Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arne Blindheim Psykologspesialist Senter for krisepsykologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arne Blindheim Psykologspesialist Senter for krisepsykologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arne Blindheim Psykologspesialist Senter for krisepsykologi
Bearbeiding nytter Arne Blindheim Psykologspesialist Senter for krisepsykologi

2 Omfang av fysisk mishandling/seksuelle overgrep hos inneliggende psyk
Omfang av fysisk mishandling/seksuelle overgrep hos inneliggende psyk. pas. Menn Kvinner Any victimization Any physical victimization Any sexual victimization Physical and sexual victimization Rape Childhood physical victimization Childhood sexual victimization Adult sexual victimization Adult physical victimization 56% av de som hadde utsatt for vold/overgrep hadde ikke noe notert om dette i sine journaler McFarlane, Schrader, Bookless & Browne

3 Traumatisering som manglende virkelighetsgjøring
Men jeg klarte å være «god» til noe i denne verden: Jeg klarte å bære hemmeligheten alene. Det jeg ikke forsto, var at denne hemmeligheten stoppet utviklingen til det lille barnet jeg den gang var. Hemmeligheten gjorde at jeg siden «den dagen» har båret med meg det lille barnet som aldri fikk bli stor på naturlig vis, og i sitt eget tempo. Det lille barnet tok bolig i mitt indre. Men utenpå gjaldt helt andre regler.

4 Traumatisering som manglende virkelighetsgjøring
Langt inn i mitt voksne liv har dette lille barnet bodd inne i mitt indre. Ganske sår, redd, skamfull og urolig har det bodd inni der. Mens utenpå ble det lille barnet voksen og skapte seg et liv. Et liv som alle andre – tilsynelatende.

5 Traumatisering som manglende virkelighetsgjøring
Men noen ganger gjør barnet inni der seg til kjenne. Da blir det vanskelig å være voksen, for inne i meg sitter dette barnet, som ikke er mer enn 8-9 år. Når barnet får rom nok inni der, kommer redselen og skammen og trenger seg inn i mitt voksne liv. Denne blandingen av følelser kan gjøre hverdagen vanskelig å takle. Kronikk Bergens Tidende

6 Traumatisering som manglende virkelighetsgjøring
Skam, frykt for avvisning, overveldende påtrengende minner, overveldende følelser og nødvendigheten av overlevelse i dagliglivet fører til at en prøver å unngå full oppmerksomhet på traume Fobi mot følelser og tanker om traume

7 Traumatisering som manglende virkelighetsgjøring
Skifting mellom å være så ”tapt” i de traumatiske hendelsene at en ikke klarer å se nåtiden klart og derved ikke mestrer det daglige liv, mens andre ganger kan en klare å unngå å tenke på hendelsene og ser ut til å leve tilsynelatende normalt Dissosiasjon – manglende integrasjon

8 Mental helse God mental helse er kjennetegnet ved at ulike deler av hjernen er integrert og fungerer som en harmonisk helhet. Daniel Siegel 1999

9 Total overgivelse Jeg ble nesten kvalt, så døden i øynene i det kniven kom fram, og han tok kveler tak på meg, smerte, livet gikk som i reprise, og jeg var sikker på at dette rommet og disse mørke øynene full av rå vold, var det siste jeg ville se før jeg skulle dø. Håpte bare at det skulle gå fort og at han ikke skulle mishandle eller torturere meg for mye. Dette orker jeg ikke, makter ikke mer, vil bare forsvinne og død, før det blir verre. Så var jeg borte, totalt black out, svimte av, forsvant ut av meg selv, bort fra dette jævlige som var i ferd med å skje. Jente, beskrivelse av voldtekt

10 Traumatisering og hukommelse
Det limbiske system svært sentralt for ”innlæring” og senere reaksjonsmønster og vansker knyttet til daglig fungering.

11 Traumatisering og hukommelse
”Innlæringen” skjer på et primitivt nivå, og i hovedsak gjennom enkle læringsprinsipper Funksjon: Sikrer overlevelse av individet

12 Traumatisering og hukommelse
Posttraumatiske minner og reaksjoner styrt fra i stor grad fra det limbiske system Rasjonell tenkning liten innvirkning på traumatiske triggere

13 Traumatisering og hukommelse
Prefrontal cortex har som oppgave blant annet å observere, reflektere og etter hvert hjelpe personen til å hemme reaksjonene i amygdala gjennom gjentatt eksponering og bruk av refleksjon

14 Konsekvenser for behandling
Må forholde seg til at personen er fragmentert, og derved også til de ulike delene i personen. Den tradisjonell tenkningen at endring skapes gjennom endring av tankemønster/intellektuell innsikt må revurderes. Dette er ikke tilstrekkelig. Endring skapes først og fremst gjennom mentale og atferdsmessige handlinger ved hjelp av å bruk alle ens modaliteter. Det vil si at en må jobbe både med tanker, følelser, persepsjon, sanser og kropp for å skape økt syntese og integrering. Personen må gradvis eksponere seg for ulike situasjoner, følelser, kroppsfornemmelser, å kjenne og gi uttrykk for egne behov,

15 ”Neurons that fire together wire together”
- Hebb 1949

16 Eksponering og “bremsing” under beh
Eksponering og “bremsing” under beh. av traumatisering: Nivå av aktivering Aktivering faresone: panikk/ sammentrekning av bev.hetsfeltet trygghetssone/ tol.vindu: mental nivå som tillater integrering utilstrekkelig nivå av aktivering-sone Tid 16

17 Mindfulness

18 Behandling av traumatisering
Ulike modeller for behandlng av enklere traumetilstander EMDR Ulike former for eksponeringsbehandling Sensorimotorisk psykoterapi/Somatic Experiencing (kan brukes også ved alvorligere traumetilstander)

19 Hjerneavvik En rekke strukturelle endringer i hjernen etter traumatisering. Kan også endres positivt: Et hippocampusavvik 13-14% ble redusert til 0% etter 16 timer traumebehandling. Lindauer et al. 2005

20 Behandling av traumatisering
Mer omfattende problematikk krever mer omfattende behandling og dypere forståelse, samt en langt mer gradvis og forsiktig tilnærming. Faseorientert behandling for kronisk traumatisering (for eksempel Nijenhuis, Van der Hart, Steele)


Laste ned ppt "Arne Blindheim Psykologspesialist Senter for krisepsykologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google