Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsparken Helgeland AS Studiesenterrollen - vår erfaring 13.10.11 Gjennom samspill skal vi skape vekst på Helgeland!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsparken Helgeland AS Studiesenterrollen - vår erfaring 13.10.11 Gjennom samspill skal vi skape vekst på Helgeland!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsparken Helgeland AS Studiesenterrollen - vår erfaring 13.10.11 Gjennom samspill skal vi skape vekst på Helgeland!

2 Kunnskapsparken Vår rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland - gjennom styrket samhandling

3 Eierskap og drift o Prosjektfinansiert – Ingen støtte til drift o 5 ansatte o Omsetning - 8,5 mill kr – 50 % fra privat virksomhet – 50 % fra offentlig virksomhet o Eiere – SIVA, NFK, MIP, Helgeland invest, RU, Rana kommune, HSB, Ergo, Helse & sikkerhet, UiN og HiNe

4 Satsingsområder KOMPETANSEUTVIKLING 1. Studier og kurs etter behov i regionens arbeidsliv 2. Attraktive studier for ungdom 3. Kobling bedrifter og FoU STEDSUTVIKLING 1. Tiltak for å sikre rekruttering 2. Samarbeid kultur/næring 3. Prosjekter for økt bolyst

5 Kompetansenettverk Industri Handel, service, reiseliv Helse Offentlig Bibliotek/ arkiv Logistikk En modell som fungerer IKT Kraft/energi

6 Sikre regionen tilgang på rett kompetanse KUNNSKAPSPARKEN HELGELANDS MODELL: o Bransjegrupper møtes 2-4 ganger per år – 8 grupper - 65 personer - 50 bedrifter - 7200 ansatte o Kunnskapsoverføring og kobling mellom ulike miljø o Vi fanger opp behov, påvirker og motiverer o I tillegg andre kartlegginger av kompetansebehov o 2000 personer!! på kurs, studier og arrangement i 2011

7 Agenda bransjegrupper:  Kompetansekonferansen 17/6 •Hvilke områder er det viktig å ha fokus på framover?  Runde rundt bordet  Informasjon om skole/næringsliv og andre prosjekter i regi av KPH  Dialog om kompetansebehov i din bedrift fremover

8 2011 1811 Bindal1 592 1812 Sømna2 025 1813 Brønnøy7 719 1815 Vega1 270 1816 Vevelstad520 BRØNNØY (Brønnøysund)13 126 1818 Herøy1 649 1820 Alstahaug7 296 1822 Leirfjord2 160 1827 Dønna1 449 HALD (Sandnessjøen)12 554 1824 Vefsn13 307 1825 Grane1 487 1826 Hattfjelldal1 463 VEFSN (Mosjøen)16 257 1828 Nesna1 808 1832 Hemnes4 600 1833 Rana25 499 1834 Lurøy1 912 1835 Træna490 1836 Rødøy1 294 RANA (Mo i Rana)35 603 TOTALT77 540 Folketall Helgeland

9 Kompetanse- utvikling Helgeland Brønnøysund MosjøenMo i RanaSandnessjøen Service Helse Offentlig Bibliotek Industri Logistikk Kraft/ Energi IKT

10 BransjegruppeneUtviklingsmiljøNæringshagerUtdanning og forskning Skoler/andre aktører Virkemiddel- apparatet IndustriRana næringsf.MosjøenUiNGrunnskolerKommuner Transp/logistikkRana utviklingss.SandnessjøenHiNePolarsirkelen vgsNordland fylke Handel, service, reiseliv Mosjøen næringselsskap Br.sund - Torgar også stud.senter UiTOPUS RanaInnovasjon Norge OffentligIndustri- inkubatorene HiNOpplær.kontor Nord-Helgeland Forskn.rådet HelseMo industriparkNorut NarvikStudiesenter Ytre Helgeland /RKKYH Partnerskap Indre Helgeland BibliotekHelgeland InvestHiF, UiA, HiST, HiL, HiH, VOX Mosjøen Studies./MRK Banker/stiftelser IKTDestinasjons- selskapene Norsk IndustriFolkeuniversitetet Nordland SIVA Kraft/EnergiHelgeland museum Nordl.forskningKarrieresenteret Mo i Rana NHO Nordland Bioforsk NordRKK Rana Rana voksenoppl. Samarbeidspartnere

11

12 SAMARBEIDSMØTER UiN, UiT, HiNe, HiN og KPH - hvert semester HØGSKOLEN I NARVIK  Felles oppdatering, runde rundt bordet  Presentasjon av innmeldte behov fra bransjegrupper og nettverk på Helgeland  Planlegging av aktuelle utdanningstilbud  Diskusjon aktuelle samarbeidsprosjekter Agenda fra møte 11.10.11:

13 Innmeldte behov 2011 HelseBibliotekIndustriOffentligTransportServiceKraftIKT Dokument/ arkiv Dokumentorg arkiv Årsstudie Forkurs ingeniørutd. Dokument- organisering Transport- og logistikkøkon omi. Studie. Servicekurs Office-kurs (Excel, Word, Powerpoint) Ulike Sertifiserings- kurs Helseped.DOK 1019 Digitalis. Ingeniørutd.Forvaltnings- rett Handelsbet.Salg og markedsfør. LedelseExcel DemensBibliotek og media Instruksjons- kurs Gjelds- rådgivning StyrekursHelgelands- vertskap Workshop KS Lunge/kolsDok.org og gjenfinning Kontraktsrett O&G Engelsk på tlf. Logistikk- styring Prosjekt- ledelse Forskriftskurs LedelseDatabaserArbeidsrett, juss, lover og regler Lønn,Skatt og off. Regnskap ExcelWebutviklingMS Project HelserettInnføring i Dok.vit, Internrevisor ISO Service- ledelse Bedrifts- økonomi Sosiale medier Tilbud som støtter s.reformen Emner innen ledelse Kurs for Arbeidsledere Bedriftsøkon omi TollreglerStudium salg Sosiale medier Geologi/berg verksutd.. Innkreving 1 og 2. Revisor- utdanning (samlinger) Aktuelle temadager: Arbeidsrett, jus, lover og regler, konflikthåndtering, fremtidsanalyser, etikk, medarbeidersamtaler. Innspill :S.sjøen: Logistikk (HiH), Bedriftsped (HiNe), Bedøk (UiN). Br.sund: IT, Førskolelærer, Arbeidsrett, Logoped, Reiseliv. Mosjøen: Vernepleie (HiH), Matkultur, Flerkult. forståelse og Forr.engelsk (HiNe), Bedøk (UiN),Helgelandsvertskap (HiNe)

14 Studier i 2011 o Forvaltningsrett (10 stp), UiT o Bibliotekstudie - Digitalisering og digitale dok. (10 stp), UiT o Transport og logistikkøkonomi (10 stp), UiN o Bedriftsøkonomi Helgeland (60 stp over to år), UiN o Engelsk i arbeidslivet (6 stp), Mo i Rana høst, HiNe o Forkurs for ingeniørutdanning, HiN o Bachelor ingeniør, nettbasert HiN - studieverksted Rana. o Praktisk ledelse (10 stp), Norsk Industri/HiST o Reiselivsmarkedsføring (10 stp), Høgskolen i Finnmark o 1. avd jus, FU/UiO o Gjeldsrådgivning (10 stp), Universitetet i Agder Totalt 263 personer tar i 2011 studier initiert av KPH!

15 Kurs i 2011 o Ambassadørkurs o Kurs i sosiale medier o Arbeidsrett o Kursrekke for servicebransjen o Kvinnovasjon o HMS for arbeidsgivere, Norsk ind o Håndtering av farlig gods, MIP o Excel-kurs (6 kurs, ulike nivåer) o Salg, service, sikkerhet (fagbrev) o Barne- og ungdomsarbeider, FU o Eldreomsorg, FU o Lønn og regnskap, FU o MS Project o Instruksjon, Norsk industri o Gasskurs/sertifisering, TI o Kontraktsrett olje/gass, Norsk ind. o Styrekurs, PWC o Internasjonale transport- og leveringsbetingelser, Norstella o Lederkurs o Kursrekke private barnehager o Jus og avtaleforhold o Helsepedagogikk o MVA-kurs o Offentlighetsloven, UiT o Ledelse og likestilling, KUN

16 Evaluering bransjegruppene o Hvor viktig er det at utdanning tilbys lokalt? – Gj.snitt: 5 (skala fra 1-6) o I hvilken grad følger Kunnskapsparken opp innspill? – Gj.snitt: 5 (skala fra 1-6) o Hva synes du om kvaliteten på opplæring KPH tilbyr/formidler? – Gj.snitt: 4,6 (skala fra 1-6) o Hva betyr det for din virksomhet at KPH tilbyr utdanning og kurs lokalt? – Liten betydning: 1 person – Flere tar utdanning/kurs: 60-65 % – Samme antall tar utdanning/kurs, men vi sparer reisekostnader: 30-35%

17 Viktigste resultater o Flere utdanningstilbud tilgjengelig lokalt og flere får mulighet til å delta (sparer tid og penger) o Økt utdanningsnivå i Nordland o Utdanning/kurs er tilpasset regionens behov o Videreutvikler og beholder kompetent arbeidskraft = Økt konkurransekraft hos næringsliv og offentlige virksomheter - sikrer arbeidsplasser, økt verdiskaping og økt bosetting

18 Hvorfor lykkes vi? Samarbeid i nettverk Tar utgangspunkt i behovene Uavhengig – samarbeider med alle Utadvendte medarbeidere Hardt, målretta arbeid!

19 Største utfordringer o Finansiering av jobben som motor, megler og møteplass – Næringslivet betaler for resultatene, ikke avdekking av behov, megling og tilrettelegging – Kunne gjort mye mer for enkeltpersoner, men må ”selge” – Bruker tid på søknader som kunne vært brukt til å tilrettelegge utdanning o Begrenset utdannings- og FoU-miljø på Helgeland – ekstra krav til koordinering, megling og finansiering

20 Sysselsatte med høyere utdanning Helgeland, Nordland og Norge ”Helgeland tar ikke innpå i innslaget av kompetent arbeidskraft i økonomien, og kompetansegapet øker. På sikt betyr det en konkurranseulempe for næringslivet i regionen.”, Erlend Bullvåg, UiN Helgelands utfordring 1

21 Sysselsatte etter alder på Helgeland fra 2000 til 2010 ” Svært dårlig balanse mellom befolkningsutviklingen i aldergruppene under og over 40 år. Vi ”forgubbes” raskere på Helgeland enn i resten av landet, Erlend Bullvåg, UiN Helgelands utfordring 1

22 Helgeland er mulighetenes region! o Industri o Nasjonale offentlige tjenester o Kraft o Bergverk o Oppdrett o Olje og gass o Fiske, landbruk og skogbruk o Handel, reiseliv, kultur Storeksportør av råvarer og ungdom. Behov skikkelig satsing på kompetansebygging, forskning og utvikling!

23 Samspill skaper vekst! Takk for oppmerksomheten, følg oss på: www.kunnskapsparken.com KunnskapHelgel

24 Kobling næringsliv og FoU 1.FoU Helgeland 2.VRI Reiseliv 3.Olje- og Gassnettverk Helgeland 4.VRI Olje og gass 5.Industrinettverk Logistikk 6.Kompetansemegling

25 Rekruttering og økt bolyst 1)Samarbeid skole/næringsliv 2)Yrkes- og utdanningsmesse 3)Kvinnesatsing 4)Opplevelsesnæringer 5)Ambassadøropplæring 6)Omdømme- og nettverksprosjekter 7)Vivilheim.no 8)Traineeprogram 9)Helgeland kunnskapssenter


Laste ned ppt "Kunnskapsparken Helgeland AS Studiesenterrollen - vår erfaring 13.10.11 Gjennom samspill skal vi skape vekst på Helgeland!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google