Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mobiliserer flerkulturelle til nøkkelroller, lederstillinger og styrer Nina Solli, NHO, Integreringskonferansen 28. september 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mobiliserer flerkulturelle til nøkkelroller, lederstillinger og styrer Nina Solli, NHO, Integreringskonferansen 28. september 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mobiliserer flerkulturelle til nøkkelroller, lederstillinger og styrer Nina Solli, NHO, Integreringskonferansen 28. september 2011

2 Kilde: SSBs befolkningsfremskrivinger, middelalternativet og AKU Migrasjonsbølgen Sysselsettingsrater (15-64 år) Etnisk norske 77 % Innvandrerbefolkningen 64 % Ikke-vestlige innvandrere 55 % Etnisk norske 77 % Innvandrerbefolkningen 64 % Ikke-vestlige innvandrere 55 % Innvandrerbefolkningen endres, men hovedtrekkene består I 2030: 57 % ikke-vestlige (60 % i dag) 22 % 2.generasjon (17 % i dag) I 2030: 57 % ikke-vestlige (60 % i dag) 22 % 2.generasjon (17 % i dag) Rapport fra Frischssenteret: ”For alle grupper finner vi tendens til fallende sysselsettingsrater – og økende mottak av uføretrygd og attførings- og rehabiliteringspenger – etter en periode på 10-15 år i landet ”

3 Talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. HVA ER GLOBAL FUTURE?

4 NHO er opptatt av:  Medlemsbedriftene får tak i den arbeidskraften kvalifiserte personer med flerkulturell bakgrunn representerer  Åpne for at flere virksomheter ser fordelene, lønnsomheten og mulighetene som flerkulturelle representerer.  Tiltak som gir resultater 4

5 En ressurs for din virksomhet  Flerspråklige  Flerkulturelle  Flerfaglige

6 Lage en arena gjennom Global Future  Nettverk  Faglig kvalifisering  Synliggjøring 6

7 Synliggjøre gode forbilder og rollemodeller  Gode resultater i piloten  Vil utfordre det bestående  Fremtiden 7

8 Innhold – 19 heldagssamlinger  Kick Off (1 dag)  Lederutvikling med mentorordning (7 dager)  Styrekompetanse (5 dager, eksamen gir 7,5 studiepoeng)  Retorikk (2 dager)  Nettverksbygging (1 dag)  Kulturforståelse  Arbeidskultur, arbeidsmiljølov, HMS, forvaltning (2 dager)  Arena Global Future (1 dag)  Synliggjøring  Basisgrupper

9 Finansiering  NHO  Innovasjon Norge  NHD – Nærings- og handelsdepartementet  BLD – Barne- Likestillings- og inkluderingsdepartementet  Fylkeskommuner  Kommuner  Bedrifter  NAV  Noen regioner har også andre samarbeidspartnere

10 Resultater Agder – pilot  15 deltakere har fått ny jobb hos ny arbeidsgiver  4 har rykket opp hos samme arbeidsgiver  8 har fått lederstilling med personalansvar  4 har fått styreverv  3 har blitt heltidsstudenter, 6 har begynt med deltidsstudier ved siden av jobb  8 var arbeidsledige da programmet startet, under evalueringen var alle i jobb.  3 kvinnelige deltakere sitter i by- og kommunestyrer Telemark  24 deltakere fra 18 ulike land.  60% av deltakerne har ved programmets slutt hatt en karrieremessig utvikling.  7 personer var arbeidsledig ved start av programmet, og var i relevant jobb etter endt program.  6 personer hadde jobber de var overkvalifisert for, og har fått relevant jobb.  1 person hadde jobb han var overkvalifisert for, og har nå fått relevant jobb med lederansvar.

11 Foreløpige resultater Trøndelag  30 deltakere fra 23 ulike land.  30% (9 av 30) har fått enten ny jobb, annen og bedre jobb i eksisterende bedrift eller lederstilling  2 stk har fått styreverv  2 stk har etablert egen bedrift ( 2 andre er i startfasen)  17 stk mente at synliggjøringen av den enkelte deltaker fungerte svært/ganske godt  26 stk mener at GF har bidratt til at nettverket sitt har blitt utvidet  3 stk har engasjert seg politisk og står på liste til valg til høsten

12 Foto: Jo Michael www.nho.no/globalfuture/ Nina Solli, nina.solli@nho.no

13 GLOBAL FUTURE ROGALAND Suzanne de Kok Selstad – prosjektleder

14 Global Future NHO Rogaland – kull 1  Prosjektstart 21. januar 2011 – varer 1 ½ år  25 deltakerne på plass: * 18 nasjonaliteter * 37,5 gjennomsnittsalder ved prosjekt start * 13 kvinner – 12 menn * 8 kommuner fra Rogaland er representert * mange studieretninger: bl.a. jurist, ingeniør, siviløkonom, statsvitere, veterinær, psykologi og business administrasjon.

15 Global Future Rogaland kull 2 Informasjonsmøter og rekruttering -> våren 2012 Oppstart: medio aug./sept. 2012 Se www.nho.no/rogaland

16 Global Future samarbeidspartners i Rogaland Eigersund kommune Leverandører

17 Ellen Johanne Munkvold IMDI konferansen Global Future 28. September 2011 17

18 18 “ I Halliburton verdsetter vi mangfoldet av ansatte.” Halliburton har strategi på ”diversity and inclusion” Halliburtonansatte bor og arbeider i 80 land og snakker flere ulike språk I Norge har vi over 2000 ansatte og 36 nasjonaliteter Gjennomsnittsalder er 37 år Halliburton som arbeidsgiver Læring ved: Andre kulturer og holdninger Språk Ulike vinklinger av problemstillinger -Akademisk - Strukturelt Verdier Språkbarrierer Kulturbarrierer -Kjønn -Makt -Alder Sosialisering

19 Halliburton som partner ”Å være partner i dette prosjektet var nesten en selvfølge.” • Vi vokser på å være med • Vi lærer av hverandre og tar hensyn til andres kulturer og tenkemåter • Mangfold gir oss en ekstra ressurs og læring Ønsker å bidra med informasjon og læring - Omvisning og presentasjon – om selskapet og bransjen - Disc analyse

20 20 Rollen som mentor Min adept: Emilio fra Bolivia, siviløkonom Første møte: spenning i luften... - hva hadde jeg sett for meg? - hvordan var møtet? Fortsettelsen... - Vi møtes en gang i måneden - Emilio forbereder tema - Planlegger hovedtema fremover Fokusområder... - Egenutvikling med basis i JTI - Ledelse på norsk – knekke noen koder - Karriereutvikling - Språk Hva lærer jeg? Kulturforskjell på ledelse, lytteteknikk, ha åpent sinn, utvider min horisont

21 Eugene Nkuranyabahizi Global Future deltaker  Familiefar  Født i Rwanda, i 1972  Kom til Norge 1999  Bosatt i Sandnes  Samfunnsengasjement: • FAU • Menighetsblad • Evangelist på fritid. • FAU • Dugnad  IMDI konferanse i Stavanger_28.09.2011

22 Eugene Nkuranyabahizi: utdanning - jobb  1987 – 1993Diplomes des Humanites – biologi – kjemi  1999 – 2001 Generell kompetanse AOF Stavanger  2002 – 2007Økonomi og ressursforvaltning på Ås. UMB  2007 – 2010Excel Expro Norge As  2009 – 2010Finansregnskap. Brynekurssenteret  2011 -Global future  Juni 2011 - Lånekassen, førstekonsulent  August 2011- UiS - deltid student IMDI konferanse i Stavanger_28.09.2011

23 Eugene Nkuranyabahizi ”Du vet ikke hva du har før du har mistet det” • Mistet jobben under finanskrisen • Mistet selvtillit etter dosen avslag • ”Close to give up” og nedtur • Gjennom Global Future fant jeg meg selv IMDI konferanse i Stavanger_28.09.2011

24 Eugene Nkuranyabahizi – Global Future - Mentor • God personlig utvikling • Flinkere til å presentere og spissformulere meg selv • Bedre nettverk gjennom Mentor ordning og læringsgrupper • Brobygger – prosjekt: mellom næringslivet og høyt utdannete innvandrere • Holde seg oppdatert og vedlikeholde nettverk • Fått en kritisk venn SE PÅ MULIGHETER IKKE BEGRENSE DEG I TID OG ROM IMDI konferanse i Stavanger_28.09.2011

25 Eugene sin nye verden Økt nettverk • 25 deltakerne • 25 mentorene • Partnere i Global Future • Arena Global Future: alle deltakerne og mentorene fra hele landet møtes i Oslo feb. 2012 • NHO Rogaland sine ansatte • Nettverksmøter • Leverandører til prosjektet Ny jobb Nye læringsarena: lederutvikling, retorikk og styrekompetanse Økt selvtillit, bli bedre kjent med meg selv – hva vil jeg Media IMDI konferanse i Stavanger_28.09.2011


Laste ned ppt "Mobiliserer flerkulturelle til nøkkelroller, lederstillinger og styrer Nina Solli, NHO, Integreringskonferansen 28. september 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google