Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GSM TTM6 Mobilitetshåndtering Gruppe 6. GSM 1982 CEPT: Groupe Special Mobile Nå: Global System for Mobile Communication 1989 ETSI: overtar ansvaret 1991.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GSM TTM6 Mobilitetshåndtering Gruppe 6. GSM 1982 CEPT: Groupe Special Mobile Nå: Global System for Mobile Communication 1989 ETSI: overtar ansvaret 1991."— Utskrift av presentasjonen:

1 GSM TTM6 Mobilitetshåndtering Gruppe 6

2 GSM 1982 CEPT: Groupe Special Mobile Nå: Global System for Mobile Communication 1989 ETSI: overtar ansvaret 1991 : kommersielt tilgjengelig Siste 12mnd: 160 millioner nye brukere Jan 2004: 1 milliard brukere i over 200 land

3 Komponenter

4

5

6

7

8

9

10

11 Innkommende samtale

12 Utgående samtale

13

14 Identifisering  Den mobile stasjonen består av Subscriber Identity Module (SIM), og selve enheten (telefonen).  SIM kortet inneholder International Mobile Subscriber Identity (IMSI)  Unik identifikasjon av abonnent.  Telefonen identifiseres ved hjelp av International Equipment Identity (IMEI)

15 Identifisering  IMSI er bygget opp av  3 digit Mobile Country Code (MCC)  Identifiserer landet  2 digit Mobile Network Code (MNC)  Identifiserer GSM nettet innenfor et land  MSIN  Identifiserer abonneneten i nettet.

16 Identifisering Not more than 15 digits 3 digits2 digits MCCMNCMSIN NMSI IMSI Ex.: Norway: 242 (MCC) Telenor: 01 (MNC)

17 Autentifikasjon  Bruker SIM kortet og Authentication Center (AuC)  AuC har en hemmelig autentifikasjons nøkkel K i, og autentifikasjonsalgoritmer.  SIM kortet har den samme K i og autentifikasjonsalgoritme.  Brukeren autentifiserer seg ovenfor SIM kortet ved hjelp av 4 talls pin kode  SIM kortet autentifiseres ved hjelp av en enkel autentifiseringsalgoritme.

18 Autentifikasjon

19 MSMSC/ VLR HLR/ AuC {establishment cause} Send authentication info n copies of [ rand j, sres j, K cj ] rand j sres j SRES j = A3(RAND, K i ) Kc j = A8(RAND, K i ) RAND j = random number generated by the AuC

20 Autentifikasjon  Autentifiserings prosessen kan kjøres ved hver lokasjonsoppdatering, og ved hver nye tjeneste forespørsel  K c brukes for å kryptere bruker og signalerings data på radio laget.  Når IMSI er autentifisert, blir MS tildelt en Temporary Mobile Subscriber Identification (TMSI), for å ha bruker konfidensialitet.

21 Tilgangskontroll  For å få adgang til radio grensesnittet, vil MS scanne etter det sterkeste signalet fra Base Transceiver Station (BTS).  MS vil motta synkroniserings informasjon, og vil dermed kunne lytte på Broadcast control channel (BCCH). BCCH brukes til å sende ut info om BTS og generell info om nettet.  MS er nå klar til å registrere seg, motta eller sette opp en samtale.

22 Tilgangskontroll  For å få tilgang til tjenestene som tilbys i et GSM nett  Må IMSI være autentisert  IMSI er mappet til telefonnummeret  IMSI finnes på SIM-kortet  SIM kortet har også autentiserings nøkkel, som autentiserer IMSI mot hjemmenettet (HLR)  Abonnenten må ha tilgang på den aktuelle tjenesten  Dette er spesifisert i HLR og temporært lagret i VLR.  IMEI må være listet som OK i EIR.  Stjålet utstyr svartelistes i EiR, og vil da ikke kunne brukes i GSM nettet.

23 GSM - Handover  Mekanisme for å overføre mobile enheter fra en celle til en annen for å gi enhetene kontinuerlig forbindelse i oppholdsområdet

24 Hvorfor trengs GSM-Handover?  Mobile enheter er hele tiden i bevegelse og en enkel celle kan ikke dekke hele oppholdsområdet  Kan benyttes for å oppnå last deling

25 Kontinuerlig forbindelse BTS BSC BTS BSC MSC MS 1 2 34

26 Handover algoritme  Det finnes ingen spesifisert algoritme for når en handover skal inntreff i GSM  MS sin oppfattelse av styrken og kvaliteten på eksisterende kanaler og nabo-celler sine kanaler blir rapportert hver 480 ms til BTS  BSC klarer ikke å avgjøre om et svakt signal skyldes multipath fading eller at den mobile enheten faktisk har byttet celle.

27 Handover avgjørelse  For å minimere interferens fra radiosignaler mellom nabo-celler, utføres generelt en handover når signalet fra nabo BTS’en oppfattes som sterkere MS HO_MARGIN BTS old BTS new receiver level

28 Handover prosedyre

29 Last deling  Dette initieres enten fra mobil enhet eller MSC  Det utføres da en scanning av opp til 16 nabo celler, og en liste over de seks beste kandidatene settes opp.  Denne informasjonen sendes til BSC eller MSC og benyttes av en handover algoritme

30 Roaming  DEFINISJON (Wikipedia encyclopedia): Roaming refererer til utvidelsen av tilkoblings-muligheten (connectivity) i et nettverk som er forskjellig fra det opprinnelig nettverket som den mobile enheten tilhører

31 Roaming – 3 hovedtyper  Roaming innenfor samme nettverk  Nasjonal roaming mellom ulike nettverk Eks: selskaper samarbeider om dekning i enkelte områder (deler antenner)  Internasjonal roaming

32 Roaming - Hendelses forløp 1. Begynner å søke etter andre nettverk 2. Mobile enheten identifiserer seg ovenfor det nye nettverket 3. Nettverket prøver å identifisere hvilket nettverk som den mobile enheten opprinnelig tilhører

33 Roaming - Hendelses forløp (2) 4. Nettverket forespør hjemme-nettverket om informasjon angående den mobile enheten 5. Hvis vellykket, vil det nye nettverket vedlikeholde et temporært abonnent record for MS. 6. Når MS mottar samtale vil den bli routet om hjemme-nettverket som ved hjelp av midlertidig tlfnr. re-router samtalen til det nye nettverket

34 Mobilitet i GSM  Personlig mobilitet  All abonnent info er lagret på SIM kortet. Ved å ta med SIM kortet fra en enhet til en annen, sikres personlig mobilitet.  Terminal mobilitet  Samme terminal har tilgang til de samme tjenestene overalt hvor GSM er utbygd  Hvis brukers tjeneste leverandør har roamingavtale med stedets nett operatør.  Sesjonsmobilitet  En samtale kan settes over til en annen telefon.  Kontinuerlig mobilitet  Handover gjør at en bruker kan være i bevegelse uten at tjenesten avbrytes.

35 ?


Laste ned ppt "GSM TTM6 Mobilitetshåndtering Gruppe 6. GSM 1982 CEPT: Groupe Special Mobile Nå: Global System for Mobile Communication 1989 ETSI: overtar ansvaret 1991."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google