Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Odd Lennart Blindheim Daglig leder www.fiskok.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Odd Lennart Blindheim Daglig leder www.fiskok.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Odd Lennart Blindheim Daglig leder www.fiskok.no

2 FiskOK – ett av 14 ”fiskerifaglige” kontor i Norge • Det desidert største kontoret • Kun 5-6 rene fiskerifaglige kontor – resten drives tverrfaglig, deltidsstilling • Ett av to kontor i Møre og Romsdal det andre heter OK Fisk  • Overbevist om at antallet kontor skal ned på sikt – fordi små kontorer får problemer med de lovpålagte oppgavene som for eksempel ”Kvalitetssikring av opplæringen”. • Sannsynligvis 1 kontor i Møre og Romsdal innen 2-3 år • FiskOK har utviklet nytt verktøy – som er tatt i bruk blant alle kontorene – viktig av vi ser ordentlig og sammeleis ut – alle skoler må ha dette verktøyet – be om det hos ditt lokale kontor

3 FiskOK eies av medlemsbedriftene og drives av en medlemskontingent og 50 % andelen av lærlingtilskuddet. 100 medlemsbedrifter, ca 100 ledige læreplasser hvert år. Pr dags dato har vi 90 lærlinger, fordelt på våre ulike fag. Ca 60 av disse er på fiskebåt.. Kontor i Ålesund og på Averøy – totalt 3 ansatte – Odd Lennart, Renate og Anita

4 Lærlinger – formidling, oppfølging og fagprøve Kurs – instruktørkurs, HMS kurs, fagbrevkurs Rekruttering – aktivitetsdager, yrkesmesser, leirer etc. Utdanningstilbud – politikere og skoleadministrasjon

5 Lærefag Naturbruk: Akvakultur Fiske og fangst Restaurant og matfag:Sjømatproduksjon Sjømathandler Industriell matproduksjon Tip:Motormann Matros Fiskeredskaper ( Industritekstil og design ) – fagbrevkurs Industrimekaniker ( Produksjons- og industriteknikk )

6 Rekruttering til Akvakultur – Årsmøte FosFor i Ålesund 02. og 03. nov. Sammensatt rekrutteringsproblematikk – mange ting påvirker/virker ikke – det viktigste er at bransjene selv tar tak!!! Vil snakke mest om Møre og Romsdal Fylke og spesielt ett nytt prosjekt som er på gang; Økt rekruttering til Akvakultur”

7 Akvakultur/ Fiske og fangst Vg 1 Naturbruk Vg 2 AkvakulturVg 2 Fiske og fangst 2 år læretid (velger settefisk eller matfisk) – Kunnskapsløftet – mer lokal tilpassning i forhold til opplæringen

8 Naturbruk Vi deregående kurs 1 Naturbruk Kristiansund Gjermundnes Fræna Ålesund Herøy

9 Naturbruk skoleåret 2009/ 2010  Fræna → 11 elever  Ålesund → 14 elever  Herøy → 13 elever  Gjermundnes → 28 elever (lite aktuelle for oss) Totalt = 66 (? – frafall) som går Naturbruk i Møre og Romsdal

10 Akvakultur/ Fiske og fangst Vg 2 Fiske og Fangst Fræna vgs Herøy vgs Ålesund vgs Vg 2 Akvakultur Fræna vgs Lærling innen Akvakultur eller Fiske og Fangst

11 Akvakultur  Skolebruksplanen2010 – 2013 til høring → Ingen skoletilbud innen vg 2 Akvakultur i M&R  Innspill til høringen fra  FHL Midtnorsk Havbrukslag  Prosjektet ”Økt rekruttering til Akvakultur”  FiskOK  Skolebruksplanen blir vedtatt i november

12 Prosjektet ”Økt rekruttering til Akvakultur” • Ett initiativ for å rekruttere flere unge (og gamle) til bransjen i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane • Næringa selv – enkeltbedrifter skal ”ta mer tak” – forankret i næringa • Et samarbeid mellom bedrifter, opplæringskontor, fylker og skoler • Forprosjekt pågår nå – ansetter prosjektleder noe over nyttår (sannsynligvis over 2 år) – Styringsgruppe i fult arbeid  • Finansiering – Næringa selv med hjelp fra fylker, Innovasjon Norge osv. Følgende skal prioriteres (ikke endelig utarbeidet):  Få et operativt skoletilbud i Akvakultur i M&R og S&F  Økt fokus på akvakultur i grunnskolen  Profilering av bransjen og enkeltbedrifter  Hvilken kompetanse trenger havbruksnæringen - synliggjøring  Andre tiltak

13

14 Få et operativt skoletilbud i Akvakultur

15 Påvirke Utdanningsavdelingen og Utdanningsutvalget Kontakt med fylkesutdanningssjef, utd.utvalg, selge inn vårt budskap, påvirke, uttalelser fra ledere i bedriftene, innspill til skolebruksplan Politikerseminar  2 dagers seminar om havbruksnæringen for politikere  Informere om næringens behov gjennom foredrag og bedriftsbesøk  Reiser, overnatting og middag blir dekket

16 Attraktivt Skoletilbud  Organisering av tilbudet, fleksibelt skoletilbud – tilbud som reflekterer det bransjen har behov for i framtida  Plassering (bransjen må bestemme hvor tilbudet skal lokaliseres – viktig i forhold til utplassering, Prosjekt til fordyping osv.)  Innhold  Kurs/sertifikat – for eksempel båtfører, kran etc.  Utenlandsopphold Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - Leonardo da Vinci programmet

17 Økt fokus på akvakultur i grunnskolen

18 Implementere akvakultur i grunnskolen  Næringen skal selv bidra i undervisningen - lokalt  Dagskurs for driftsledere og røktere om hvordan de skal kommunisere med elever(også på yrkesmesser, i klasserommet, bedriftsbesøk og utplassering) – bedrifter skal besøke skoler i større grad  Læremateriell (påvirke, lage hefter, samordne materiell)  Avtale mellom bedrift og skole ”partnerskapsavtale” – ta i mot elever fra barne og ungdomsskolen til bedriftene  Andre tiltak (vise film, lage mat, konkurranse osv.)

19  Bedriftsbesøk  Driftsleder er inne i klasserommet og orienterer om bedriften  En gruppe elever besøker anlegget, spiser fisk, ser film…  Skoleprosjekter:  Elevbedrift  Temahefter  Gründercamp  Annet

20 Informere rådgivere og yrkesveiledere  Leir for rådgiver og yrkesveiledere  Informasjon om utdanning og yrkesmuligheter innen oppdrettsnæringen  Mål; gi yrkesveiledere innblikk i og forståelse av havbruksnæringen, kompetansebehov og mangfoldet av stillinger  Resultat; gi elevene en bedre, bredere og mer nøyaktig veiledning mht. utdanning og yrkesmuligheter innen havbruksnæringen

21 Rådgiverleir 2-3 dager?  Besøk  Oppdrettsanlegg, Adm./ ulike avd., Skoler, Forskningsmiljø  Foredrag  Oppdrett – en bærekraftig næring, utviklingen  FHL Havbruk  Fiskehelse – Veterinær  Fokus på det sosiale i tillegg til det faglige  Ut i naturen, Båt, Fisk på menyen, Matlagingskurs/ ernæringslære, Hotell overnatting  FiskOK har bestemt at slik leir skal kjøres til sommeren

22 Profilering

23 Materiell; film, brosjyre Profilering i media  Dagskurs for driftsledere og røktere om hvordan de skal få ut et positivt budskap om akvakulturnæringen i media Lønn, turnus Stipend Turer/ leir Yrkesmesse Omdømmebygging (”feil” person skal ikke uttale seg)

24  Omdømmets betydning:  Prof. Kjell Arne Rørvik:  Kravet til godt omdømme er komplekst  Ikke bare bedriften/organisasjonen skal ha godt omdømme, men også bransjen, sektoren, stedet, regionen og landet  Det vil si at hele næringens rykte kan gjøre det vanskelig å skaffe seg elever og arbeidskraft  Har marin sektor et imageproblem?  Medieomtaler er ofte negativt vinklet  Har et traust og stereotypt bilde

25 Mulige tiltak  Omdømmebygging  Fremme yrkes- og karrieremulighetene  Garantiplasser for lærlinger  Bro mellom næringen og skolene  Bro mellom utdanningsnivåene  Stipendordninger  Besøksbedrifter  Utplasseringsbedrifter

26 Oppdrettsnæringen trenger personell  Dyktige driftsteknikere  Dyktige ledere i alle ledd  Dyktige selgere og logistikk medarbeidarar Oppdrettsnæringen tilbyr  Interessante jobber i nærmiljøet  Ingen A4 jobb - stadig nye utfordringar  Internasjonalt miljø  Gode lønns- og arbeidsvilkår  Gode karriere muligheter  Sommerjobb til deg som er interessert i utdanning innen næringen  Trainee-ordninger  Stipend ordninger

27 Akvakultur i M&R ÅrAntall elever vg 2 Akvakultur i M&R Fagbrev 20000 20017 200212 20038 20044 20057 20069 20071 20081 20090 Totalt49139

28 Akvakultur i M&R ÅrAntall elever vg 2 Fiske og fangst i M&R Fagbrev 20007 20019 200213 200316 200416 200513 200621 200718 200812 20098 Totalt133


Laste ned ppt "Odd Lennart Blindheim Daglig leder www.fiskok.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google