Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Allergi (diagnostikk in vivo og in vitro) Nettverksundervisning 10. juni 2010 kl 9.15-10 Kst. overlege Eli Taraldsrud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Allergi (diagnostikk in vivo og in vitro) Nettverksundervisning 10. juni 2010 kl 9.15-10 Kst. overlege Eli Taraldsrud."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Allergi (diagnostikk in vivo og in vitro) Nettverksundervisning 10. juni 2010 kl 9.15-10 Kst. overlege Eli Taraldsrud

2 2 Allergi, historikk •1906 Clemens Peter Freiherr von Pirquet, Østerrike: allergi (gr. allos= annen og ergon= reaksjon) •1921 Prausnitz og Küstner: overføring ved serum PK- testen •1923 Coca and Cooke: atopi (gr. et annet sted) •1965 Gell og Coombs: hypersensitivitetsreaksjoner •1965 WHO: IgE (Ishizaka, USA; Bennich og Johansson, Sverige; Humphrey og Stanworth, England) Clemens von Pirquet

3 3 Allergi, sensibilisering Nature Rev Immunology 2008; Galli et al.

4 4 Tidlig fase allergisk inflammasjon Nature Rev Immunology 2008; Galli et al.

5 5 Sen fase allergisk inflammasjon Nature Rev Immunology 2008; Galli et al.

6 6 Basofile og mastceller Basofil granulocyttMastcelle

7 7 IgE antistoffet Nature Rev Immunology 2008; Gould et al.

8 8 Hypersensitivitetsreaksjoner – ”An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force” (EAACI= European Academy of allergy and Clinical Immunology) Allergy 2001; Johansson et al et al.

9 9 Allergener •Antigener som kan utløse en hypersensitivitetsreaksjon, NB! europeisk definisjon •Glykoproteiner, lipoproteiner, insektsgifter, medikamenter •Sensibilisere, binde IgE antistoffer, utløse en hypersensitivitetsreaksjon •Komplette og inkomplette allergener •Major allergen og minor allergen J Allergy Clin Immunol 2007, Chapman

10 10 Et allergen skal kunne defineres utvetydig •Nukleotid- og aminosyresekvens •Molekylvekt •Isoelektrisk punkt •Sekundær struktur •Ha en homogen form i renset tilstand •Være definert ved monospesifikke antistoffer •Kan produsere IgE responser ved in vitro testing og biologisk testing •Det individuelle allergene proteinet kan identifiseres ved en rekke ulike metoder som Western blot, isoelektrisk fokusering. •Pasienter kan danne IgE antistoffer mot ett allergen med spesifisitet mot ulike bestanddeler av allergenet

11 11 Eksempel på et pasientpanel som reagerer på peanøttallergen Bildekilde: Anne Omholt, Phadia

12 12 Allergennomenlatur •Inndeling i grupper: t= treepollen, w= weed, m= micro- organisms, f= food •Allergenekstrakter: t3 = bjørk •Allergenkomponenter: t3: Bet v1, Bet v2, Bet v3, osv.... •Nomenklaturen er basert på et Linnèisk system og ivaretas av WHO/IUIS •http://www.allergen.org/http://www.allergen.org/ •Allergenkodene administreres av CLSI = ”Clinical and Laboratory Standards Institute” gjennom dokumentet: I/LA20-A2 ”Analytical Performance Characteristics and Clinical Utility of Immunological Assays for Human Immunoglobulin E (IgE) Antibodies and Defined Allergen Specificities; Approved Guideline-Second Edition

13 13 NCCLS I/LA20-A 1997 Testing i ulike format av allergen

14 14 IgE kryssreaktivitet •Adaptiv immunrespons rettet mot et antigen som resulterer i reaktivitet mot strukturelt beslektede antigener •Samme antistoff reagerer med ulike antigener •Kryssreaktivitet er et spørsmål om affinitet •Grad av kryssreaktivitet •Konsekvens av kryssreaktivitet - falske positive, men også oralt allergisk syndrom •Forskjell mellom kryssreaktivitet og ko- sensitisering Bonds, Curr Opin Allergy Clin Immunol 2008; 8: 82-86 Allberse, Allergy, 2001;56:478-490

15 15 Diagnostikk av type 1 hypersensitivitetsreaksjoner •Diagnostisk hudtesting •Allergenspesifikk IgE testing •Allergenspesifikk IgE testing, multitest •Tryptase •ECP •BHR ”Basophil histamin release” / BAT ”Basophile activation test” •In vivo provokasjonstesting •Testing av inne- og utemiljø

16 16 Prikktesting eller SPT (= Skin Prick Test) J Allergy Clin Immunol 2010, Hamilton

17 17 SPT metodevariasjon •Allergenkonsentrasjon •Teknikk •Hudens beskaffenhet •Medikamenter •Blødninger i hud, dermografisme •Allergenekstraktet, kontaminasjon •Anafylaksiberedskap

18 18 SPT prestasjon •SPT og serologisk testing regnes som ekvivalente mtp. sensitivitet og spesifisitet ved utredning av luftveisallergier og matvareallergier •Kombineres metodene oppnås den beste sensitiviteten ( Allergy Asthma Proc. 2009 Jul-Aug;30(4):386-96, ) •Comparison of serum-specific IgE (ImmunoCAP) and skin-prick test results for 53 inhalant allergens in patients with chronic rhinitis

19 19 Serologiske undersøkelser

20 20 Metodisk utfordring ved påvisning av IgE antistoffer 1. Inkubasjon 4 timer: s-IgE i serum bindes til fast fase 2. Inkubasjon 16-18 timer: IgE detekteres med et anti- IgE antistoff merket med radioaktivt Jod RAST Radioallergosorbent test utviklet i 1967

21 21 Testing i ulike format av metode ImmunoCAP 250/1000, Phadia, Uppsala HYCOR Ultra-Sensitive EIA System, HYCOR, USA IMMULITE 2000, Siemens, Berlin

22 22 ISAC Immuno solid-phase allergen chip

23 23 Komponentoppløst diagnostikk- Mulige anvendelsesområder •Diagnostikk av kryssreaktivitet •Prediksjon av alvorlige matvarereaksjoner •Prediksjon av alvorlige kliniske hypersensitivitetsreaksjoner •Prognose av matvareallergi •Veiledning ved tilrettelegging av immunterapi

24 24 Hva slags informasjon gir allergenspesifikk IgE?

25 25 Diagnostisk 1: Sammenheng mellom nivå av allergen spesifikke IgE og allergisk reaksjon på matvare Sampson, J Allergy Clin Immunol, 1997, Sampson, J Allergy Clin Immunol 2001, Eigenmann, Pediatr Allergy Immunol, 2000

26 26 Diagnostisk 2: Sammenheng mellom nivå av allergen spesifikke IgE og allergisk reaksjon i luftveiene- prediktiv verdi (Søderstrøm, Allergy; 58:921-928)

27 27 Prediktivt 1: Sammenheng mellom nivå av allergen spesifikke IgE og allergisk reaksjon i luftveiene- prediktiv verdi •Sensibilisering mot midd økte risiko 3,4-19,7 ganger for utvikling av astma senere i livet (Peat, J Allergy Clin Immunol 1999;103:3-10) •Sensibilisering mot egg hadde positiv prediktiv verdi for utvikling av astma på 95 % (Wahn, Pediatr Allergy Immunol, 1997; 8:16-20) •Bakgrunnen for begrepet ”Allergimarsjen”

28 28 Bruk av IgE screening assay (også kalt paneler) •Testing på opptil 15 ulike allergenspesifisiteter samtidig •Få/ ingen tegn til atopi hos pasient gir høy negativ prediktiv verdi på testen •Økte verdier av Phadiatop eller F x 5 er assosiert med økt sannsynlighet for IgE-mediert allergisk manifestasjon hos 4-åringer (Wickman, Pediatr Allergy Immunol 2003; 14:441-7) •Vist seg å være et bedre verktøy for diagnostikk av atopi enn total IgE

29 29 Anafylaktisk reaksjon •Definisjon av anafylaksi •Ormegift, anestesimidler, radiokontrastmidler, antibiotika, matvarer

30 30 Tryptase biologisk funksjon •Tryptase= enzym (Serinesterase) •Frigjøres fra mastceller i akuttfasen av en allergisk reaksjon •Forekommer som inaktive monomerer (α- tryptase) og aktive tetramerer (β-tryptase). •Aktiverer matrixmetalloproteinase •Mastceller inneholder 300-700 x mer tryptase enn granulocytter og eosinofile • Halveringstid i serum er 2 timer

31 31 Tryptase ved diagnostikk •Måler total tryptase= α-tryptase og β-tryptase •Stabilt høye nivåer ses ved mastocytose •Ved anafylaksi vil økningen skyldes økt β-tryptase, økningen er omtrent 3 ganger basalnivået •Tryptase når toppnivå et par timer etter mastcelleaktivering •Målingen presterer bedre dersom en tar utgangspunkt i sammenligning av målt nivå ved reaksjon med målt nivå ved base-line •Enrique, Allergy 1999: Sensitivitet: 35,3 %, spesifisitet: 93,31 % ved cut-off= 13,50 ng/mL

32 32 ECP =(eosinofilt cationisk protein) •Eosinofile granulocytter (EG) innholder granula med basiske proteiner •ECP er et protein som er toksisk for parasitter og frigjøres ved aktivering av EG •Økte mengder EG produseres i benmargen ved Th2- responser via cytokiner •Økte mengder ECP synes å reflektere økt mobilisering av EG fra benmargen •ECP øker ved inflammatoriske tilstander som astma, allergisk rhinokonjunktivitt, atopisk eksem blant annet •Serum/ plasma evt. andre sekreter •Komplisert prøvetakingsprosedyre

33 33 Diagnostisk verdi av ECP målt i serum/plasma •Diagnostikk av matvareallergi (Saarinen, Clin Exp Allergy 2001)- Liten diagnostisk verdi •Diagnostikk av astma (Njå, Allergy 2001)- Liten diagnostisk verdi •Diagnostikk av matvareintoleranse (Winqvist, Allergy 19889) –Liten diagnostisk verdi •Monitorering av allergisk inflammasjon, kanskje uavklart (Venge, Allergy 2004)

34 34 Cellulære undersøkelser: Basofil aktivering

35 35 Basofil histamin frigjøringstest BHR •Prøvemateriale: fullblod, isolerte MNC (basofile granulocytter), serum •Metode: direkte provokasjon på pasientens egne celler eller passiv sensibilisering av donorceller med pasientserum •Stimuli: allergenekstrakter, medikamenter, stoffer, anti-IgE •Måling: Histamin, tryptase, leukotrien •Målemetode: RIA, ELISA, HPLC

36 36 CAST ELISA Bühlmann laboratorier – eksempel på kommersiell test

37 37 Prestasjon B HR Clin Exp Allergy 2001, editorial; Crockard

38 38 Prestasjon Basolfil leukotrien tester Clin Exp Allergy 2001, editorial; Crockard

39 39 Basofil aktivering (BAT) målt med flowcytometri •CD63 eller CD203c •Lokalisert i granula på innsiden av cellemembranen •Stimulering med allergener •Farging anti-CD63, anti-IgE evt. CD45 •Akvirering med flowcytometer min. 500 BG

40 40 ”Gating”-strategi ved BAT flowcytometri Journal of Immunology 2007, Ocmant et al

41 41 Basotest, Orpegen Pharma – eksempel på kommersiell BAT Negativ kontrollPositiv kontroll fMLP Stimulering med gresspollen

42 42 Prestasjon BAT målt med flowcytometri Clin Exp Allergy 2001, editorial; Crockard

43 43 Tekniske aspekter BHR/ BAT •Prøvemateriale •Allergenekstrakter •Tidkrevende og kostbare •Variasjon, behov for standardisering

44 44 In vivo provokasjonstesting

45 45 In vivo bronkoprovokasjonstesting

46 46 In vivo nasal provokasjonstesting

47 47 Dobbelt-blind placebo-kontrollert matvare provokasjonstest DBPCFC

48 48 Allergener i innemiljøet

49 49 Allergener i utemiljøet

50 50 Slutt


Laste ned ppt "1 Allergi (diagnostikk in vivo og in vitro) Nettverksundervisning 10. juni 2010 kl 9.15-10 Kst. overlege Eli Taraldsrud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google