Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsparken Helgeland AS Studiesenterrollen - vår erfaring 13.10.11 Gjennom samspill skal vi skape vekst på Helgeland!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsparken Helgeland AS Studiesenterrollen - vår erfaring 13.10.11 Gjennom samspill skal vi skape vekst på Helgeland!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsparken Helgeland AS Studiesenterrollen - vår erfaring Gjennom samspill skal vi skape vekst på Helgeland!

2 Kunnskapsparken Vår rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland - gjennom styrket samhandling

3 Eierskap og drift o Prosjektfinansiert – Ingen støtte til drift o 5 ansatte o Omsetning - 8,5 mill kr – 50 % fra privat virksomhet – 50 % fra offentlig virksomhet o Eiere – SIVA, NFK, MIP, Helgeland invest, RU, Rana kommune, HSB, Ergo, Helse & sikkerhet, UiN og HiNe

4 Satsingsområder KOMPETANSEUTVIKLING 1. Studier og kurs etter behov i regionens arbeidsliv 2. Attraktive studier for ungdom 3. Kobling bedrifter og FoU STEDSUTVIKLING 1. Tiltak for å sikre rekruttering 2. Samarbeid kultur/næring 3. Prosjekter for økt bolyst

5 Kompetansenettverk Industri Handel, service, reiseliv Helse Offentlig Bibliotek/ arkiv Logistikk En modell som fungerer IKT Kraft/energi

6 Sikre regionen tilgang på rett kompetanse KUNNSKAPSPARKEN HELGELANDS MODELL: o Bransjegrupper møtes 2-4 ganger per år – 8 grupper - 65 personer - 50 bedrifter ansatte o Kunnskapsoverføring og kobling mellom ulike miljø o Vi fanger opp behov, påvirker og motiverer o I tillegg andre kartlegginger av kompetansebehov o 2000 personer!! på kurs, studier og arrangement i 2011

7 Agenda bransjegrupper:  Kompetansekonferansen 17/6 •Hvilke områder er det viktig å ha fokus på framover?  Runde rundt bordet  Informasjon om skole/næringsliv og andre prosjekter i regi av KPH  Dialog om kompetansebehov i din bedrift fremover

8 Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad520 BRØNNØY (Brønnøysund) Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna1 449 HALD (Sandnessjøen) Vefsn Grane Hattfjelldal1 463 VEFSN (Mosjøen) Nesna Hemnes Rana Lurøy Træna Rødøy1 294 RANA (Mo i Rana) TOTALT Folketall Helgeland

9 Kompetanse- utvikling Helgeland Brønnøysund MosjøenMo i RanaSandnessjøen Service Helse Offentlig Bibliotek Industri Logistikk Kraft/ Energi IKT

10 BransjegruppeneUtviklingsmiljøNæringshagerUtdanning og forskning Skoler/andre aktører Virkemiddel- apparatet IndustriRana næringsf.MosjøenUiNGrunnskolerKommuner Transp/logistikkRana utviklingss.SandnessjøenHiNePolarsirkelen vgsNordland fylke Handel, service, reiseliv Mosjøen næringselsskap Br.sund - Torgar også stud.senter UiTOPUS RanaInnovasjon Norge OffentligIndustri- inkubatorene HiNOpplær.kontor Nord-Helgeland Forskn.rådet HelseMo industriparkNorut NarvikStudiesenter Ytre Helgeland /RKKYH Partnerskap Indre Helgeland BibliotekHelgeland InvestHiF, UiA, HiST, HiL, HiH, VOX Mosjøen Studies./MRK Banker/stiftelser IKTDestinasjons- selskapene Norsk IndustriFolkeuniversitetet Nordland SIVA Kraft/EnergiHelgeland museum Nordl.forskningKarrieresenteret Mo i Rana NHO Nordland Bioforsk NordRKK Rana Rana voksenoppl. Samarbeidspartnere

11

12 SAMARBEIDSMØTER UiN, UiT, HiNe, HiN og KPH - hvert semester HØGSKOLEN I NARVIK  Felles oppdatering, runde rundt bordet  Presentasjon av innmeldte behov fra bransjegrupper og nettverk på Helgeland  Planlegging av aktuelle utdanningstilbud  Diskusjon aktuelle samarbeidsprosjekter Agenda fra møte :

13 Innmeldte behov 2011 HelseBibliotekIndustriOffentligTransportServiceKraftIKT Dokument/ arkiv Dokumentorg arkiv Årsstudie Forkurs ingeniørutd. Dokument- organisering Transport- og logistikkøkon omi. Studie. Servicekurs Office-kurs (Excel, Word, Powerpoint) Ulike Sertifiserings- kurs Helseped.DOK 1019 Digitalis. Ingeniørutd.Forvaltnings- rett Handelsbet.Salg og markedsfør. LedelseExcel DemensBibliotek og media Instruksjons- kurs Gjelds- rådgivning StyrekursHelgelands- vertskap Workshop KS Lunge/kolsDok.org og gjenfinning Kontraktsrett O&G Engelsk på tlf. Logistikk- styring Prosjekt- ledelse Forskriftskurs LedelseDatabaserArbeidsrett, juss, lover og regler Lønn,Skatt og off. Regnskap ExcelWebutviklingMS Project HelserettInnføring i Dok.vit, Internrevisor ISO Service- ledelse Bedrifts- økonomi Sosiale medier Tilbud som støtter s.reformen Emner innen ledelse Kurs for Arbeidsledere Bedriftsøkon omi TollreglerStudium salg Sosiale medier Geologi/berg verksutd.. Innkreving 1 og 2. Revisor- utdanning (samlinger) Aktuelle temadager: Arbeidsrett, jus, lover og regler, konflikthåndtering, fremtidsanalyser, etikk, medarbeidersamtaler. Innspill :S.sjøen: Logistikk (HiH), Bedriftsped (HiNe), Bedøk (UiN). Br.sund: IT, Førskolelærer, Arbeidsrett, Logoped, Reiseliv. Mosjøen: Vernepleie (HiH), Matkultur, Flerkult. forståelse og Forr.engelsk (HiNe), Bedøk (UiN),Helgelandsvertskap (HiNe)

14 Studier i 2011 o Forvaltningsrett (10 stp), UiT o Bibliotekstudie - Digitalisering og digitale dok. (10 stp), UiT o Transport og logistikkøkonomi (10 stp), UiN o Bedriftsøkonomi Helgeland (60 stp over to år), UiN o Engelsk i arbeidslivet (6 stp), Mo i Rana høst, HiNe o Forkurs for ingeniørutdanning, HiN o Bachelor ingeniør, nettbasert HiN - studieverksted Rana. o Praktisk ledelse (10 stp), Norsk Industri/HiST o Reiselivsmarkedsføring (10 stp), Høgskolen i Finnmark o 1. avd jus, FU/UiO o Gjeldsrådgivning (10 stp), Universitetet i Agder Totalt 263 personer tar i 2011 studier initiert av KPH!

15 Kurs i 2011 o Ambassadørkurs o Kurs i sosiale medier o Arbeidsrett o Kursrekke for servicebransjen o Kvinnovasjon o HMS for arbeidsgivere, Norsk ind o Håndtering av farlig gods, MIP o Excel-kurs (6 kurs, ulike nivåer) o Salg, service, sikkerhet (fagbrev) o Barne- og ungdomsarbeider, FU o Eldreomsorg, FU o Lønn og regnskap, FU o MS Project o Instruksjon, Norsk industri o Gasskurs/sertifisering, TI o Kontraktsrett olje/gass, Norsk ind. o Styrekurs, PWC o Internasjonale transport- og leveringsbetingelser, Norstella o Lederkurs o Kursrekke private barnehager o Jus og avtaleforhold o Helsepedagogikk o MVA-kurs o Offentlighetsloven, UiT o Ledelse og likestilling, KUN

16 Evaluering bransjegruppene o Hvor viktig er det at utdanning tilbys lokalt? – Gj.snitt: 5 (skala fra 1-6) o I hvilken grad følger Kunnskapsparken opp innspill? – Gj.snitt: 5 (skala fra 1-6) o Hva synes du om kvaliteten på opplæring KPH tilbyr/formidler? – Gj.snitt: 4,6 (skala fra 1-6) o Hva betyr det for din virksomhet at KPH tilbyr utdanning og kurs lokalt? – Liten betydning: 1 person – Flere tar utdanning/kurs: % – Samme antall tar utdanning/kurs, men vi sparer reisekostnader: 30-35%

17 Viktigste resultater o Flere utdanningstilbud tilgjengelig lokalt og flere får mulighet til å delta (sparer tid og penger) o Økt utdanningsnivå i Nordland o Utdanning/kurs er tilpasset regionens behov o Videreutvikler og beholder kompetent arbeidskraft = Økt konkurransekraft hos næringsliv og offentlige virksomheter - sikrer arbeidsplasser, økt verdiskaping og økt bosetting

18 Hvorfor lykkes vi? Samarbeid i nettverk Tar utgangspunkt i behovene Uavhengig – samarbeider med alle Utadvendte medarbeidere Hardt, målretta arbeid!

19 Største utfordringer o Finansiering av jobben som motor, megler og møteplass – Næringslivet betaler for resultatene, ikke avdekking av behov, megling og tilrettelegging – Kunne gjort mye mer for enkeltpersoner, men må ”selge” – Bruker tid på søknader som kunne vært brukt til å tilrettelegge utdanning o Begrenset utdannings- og FoU-miljø på Helgeland – ekstra krav til koordinering, megling og finansiering

20 Sysselsatte med høyere utdanning Helgeland, Nordland og Norge ”Helgeland tar ikke innpå i innslaget av kompetent arbeidskraft i økonomien, og kompetansegapet øker. På sikt betyr det en konkurranseulempe for næringslivet i regionen.”, Erlend Bullvåg, UiN Helgelands utfordring 1

21 Sysselsatte etter alder på Helgeland fra 2000 til 2010 ” Svært dårlig balanse mellom befolkningsutviklingen i aldergruppene under og over 40 år. Vi ”forgubbes” raskere på Helgeland enn i resten av landet, Erlend Bullvåg, UiN Helgelands utfordring 1

22 Helgeland er mulighetenes region! o Industri o Nasjonale offentlige tjenester o Kraft o Bergverk o Oppdrett o Olje og gass o Fiske, landbruk og skogbruk o Handel, reiseliv, kultur Storeksportør av råvarer og ungdom. Behov skikkelig satsing på kompetansebygging, forskning og utvikling!

23 Samspill skaper vekst! Takk for oppmerksomheten, følg oss på: KunnskapHelgel

24 Kobling næringsliv og FoU 1.FoU Helgeland 2.VRI Reiseliv 3.Olje- og Gassnettverk Helgeland 4.VRI Olje og gass 5.Industrinettverk Logistikk 6.Kompetansemegling

25 Rekruttering og økt bolyst 1)Samarbeid skole/næringsliv 2)Yrkes- og utdanningsmesse 3)Kvinnesatsing 4)Opplevelsesnæringer 5)Ambassadøropplæring 6)Omdømme- og nettverksprosjekter 7)Vivilheim.no 8)Traineeprogram 9)Helgeland kunnskapssenter


Laste ned ppt "Kunnskapsparken Helgeland AS Studiesenterrollen - vår erfaring 13.10.11 Gjennom samspill skal vi skape vekst på Helgeland!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google