Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Februar 2010 Ketil Kvam Fosen Næringshage AS. Sitat NRK des-08: - ”Råvaren skal være kumøkk!” -”En lokal gründer, et lokalpolitisk vedtak, et lokalt kraftselskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Februar 2010 Ketil Kvam Fosen Næringshage AS. Sitat NRK des-08: - ”Råvaren skal være kumøkk!” -”En lokal gründer, et lokalpolitisk vedtak, et lokalt kraftselskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 februar 2010 Ketil Kvam Fosen Næringshage AS

2 Sitat NRK des-08: - ”Råvaren skal være kumøkk!” -”En lokal gründer, et lokalpolitisk vedtak, et lokalt kraftselskap og et utviklingsorientert landbruk har fått det hele til å rulle i gang.”

3 Biogass Fosen SA skal, evt. sammen med andre, utvikle og bygge: • fullskala biogassanlegg basert på landbruksgjødsel, samt andre ledige og reine biomasseressurser • nasjonalt pilotanlegg for sentraliserte biogassanlegg i husdyrtette områder • kompetansesenter for utvikling og drift av biogassanlegg • Utnyttelse av biorest til ny næringsutvikling 3

4

5

6 Ørland er meget godt egnet til et slikt prosjekt

7 • Gründer/ingeniør/bonde Svein Lilleengen introduserer biogass som meget interessant område, etter besøk i Tyskland • Mål: Prosjekt Biogass Ørland • Produksjon av fornybar energi • Reduksjon av klimautslipp • Muligheter for ny næringsutvikling • Muligheter for kompetanseformidling/undervisning • Etablere et pilotanlegg som kan gi kunnskap om biogassproduksjon til resten av landet gjennom forskning tilknyttet anlegget 2005:

8 • Etablert kontakt med tyske konsulenter innen biogass • Innsalg til lokale/regionale samarbeidspartnere; Bioforsk, SINTEF, STFK, Fosenkraft, Bondelag lok./reg. • Arbeidsskisser lagt fram for landbruksdepartementet og for Enova • • FNH får prosjektledelsen for Energi- og miljøplan for Ørland kommune. 2006:

9 2007: • Studietur Mecklenburg, Tyskland • Arbeid med å organisere bøndene • Energi- og miljøplan ferdigstilt • Ørland tildelt fylkesmannens miljøpris

10 • Bioskiva AS (Svein Lilleengen) innvilges NOK 20 mill i forskningsmidler fra EU’s 7. rammeprogram • Forstudie biogassanlegg gjennomføres med konklusjon om å jobbe videre med fabrikkmuligheten. • 4 mill i forskningsmidler innvilget Biogass Trøndelag m. FNH som adm. ansvarlig. Samarbeid m. Frosta utvikling. 2008:

11 2009: • Biogass Fosen SA etabl. (58 bønder) • Agro Energi AS etabl. av Fosenkraft og Fosen Biogass • BIOGASS09 Nasjonal konf. om biogass avviklet arr. FNH • Midler til logistikkprosjekt, Biogass Midt-Norge innvilget fra SLF Samarb. prosjekt med Orkdal/Meldal og Sømna •Søknad sendt Enova om fin. av pilotanlegg. Start 11.09, ferdig 05.11?

12 4.2Geografisk lokalisering og trasse - Kart over Ørland Bioreaktor Node ØHF TINE Ørland Varmesentral Ørland Fjernvarme

13

14 Helhetlig satsing med solid forankring - Koordinert av Fosen Næringshage Fosenkraft – Svein Lilleengen – bønder i Ørland/Bjugn ENERGI- OG MILJØPLAN Ørland STYRINGSKORT Ørland Stmeld 39 – KLIMAUTFORDRINGENE - LANDBRUKET 1.PILOTPROSJEKT Biogassfabrikk 2.Forskning 2.1 BIOGASS TRØNDELAG 2.2 BIOSKIVA: EU’s 7.rammep 4.Kompetanse - BIOGASS09 - Fagskole - utvikl.arena Fosen Næringshage 3. Utvikling BIOGASS I MIDT-NORGE

15 Gøran Persson og Svein Lilleengen 15

16 Nettverk/samarb.partnere Biogass- fabrikk Ørland Bioforsk UMB Enova Innovasjon Norge NTNU Biokom Energiegewinn Rostock Forsvars bygg Fylkesmannen i Sør-Tr Statens forurensingstilsyn Bellona EC-Group Sintef Statens Landbrforvaltn AgroEnergi AS BgF + FosenKraftAS Biogass Fosen SA 58 gårdbrukere Høgskolen i ST VRI MISA Meldal Orkdal Sømna Bioskiva AS Frosta AGA/ Malmberg Norges Vel FosenKraft AS LR Fosen forsøksring Tine Fosen Renovasjon Naturv.fb. NILF FOSEN NÆRINGSHAGE

17

18 Situasjonen i Norge nå: Stm 39 har ambisiøse målsettinger 1. Her kreves det tverrpolitisk vilje og handlekraft: - Landbruk, miljø og olje- og energi må jobbe sammen. 2. Energimarkedet og –prisene i Norge utløser ikke lønnsom biogassproduksjon i landbruket. - Andre land har feedin-tariffer, Norge er dårligst i Europa. 3. Biogassprod i landbruket er et billig klimatiltak - Betaling for klimajobben kan være veggen å gå for å gjøre biogass i landbruket lønnsomt!

19 Politisk strategi, forslag:

20 Husdyrgjødsel - 55 000 tonn/år Biogjødsel - 10 000 tonn/år Biogassproduksjon - 9 GWh/år Husdyrproduksjon: Ca 3 200 CO2 ekv Erstatte naturgass: Ca 1 800 CO2 ekv Erstatte kunstgjødsel: Ca 3 000 CO2 ekv Matavfall og andre bioressurser - 2 500 tonn/år 3.8Biogass Ørland - Klimagevinster Klimaverdier: • Det er usikkerhet knyttet til tallverdiene • Basert på beregninger fra Hå Biopark / Morken/Briseid, UMT Samlet klimagevinst Ca 8 000 CO2 ekv (0,15 tonn CO2 / tonn gjødsel)

21 Biogass Fosen SA Biogass Fosen SA Agro Energi AS Agro Energi AS Salg av biorest Energikjøper Utleie av lager Klimakvoter ?? Beh.gebyr matavf Beh.gebyr annet Lønnskostnader Drivstoff etc Adm. og drift ”Utleie” av gjødselSalg av biogass Lønnskostnader Vedlikehold Adm. og drift Kapital Feed-inn? 6.1Økonomi - Kontantstrømmer

22 6.2Økonomi - Inngangsparameter

23 6.3Økonomi - Resultater 23 TypeNivåInvesteringsstøtte Ingen (0 %)Ordinær (50 %)Pilot (100 %) Produksjonsstøtte relatert til energiproduksjon 40 øre/kWhNV= -78 MNOKNV= -57 MNOKNV= -36 MNOK 40 + 60 øre/kWhNV= -31 MNOKNV= -10 MNOKNV= 12 MNOK 40 + 100 øre/kWhNV= 0 MNOKNV= 22 MNOKNV= 43MNOK Produksjonsstøtte relatert til klimaprestasjon 0 kr/tonn CO2NV= -78 MNOKNV= -57 MNOKNV= -36 MNOK 600 kr/tonn CO2NV= -34 MNOKNV= -12 MNOKNV= 9 MNOK 800 kr/tonn CO2NV= -19 MNOKNV= 3 MNOKNV= 24 MNOK

24 6.4Økonomi - Følsomhet

25 • Biogass Ørland bør bli en nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg • Miljøet på Fosen har arbeidet lenge og er klare til å starte • Det er knyttet vesentlig risiko til framtidig politikk og mulige virkemidler Biogass Ørland har: • sterke og relevante ressurser • Stor husdyrtetthet og kort avstand til store energibrukere • Tydelige og aktive prosjekteiere • Et godt konsept • Om samfunnet vil ta tak i klimagassutslippene fra landbruket, er Ørland klar for å starte opp. 7.1Konklusjon - Nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg 25

26 • Biogass Ørland bør bli en nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg • Miljøet på Fosen har arbeidet lenge og er klare til å starte • Det er knyttet vesentlig risiko til framtidig politikk og mulige virkemidler Biogass Ørland har: • sterke og relevante ressurser • stor husdyrtetthet og kort avstand til store energibrukere • tydelige og aktive prosjekteiere • et godt konsept • Om samfunnet vil ta tak i klimagassutslippene fra landbruket, er Ørland klar for å starte opp. Oppsummering, forts - Fordeler - Biogass Ørland 26

27 Biogass Fosen ønsker å bli norsk pilot for sentralisert biogassanlegg basert på husdyrgjødsel. Det som kreves for å ta en positiv investeringsbeslutning er: • Forutsigbare rammebetingelser for bonden og biogassprodusenten • Status som nasjonalt pilotanlegg og bidrag for å redusere kommersiell risiko • Biogass Ørland trenger produksjonsstøtte i en eller annen form • Støttebehovet er beregnet til 600-800 kr/ tonn Co2 klimagevinst eller 60-80 øre/kwh produsert biogass (som tillegg til markedspris 30-40 øre/kWh) • Støttebehovet er beregnet til: 1.En kompensasjon for klimagevinsten på 600-800 kr/ tonn Co2 eller 2.En produksjonsstøtte på 60-80 øre/kwh produsert biogass (som tillegg til markedspris 40 øre/kWh) 7.3Konklusjon - Oppsummering 27

28 28


Laste ned ppt "Februar 2010 Ketil Kvam Fosen Næringshage AS. Sitat NRK des-08: - ”Råvaren skal være kumøkk!” -”En lokal gründer, et lokalpolitisk vedtak, et lokalt kraftselskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google