Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar om solceller 18.11.2013-Omsorgsbygg Solenergiproduksjon ved HiH avd. Evenstad Foto : Øystein Holm 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar om solceller 18.11.2013-Omsorgsbygg Solenergiproduksjon ved HiH avd. Evenstad Foto : Øystein Holm 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar om solceller 18.11.2013-Omsorgsbygg Solenergiproduksjon ved HiH avd. Evenstad Foto : Øystein Holm 1

2 Hvorfor satse på solenergi ? 2 Krav og mål om nullenergibygninger, en industri i sterk vekst, økt forsyningssikkerhet og øker interessen for energisparing etc.

3 Energireserver pr 2013 Fremtidens null energibygg kan ikke bygges uten bruk av solenergi Kilde : Dr. ing Bjørn Thorud Multiconsult 3

4 4 satsningsområder: •Energibruk •Materialbruk •Lokalisering og stedsutvikling •Miljøtiltak internt i Statsbygg 4

5 Statsbyggs ambisiøse miljømål mot 2030  Redusere energibruken til nesten nullenerginivå for nybygg og total rehab. innen 2018  1/3 av eksisterende bygningsareal skal innen 2020 ha energikarakter C eller bedre  Anskaffe og implementere nytt energioppfølgings - system 5

6 Høyskolen i Hedmark avd. Evenstad (endres under Vis Topptekst/Bunntekst) PRESENTASJONSNAVN 6 Campus Evenstad har 250 studenter og 50 ansatte. Studietilbudet omfatter skog- og utmarksfag, natur- og økoturisme, bioenergi og anvendt økologi og egne tilbud for internasjonale studenter.

7 Utfasing olje/el – Nytt pelletsanlegg 2011 Produseres fra pellets i varmesentral fordeles til gammelt fyrhus og distribueres ved høy temperatur 85 o C til adm.bygget, flerbruksbygget og nye bygg 7

8 Utgangspunkt  6000 m2 oppvarmet  Energiforbruk 2012 –Fjernvarme: 508 MWh/år (biopellets+el) –Fastkraft: 1290 MWh/år  Lav aktivitet sommer  Planlagte nye bygg –Nytt hybelbygg –Nytt adm.bygg (endres under Vis Topptekst/Bunntekst) PRESENTASJONSNAVN 8

9 Anbudskonkurranse lagt ut i Doffin Kun 3 tilbud, 7 stk meldte sin interesse Offentlig anbud med 3 tilbud Totalentreprise: •Byggherre: Statsbygg Øst •Byggherre rådgiver: Multiconsult •Leverandør: Sønnico •Prosjektledelse: Fusen •Mek.montering: Tak & Beslag •El.installasjon: Sønnico 9

10 Fakta om solenergi produksjonsanlegget  Merkeeffekt: 70 kWp  Solceller: Multikrystallinsk silisium  Antall solcellemoduler: 265 stk moduler fra REC Solar  Totalt solcelleareal: 455 m2  Beregnet strømproduksjon: 64 300 kWh/år (141 kWh/m2 solcelleareal)  Ytelse: Garantert i 25 år - og teknisk levetid er sannsynligvis enda lenger  Solcelleanlegget ligger på taket på Flerbrukshuset “Låven” på Høyskolen i Hedmark avd. Evenstad. 64 MWh/år er omtrent like mye strøm som forbruket i 4 boliger. Man sparer med dette 18 tonn CO 2, og reduserer strømforbruket fra nettet med ca. 5 %. Etter to år har solcellemodulene produsert like mye energi som gikk med til å produksjon av dem. 10

11 Energimerke – og tilstandsvurdering Flerbrukshuset 11 Energimerkekarakter basert på beregnet energi gikk fra C til B, energibehovet må være lavere enn 100 kWh/m2 for bygningskategori skolebygning (tiltak for å få A -> skifte vinduer, mer isolasjon, trykktestes og lavere enn 70 kWhm2 osv). Oppvarmingskarakter før og etter GRØNN (hvor stor grad Låven kan varmes opp av andre energikilder (pellets) enn fossilt brennstoff og strøm Biobrensel forutsettes å dekke min 80 % av oppvarmingsbehovet

12 Utnyttelse av solenergi på Evenstad  Solceller tatt i bruk på Flerbrukshuset  Solvarme anbefalt i nytt hybel- og adminbygg 12

13 Hvordan velge teknologi? Er størrelse viktig?  Campus Evenstad –70 kWp (drift des.13)  Kjørbo Powerhouse II –300 kWp (drift feb.14 ?)  Økern Sykehjem – 130 kWp (drift mai 14?)  Oceania –64 kWp (i drift) Eller økonomi? (endres under Vis Topptekst/Bunntekst) PRESENTASJONSNAVN 13  Multikrystallinsk silisium solcelle –REC Peak Energy modul 15,5% virkn.grad –systempris ca 14 kr/Wp  Monokrystalinsk silisium –Høyere virkningsgrad –systempris ca 16 kr/Wp  Tynnfilm / CIGS –lavere virkningsgrad –systempris kr 17 kr/ Wp

14 3 hovedutfordringsområder 14 Politisk Teknisk Økonomisk Klare målBalanse mellomlife cycle energi effektive bygg og andel fornybar Insentiverenergi payback (startfasen) Paradigme skifte Festesystemavkastning Sikkerhet, HMSkost / ytelse Brann, støt Kvalitet på strøm

15 REC modulene har ankommet Evenstad foto Thor Christian Tuv 15

16 Montering av moduler Norske tak er noe annerledes produsert enn Tyske Foto Thor Christian Tuv 16

17 Festesystemet må tilpasses takprofilen Beregnet snølast 3.2 kN, leverandøren K2 må stille garanti Foto : Thor Christian Tuv 17

18 Montasjesystem : K2 Speedrail system Foto Thor Christian Tuv 18

19 Tak og montasje 276 stk REC moduler REC 25 PE 19

20 265 stk REC Solar moduler 25 års garanti på ytelser, azimuthvinklel 15 grader mot Øst Foto Thor Christian Tuv 20

21 Kabling Ca 3.5 km likestrømskabel 21

22 Solenergi Foto Terje Heggestad 22

23 Eksisterende snøfangere beholdes Hva skjer med snøen ? Foto Thor Christian Tuv 23

24 Solenergi innstråling monitor 455 m2 med solcelle moduler, multikrystallinsk silisium Foto Tak vinkel 35 grader, Orientering : -15 grader ift sør Thor Christian Tuv 24

25 Tak og beslag AS Montering ble utført på kun 4 arbeidsdager, Norges raskeste ? 25

26 Vind monitor Avkjølingseffekt pga vind Foto : Thor Christian Tuv 26

27 12 stk SMA Sunny Boy 5000 400 TN – utstyr krever eventuelt ekstra skilletransformator Noe begrenset vekselretterutvalg Foto Thor Christian Tuv 27

28 Inntakstavle Med overspenningsvern, likestrømsbrytere, likestrøm maks 1000 Volt Foto Thor Christian Tuv 28

29 Sikringsskap strømnettet 3 x 230 V IT Foto Thor Christian Tuv 29

30 30

31 Hva omfatter prosjektet og leveransen ? Prosjektet inneholder: - prosjektering, - installering, - tilknytting, - idriftsettelse - komplett FDV dokumentasjon av solcelleanlegget - driftsovervåkning til SD anlegg  Anlegget leveres nøkkelferdig, med komplett utstyr som solcellemoduler, vekselrettere, kabling, koblingsbokser, DC og AC brytere, overspenningsvern 31

32 Økonomi Totalentreprisekontrakt Kr 993.000 eks.mva Komplett system ferdig montert 32

33 Årlig produksjon på ca 60.000 kWh  Det forutsettes at hoveddelen av produksjonen benyttes til eget forbruk på høyskolen.  I perioder med overskuddsenergi (spesielt om sommeren og lite aktivitet på eiendommen) leveres overskuddet i enkelte timer inn på nettet til Eidsiva energi og avregnes som >  Eidsiva Energi er positiv til en slik løsning, men stiller krav til kvaliteten på levert energi (spenning, frekvens m.m)  Anlegget må være i drift for å se om disse kravene oppfylles og må kunne dokumenteres  Det arbeides også med å tilknytte ladestasjoner for el. biler til anlegget 33

34 Solenergiproduksjon 34

35 Varsling og overvåking av redusert CO2 utslipp Sparer samfunnet for 18 tonn CO2 pr år, ca 500 kg CO2 tilsvarer en reise tur retur Oslo - Roma med fly 35

36 Ambisjoner for videre utvikling Ordinære og hurtig ladestasjoner, mål å utnytte batterikapasiteten i elektriske biler for ytterligere økning av lagringskapasiteten (vehicle – to grid), to veis timemåling og innovative web-og App- løsninger 36

37 Energilagring av strøm, lagrer strøm 4 eller 8 kWh Fase 2 (andre kvartal 2014), vurdere behovet for kapasitet 37

38 Videre arbeid  Elektro installasjon (DC/AC)  Nettilknytning  Driftsovervåknings- system  Knyttes til SD-anlegg  Visning på display  FDV dokumentasjon  Opplæring  Testing og verifikasjon (endres under Vis Topptekst/Bunntekst) PRESENTASJONSNAVN 38

39 Evenstad kurs - / kompetansesenter innen bygningsintegrert Solenergi Driftsledere, forvaltere, Campus Evenstad, eksterne aktører: som energibransje, rådgivere, systemleverandører og installatører Kompetanse spredning 39

40 Overtagelse og åpning 3 des. 13 40


Laste ned ppt "Seminar om solceller 18.11.2013-Omsorgsbygg Solenergiproduksjon ved HiH avd. Evenstad Foto : Øystein Holm 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google