Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial dumping avdeling 9 Østre Agder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial dumping avdeling 9 Østre Agder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosial dumping avdeling 9 Østre Agder Sosial dumping er et begrep som knyttes til arbeidsinnvandring hvor utenlandske arbeidstakere, som utfører arbeid i Norge, får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. I praksis gjelder dette som regel de nye EU-landene, hovedsakelig Øst-Europa. Kilde: Wikipedia Det anses som sosial dumping både hvis utenlandske arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler og tilbys lønn som er uakseptabelt lav. Kilde: Arbeidsdepartementet. Med forbehold om feil

2 Ingen er feilfrie! Byggeledelsens kontor med denne utsikten……
avdeling 9 Østre Agder Thor Åge = Organisasjons- arbeider Mob Nrk har filmet ytterligere HMS brudd. Dette møtte Statsråd Kristin Halvorsen. Sikkerhetslina skulle vært festet i stillaset. Grønn hjelm = verneombud 2 dager etter – farlig mottak.……holdning? Med forbehold om feil

3 Viktig å huske innledningsvis:
avdeling 9 Østre Agder De fleste arbeidstakere i Norge uavhengig av nasjonalitet har det fortsatt veldig bra i arbeidslivet. De alvorligste utfordringene er stort sett konsentrert til enkelte bransjer med lav organisasjonsgrad og stor arbeidsinnvandring, eksempelvis: Restaurant Renhold Bygg- og anlegg Landbruket (blant annet flest dødsulykker) Deler av bilbransjen (vask og verksted) Vi ser nå en spredning til tradisjonelt seriøse bransjer med høy organisasjonsgrad. Med forbehold om feil

4 For å kunne bedre holdningene så må vi:
avdeling 9 Østre Agder Se feila – åpne øya. Eller bli fortalt om feila – ytringsfrihet/varsling – først «linjevei» deretter media. Innrømme feila – det er en styrke og ikke en svakhet. Analysere feila – ikke skyldfordeling. Finne løsninger gjennom involvering. Beslutte løsninger. Gjennomføre løsninger. Erfare og korrigere. Med forbehold om feil

5 Hva jeg ser der ute: Farlige løsemidler i bruk.
avdeling 9 Østre Agder Farlige løsemidler i bruk. Usikret arbeid i høyden. Alvorlig Trakassering/mobbing (eksempelvis ved bruk av permittering). Et overraskende stort antall arbeidstakere – særlig utenlandske – blir truet med sparken eller andre ting hvis de ber om arbeidsavtaler, riktig lønn, verneutstyr og/eller vil organisere seg for å få hjelp til sine krav. Det siste er jo også brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Store mengder svart arbeid og økonomi. Hvitvasking. Med forbehold om feil

6 18 senger i dette huset! 9 – 100 ansatte gjennom året. Ikke id-kort
avdeling 9 Østre Agder 9 – 100 ansatte gjennom året. Ikke id-kort Ikke arbeidsavtaler. Lønnen utbetales i Litauen. Betalingen fra kundene sendes også til Litauen. Ingen er registrerte som arbeidstakere i Norge. Litauiske bilskilt selv om mange har vært her i mange år. Skatt, Arbeidstilsynet og kommunen er skriftlig varslet en rekke ganger de siste 3 årene – Ingenting virkningsfullt er gjort. Hvorfor ikke det? Vi fikk til følgende: Vinteren 2012 holdt 2 av kundene tilbake betalingen en måned, da dukket det raskt opp: 10 arbeidsavtaler. 5 id-kort. 9 ansatte i arbeidstaker-registeret. Lønna er økt til nærmere den allmenngjorte tariffavtalen. Med forbehold om feil

7 Hva ser jeg der ute (2): avdeling 9 Østre Agder Manglende arbeidsavtaler og innhold(stillingsbrøk-kravstilling=oppsigelse). Ofte ulovlig innhold og innimellom forfalskede. Reglene om arbeidsplan brytes i stort omfang som betyr at ansatte har store problemer med hverdagen og økonomien sin. Lønnsslipper og særlig timelister er mangelvare. Mangler hva gjelder id-kort, bemanningsforetakregistrering, arbeidstakerregister-registrering, skatteregisteret er ganske vanlig. Trusler, sextrakassering og litt vold. 25% av 2500 tillitsvalgte ser uverdige forhold i bemanningsbransjen. Med forbehold om feil

8 Kr 14,70 pr. time – Ville du hatt det sånn?
avdeling 9 Østre Agder Alt ble brent – ingen kildesortering - asbest Brannfelle i 4-sengs rom Helårs utedo – jobb og fritid v Slik var soverommet sikret- brannfelle var det også! Med forbehold om feil

9 Hva annet ser jeg der ute (3):
avdeling 9 Østre Agder Utenlandske biler med stjålne norske bilskilt. Menneskehandel og slavelignende forhold. Utenlandsk registrerte blir ikke tollet inn selv om eierne har bodd her i mange år. Arbeidstakere/ arbeidsgivere som er i lønnet arbeid og samtidig mottar stønad fra NAV. Med forbehold om feil

10 Billig arbeidskraft ja – men er det verdt prisen?
avdeling 9 Østre Agder Det stjeles/slaktes biler, sykler, motorsykler, verktøy. Narkotika, tobakk og alkohol smugles og omsettes. Kontanter smugles ut av landet ved å fylle bildørene fulle av 500- og 1000-kroners sedler. Butikkeiere forteller om innbrudd, butikktyverier i mye større omfang enn tidligere. Dette er ofte organisert kriminalitet tilknyttet deler av de øst-europeiske arbeidsinnvandrer-miljøene. Med forbehold om feil

11 Konsekvenser: avdeling 9 Østre Agder Vekst i den svarte økonomien 1,5% av BruttoNasjonalProduktet på 60-tallet (økokrim) = minst 5%, 127 milliarder. Tenk så ufattelig mye bedre velferdssamfunnet vårt kunne vært med disse pengene. Mange ti-tusener av arbeidstakere blir utstøtt av arbeidslivet på grunn av brutaliseringa. Fører til store utbetalinger til uføretrygd og andre helsekostnader. Seriøse bedrifter må legge ned, nedbemanne eller bli useriøse for å klare seg i den stadig økende konkurransen fra useriøse aktører. Med forbehold om feil

12 Konsekvenser: Hvem skulle tro at dette var en dødsfelle og 3,5 års mareritt – bagatellfeil egentlig.
avdeling 9 Østre Agder Mange barn og barnebarn går på skoler fulle av farlig muggsopp. Muggsoppen koser seg – 2 av dem er svært helseskadelig, for sårbare personer = dødelig. 34% fuktighet (RF) + rustne spikre i golvlista. Drømmehuset? Mangler nødvendig tetting i overgangen her Med forbehold om feil

13 Konsekvenser (2): avdeling 9 Østre Agder Respekten for lover og regler i store deler av enkelte bransjer er totalt borte – har vært i møte med en regnskapsfører som forteller åpent om hvordan han har flyttet penger gjennom banksystemet og ut av landet de siste 6 årene. I avtalene med bedriftene fraskriver regnskapsførerne seg ethvert ansvar. Dermed bryr mange seg derfor ikke med å si til bedriftene at de må ha timelister, lønnsslipper, betale lønn i henhold til de allmenngjorte tariffavtalene, at de må skatte av alt og så videre. Med forbehold om feil

14 Utdanningen svekkes…..og rekrutteringen. (Y-nemnda + opplæringskontor)
avdeling 9 Østre Agder Han til høyre er lærling - vår framtidige Arbeidskraft. 16/7-10. En lærer sa rett ut at det var ikke noe vits å lære bort hvordan det skal være, fordi det store flertallet av elevene får jobb i useriøse bedrifter. 13/12-10. Hvordan skal vi få ting i lovlige former når ungdommen læres opp på denne måten? Rektoren lover umiddelbar forbedring. 24/11-11 Men han holdt ikke ord. 28/03-12 Her står læreren i stigen mens elevene jobber usikret på taket. Det regionale verneombudet stanser jobben. 25/10-11 Med forbehold om feil

15 Danmark avdeling 9 Østre Agder Var i møte med danske tillitsvalgte for bygningsarbeiderne fra midtveis mellom Århus og Aalborg, ca medlemmer – halvparten av det vi har i hele Norge. De beskrev sin virkelighetsoppfatning av sosial dumping i Danmark, og vi gjorde det samme for Norge. De var rystet og sjokkert over hvor stort problemet var i Norge. Det var da det gikk opp for meg at jeg burde bli mye mer bekymret over situasjonen enn jeg hittil har vært. Med forbehold om feil

16 Litauen – høsten 2010: avdeling 9 Østre Agder Arbeidsmiljøloven i Norge og Litauen er nesten like – flere ulovlige stillaser i Oslo enn i Vilnius og Kaunas. Skattereglene er ganske like – men det er ingen straff for skattesnusk og ikke skatt av det som er unndratt heller. Den allmenngjorte tariffavtalen i Norge er kjent i Litauen. Høy arbeidsledighet og dårlig arbeidsledighetstrygd. Valget er ulovlige arbeidsforhold i Norge som de vet at det er, eller 0 inntekt i Litauen. Ofte 3 kontrakter – 1 til Arbeidstilsynet, 1 til skatt i hjemlandet og den virkelige midt i mellom. Hva ville du valgt? Og hvordan kan vi hjelpe dem? De kan ikke hjelpe seg selv for da blir de sendt hjem. Dette gjelder for mange andre nasjonaliteter også. Med forbehold om feil

17 Hvem har ansvaret: avdeling 9 Østre Agder §1 i Arbeidsmiljøloven sier ”…virksomhetene selv kan løse sine arbeidsmiljøproblemer i samarbeid med arbeidslivets organisasjoner og med kontroll og veiledning fra offentlig myndighet.” Arbeidsgiveren har ansvaret. De ansatte har medansvar gjennom at de skal etterleve reglene og varsle om brudd. Arbeidslivets organisasjoner skal bistå. Forbrukerne har også ansvar. Myndighetene skal bidra med kontroll og veiledning. Med forbehold om feil

18 En kjede er ikke sterkere enn det svakeste leddet:
avdeling 9 Østre Agder Kontrollen og veiledningen fra myndighetene skal korrigere den tradisjonelle maktkampen mellom arbeid (arbeidstakerne) og kapital (arbeidsgiverne). Der det er tariffavtale er i tillegg denne maktkampen regulert gjennom spillereglene i Hovedavtalen. For sjelden kontroll samt dårlig veiledning fra offentlige myndigheter fører til lavere moral hos arbeidsgiverne. Særlig der det er uorganiserte forhold. Dette igjen fører til at arbeidstakerne ikke oppfyller sin del av forpliktelsene. Denne onde sirkelen må vi på en eller annen måte bryte hvis vi ønsker å beholde det norske velferdssamfunnet og det tross alt seriøse arbeidslivet slik vi i dag kjenner det – og samtidig ønsker ytterligere forbedringer av velferdssamfunnet og arbeidslivet vårt. Med forbehold om feil

19 Verktøy! Gjennomføring! Etterlevelse! Og kontroll!
avdeling 9 Østre Agder Stortinget og Regjeringen har bidratt med mange gode verktøy i lover og forskrifter. Det samme har partene i arbeidslivet gjennom blant annet tariffavtalene. Men…hvorfor møter vi da useriøse aktører ? Svaret er: Mangel på praktisk gjennomføring og etterlevelse av verktøyene i lov og avtaleverket fra arbeidsgiversiden. Samt svært mangelfull kontroll og veiledning fra de i myndighetene som er satt til å utøve den rollen. Med forbehold om feil

20 Tilsyns- og veiledningsapparatet
avdeling 9 Østre Agder Det gjøres mye godt arbeid på mange felt i tilsyns- og veiledningsapparatet, men når det gjelder særlig sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet er det store mangler jevnt over hele landet. På det nærmeste totalt usynlige og fraværende ute på bedriftene. Eksempelvis Arbeidstilsynet hvert 16,33 år i snitt på bedrifter med 2 eller flere ansatte. Danmark = ca. hvert 3. år. Ved samme effektivitet pr. ansatt som i Danmark så ville antall tilsyn blitt tredoblet og hver bedrift ville fått besøk litt sjeldnere enn hvert 5. år. Alt for mange tilsyn er varslet i god tid i forveien så bedriftene får anledning til å rydde unna eventuelle ulovligheter. Tips følges i hovedsak ikke opp i praktiske tilsyn. Med forbehold om feil

21 Tilsyns- og veiledningsapparatet
avdeling 9 Østre Agder Det gis forskjellige svar på samme spørsmål/utfordring avhengig av hvem som svarer, hvem som spør, hvilket tidspunkt en spør og så videre. Nærmest umulig og få klare, tydelige og forståelige svar/informasjon. Bruker alt for mye tid på rapportskriving og interne byråkratiske rutiner og møter. Bedriftsledere/tillitsvalgte ber om bistand til hvordan de skal ordne opp i problemene på egen bedrift. I all hovedsak får de ingen bistand, og når de får bistand så er den ofte så komplisert formulert at det gir ingen mening i de praktiske problemene som skal løses. Med forbehold om feil

22 Tilsyns- og veiledningsapparatet
avdeling 9 Østre Agder Klare ulovligheter blir alt for ofte ikke fulgt opp fordi en kun er fokusert på den snevre oppgaven en er ansatt til å gjøre eller fått ordre om å gjøre (kampanjestyring). Hører ofte at det og det er ikke mulig på grunn av det og det. Særlig forvaltningsloven og taushetsplikt får skylda. Til dags dato (25 år) har jeg til gode å høre noen i det offentlige kontrollapparatet si hva som er mulig og gjøre. Med forbehold om feil

23 Tilsyns- og veiledningsapparatet
avdeling 9 Østre Agder Samarbeider ikke godt nok seg imellom – ulovligheter faller mellom flere stoler. Samarbeider stort sett ikke med fagforeninger, arbeidsgiverforeninger eller andre private aktører som ønsker det beste for det norske arbeidslivet og velferdssamfunnet vårt. Flere steder i landet virker det som om vi er «fiender» til tross for at Arbeidsmiljølovens §1 pålegger og forutsetter et samarbeid mellom bedriftene, arbeidslivets organisasjoner og myndighetene. Med forbehold om feil

24 Heldigvis har vi en stor fordel …..
avdeling 9 Østre Agder Mer enn 95% ønsker faktisk å følge lover og regler, forutsatt at: De vet om lovene og reglene, og hvordan de skal følges i praksis. Alle følger dem! 2 unge frisører (eierne) sa på et møte at bransjen var blitt mer seriøs de siste 10 årene fordi de over mange år var blitt nøye kontrollert og informert om regelverket. De så nå at kontrollen ikke var så hyppig og tydelig lenger, og det ga rom for useriøse aktører som nå brer om seg. De ønsket: Alle må følge lover og regler for at ikke ulovligheter skal være et konkurransefortrinn. mer kontroll og oppfølging av ALLE! =Holdningsendring Sterkere fokus i skolene på lover og regler for å sikre gode holdninger. Med forbehold om feil

25 Tiltak: avdeling 9 Østre Agder Mye større synlighet av Arbeidstilsyn, skattemyndigheter, produktkvalitetskontrollører, politi og arbeidstaker- og arbeidsgiverforeninger i tillegg til andre offentlige instanser ute i marka – helt nødvendig med et nytt samlet tilsynsorgan for å sikre den nødvendige kompetanse og høy effekt med enkle og bredt sammensatte nettbrettbaserte skjemaer for utfylling tilpasset bransje og svar med autopålegg/-oppfølgingspunkter som samtidig er rapportskrivingen. Fokus må være informasjon om regelverket. De fleste skjerper seg når risikoen for å bli sett er høy. De som ikke skjerper seg må få pålegg ved hjelp av en strengere kontrollør sammen med en politimann. De som ikke viser tegn til å ha respekt for norsk lovverk må straffeforfølges. Det må være et reelt, praktisk og brukervennlig samarbeid mellom tilsynsmyndighetene og partene i arbeidslivet. Tilsynsansatte må rekrutteres ut fra deres evne til å kommunisere ute i bedrift og ikke etter skolekarakterer og mengde utdanning. Med forbehold om feil

26 Tiltak: avdeling 9 Østre Agder Enklere språk i svar, veiledning og informasjon. Enkle huskelister og sjekklister til arbeidsgivere, arbeidstakere, tillitsvalgte, byggherrer, forbrukere og så videre. Id-kort innføres i alle bransjer med krav om Lovlig arbeidsavtale innsendt og registrert hos Arbeidstilsynet, gyldig skattekort, registrert i arbeidstakerregisteret og skatteregisteret og så videre. Regionale verneombud og tilsyna må få stansingsrett ved manglende id-kort, arbeidsavtaler, dokumentasjon på lønnsutbetaling i henhold til allmenngjorte tariffavtaler. Klart definerte tillitsvalgte/ansatte i fagbevegelsen bør få - i tillegg til at Regionale verneombud må få innsynsrett i blant annet arbeidsavtaler, lønnsutbetaling og id-kort. Eksempelvis Fellesforbundet og NAF sine «organisasjonsarbeidere». Med forbehold om feil

27 Tiltak: avdeling 9 Østre Agder Skolemateriellet må inneholde mer informasjon om seriøst arbeidsliv. Fagbevegelse, arbeidsgiverforeningene, tilsynsmyndigheter og lignende må pålegges å bidra i den opplæringen gjennom å sende folk på skolebesøk for å fortelle om arbeidslivet. Lederfagbrev og -opplæring må innføres med stort fokus også på seriøst arbeidsliv. Regnskapsførere må bli pålagt å kontrollere kundenes arbeidsavtaler, timelister, lønnsslipper, lønn i henhold til allmenngjorte tariffavtaler og lignende. Brudd skal varsles tilsynsmyndighetene og de må kunne fratas retten til å føre regnskap ved gjentatte brudd. Tilsynsvirksomheten må få de nødvendige lovhjemler for å kunne drive et virkningsfullt og effektivt tilsynsarbeid med nødvendige påleggs- og straffemuligheter. Med forbehold om feil

28 Eiendomsforetaket i Arendal kommune - kvalifikasjonskrav:
avdeling 9 Østre Agder Alle ansatte på anbudet skal følge tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Gjelder også underleverandører. Følgende dokumentasjon skal vedlegges som dokumentasjon på dette: Kopi av id-kort i de bransjer hvor dette er lov-/forskriftspålagt. Kopi av de ansattes skattekort i andre bransjer. Kopi av arbeidsavtaler. Kopi av lovlige innleieavtaler ved bruk av eventuelle underleverandører. Kopi av lovlige avtaler om eventuell arbeidstid som avviker fra normal dagtid. I tariffavtalebedrifter er alle punktene å anse som dokumentert forutsatt at det legges ved en bekreftelse fra Hovedorganisasjonene på inngått gyldig tariffavtale. I tillegg må det legges ved kopi av en ikke mer enn 1 måned gammel undertegnet bekreftelse fra klubbleder og bedriftens leder på at all denne dokumentasjonen finnes i bedriften og ikke er dårligere enn tariffavtalens bestemmelser. ”Dette er et utdrag kvalifikasjonskrav, og er kun ment som et eksempel.» Det viktigste i dette eksempelet er at det blir brukt i praksis med tilhørende konsekvenser ved brudd. Med forbehold om feil

29 Lokale tiltak vi kan enes om nå? Enkle og bør gi raskt gode resultater.
avdeling 9 Østre Agder Anmeldelse av farlig arbeid i høyden ved 3. gangs brudd basert på bilder og gjenkjennbare firmanavn/personer uansett hvem av oss som tar det. Hvem samler det sammen? Lage en lokal informasjon og enkel sjekkliste til privatpersoner, bedrifter og andre. Samt en felles lokal sjekkliste som kan danne grunnlag for viderebehandling av skatt og arbeidstilsynet og eventuelt anmeldelse i forhold til sosial dumping. Ulovlig innleie – pålegg og deretter anmeldelse hvis ikke pålegget etterleves. Kun lovlig ved vikariater og etter avtale mellom ledelsen og tillitsvalgte (Hovedavtaler). 89% av 2500 tillitsvalgte sier at innleie ikke avtales og 87% at det ikke drøftes heller. Etablere lokal arbeidsgruppe (3 etater + LO folk som jobber i marka) som samles hver 3. måned for å justere arbeidet og sjekklister samt erfaringsutveksling. Med forbehold om feil


Laste ned ppt "Sosial dumping avdeling 9 Østre Agder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google