Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurset er orientert mot pulsradar systemer Navigasjonsradar Overvåkingsradar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurset er orientert mot pulsradar systemer Navigasjonsradar Overvåkingsradar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurset er orientert mot pulsradar systemer Navigasjonsradar Overvåkingsradar

2 WW II Flyradar

3 Noen anvendelser Stormvarning fra sat Styring missiler Navigasjon SAR jordovervåking Overvåking luftrom

4 Teknisk inndeling militær bruk

5

6 Surveillance antennas Rom overvåking Søkeradar skal overvåke og finne objekter Mobile surveillance

7 Flere søkeradar systemer Battle field surveillance Over the horizon (OTH) radar Noskon radar OTH transmission

8 Følgeradar skal låse og holde på et objekt Er dårlig på at finne objekt, må få hjelp av søkeradar Russisk missil tracking Militær luftrom overvåking Følge radar

9 Følge radar for missilestyring

10 Prinsipp pulset radar

11 Puls = Bærebølge x Tidsvindu

12 Puls med lengde = Γ

13 Pulsbredde/lengde Pulseffekt Puls Repetisjons Frekvens = PRF

14 Avstand til reflekterende objekt = reisetid for puls / 2

15 Timing Radar

16 Enkel modell Radar

17 Blokkskjema Radar 1 Hoveddeler

18 Blokkskjema Radar 2

19 Pedagogisk doppler illustrasjon

20 Doppler fra kjøretøy

21 Størrelse doppler skift

22 Doppler radar blokkskjema

23 Prinsipp SAR = Syntetisk Aperture Radar (stereo målinger)

24 SAR, doppler er sentralt

25 Multiple echo (Range ambiguity)

26 Multipath ghosts

27 Direktivitet / Antenneforsterkning

28 3 dB åpningsvinkel

29 En antennes utstrålingskarakteristikk = Laplace (eller Fourier) transformen til strømfordelingen over antenneflaten (aperturen) Transformen til en firkantsignal => sinc ”Bredde” sinc = 2/ τ => kortere puls gir bredere spekter Eks. rund plateantenne med uniform strømfordeling  Karakteristikk (=rotert sinc): Antenne med begrenset utstrekning har hovedlobe og sidelober

30 Lobe parabolantenne

31 Geometri reflektorantenne Og linsantenne (har dielektrikum med annen signalhastighet)

32 Antenner Jo større antenne, jo Smalere lobe (beam) => Høyere direktivitet EISCAT Svalbard

33 Bølgeleder antenner vanlig for navigasjonsradar = slotted waveguide Bølgeleder er et firkatig rør med spalter Gir lite tap og kan håndtere meget høy effekt Karakteristikk simulert på CST ved HIN av Navigasjonsantenne 36x4 elementer, 30° dev. Smal i azimut, bred i elevasjon

34 Flere bølgeleder antenner 2D bølgeleder antenner i flynos Gripen nos

35 Bølgeleder kan avsluttes i et horn Stacked beams Flere horn på en matebro gir Flere lober, en for hvert horn Stacked beam patterns

36 Flere antenner med mange horn Multiple beam array

37 Måtter å scanne på Helical scan

38 Spiral scan

39 Aircraft scanning

40 Coverage diagram

41 Resolution = Oppløsning

42 Range resolution Avhenger av pulslengden

43 Cross range resolution Bestemmes av lobebredden Avhengig av avstand (range)

44 Illustrasjon Cross range resolution

45

46 Betydning av avstand til objekt

47

48

49 Påvirkning radartverrsnitt

50 RCS plot ”Vanlig” fly Airbus

51 F117

52 Stealth (=”usynlig”)

53 F117 profiler/ RCS reduksjon Spreding

54 Absorberende materiell

55 Menneskeskapt støy

56 Signalbehandling Sortere orden ut Av uorden

57 Frekvensspekter til en puls Sinc->

58 1. Spekter til bærebølge = spiker 2. Spekter til tidsvindu = sinc 3. Spekter til radarpuls = spiker x sinc omkring bærebølgefrekvensen

59 Tilpasset radar skal ha B = 1/ τ => Best signal/støy forhold

60 Kortere pulser gir Bredere spekter => Radar tilpasning må tilpasses pulslengden

61 Korrelasjon Korrelerer signalet som tas emot med det tignal som radaren selv har sendt. Jo mer lik disse 2 er, jo høyere respons gir korrelatoren. =PULSKOMPESJON

62 Når korrelasjon er høy vil det vokse en peak opp av støyen som blir vesentlig høyere enn signalet selv

63 (dette vistnok chirp) Illustrasjon correlation

64 Radar inndata Ut av korrelator

65 Pulskompresjon betyr komprimering av puls i tiden: Energien fra en lang puls blir komprimert til en kort høy peak Avstandsoppløsning bestemmes nu av lengde til komprimert puls

66 Korrelasjon i tidsdomene er nesten det samme som foldning, noe som er en relativt krevende prosess. Det kan lønne seg å transformere data til frekvensdomene og der utføre multiplikasjon. I EPROM ligger referansesignalet

67 Integrasjon Adderer/akkumulerer data fra mange pulser  Coherent signal vil vokse opp av støygulvet  Støy med forventningsverdi=0 vil kansellere seg selv

68 Koherent integrasjon Må integrere pulser i fase Inkoherent integrasjon Autokorrelasjonsfunksjoner eller FFT integreres

69 Integrasjon, resultat vokser opp av støyen

70 Chirp pulskompresjon (=overkurs)

71 MTI = Moving Target Indicator Faseforandring fra en puls til en annen indikerer bevegelse

72 MTI skjerm

73 Fler frekvens radar

74 SLB = Side Lobe Blanking Ekstra antenne har høyere følsomhet i hovedantennens sidelober men lavere I hovedantennens hovedlobe

75 Prinsipp SLB system

76 Følgeradar, geometri monopuls eller conical scan

77 Monopuls Et horn for hver lobe

78 Relative signalnivåer i lobene er avhengig av retning til objektet

79 Monopuls, 4 lober

80

81 Conical scan En lobe roterer rundt antennaaksen

82 Gruppe antenne = Array antenna Retningen til loben styres av relative faser mellom elementene Antenne med mange antenneelementer

83 Tidligere 2 figurer samlet til en (1D antenne)

84 2D antenne = plate med elementer Elementer i samme faseFaseforskjell mellom elementene

85 a.Gammel faseskiftere 1960 : coaxkabler realiserer faseforskjell mellom elementene, ulike kabellengder kan svitsjes inn/ut b. 1965 C-band ferrit faseskifter c. 1963 Diode faseskifter på striplinekrets

86 Slot antenne med ferrit faseskiftere (detaljer ikke pensum) Signal inn nede til venstre avsluttes refleksjonsfritt til høyre

87 Store gruppe antenner Japansk gruppeantenne (forskning) ->

88 Talwar 19 Skipsbårne gruppeantenner Flybåren gruppeantenne Satellitt gruppe antenne

89 Ferrit faseskifter av større dimensjon

90 Patch antenner X-band antenne (spaltmatet) Matenettverk inkludert

91 Stacked beams gir flere lober i en antenne En gruppeantenne gir mange flere lober

92 HIN sin fasestyrte radar antenne

93 Andre komponenter fremstilte ved HIN’s mikrobølgelab for HIN radaren SP6T svitsj Oscillator – Bal. Forsterk - Effektforsterker Mixer

94 Styring av missiler

95 Beam rider Missile har system for å holde seg på følgeradars beam

96 Command guidance 2 følgeradarer: en på mål og en på missile Disse 2 gir data for kurskorrigering som sendes missilen

97 3 typer Homing

98 Active Homing Missile har eget system som selv følger mål og korrigerer kurs

99 Semiactive Homing Missile sender ikke noe men analyserer selv refleks fra mål

100 Passive Homing Noe flyet gir fra seg analyseres av missil som korrigerer kurs

101 Proporsjonal navigasjon Line Of Sight (LOS) måles Missile og mål vil kollidere hvis LOS holdes konstant Krever romstabilisert antenne


Laste ned ppt "Kurset er orientert mot pulsradar systemer Navigasjonsradar Overvåkingsradar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google