Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dette er NEAS Ledende Facility Management selskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dette er NEAS Ledende Facility Management selskap"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Dette er NEAS Ledende Facility Management selskap
Kunden fokuserer på egen kjernevirksomhet - NEAS optimaliserer eiendomsprosessene Vår målsetning er økt produktivitet og forbedret konkurranseposisjon for våre kunder – gjennom økt verdi og funksjonsytelse av kundenes eiendommer Omfattende spekter av tjenester og løsninger innenfor Facility Management Ca. 250 medarbeidere i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Sarpsborg, Hedmark og Grenland Yrkeskategorier: driftsteknikere og vaktmestere, servicepersonell, håndverkere og tømrere, ingeniører, autoriserte takstmenn, økonomer, revisorer, statsautoriserte eiendomsmeglere, jurister, m. v. Nøkkeltall Forvalter og driver ca eiendommer med totalt areal på ca 4 mill. kvm. Tjenester til ca leietakerforhold Forventer en omsetning på om lag NOK 250 mill. i 2006

3 Tjenester EIENDOMSUTVIKLER EIENDOMSBESITTER LEIETAKER Eiendoms-
Administrativ, teknisk og økonomisk forvaltning Utleiemegling Rådgivningstjenester Leietakerforvaltning Utleiemegling Eiendoms- administrasjon Teknisk drift, vaktmester Håndverker Utearealer Internkontroll Tilstandsregistrering/ vedlikeholdsplaner Teknisk drift Vaktmester Håndverker Utearealer Servicetjenester Eiendoms- drift Brannteknisk prosjektering Rådgivning Brannteknisk prosjektering Risikoanalyser Brannvernledelse Internkontroll Brannvernledelse Neas BrannConsult Plan- og byggesak Prosjekt- og byggeledelse Eiendomsutvikling Juridisk rådgivning Prosjekt- og byggeledelse Utviklingsplaner Omregulering Due Diligence Prosjekt- og byggeledelse Eiendoms- utvikling Strategisk rådgivning Arealeffektivisering Flytteprosesser Interne servicetjenester som Kontorstøtte Kantine/renhold Vakt/sikkerhet/resepsjon Facility Service

4 Våre kundebaserte IT løsninger
NEAS Forvaltningsportal Web - basert ”Real time” eiendom og økonomi – data (administrativ/økonomisk forvaltning) NEAS Driftsbok Web - basert løsning for å overvåke daglig drift av eiendommer NEAS Digital Brannbok Web – basert løsning for branndokumentasjon og oppfølgning NEAS Kundesenter Web – basert løsning for kundehenvendelser

5 Et utvalg av våre kunder

6 Appendix - produkter

7 Administrativ forvaltning
Vi legger stor vekt på kvalitet, lojalitet, og langsiktig relasjonsbygging til våre oppdragsgivere. Forvaltning Opprettholde og vedlikeholde eiendoms- og saksarkiv Løpende kontakt med oppdragsgiver/oppdragsgivers kontaktperson vedrørende eiendommens drift Administrere eiendommens leieforhold i henhold til inngåtte leiekontrakter Foreta inn- og utflyttingsbefaringer m/tilhørende rapport Administrere oppstart og avslutning av leieforhold Administrere eiendommens adgangskontrollsystemer Være oppdatert på eiendommens bygningsmessige status og tekniske installasjoner og anlegg Administrere og evaluere eiendommens løpende service- og leverandøravtaler Rapportering Løpende rapportering om utløp av kontrakter, ledige lokaler og mislighold Kvartalsvis rapportering på status og vedlikehold Vesentlige forhold vedr. eiendommens tekniske standard rapporteres fortløpende Utarbeide forslag til drift-, likviditets- og investeringsbudsjetter samt en oversikt over nødvendige vedlikeholdskostnader som må gjennomføres i neste budsjett år

8 Økonomisk forvaltning
Vi legger stor vekt på god regnskapsskikk, har strenge rutiner når det gjelder fullmaktsforhold og tilgang til klienters konti. Vi kan tilby følgende oppgaver: fakturering bilagsføring kvartalsvise rapporteringer kundeoppfølging betaling til leverandører lønn purringer avstemminger renteberegning likviditetsoppfølging økonomiske analyser års avslutning ligningspapirer

9 Drift-, service- og tekniske tjenester
VAKTMESTER Kontroll av Fasader Tak Vinduer Dører / låser VVS anlegg Utvendig renhold av Fortau Kjøreveier P-plasser Drift og oppfølging tekniske anlegg Ventilasjon Kjølemaskiner Fyranlegg Heiser Kontroll og ajourføring av Rømningsveier Nød/ledelys Brannsentral Sprinkleranlegg SERVICE Temporære vaktmesteroppdrag Reparasjoner etter alle typer skader Skift av defekte lyskilder Oppheng bilder/hyller Møbelmontering Rydding / bortkjøring Avfallshåndtering Internflyttinger Vedlikehold / utskifting av låser Grøntanlegg Klipp av plener Gartnertjenester Beplantning Snøbrøyting / strøing Maskinell feiing Fasadevask / graffittifjerning TEKNISK Håndverkstjenester Rehabilitering Tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner Store / små ombygginger Maling og tapetseringsoppdrag Utskifting av tepper/ gulvbelegg Murerarbeid Gips og tømrerarbeid Montering av lettvegger

10 Kvalitetssystemer Vår driftsbok er utviklet for å gi en integrert overvåking og systematisering av den daglige driften av eiendommen. Ved oppstart legges inn alle relevante sjekkpunkter tilpasset eiendommen. ansvarlig vaktmester får opp en arbeidsliste hver uke med daglige og periodiske gjøremål rapporter skrives elektronisk direkte inn i systemet all historikk er tilgjengelig på nettet via et eget passord til enhver tid Driftsboken etablerer en integrert løsning for å overvåke og systematisere den daglige driften av en eller flere eiendommer: vaktmestertjenesten m/driftinstrukser branndokumentasjon iht. FOBTOB internkontroll el. anlegg energioppfølgingsprogram leverandøroversikt leietakeroversikt driftsorganisasjon og ansvarsfordeling eventuelle spesialtilpasninger

11 Brannteknisk rådgivning
Norges største enhet innen brannteknisk rådgivning. Leverer tverrfaglig vurderinger for å møte dagens funksjonsbaserte krav. Dette nødvendiggjør en skreddersøm av branntekniske løsninger, med fokus på levetidskostnader, kvalitet og fleksibilitet. Eksisterende bygg Status- og tilstandsrapporter, due diligence m.m. Branndokumentasjon, perm eller web-basert løsning Kurs og opplæring, skreddertilpasses ditt behov Nybygg Brannteknisk prosjektering Herunder fastsette funksjons- og ytelseskrav Sprinkleranlegg Brannalarmanlegg Ledesystem Røykventilasjon Generelt Byggeledelse DAK tjenester Brann- og eksplosjonsfarlige varer Spesialkompetanse Risikoanalyser, kvalitative og kvantitative metoder Kompleks modellering av brann- /røykspredning Komplekse rømningsberegninger og analyser Antikvariske bygninger, analyser og oppgradering.

12 Prosjekt- og byggeledelse
Vi har bred erfaring innen prosjekt og byggeledelse og tilhørende tjenester med spesialkompetanse innenfor de tekniske-, strategiske-, og juridiske fagområder. Prosjektledelse Eiendomssøk og identifisering av potensielle utviklingsprosjekter Ideutvikling, regulering, deling og seksjonering av eiendom Utarbeidelse av kostnadskalkyler/ budsjetter Markedsvurderinger, risikoanalyser Utarbeidelse, koordinering og oppfølging av byggesøk Gjennomføring og koordinering av dialog med off. myndigheter Ivaretakelse av gårdeieransvaret stadfestet i Byggherreforskriften Kontrahering og koordinering av prosjekterende, utførende og kontrollerende foretak Gjennomføring, koordinering og oppfølging av ferdigbefaring etc. Utarbeidelse og oppfølging av anmodning om ferdigattest Byggeledelse Organisering av byggeplassen og riggområdet Utarbeidelse og oppfølging av fremdriftsplaner Gjennomføring og oppfølging av byggemøter Koordinering av utførelsen og kontrollen av denne Oppfølging og rapportering iht. prosjektbudsjett Ivaretakelse av hovedbedriftens ansvar iht. byggherreforskriften Andre tjenester Gjennomføring av ”Due dilligence” Taksering av eiendom Kartlegging av ulovligheter og juridisk bistand ifm. med tvister etc. Saksbehandling av plan- og byggesaker Gjennomføring av tilsyn Kurs etc.

13 Facility Services NEAS skaper verdier gjennom optimal ressursutnyttelse og fleksible løsninger. Kunden får frigitt ressurser og kan fokusere på sin egen kjernevirksomhet. Rådgivingstjenester rettet mot leietagere strategisk rådgiving til ledelsen arealeffektivisering (space planning) prosjektledelse relokalisering rasjonelle bemanningsløsninger overtagelse av ansatte Facility Services. NEAS tilbyr og administrerer komplette, skreddersydde tjenestetilbud til leietagere som kontorstøtte kantine rekvisita sikkerhet sentralbord resepsjon renhold renovasjon vaktmester kaffe/vannautomater planter IKT etc

14 Utleie og rådgivning næringseiendom
Vi tilbyr utleie, søkeoppdrag og rådgivning for næringseiendommer i Oslo distriktet på en effektiv og lønnsom måte. utleie av ledige lokaler reforhandling av løpende leiekontrakter syndikering av eiendommer til investorer med samarbeidspartner søkeoppdrag etter egnede lokaler for leietagere og kjøpere forhandlings- og kontraktsbistand, både for utleiere og leietagere fremleie for eksisterende leietagere annet konsulentarbeid innen økonomisk analyse og rådgivning NEAS Megling AS Statsautorisert eiendomsmeglerselskap


Laste ned ppt "Dette er NEAS Ledende Facility Management selskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google