Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

” Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet sykehus i Kristiansand, Kristiansand kommune og brukere.” Av Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "” Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet sykehus i Kristiansand, Kristiansand kommune og brukere.” Av Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator,"— Utskrift av presentasjonen:

1 ” Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet sykehus i Kristiansand, Kristiansand kommune og brukere.” Av Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator, enheten for utdanning og utvikling SSHF eKOLS E-læringspakke i KOLS

2 Styringsgruppe Prosjektgruppe NavnStillingArbeidssted Berit NordlandEnhetsleder FoU avdelingen SSK Gunnar Skavoll Avd.leder Medisinsk klinikk SSHF Anita Straumann Enhetsleder Lungeposten Lungeposten, SSK Mette Erøy Leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder Kristiansand kommune Torunn Kitty Vatnøy UniversitetslektorInstitutt for helse- og sykepleievitenskap Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Universitetet i Agder Even KrogstadAvd.leder Drifenheten IKT SSK Lena Marie Haukom Fagutvikler/ prosjektleder Lungeposten Fou.avd NavnStillingArbeidssted Lena Marie HaukomFagtvikler/ sykepleier Lungeposten, SSK Fou Avd Frode GallefossSeksjons Overlege Lungeposten, SSK Lungeavdelingen, SSK Anne DovlandLungesykepleier Lungeposten, SSK Heidi Fedog HelliesenSykepleier Lungeposten, SSK Siri LarsenKoordinator Sykepleier Lungemedisinsk dagsenter, SSK Margaret HealdAss. kommuneoverlege/ sykehjemsoverlege Kristiansand Kommune Birgitte VaboKOLS koordinator Sykepleier Valhalla omsorgssenter Kristiansand kommune Monica DvergnesHjelpepleierValhalla omsorgssenter Kristiansand kommune Marianne SmithFysioterapeutSSK Hilde GrasErnæringsfysiolog SSK Wenche HaugenErgoterapeutSSK Sonja Sigridnes Brukerrepresentant LHL

3 Mandat  utarbeide en bred e-læringspakke i KOLS som kan brukes på ulike nivå i helsetjenesten, inkludert pasient og pårørende  utvikle et godt system for utveksling av e- læringsprogram mellom helseforetak og kommune  utvikle e-læringspakken i KOLS slik at den kan framstå som en modell for liknende undervisningspakker for helsetjenesten  implementere den i en behandlingslinje for KOLS

4

5

6

7

8 Litteratur

9 KOLS - Kommunehelsetjenesten http://10.184.9.14/elps40/Course/asset710003/main.aspx?courseId={a8c3f1b8-cace-4730-9b98-5fc984941aba}&menuId=710003&gotoExercise=64720&APIflag=&reviewId=&SCORMversion=&aicc_url=&aicc_sid= Skjermutklipp tatt: 30.04.2012; 15:17 Pedagogisk:  Oversiktlige sider  Bilder er sentrale virkemidler  Mindre tekst  Synlige hovedpunkt  Interaktiv

10 KOLS - Kommunehelsetjenesten http://10.184.9.14/elps40/Course/asset710003/main.aspx?courseId={a8c3f1b8-cace-4730-9b98-5fc984941aba}&menuId=710003&gotoExercise=64959&APIflag=&reviewId=&SCORMversion=&aicc_url=&aicc_sid= Skjermutklipp tatt: 30.04.2012; 15:22

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Gjennomførte kurs

27 Implementering Jeg har tatt e-læringskurset i KOLS, og anbefaler deg å gjøre det samme. Jeg har lært masse!!


Laste ned ppt "” Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet sykehus i Kristiansand, Kristiansand kommune og brukere.” Av Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google