Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar om solceller 18.11.2013-Omsorgsbygg Solenergiproduksjon ved HiH avd. Evenstad Foto : Øystein Holm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar om solceller 18.11.2013-Omsorgsbygg Solenergiproduksjon ved HiH avd. Evenstad Foto : Øystein Holm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar om solceller 18.11.2013-Omsorgsbygg Solenergiproduksjon ved HiH avd. Evenstad
Foto : Øystein Holm

2 Hvorfor satse på solenergi ?
Krav og mål om nullenergibygninger, en industri i sterk vekst, økt forsyningssikkerhet og øker interessen for energisparing etc.

3 Energireserver pr 2013 Fremtidens null energibygg kan ikke bygges uten bruk av solenergi Kilde : Dr. ing Bjørn Thorud Multiconsult

4 4 satsningsområder: Energibruk Materialbruk Lokalisering og stedsutvikling Miljøtiltak internt i Statsbygg

5 Statsbyggs ambisiøse miljømål mot 2030
Redusere energibruken til nesten nullenerginivå for nybygg og total rehab. innen 2018 1/3 av eksisterende bygningsareal skal innen 2020 ha energikarakter C eller bedre Anskaffe og implementere nytt energioppfølgings -system

6 Høyskolen i Hedmark avd. Evenstad
Campus Evenstad har 250 studenter og 50 ansatte. Studietilbudet omfatter skog- og utmarksfag, natur- og økoturisme, bioenergi og anvendt økologi og egne tilbud for internasjonale studenter. (endres under Vis Topptekst/Bunntekst) PRESENTASJONSNAVN

7 Utfasing olje/el – Nytt pelletsanlegg 2011
Produseres fra pellets i varmesentral fordeles til gammelt fyrhus og distribueres ved høy temperatur 85oC til adm.bygget, flerbruksbygget og nye bygg

8 Utgangspunkt 6000 m2 oppvarmet Energiforbruk 2012 Lav aktivitet sommer
Fjernvarme: 508 MWh/år (biopellets+el) Fastkraft: MWh/år Lav aktivitet sommer Planlagte nye bygg Nytt hybelbygg Nytt adm.bygg (endres under Vis Topptekst/Bunntekst) PRESENTASJONSNAVN

9 Anbudskonkurranse lagt ut i Doffin
Offentlig anbud med 3 tilbud Totalentreprise: Byggherre: Statsbygg Øst Byggherre rådgiver: Multiconsult Leverandør: Sønnico Prosjektledelse: Fusen Mek.montering: Tak & Beslag El.installasjon: Sønnico Kun 3 tilbud, 7 stk meldte sin interesse

10 Fakta om solenergi produksjonsanlegget
Merkeeffekt: 70 kWp Solceller: Multikrystallinsk silisium Antall solcellemoduler: 265 stk moduler fra REC Solar Totalt solcelleareal: 455 m2 Beregnet strømproduksjon: kWh/år (141 kWh/m2 solcelleareal) Ytelse: Garantert i 25 år - og teknisk levetid er sannsynligvis enda lenger Solcelleanlegget ligger på taket på Flerbrukshuset “Låven” på Høyskolen i Hedmark avd. Evenstad. 64 MWh/år er omtrent like mye strøm som forbruket i 4 boliger. Man sparer med dette 18 tonn CO2, og reduserer strømforbruket fra nettet med ca. 5 %. Etter to år har solcellemodulene produsert like mye energi som gikk med til å produksjon av dem.

11 Energimerke – og tilstandsvurdering Flerbrukshuset
Energimerkekarakter basert på beregnet energi gikk fra C til B , energibehovet må være lavere enn 100 kWh/m2 for bygningskategori skolebygning (tiltak for å få A -> skifte vinduer, mer isolasjon, trykktestes og lavere enn 70 kWhm2 osv). Oppvarmingskarakter før og etter GRØNN (hvor stor grad Låven kan varmes opp av andre energikilder (pellets) enn fossilt brennstoff og strøm Biobrensel forutsettes å dekke min 80 % av oppvarmingsbehovet

12 Utnyttelse av solenergi på Evenstad
Solceller tatt i bruk på Flerbrukshuset Solvarme anbefalt i nytt hybel- og adminbygg

13 Hvordan velge teknologi?
Er størrelse viktig? Eller økonomi? Campus Evenstad 70 kWp (drift des.13) Kjørbo Powerhouse II 300 kWp (drift feb.14 ?) Økern Sykehjem 130 kWp (drift mai 14?) Oceania 64 kWp (i drift) Multikrystallinsk silisium solcelle REC Peak Energy modul 15,5% virkn.grad systempris ca 14 kr/Wp Monokrystalinsk silisium Høyere virkningsgrad systempris ca 16 kr/Wp Tynnfilm / CIGS lavere virkningsgrad systempris kr 17 kr/ Wp (endres under Vis Topptekst/Bunntekst) PRESENTASJONSNAVN

14 3 hovedutfordringsområder
Politisk Teknisk Økonomisk Klare mål Balanse mellom life cycle energi effektive bygg og andel fornybar Insentiver energi payback (startfasen) Paradigme skifte Festesystem avkastning Sikkerhet, HMS kost / ytelse Brann, støt Kvalitet på strøm

15 REC modulene har ankommet Evenstad
foto Thor Christian Tuv

16 Montering av moduler Norske tak er noe annerledes produsert enn Tyske
Foto Thor Christian Tuv

17 Festesystemet må tilpasses takprofilen
Beregnet snølast 3.2 kN, leverandøren K2 må stille garanti Foto : Thor Christian Tuv

18 Montasjesystem : K2 Speedrail system
Foto Thor Christian Tuv

19 Tak og montasje 276 stk REC moduler REC 25 PE

20 265 stk REC Solar moduler 25 års garanti på ytelser , azimuthvinklel 15 grader mot Øst Foto Thor Christian Tuv

21 Kabling Ca 3.5 km likestrømskabel

22 Solenergi Foto Terje Heggestad

23 Eksisterende snøfangere beholdes
Hva skjer med snøen ? Foto Thor Christian Tuv

24 Solenergi innstråling monitor
455 m2 med solcelle moduler, multikrystallinsk silisium Foto Tak vinkel 35 grader , Orientering : -15 grader ift sør Thor Christian Tuv

25 Tak og beslag AS Montering ble utført på kun 4 arbeidsdager, Norges raskeste ?

26 Vind monitor Avkjølingseffekt pga vind Foto : Thor Christian Tuv

27 12 stk SMA Sunny Boy 5000 400 TN – utstyr krever eventuelt ekstra skilletransformator Noe begrenset vekselretterutvalg Foto Thor Christian Tuv

28 Inntakstavle Med overspenningsvern, likestrømsbrytere, likestrøm maks 1000 Volt Foto Thor Christian Tuv

29 Sikringsskap strømnettet 3 x 230 V IT
Foto Thor Christian Tuv

30

31 Hva omfatter prosjektet og leveransen ?
Prosjektet inneholder: - prosjektering, - installering, - tilknytting, - idriftsettelse - komplett FDV dokumentasjon av solcelleanlegget - driftsovervåkning til SD anlegg Anlegget leveres nøkkelferdig, med komplett utstyr som solcellemoduler, vekselrettere, kabling, koblingsbokser, DC og AC brytere, overspenningsvern

32 Økonomi Totalentreprisekontrakt Kr 993.000 eks.mva
Komplett system ferdig montert

33 Årlig produksjon på ca 60.000 kWh
Det forutsettes at hoveddelen av produksjonen benyttes til eget forbruk på høyskolen. I perioder med overskuddsenergi (spesielt om sommeren og lite aktivitet på eiendommen) leveres overskuddet i enkelte timer inn på nettet til Eidsiva energi og avregnes som << solgt energi >> Eidsiva Energi er positiv til en slik løsning, men stiller krav til kvaliteten på levert energi (spenning, frekvens m.m) Anlegget må være i drift for å se om disse kravene oppfylles og må kunne dokumenteres Det arbeides også med å tilknytte ladestasjoner for el. biler til anlegget

34 Solenergiproduksjon

35 Varsling og overvåking av redusert CO2 utslipp
Sparer samfunnet for 18 tonn CO2 pr år, ca 500 kg CO2 tilsvarer en reise tur retur Oslo - Roma med fly

36 Ambisjoner for videre utvikling
Ordinære og hurtig ladestasjoner, mål å utnytte batterikapasiteten i elektriske biler for ytterligere økning av lagringskapasiteten (vehicle – to grid), to veis timemåling og innovative web-og App-løsninger

37 Energilagring av strøm , lagrer strøm 4 eller 8 kWh
Fase 2 (andre kvartal 2014), vurdere behovet for kapasitet

38 Videre arbeid Elektro installasjon (DC/AC) Nettilknytning
Driftsovervåknings-system Knyttes til SD-anlegg Visning på display FDV dokumentasjon Opplæring Testing og verifikasjon (endres under Vis Topptekst/Bunntekst) PRESENTASJONSNAVN

39 Evenstad kurs - / kompetansesenter innen bygningsintegrert Solenergi
Driftsledere, forvaltere, Campus Evenstad, eksterne aktører: som energibransje, rådgivere, systemleverandører og installatører Kompetanse spredning

40 Overtagelse og åpning 3 des. 13


Laste ned ppt "Seminar om solceller 18.11.2013-Omsorgsbygg Solenergiproduksjon ved HiH avd. Evenstad Foto : Øystein Holm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google