Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konfidensielt 0 TrustSolution B2B Vi vet hvem som kan signere på vegne av bedriften - Mer sikre, mer effektive og mer lønnsomme B2B løsninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konfidensielt 0 TrustSolution B2B Vi vet hvem som kan signere på vegne av bedriften - Mer sikre, mer effektive og mer lønnsomme B2B løsninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konfidensielt 0 TrustSolution B2B Vi vet hvem som kan signere på vegne av bedriften - Mer sikre, mer effektive og mer lønnsomme B2B løsninger

2 Konfidensielt 1 Molnar Gabor ; Adm Dir Experian Atle Dieseth ; Nordic Sales Manager eSecurity Nets

3 Konfidensielt Hva er signatur og prokura… Definisjoner Signatur Rett til å tegne selskapets firma som innebærer enhver disposisjon som ikke er begrenset av selskapets formål, annen vedtektsbestemmelse eller generalforsamlingsbeslutning. Som hovedregel er det styret i fellesskap som tegner selskapets firma, jf. § 6-30. Styret kan delegere signaturretten til styremedlemmer, daglig leder eller navngitt ansatte. Foretaksregisteret fører kun kontroll av den meldte signaturbestemmelsen opp mot lovens krav. Prokura Har enheten/foretaket gitt noen en fullmakt som uttrykkelig er kalt prokura, eller på annen måte betegnet noen som sin prokurist, er denne bemyndiget til å opptre på vegne av enheten/foretaket i alt som hører til driften av dette. Prokurist kan ikke behefte fast eiendom eller løsøre som kan registreres i skipsregister eller luftfartøyregister, eller opptre på enhetens/foretakets vegne i søksmål, jf. prokuraloven § 1. Dersom prokura er tildelt flere personer eller rolleinnehavere, må det oppgis om de har prokura hver for seg eller flere i fellesskap. Prokura

4 Konfidensielt Hva er signatur og prokura…. Eksempler Norsk Forsikring AS Signatur: STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP. Prokura: DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG. Oslo Bygg AS Signatur: STYRET. Prokura: DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. Ola Normann ENK Signatur: DAGLIG LEDER ALENE. Prokura: DAGLIG LEDER ALENE. Norske IT-tjenester AS Signatur: STYRET I FELLESSKAP. Prokura: PROKURA HVER FOR SEG: FØDSELSNR.: XXXXXXXXXXX JO HANSEN, FØDSELSNR.: XXXXXXXXXXX ARNE OLSEN, FØDSELSNR.: XXXXXXXXXXX ELSE MOE

5 Konfidensielt Fra manuelle til automatiserte prosesser Eksempel: Opprette konto bedrift Tidsakse – i dag Oversendelse av søknadspapirer PUM? Kunde signerer, Vedlegger foretaksattest og rett kopi av legitimasjon legitimasjon Oversendelse av søknadspapirer Manuell vurdering Tidsakse – TrustSolution B2B Elektronisk autentisering og signering Automatisk k sjekk av foretaks- attest Søknad om kontoåpning Åpne konto  Reduserte kostnader  Redusert prosesstid  Redusert frafall Søknad om konto- åpning

6 Konfidensielt TrustSolution B2B Forenkle prosesser  Signatur området for bedrifter er i dag et kostbart og tidkrevende område  Løsningen automatiserer store deler av prosessen, er kostnadseffektiv og dekker 80-90% prosent av norske virksomheter Identifikasjon  Bekrefter hvilken person som har myndighet til å signere på vegne av virksomheten  Bekrefter om vedkommende kan signere alene, eller sammen med flere Redusere svindel  TrustIdent sikrer at vedkommende som signerer, er den han gir seg ut for å være. Siste oppdatert informasjon fra Brønnøysundregistrene om signaturhavere/prokurister sikrer at den/de som signerer har myndighet til det. Dokumentasjon  Elektronisk foretaksattest oversendes med informasjon om hvem som hadde signatur/prokura på det aktuelle tidspunktet  Arkivering av foretaksattest og avtale  Muliggjør å etterprøve dette –ved behov

7 Konfidensielt TrustSolution B2B Prinsippskisse

8 Konfidensielt 7 Flere som må signere avtalen? Flere dokumenter som må signeres? TustSolution B2B ordner det: Egne moduler for Multi-dokument og Multi-signering

9 Konfidensielt Datakvalitet - oppdateringsfrekvens •Løsningen er online mot produksjonsdatabasen til Brønnøysundregisterne. •Dataene blir bearbeidet og kodet av Experian. •Løsningen gir et entydig svar i de tilfeller hvor vi klarer å gjøre en sikker identifisering •I de tilfeller hvor vi ikke kan gjøre en sikker identifisering, vil vi returnere signatur/ prokuratekstene slik de er registrert

10 Konfidensielt 9 Experian har en egenavdeling i Brønnøysund som koder regler for hvem som har signaturrett samt oppdaterer og vedlikeholder reglene •Gjenbruk av 15 års kompetanse når det gjelder kvalitetssikring av foretaksinformasjon •Identifiserings- og fraudløsninger er et strategisk satsingsområde for Experian globalt. •Innehar fullt fødselsnummer på alle næringsinteresser (roller) •Experian er online med Brønnøysundregistrene Kunnskap/kompetanse

11 Konfidensielt  Over 2 420 000 unike brukere. (3 av 5 nordmenn over 14 år)  Fra 2002 til 2010 har andelen bankkunder som sier de sjelden eller aldri besøker et betjent bankkontor økt fra 50 prosent til 75 prosent. (Kilde: Nettbankundersøkelse 2010 - Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).  BankID benyttes opp mot 750 000 ganger i døgnet  BankID er godkjent legitimasjon iht. hvitvaskingsforskriften  Det brøytes vei på automatisk etablering av salgspant og pant i eiendom/bolig BankID har allerede gått opp veien

12 Konfidensielt TrustSolution B2B Statistikk/Dekning

13 Konfidensielt s.12 Noen av våre TrustSolution kunder

14 Konfidensielt 13 Part of Know IT Vi har lang erfaring med å implementere løsninger for finansbransjen med BankID og TrustSolution. Meget god kompetanse på BankID og TrustSolution Vi har 20 mann som kun jobber mot Br.reg. Henter data direkte fra Brreg. Ingen mellomledd. En av verdens største kredittopplysningsbyråer Vi har utviklet og drifter BankID 2,4 millioner brukere Vi har levert TrustSolution løsningner til bla Sparebank1 Gruppen,DnBNOR konsernet.++++ Utviklet og drifter NemID, 3 millioner brukere


Laste ned ppt "Konfidensielt 0 TrustSolution B2B Vi vet hvem som kan signere på vegne av bedriften - Mer sikre, mer effektive og mer lønnsomme B2B løsninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google