Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DagbehandlingsNettverk fra idé til nå og videre. først var det mange løse elementer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DagbehandlingsNettverk fra idé til nå og videre. først var det mange løse elementer."— Utskrift av presentasjonen:

1 DagbehandlingsNettverk fra idé til nå og videre

2 først var det mange løse elementer

3 så kom en idé Prosjektgruppe for styring og koordinering av forsknings- og utviklingsarbeid ved Dagavdelingen, Psyk. Avd. B Konstituert i møte 18.12.90 ----------------------------------------------- Målsettingen er å styrke kompetanse og forskningsaktivitet innenfor følgende områder: 1) Personlighetsforstyrrelser 2) Terapeutiske samfunn 3) Gruppepsykoterapi … Følgende delelementer ble foreløpig definert: Pkt 3) Utvikle EDB-system som er fortløpende klinisk og forskningsmessig oppjustert. Prosjektgruppe for styring og koordinering av forsknings- og utviklingsarbeid ved Dagavdelingen, Psyk. Avd. B Konstituert i møte 18.12.90 ----------------------------------------------- Målsettingen er å styrke kompetanse og forskningsaktivitet innenfor følgende områder: 1) Personlighetsforstyrrelser 2) Terapeutiske samfunn 3) Gruppepsykoterapi … Følgende delelementer ble foreløpig definert: Pkt 3) Utvikle EDB-system som er fortløpende klinisk og forskningsmessig oppjustert.  Kolleger møtes på Soria Moria gjennom gruppeanalytisk utdannelse  Finner felles interesser og diskuterer samarbeid

4 en lokal gnist Prosjektgruppe for styring og koordinering av forsknings- og utviklingsarbeid ved Dagavdelingen, Psyk. Avd. B Møte 29.01.91 ----------------------------------------------- Pkt 3) Svein [Friis] og Sigmund har utarbeidet forslag til standard anamneseskjema til rutinemessig bruk for nyinnlagte pasienter i Dagavdelingen. Dette går til renskrivning og diskuteres på neste møte Pkt 4) … Torill [Irion] tar ansvar for å kopiere skjemaet som finnes om SCID-III-R manualen. Fra denne dato skal GAF være i rutinemessig bruk. Prosjektgruppe for styring og koordinering av forsknings- og utviklingsarbeid ved Dagavdelingen, Psyk. Avd. B Møte 29.01.91 ----------------------------------------------- Pkt 3) Svein [Friis] og Sigmund har utarbeidet forslag til standard anamneseskjema til rutinemessig bruk for nyinnlagte pasienter i Dagavdelingen. Dette går til renskrivning og diskuteres på neste møte Pkt 4) … Torill [Irion] tar ansvar for å kopiere skjemaet som finnes om SCID-III-R manualen. Fra denne dato skal GAF være i rutinemessig bruk.

5 tåken spinner videre Prosjektgruppe for styring og koordinering av forsknings- og utviklingsarbeid ved Dagavdelingen, Psyk. Avd. B Møte 14.01.92 ---------------------------------------------- Pkt 1) Orientering om henvendelse til sammenlignbare dagavdelinger: SiA, Tønsberg, Stavanger og Kristiansand. … Det gjelder forskningssamarbeid og felles database. Vi trenger ekstra person for å håndtere dette rent teknisk. Sigmund undersøker muligheter for å få en person over ”Arbeid for trygd”, og på lengre sikt få midler fra departementet. Prosjektgruppe for styring og koordinering av forsknings- og utviklingsarbeid ved Dagavdelingen, Psyk. Avd. B Møte 14.01.92 ---------------------------------------------- Pkt 1) Orientering om henvendelse til sammenlignbare dagavdelinger: SiA, Tønsberg, Stavanger og Kristiansand. … Det gjelder forskningssamarbeid og felles database. Vi trenger ekstra person for å håndtere dette rent teknisk. Sigmund undersøker muligheter for å få en person over ”Arbeid for trygd”, og på lengre sikt få midler fra departementet.  Finpussing av anamnesedata  Utvikling av behandlingsdata  Standardisering av GAF og diagnoser  Bestilling av EDB-utstyr  Diskusjon om databaser  Social Adjustment Scale  SCL-90-R  Ward Atmosphere Scale  Inventory of Interpersonal Problems

6 Prosjektgruppe for styring og koordinering av forsknings- og utviklingsarbeid ved Dagavdelingen, Psyk. Avd. B Møte 21.04.92 ----------------------------------------------- Pkt 2) Møte med dagavdelingsnettverk fredag 22.05.92. Sett av hele dagen. … De andre avdelingene stiller med 1-2 personer. … Saksliste følger. Prosjektgruppe for styring og koordinering av forsknings- og utviklingsarbeid ved Dagavdelingen, Psyk. Avd. B Møte 21.04.92 ----------------------------------------------- Pkt 2) Møte med dagavdelingsnettverk fredag 22.05.92. Sett av hele dagen. … De andre avdelingene stiller med 1-2 personer. … Saksliste følger. gravitasjonen tar tak

7 og det blir alvor Prosjektgruppe for styring og koordinering av forsknings- og utviklingsarbeid ved Dagavdelingen, Psyk. Avd. B Møte 12.05.92 -------------------------------------------------------------- Pkt 3) Om møte i prosjekt ”Dagavdelingsnettverk” 22.05. Sigmund tar kontakt med mulig prosjektmedarbeider, Geir Pedersen. Forsøker å få til et intervju med ham fredag 15.05. Prosjektgruppe for styring og koordinering av forsknings- og utviklingsarbeid ved Dagavdelingen, Psyk. Avd. B Møte 12.05.92 -------------------------------------------------------------- Pkt 3) Om møte i prosjekt ”Dagavdelingsnettverk” 22.05. Sigmund tar kontakt med mulig prosjektmedarbeider, Geir Pedersen. Forsøker å få til et intervju med ham fredag 15.05.

8 så i 1992  Samarbeid om ”Prosjekt DagavdelingsNettverk” ble vedtatt  Sinnataggen stjeles fra Frognerparken  Borgerkrigen i Bosnia-Hercegovina bryter ut  Varg Vikernes ("Greven") tenner på Fantoft stavkirke  Arne Treholt blir benådet etter 7 år i fengsel  TV2 har sin første tv-sending  Rosenborg blir norgesmester i fotball  Stortinget vedtar at nye hovedflyplass skal legges til Gardermoen  Bill Clinton blir president I USA  Gro trekker seg, og Torbjørn Jagland tar over  Vi mister Elisabeth Grannemann, "Onkel Lauritz", Einar Schanke og Harald Sæverud

9 nettverkets logo ”Belvedere” - Maurits Cornelis Escher (1898–1972)

10 Soria Moria 1992 Ny tid… Etablering Utstyrskrav

11 Soria Moria 1993

12 Soria Moria 1994

13 1996

14 1997

15 hjemmeside fra 1997 Først … Så … Og nå …

16 dataprogrammene Først DOS … Så Windows fra 1998

17 dataprogrammet Vårt kliniske verktøy

18 :dataprogrammet – 2012

19 Utfylling direkte på skjerm

20 :dataprogrammet – 2012 Litt mer papirløst …

21 Nettverket 2012

22 Nettverkets medlemmer 1992-2012

23 1997 – vi ser på data

24 vi sammenligner

25 1998 – det første prosjektet

26 andre prosjekter 1998 – ”Klinikere og venner” Kroppsopplevelse – 2009 og 2012 1999

27 andre prosjekter GAF studien - 2001 CIP studien - 2006 CIP studien - 2007

28 Data fra Nettverket 1992-2012

29 Første publikasjon fra Nettverket

30 Trilogien om Nettverket

31 De to første store i 2003 Multi-senter studien Gruppe studien

32 Publikasjoner basert på data fra Nettverket  Vitenskapelige artikler  Bokkapitler  Bøker (Bok)  Doktorgradsarbeider  Spesialistoppgaver  Hovedoppgaver Antall publikasjoner pr. år

33 1992 - 2012  Hva vi har oppnådd  Tjue år med kvalitetssikring – Først ut og fortsatt størst  Økt forståelse av personlighetsforstyrrelser (PF)  Mer effektiv behandling av PF  Enestående klinisk verktøy  Bedre kvalitet på mål og målemetoder  Dokumentasjon av klinisk virksomhet  Datagrunnlag for å belyse en mengde problemstillinger  Høy status nasjonalt og internasjonalt  Fleksibilitet  Et unikt samarbeid Utredning Mål og målemetoder Kvalitetssikring Behandling Forskning Forståelse

34 Så hva nå … Alle forutsettinger for å følge med og lede an i tiden fremover

35 Paradigmeskifte Lukket modell PersonlighetsforstyrrelseGruppeterapiSelvpsykologi Åpen modell Elementer Personlighetsforstyrrelser – Pluss Kombinasjonsbehandling MBT – CBT – DBT

36 Veien videre …  Vi tilpasser oss den nye tiden  Videreutvikler vår kompetanse  Kvalitetssikrer våre verktøy  Optimaliserer dokumentasjon på klinisk drift  Initierer prosjekter – Lokalt og felles  Ligger i forkant der det lar seg gjøre

37 Hvem er vi i neste generasjon? Med alle gode forutsettinger …

38 2012 – og videre  Personlighetsfokuserte behandlingsprogrammer  (Mol./Epi) genetikk og personlighetspatologi  Kliniske mål og målemetoder  Undervisning og veiledning  Personlighetsdiagnostikk  Lokal spisskompetanse  Differensialdiagnoskk  MBT, CBT og DBT  DSM-5 og ICD-11 Hovedtemaer

39 Gratulerer med dagen!


Laste ned ppt "DagbehandlingsNettverk fra idé til nå og videre. først var det mange løse elementer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google