Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mobiliserer flerkulturelle til nøkkelroller, lederstillinger og styrer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mobiliserer flerkulturelle til nøkkelroller, lederstillinger og styrer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mobiliserer flerkulturelle til nøkkelroller, lederstillinger og styrer
Nina Solli, NHO, Integreringskonferansen 28. september 2011

2 Migrasjonsbølgen Sysselsettingsrater (15-64 år)
Etnisk norske % Innvandrerbefolkningen % Ikke-vestlige innvandrere % Innvandrerbefolkningen endres, men hovedtrekkene består I 2030: 57 % ikke-vestlige (60 % i dag) 22 % 2.generasjon (17 % i dag) Innvandrerbefolkningen er i dag rundt og vil passere 1 million i løpet av 10 år ifølge SSB. Med en så sterk vekst blir innvandrernes tilpasning til yrkeslivet avgjørende for utviklingen av velferdssamfunnet. Innvandring, særlig arbeidsinnvandring, kan bidra positivt til verdiskaping og velferd Status i dag: lavere yrkesdeltakelse og høyt trygdeforbruk. Det ser ut til at 2.generasjon gjør det noe bedre, men som sagt så vil den sterke innstrømmingen gjøre at det relativt sett er få andregenerasjons innvandrere. I 2030 vil fortsatt 22 prosent av innvandrerbefolkningen være andregenerasjon. Integreringsutfordringene vil dermed vedvare. Og ikke-vestlige innvandrere vil være i flertall også i 2030. I tillegg viser ny forskning fra Frischsenteret at nesten alle grupper opplever en nedgang i sysselsettingen etter år i Norge. To av tre arbeidsinnvandrere er trygdet etter 35 år i landet, og mønsteret gjentar seg for nye grupper som kommer hit. De havner med andre ord på trygd i et helt annet omfang enn nordmenn. Hele vår velferdsmodell er jo basert på at så godt som alle er i jobb. Vi kan ikke redde velferdsstaten ved å øke andelen av befolkningen som har lav yrkesdeltakelse. I verste fall kan vi risikere at innvandring, og faktisk også arbeidsinnvandring, bringer oss nærmere velferdsfellen. Regjeringen har satt ned et utvalg som innen sommeren skal vurdere sammenhengene mellom migrasjon og velferd. Dette er følsomme og vanskelige spørsmål, men de er viktige, så vi drister oss til å dra i gang debatten. Rapport fra Frischssenteret: ”For alle grupper finner vi tendens til fallende sysselsettingsrater – og økende mottak av uføretrygd og attførings- og rehabiliteringspenger – etter en periode på år i landet ” Kilde: SSBs befolkningsfremskrivinger, middelalternativet og AKU

3 Hva er Global Future? Talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv.

4 NHO er opptatt av: Medlemsbedriftene får tak i den arbeidskraften kvalifiserte personer med flerkulturell bakgrunn representerer Åpne for at flere virksomheter ser fordelene, lønnsomheten og mulighetene som flerkulturelle representerer. Tiltak som gir resultater Medlemsbedriftene får tak i den arbeidskraften kvalifiserte personer med flerkulturell bakgrunn representerer NHO har medlemsbedrifter og ca 900 av disse finnes i Østfold - medlemsbedriftene representerer arbeidsplasser – Bedriftene har i dag og kommer også i framtiden til å ha behov for kompetente og dyktige medarbeidere. Åpne for at flere virksomheter ser fordelene, lønnsomheten og mulighetene som flerkulturelle representerer. Høy utdannelse lønner seg. For den enkelte og for bedriftene og samfunnet. Høyt kompetente innvandrere er lønnsomt. De er en ressurs som vi må benytte. Tiltak som gir resultater Vi har hatt en Global Future pilot i Agder som har gitt oss erfaring og meget gode resultater . Vi har gjennomført Female Future siden Målet har vært å få flere kvinner i ledeposisjoner og styrer kvinner har deltatt). Vi har oppnådd gode resultater og mye erfaring gjennom Female Future. Nå har vi tatt med oss de gode erfaringene fra Globale Future i Agder og fra Female Future over hele landet og laget Global Future programet som skal gjennomføres i 13 regioner – 16 fylker.

5 En ressurs for din virksomhet
Flerspråklige Flerkulturelle Flerfaglige Deltakerne kan være en ressurs for din virksomhet Bedrifter har erfart at språklig og kulturell forståelse i et globalt næringsliv er et konkurransefortrinn. Økt globalisering gjør det nødvendig å forstå hvordan det tenkes i andre markeder. På bildet ser dere tre medarbeidere fra Opera Software en av Norges internasjonale suksesser, med 330 ansatte, over 200 med utenlandsk opprinnelse fra over 50 forskjellige land - og fremtiden ser lys ut! Opera rekrutterer kompetent arbeidskraft der den finnes, enten det er i Norge eller utenfor Norge. Sørger for at medarbeidere trives og at de blir i bedriften. De har iverksatt mange gode tiltak for at de skal lykkes med å være en multikulturell arbeidsplass – HR. dir- Tove Selnes ” Vi henter ikke inn folk fra hele verden for å være snille, det handler om at hvis vi skal lykkes i verden, så må vi vite hva verden er.” Mange av deltakerne i GF er: Flerspråklige – Flerkulturelle - Flerfaglige Eks – Asim Kiyani fra Pakistan – Deltaker i GF Agder - liten teknologi bedrift i Oslo – leverer softwear til subsea industrien. Hans sjef sier, det er to grunner til at du er her, Asim: Jeg hadde ikke oppdaget deg, hvis du ikke hadde vært for GF Agder Jeg hadde ikke klart meg uten deg og din kompetanse Eks – Svein Oppegård – styrerommet NHO Større mangfold på arbeidsplassene kan bidra til utvikling, og nye muligheter. Lykkes vi med å utvikle et mangfoldig arbeidsliv kan det åpne for innovasjon, vekst og økonomisk lønnsomhet.

6 Lage en arena gjennom Global Future
Nettverk Faglig kvalifisering Synliggjøring Nettverk Mangelen på relevant nettverk gjør at personer med flerkulturell bakgrunn ikke får synliggjort kompetansen sin. Gjennom prosjektet skal vi skal skape nettverk mellom deltakerne , mentorer, lokale bedrifter og offentlige virksomheter i regionene. Faglig kvalifisering: Programmet inneholder:Lederutvikling, styrekompetanse, retorikk, arbeidslivskunnskap, arbeidskultur. Synliggjøring: Programmet har mye fokus på hvordan deltakerne bruker sine krefter til å komme i posisjon – Hva kan jeg - Hva vil jeg og Hvordan skal jeg komme meg dit. På hvilke arenaer bør jeg delta for å synliggjøre meg, slik at jeg når mitt mål. Deltakerne vil få invitasjon til å delta på ulike arrangement av NHO regionalt, av samarbeidspartnere, bedrifter og offentlig sektor. Torbjørm Rød Isaksen inviterte deltakere fra Telemark til Stortinget – De har vært der og var meget fornøyd med dagen og det de fikk se og lærdommen de fikk om det politiske liv i Norge. Torger Ødegaard – byrådsleder for kultur og utdanning i Oslo - Skal invitere deltakerne til Rådhuset i Oslo. Media

7 Synliggjøre gode forbilder og rollemodeller
Gode resultater i piloten Vil utfordre det bestående Fremtiden Vi vil utfordre det bestående Media skriver om alle som ikke lykkes. Vi ønsker å få oppmerksomhet rundt Global Future og de resultatene det skaper for enkeltmennesket, bedrifter og offentlige virksomheter. Vi har fått og får mye god media oppmerksomhet rundt prosjektet – Det er viktig og bra! Vi trenger synlige forbilder som kan vise vei. Denis som dere ser på bildet flyktet fra Roanda, han kom til Trondheim i har vært deltaker i GF Trøndelag. Han har utdannelse i Administrasjon og ledelse fra Roanda, er sivilingeniør fra NTNU. Han hadde jobb når han ble med i Global Future programmet, er i dag arbeidsledig, han studerer nå prosjektledelse i håp om å få seg relevant jobb. Hans mentor betaler hans utdannelse. Denis sier det er vanskelig å bli akseptert i det norske samfunnet som innvandrer. Men, han står på og han vil lykkes. Han vil være forbilde for sin datter Daniella i fremtiden. Han vil bidra i det norske samfunnet og han vil at Daniella skal se at han går på jobb hver dag.

8 Innhold – 19 heldagssamlinger
Kick Off (1 dag) Lederutvikling med mentorordning (7 dager) Styrekompetanse (5 dager, eksamen gir 7,5 studiepoeng) Retorikk (2 dager) Nettverksbygging (1 dag) Kulturforståelse Arbeidskultur, arbeidsmiljølov, HMS, forvaltning (2 dager) Arena Global Future (1 dag) Synliggjøring Basisgrupper Vi er glad for at vi har fått med oss profesjonelle og dyktige aktører til å være innholdsleverandører i programmet.

9 Finansiering NHO Innovasjon Norge
NHD – Nærings- og handelsdepartementet BLD – Barne- Likestillings- og inkluderingsdepartementet Fylkeskommuner Kommuner Bedrifter NAV Noen regioner har også andre samarbeidspartnere Vi har med oss en rekke samarbeidspartnere som bidrar til finansieringen av Global Future. Vi hadde ikke klart å løfte dette prosjektet uten dem!

10 Resultater Agder – pilot Telemark
15 deltakere har fått ny jobb hos ny arbeidsgiver 4 har rykket opp hos samme arbeidsgiver 8 har fått lederstilling med personalansvar 4 har fått styreverv 3 har blitt heltidsstudenter, 6 har begynt med deltidsstudier ved siden av jobb 8 var arbeidsledige da programmet startet, under evalueringen var alle i jobb. 3 kvinnelige deltakere sitter i by- og kommunestyrer Telemark 24 deltakere fra 18 ulike land. 60% av deltakerne har ved programmets slutt hatt en karrieremessig utvikling. 7 personer var arbeidsledig ved start av programmet, og var i relevant jobb etter endt program. 6 personer hadde jobber de var overkvalifisert for, og har fått relevant jobb. 1 person hadde jobb han var overkvalifisert for, og har nå fått relevant jobb med lederansvar. Global Future ble initiert og gjennomført i Agder. Dette prosjektet fungerer nå som et pilotprosjekt for Global Future. Evaluering av prosjektet i Agder viser at (vedlegg): Femten deltakere har fått ny jobb hos ny arbeidsgiver Fire har rykket opp hos samme arbeidsgiver Åtte har fått lederstilling med personalansvar Fire har fått styreverv Tre har blitt heltidsstudenter Seks har begynt med deltidsstudier ved siden av jobb Åtte var arbeidsledige da programmet startet, under evalueringen var alle i jobb. Tre kvinnelige deltakere sitter i by- og kommunestyrer Tjuesju har tatt BI-eksamen i styrekompetanse (6 studiepoeng). Denne evalueringen ble gjort etter endt program. Vi vil måle resultater to år etter endt program, for å gjøre en endelig måloppnåelse for programmet. 6.2 Telemark avsluttet første kull i desember 2010, med gode resultater: 24 deltakere fra 18 ulike land. 60% av deltakerne har ved programmets slutt hatt en karrieremessig utvikling. 7 personer var arbeidsledig ved start av programmet, og var i relevant jobb etter endt program. 6 personer hadde jobber de var overkvalifisert for, og har fått relevant jobb. 1 person hadde jobb han var overkvalifisert for, og har nå fått relevant jobb med lederansvar. Det er naturlig at det å gjøre karriere og få styreverv tar tid, og deltakelse i Global Futureprogrammet gir en utviklingsprosess mot dette målet. 6.3 Trøndelag avsuttet første kull i mars 2011, med gode resultater: 120 søkere til programmet 30 deltakere fra 23 ulike land. 30% (9 av 30) har fått enten: ny jobb annen og bedre jobb i eksisterende bedrift Lederstilling 2 stk har fått styreverv 2 stk har etablert egen bedrift ( 2 andre er i startfasen) 17 stk mente at synliggjøringen av den enkelte deltaker fungerte svært/ganske godt 26 stk mener at GF har bidratt til at nettverket sitt har blitt utvidet 3 stk har engasjert seg politisk og står på liste til valg til høsten

11 Foreløpige resultater
Trøndelag 30 deltakere fra 23 ulike land. 30% (9 av 30) har fått enten ny jobb, annen og bedre jobb i eksisterende bedrift eller lederstilling 2 stk har fått styreverv 2 stk har etablert egen bedrift ( 2 andre er i startfasen) 17 stk mente at synliggjøringen av den enkelte deltaker fungerte svært/ganske godt 26 stk mener at GF har bidratt til at nettverket sitt har blitt utvidet 3 stk har engasjert seg politisk og står på liste til valg til høsten Global Future ble initiert og gjennomført i Agder. Dette prosjektet fungerer nå som et pilotprosjekt for Global Future. Evaluering av prosjektet i Agder viser at (vedlegg): Femten deltakere har fått ny jobb hos ny arbeidsgiver Fire har rykket opp hos samme arbeidsgiver Åtte har fått lederstilling med personalansvar Fire har fått styreverv Tre har blitt heltidsstudenter Seks har begynt med deltidsstudier ved siden av jobb Åtte var arbeidsledige da programmet startet, under evalueringen var alle i jobb. Tre kvinnelige deltakere sitter i by- og kommunestyrer Tjuesju har tatt BI-eksamen i styrekompetanse (6 studiepoeng). Denne evalueringen ble gjort etter endt program. Vi vil måle resultater to år etter endt program, for å gjøre en endelig måloppnåelse for programmet. 6.2 Telemark avsluttet første kull i desember 2010, med gode resultater: 24 deltakere fra 18 ulike land. 60% av deltakerne har ved programmets slutt hatt en karrieremessig utvikling. 7 personer var arbeidsledig ved start av programmet, og var i relevant jobb etter endt program. 6 personer hadde jobber de var overkvalifisert for, og har fått relevant jobb. 1 person hadde jobb han var overkvalifisert for, og har nå fått relevant jobb med lederansvar. Det er naturlig at det å gjøre karriere og få styreverv tar tid, og deltakelse i Global Futureprogrammet gir en utviklingsprosess mot dette målet. 6.3 Trøndelag avsuttet første kull i mars 2011, med gode resultater: 120 søkere til programmet 30 deltakere fra 23 ulike land. 30% (9 av 30) har fått enten: ny jobb annen og bedre jobb i eksisterende bedrift Lederstilling 2 stk har fått styreverv 2 stk har etablert egen bedrift ( 2 andre er i startfasen) 17 stk mente at synliggjøringen av den enkelte deltaker fungerte svært/ganske godt 26 stk mener at GF har bidratt til at nettverket sitt har blitt utvidet 3 stk har engasjert seg politisk og står på liste til valg til høsten

12 Nina Solli, nina.solli@nho.no
Global Future åpner for muligheter. Deltakerne er en ressurs Vi vil lage en arena Vi vil synliggjøre forbilder og rollemodeller. Skal vi lykkes må vi åpne opp for nye muligheter! Global Future er god nærings – og samfunnsutvikling. Les mer om global Future på: Takk for meg! Nina Solli,

13 GLOBAL FUTURE ROGALAND
Suzanne de Kok Selstad – prosjektleder

14 Global Future NHO Rogaland – kull 1
Prosjektstart 21. januar 2011 – varer 1 ½ år 25 deltakerne på plass: * 18 nasjonaliteter * 37,5 gjennomsnittsalder ved prosjekt start * 13 kvinner – 12 menn * 8 kommuner fra Rogaland er representert * mange studieretninger: bl.a. jurist, ingeniør, siviløkonom, statsvitere, veterinær, psykologi og business administrasjon. Litt fakta om GF i Rogaland

15 Global Future Rogaland kull 2
Informasjonsmøter og rekruttering -> våren 2012 Oppstart: medio aug./sept. 2012 Se Litt fakta om GF i Rogaland

16 Global Future samarbeidspartners i Rogaland
Eigersund kommune I Rogaland har vi mange partnere fra arbeidslivet, ved siden av de 4 store kommunene, har vi fylke, NAV, Innovasjon Norge, NHO og NHD som partnere. I tillegg Leverandører

17 Ellen Johanne Munkvold
IMDI konferansen Global Future 28. September 2011

18 Halliburton som arbeidsgiver
“ I Halliburton verdsetter vi mangfoldet av ansatte.” Halliburton har strategi på ”diversity and inclusion” Halliburtonansatte bor og arbeider i 80 land og snakker flere ulike språk I Norge har vi over 2000 ansatte og 36 nasjonaliteter Gjennomsnittsalder er 37 år Læring ved: Andre kulturer og holdninger Språk Ulike vinklinger av problemstillinger Akademisk - Strukturelt Verdier Språkbarrierer Kulturbarrierer Kjønn Makt Alder Sosialisering

19 Halliburton som partner
”Å være partner i dette prosjektet var nesten en selvfølge.” Vi vokser på å være med Vi lærer av hverandre og tar hensyn til andres kulturer og tenkemåter Mangfold gir oss en ekstra ressurs og læring Ønsker å bidra med informasjon og læring - Omvisning og presentasjon – om selskapet og bransjen - Disc analyse

20 Rollen som mentor Min adept: Emilio fra Bolivia, siviløkonom
Første møte: spenning i luften... - hva hadde jeg sett for meg? - hvordan var møtet? Fortsettelsen ... - Vi møtes en gang i måneden - Emilio forbereder tema - Planlegger hovedtema fremover Fokusområder... - Egenutvikling med basis i JTI - Ledelse på norsk – knekke noen koder - Karriereutvikling - Språk Hva lærer jeg? Kulturforskjell på ledelse, lytteteknikk, ha åpent sinn, utvider min horisont

21 Eugene Nkuranyabahizi Global Future deltaker
Familiefar Født i Rwanda, i 1972 Kom til Norge 1999 Bosatt i Sandnes Samfunnsengasjement: FAU Menighetsblad Evangelist på fritid. Dugnad IMDI konferanse i Stavanger_

22 Eugene Nkuranyabahizi: utdanning - jobb
1987 – 1993 Diplomes des Humanites – biologi – kjemi 1999 – Generell kompetanse AOF Stavanger 2002 – 2007 Økonomi og ressursforvaltning på Ås. UMB 2007 – 2010 Excel Expro Norge As 2009 – 2010 Finansregnskap. Brynekurssenteret Global future Juni Lånekassen, førstekonsulent August UiS - deltid student IMDI konferanse i Stavanger_

23 Eugene Nkuranyabahizi ”Du vet ikke hva du har før du har mistet det”
Mistet jobben under finanskrisen Mistet selvtillit etter dosen avslag ”Close to give up” og nedtur Gjennom Global Future fant jeg meg selv IMDI konferanse i Stavanger_

24 Eugene Nkuranyabahizi – Global Future - Mentor
God personlig utvikling Flinkere til å presentere og spissformulere meg selv Bedre nettverk gjennom Mentor ordning og læringsgrupper Brobygger – prosjekt: mellom næringslivet og høyt utdannete innvandrere Holde seg oppdatert og vedlikeholde nettverk Fått en kritisk venn SE PÅ MULIGHETER IKKE BEGRENSE DEG I TID OG ROM IMDI konferanse i Stavanger_

25 IMDI konferanse i Stavanger_28.09.2011
Eugene sin nye verden Økt nettverk 25 deltakerne 25 mentorene Partnere i Global Future Arena Global Future: alle deltakerne og mentorene fra hele landet møtes i Oslo feb. 2012 NHO Rogaland sine ansatte Nettverksmøter Leverandører til prosjektet Ny jobb Nye læringsarena: lederutvikling, retorikk og styrekompetanse Økt selvtillit, bli bedre kjent med meg selv – hva vil jeg Media IMDI konferanse i Stavanger_


Laste ned ppt "Mobiliserer flerkulturelle til nøkkelroller, lederstillinger og styrer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google