Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategier for planlegging og gjennomføring av elektive operasjonsprogram Masteroppgave i helsevitenskap NTNU NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategier for planlegging og gjennomføring av elektive operasjonsprogram Masteroppgave i helsevitenskap NTNU NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategier for planlegging og gjennomføring av elektive operasjonsprogram Masteroppgave i helsevitenskap NTNU NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen

2 Veiledere • Professor dr. med Sven Erik Gisvold, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk • Post.doc. Andreas Seim, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) • Forsker Eva Amdahl (SINTEF Teknologi og samfunn) NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen

3 Teoretisk referanseramme • Operasjonsstue logistikk – Dexter, F et al. (2003, 2009) – Macario, A (1999,2000,2006) – Saleh, K et al. (2009) – Overdyk FJ et al. (1998) – Marjamaa, R et al. (2007, 2008) – Seim, A (2009) • Organisasjonsteori – Jacobsen, DI og Thorsvik, J (2002) – Glauberman, S og Mintzberg,H (2001) NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen

4 Teoretisk referanseramme • Trygg kirurgi – WHO (2011) – Gawande, A. (2009) – De Vries, E (2010) – Haynes, AB et al. (2009) – Lingard, L et al. (2008) • Non-technical skills – Flin R et al. (2007) NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen

5 Problemstilling Hvordan kan planlegging og gjennomføring av operasjonsprogram være med på å skape en god dag ved operasjonsavdelingen? Forskningsspørsmål 1.Hva er de største utfordringene ved planlegging og gjennomføring av operasjonsprogram? 2.Hvilke strategier og tiltak kan benyttes for å møte utfordringen ved planleggingen? 3.Hvilke strategier og tiltak kan benyttes for å møte utfordringen ved gjennomføringen? NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen

6 Flermetodedesign Kvantitativ • Retrospektiv studie av operasjonsprotokoller fra 2009 – alle elektive operasjoner ved St. Olav Hospital – 17405 operasjoner • Prospektiv datainnsamling høsten 2010 – 5 operasjonsstuer – 5 klinikker – 10 dager Kvalitativ • Intervju høsten 2010 – 21 personer – 5 operasjonsteam – 6 klinikker NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen

7 Begrepsavklaringer • Overforbruk av tid på en operasjonsstue • Underforbruk av tid på en operasjonsstue • Tid mellom to operasjoner • Tidsmatrise NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen

8 Resultat I Det retrospektivt datamateriale fra 2009 viser over- og underforbruk av tid på operasjonsstuene ved SOH fordelt på åtte operasjonsavdelinger (N=7259) NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen Opr. avd. Antall opr avsluttet etter 15:30 Antall opr avsluttet 15:30-17:00 Antall opr avsluttet 17:00-24:00 % av siste opr avsluttet etter 15:30 Antall heldags-opr tatt inn før 9:00 og avsluttet etter 15:30 Antall heldags-opr tatt inn før 9:00 og avsluttet etter 17:00 Antall timer samlet over- forbruk Antall opr avsluttet mellom 13:30 og 15:30 Antall timer samlet under- forbruk Antall min. mellom to opr på samme op.stue Median og (IQR) A2972385912,94916272,112241143,825 (17-39) B1181031515,08090,5345315,125 (13-40) C2312003119,1234183,6581549,830 (17-45) D87731414,74281,3217218,158,5(50-73) E302824,40013,9387385,87 (3-27) F107792818,14014132310 35 (25- 45) G282538,52121,3144157,620 (13 - 39) H109862314,4144104,3411391,725 (17- 35) SOH100783217513,91404189936193471,9

9 Resultat II 2010 NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen

10 Resultat III 2009 NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen

11 Resultat IV ÅrsakBegrunnelse Mangelfull planlegging  Pas. nr 2 flyttet. Dagkir. pas. inn i stedet  Ikke bestilt trucut biopsi, anoscop, ultralyd  Pas. lå på dagkir og ble lett etter  Tung pas. å leire og snu. Lite bemanning  Planlagt for dårlig tid pre. og post opr  Rtg.pre.opr + konsultasjon kirurg  Pas. lå på dagkir og ble lett etter  Tilsyn an.lege + rtg. preopr  Endret anestesi p.g.a. leie under operasjon  Årsak ikke oppgitt Relatert til pasient  1.pas. migreneanfall.  Ikke møtt avtalt tid  Pas. ikke fastende før kl.13:00  Pas. forsinket fra post + ventet på kir peropr  Sedasjon ikke nok, pas. fikk narkose  Vanskelig kateterinnleggelse krevde urolog  Vanskelig å legge epidural  Pas. forkjølet, forsøkt spinal, ble narkose  Vanskelig intubasjon krevde spesialutstyr  Endringer med 2.pasient  Dårlig pas. som ble prioritert. Lang innledning Relatert til utstyr og op.stue  Hente rack fra Akutten  Manglet utstyr, ble hentet fra Akutten  Hente riktige hansker  Ventet med å hente pas. p.g.a. alarm ventilasjon  Problemer med endoscopi utstyr  Feil på anestesiapparat  Pussvask med Vircon Relatert til personel  An.lege og operatør forsinket fra annen operasjon  Op.spl. opptatt, vaskelig kateterinnleggelse  Kir.2 kommer etter visitt. Personalmangel  Opptatt med journal  Kirurg ikke pålogget, vanskelig å få tak i  Opplæring an.lege, ekstra krevende forberedelse  Opplæring av spes.elev  Opplæring av an.lege tok 20 min ekstra  Sykdom an.spl NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen

12 Resultat V 2009 2010 NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen Grafene viser variasjonsbredden i tiden mellom to operasjoner målt som minutter fra "pasient ut av stue" til neste "pasient inn på stue".

13 Hva er en god dag? ”Plunder og heft er forferdelig og flyt er bra.” ”At alle prøvene er til stede, man kommer fort i gang, pasienten er ikke forsinket inn på stua og alle jobber med sitt, hjelper hverandre hvis det er nødvendig og jobber parallelt.” ” En dag uten skjær i sjøen.” NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen

14 Den største utfordringen i planlegging og gjennomføring av operasjonsprogram ”Jeg tror at stort sett alle slike forsinkelser skaper frustrasjoner jeg. Dårlig planlegging og dårlig gjennomføring skaper frustrasjoner og gjør at folk blir stresset og får en mindre god dag.” ”Det er litt magefølelsen. Noen ganger har vi is i magen og sier at vi tar sjansen og så går det bra. Andre ganger skjærer det seg.” NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen Uforutsigbarhet

15 Strategier for å skape forutsigbarhet i planlegging en av operasjonsprogram NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen UnderforbrukOverforbruk KnivtidInformasjon

16 Strategier for å skape forutsigbarhet i gjennomføringen av operasjonsprogram ”Den gode stemningen på stua synes jeg er veldig viktig fordi den overføres til pasienten. Da føler pasienten seg trygg; det her er et team, de har jobbet sammen og kan det. Ikke stressende.” • Stress og dårlig kjemi i et team kan føre til lengre operasjonstid, mens team som jobber godt og effektivt sammen gir kortere knivtid. NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen Team

17 Strategier for å skape forutsigbarhet i gjennomføringen av operasjonsprogram NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen Koordinering  Tilpasning  Koordinator  Standardisering Kommunikasjon  Safe surgery  Non-technical skills Tidsmatrise  Visualiserer tidfestet plan  Viser forsinkelser Team

18 Konklusjon • Hovedutfordringen i både planlegging og gjennomføring av operasjonsprogram er å skape forutsigbarhet i en grunnleggende uforutsigbar virksomhet. • Forutsigbarhet er vesentlig for flyt, effektivitet og kvalitet i arbeidet for de ansatte. NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen

19 Anbefalinger • Sykehuset bør ha en helhetlig tilnærming til operasjonslogistikk som systematisk reduserer uforutsigbarhet – Styrke koordinering i planleggingsfasen – Styrke koordinering i gjennomføringsfasen – Styrke samarbeid og team – Fast oppfølging av • Over-og underforbruk av stuetid • Oppstart første operasjon • Forsinkelser NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen


Laste ned ppt "Strategier for planlegging og gjennomføring av elektive operasjonsprogram Masteroppgave i helsevitenskap NTNU NSFLOS 08.11.2012Mari Bentdal Haugen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google