forholdet mellom friksjon, kohesjon, adhesjon og smøring Friksjon forbruker alltid kraft og utvikler varme Alle væsker plassert mellom to flater vil hindre kontakt mellom dem, og omdanner glidende friksjon til væskefriksjon, og sies derfor å være smurt Reduksjon av friksjon mellom to flater bestemmes av to faktorer: 1) Valget av den væsken som har det beste forhold mellom kohesive og adhesive egenskaper. 2) Størelsen på trykket mellom flatene For å være sikker på smøring må væsken holdes intakt, og dess større trykk, desto vanskeligere blir dette

7 3 Vanlige slitasjetyper skapt av friksjon Surface Roughness Denting Affect (1) “Slipende” slittasje (2) ADHESjON (3) Overflate brudd “Sveiste” områder Belastede områder Cutting away *Høytrykkspumpe *Lagere *Tannhjul *Stempelringer og sylindre *Ventiler *Seals

8 Tribologi Studiet av friksjon, slittasje og smøring i væskesystemer, tribologi, har siden sent 1960 utviklet avanserte tester for å vinne nye kunskaper om virkningen av friksjon og måter til å redusere slitasje, varme og partikkelforurensning

9 Problemet Friksjon og varme forårsaker nedbrytning av uregel- messigheter i overflatene og skaper partikler som bryter ned oljefilmen mellom flatene og danner enda flere partikler Disse partiklene reagerer med fuktighet, urenheter og tilsetninger, som skaper nebrytende syrer og skader overflatene og skaper nye ujevnheter Disse syrene oksyderer smøremiddelet, påskynder slittasje og bryter raskt ned smøremidelets egen- skaper, med de vanlige slitasjer i smøresystemet Så langt er resultatene av friksjon og kravene til smøremidlene vist, for trykk, varme og forurensning med partikler PARTICLES UNDER 5µ CAUSE THE MOST COMPONENT DAMAGE -Dr. E. Rabinowicz of M.I.T. (American Society Of Lubrication Engineers 1981)

10 5 Smøremidlets egenskaper 1)Reduksjon av friksjon 2)Tetning 3)Varmeavledning 4)Rensing 5)Sjokkreduksjon

11 Krav til smøremidler Et godt smøremiddel må minske partrikkelslitasje fra kontakt mellom metallflatene Selv de beste smøremidlene brytes ned over tid, som resultat av friksjon og kjemikalier i tilsatsmidler som reagerer med partikler, fuktighet, varme og oksygen, som resulterer i syremessige forhold Disse syrene reagerer med metallflatene og lager for- dypninger, som starter runden på nytt De selvsamme antislitasjetilsatsene som er laget for å hindre kontakt mellom metallflatene, blir sure og blir en del av problemet

12 Svakhetene med smøremidler Den typiske svakheten med smøremidler oppstår som resultat av et utilstrekkelig, midlertidig og forbrukelig skikt mellom flatene, som tillater kontakt mellom ujevnheter, og tilfører partikler i oljen Varme, fuktighet, luft og metallpartikler som forbinder seg med visse additiver og skaper syrer som tærer på overflatene og oksiderer oljen Efektiviteten og levetiden på et smøremiddel øker drastisk ved at kontakten mellom ujevnheter reduseres Målet er å redusere friksjonen gjennom et solid og permanent skikt på flatene

13 Smøreskikttilsatser Hensikten med tilsatser i smøreskiktet er å skape et lag av molekyler for å hindre kontakt flate mot flate Tilsatser i bruk er grafitt, molybden, sink, fosfor og svovel Aberet med disse tilsatsene er deres kjemiske reaksjon med metall og andre forurensninger så som fuktighet som gjør dem syreholdige og etsende, og del i problemet de skulle løse Disse tilsatsene er også svært giftige, som f.eks. Sink, som er forbundet med kreft og andre sykdommer Tribologilaget forsket for å få frem et solid skiktsmøremiddel som er naturlig nedbrytbart og permanent

14 Tidens friksjonsforhold Tap av hk. eller kraft Delvis tap av drivstofføkonomi Hyppige oljeskift pga. nedbrytning av oljen Slitasje på deler Større utslipp av skadelige gasser Større vedlikeholdsutgifter Større arbeidsomkostninger Dept. Of Energy

15 18% reduksjon i hestekrefter Cummins motor Utsettelse av oljeskift og uten friksjonsbeskyttelse fallt ytelsen på denne motoren fra 365 til 300 hk “Slitasje pga. partikler(umder 10u) betyr avtagende drivstofføkonomi, kortere liv på deler, oftere oljeskift og mindre kraft” -Needelman, Filttrering for kontroll av slitasje og forurensning

16 America's First National Laboratory oppdagelsen

17 “Big Bang” oppdagelse for teknologi til friksjonsbekjempelse Etter år av forskning i forbindelse med det amerikanske romprogrammet, redeffinerte det kjente Argonne National Laboratory muligheten for redusert friksjon, etter en oppdagelse av en vitenskapsmann i 1990 Argonne webside: www.anl.gov

18 Oppdagelsen I 1990 patenterte DOE(Department of Energy)borsyre som tilsats i smøroljeskiktet. Utviklet av dr. Erdemir var dette resultatet av mange års forskning ved Argonne National Laboratories Tribology avd. for DOE Vannt det berømte R&D 100 (Forskning & utvikling) prisen Har U.S. regjeringens patent #5,431,830 BORON CLS BOND er testet over hele verden under de verst tenkelige forhold, milioner er brukt, og gir samme resultat hver gang Beskrevet I Journals of Tribology. Lubrication Engineers og mange andre tidsskrifter som et selvfornyende solid smøremiddel

19 Teknologien Naturlig nebrytbar borsyre brukes for å skape et permanent solid lag av smøremiddel på metall- flater INGEN oljetilsats har evnen til å skape et permanent og sterkt lag i grenseskiktet

20 Første steg: Borsyre introduseres METALUNDERLAG METALLUNDERLAG BORSYRE En ny fast flate er i ferd med å dannes

21 Steg 2: Gjensidig reaksjon mellom syre, fuktighet og metallunderlaget skaper boroksyd METALLUNDERLAG BOROKSYD H2OH2O AIR

22 Steg 3: Boroksyden binder seg til metallunderlaget og skaper en kraftig sperre på underlaget som forhindrer metall mot metall kontakt METALLUNDERLAG BOROKSYD BORSYRE 85% av en diamants hardhet

23 Steg 4: Gjensidig reaksjon mellom boroksyd og fuktighet omskaper borsyre til småplatekrystaller METALLUNDERLAG BOROKSYD BOROKSYD- PLATER Effektiv ny teknologi beskytter overflatene

24 Steg 5: Krystalinske borsyreplater skaper en nettverksstruktur-CLS Mikrofotografi av nettverksstruktur (15 mikron bilde- Felt) Platene glir over hverandre som kortene i en ny kortstokk

25 Steg 6: Borsyreplatene retter seg paralellt med metallflaten og bevegelsesretningen METALUNDERLAG METALLUNDERLAG BOROKSYD “70% av deleskift er resultatet av overflateslittasje” –Dr. Rabinowitz, MIT (Massachusets Institute of Tech.) ved American Society of Engineers arbeidsgruppe

26 INGEN SMØREMIDLER OPPNÅR SÅ LAV FRIKSJON MEGET LAV FRIKSJON KOEFFISIENT* MINDRE ENN 0.O1% (80% REDUKSJON AV FRIKSJON) *Forholdet mellom kraften som holder kontakt mellom en ting og en flate og friksjonskraften som motsetter seg tingens bevegelse STOPPER PRAKTISK TALT PARTIKKELDANNELSE

27 Steg 7: Svake van-der-Val krefter* mellom de krystalinske lagene tillater meget lav friksjon mellom lagene METALLUNDERLAG BOROKSYD Svake bindinger mellom platene *Svak binding mellom atomer og upolariserte molekyler

28 Motstår høyt trykk YTELSE VED EKSTREMT TRYKK BELASTNING

29 Ekstrem hardhet i den krystallinske strukturen hindrer kontakt mellom metallene under belastning METALLUNDERLAG BOROKSYD BELASTNING

30 Steg 7: Selvfornyende syklus: Gjensidig virkning mellom borsyre, boroksyd, luft og fuktighet fører til selvfornyende syklus. BORSYRE BOROKSYD FUKTIGHET LUFT OG FUKTIGHET

31 Smøreevne Friksjonskoeffisient mindre enn 0,01 Timken belastning mindre enn 90+ Reduserer slitasje mer enn 90% Reduserer friksjon opp til 90% Øker motoreffekten 5-7%+ Reduserer forbruk 2-12%+ Reduserer friksjonsvarmen 40-50%

32 Tilleggsverdier Ikke forurensende Forebygger korosjon Forebygger oksydasjon Reagerende belegg Vannbestandig Erstatter karbon, resinlag og slam som tidligere samlet seg i motorer/maskineri Hindrer avleiringer i nye motorer

33 Deler av test liste “Pinne på skive” Kule på 3skive Friksjonskoeffisient HFRR Motortest: Forbruk,utslipp, hk. Arr bredde Spectrografisk analyse Timken belastning Korrosjon Oksydasjon Hindring av og deskyttelse mot avleiringer …og mer

34 Test av oljebehandling Test utført av BNM forskning, Sverige i mars 2002  Testen viser 5% reduksjon i forbruk.  Fordeler på sikt er mindre slitasje og mindre friksjon  Vesentlig mindre metallrester i avtappet olje  Vesentlig mindre korosjon

35 Test av behandlet dieselolje Testet av BNM forskning, Sverige i mars 2002  Resulterte i over 5% mindre forbruk  Vesentlig mindre slitasje på sikt, pga mindre friksjon  Lavere utslipp (HC)

36 Test med “Pinne på skive”  Med behandlet dieselolje,fett, gir/motor behandling,  kombinert med forskjellige kjeramiske forbindelser Dieslolje med lavt svovelinnhold uten bor CLS binding Dieselolje med lavt svovelinnhold Med bor CLS binding

37 Korosjon Standard sammenlignende test med metall i et koroderende miljø Boron CLS Bond motvirker korosjon selv i saltvann

38 Test av oppløsningsevne PennzoilPennzoil & Motor Silk Teststrimler nedsenket i kar i fire Dager, vekselsvis oppvarmet til 100 grader C, ved lett omrøring, og avkjølt Motor Silk eksemplet reduserte en større del av karbonbelegget og frembrakte mer synlig metall med et lite lag resin. Total karbon- tykkelse redusert innen 4 dager

39 Den mest avanserte friksjonsreduksjon som finnes Argonne Tribology laboratoriene har bidratt med den største utviklingen i smøring og friksjonsreduksjon teknologi som er tilgjengelig i dag. Å benytte Boron CLS Bond teknologi gir deg de største fordelene finansielt, mekanisk og miljømessig

40 Behandling av væsker med speielle blandinger Motor Silk for motorer er en 10-1 oppløsning. Så 1dl til 1l er en engangs- behandling

41 Noen selskapere som allerede bruker Allied Signal Bartell Yachts Bimba Corporation Boeing Aerospace & Aircraft Robert Bosch Chem Tool Enron Wind General Petroleum Haliburton Corporation Henkel Chemical Hitachi Refrigeration Florida Light and Power Ford Motor Company Fujikoshi Husqvarna Idemetsu Kaiman Aerospace Marine Industries Matsushita Mitsubishi Heavy Industries Mitsubishi Metals Mitsui Mabuchi Motors Navistar Neste/Fortum Oil Nihon Chemical Kogyo Nihon Victor Oil Disney Florida Samt mange fler på verdensbasis

42 PRONOR AS Forebyggende vedlikehold Takk for tiden brukt til å undersøke det mest avanserte væskebeskyttelsessystem noe sted verden Forebyggende vedlikeholds- kostnader Besøk: www.pronor-as.com for mer teknisk info

43 INGEN risiko til stede Data for utstyr som kreves Analyse av omkostninger Inkluder på månedlig basis Besparelser på nåværende vedlikeholds- budsjett investert I en permanent løsning Garanterer pengene tilbake(betale seg selv eller pengene tilbake) Ytelsesevaluering innen huset Vi arbeider sammen med deg på alle trinn


Laste ned ppt "Friksjon eller fakta Den mest avanserte smøreteknologi Reidar Lund. Daglig leder PRONOR AS ©PRONOR AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google