Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dette er NEAS  Ledende Facility Management selskap  Kunden fokuserer på egen kjernevirksomhet - NEAS optimaliserer eiendomsprosessene  Vår målsetning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dette er NEAS  Ledende Facility Management selskap  Kunden fokuserer på egen kjernevirksomhet - NEAS optimaliserer eiendomsprosessene  Vår målsetning."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Dette er NEAS  Ledende Facility Management selskap  Kunden fokuserer på egen kjernevirksomhet - NEAS optimaliserer eiendomsprosessene  Vår målsetning er økt produktivitet og forbedret konkurranseposisjon for våre kunder – gjennom økt verdi og funksjonsytelse av kundenes eiendommer  Omfattende spekter av tjenester og løsninger innenfor Facility Management  Ca. 250 medarbeidere i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Sarpsborg, Hedmark og Grenland  Yrkeskategorier: driftsteknikere og vaktmestere, servicepersonell, håndverkere og tømrere, ingeniører, autoriserte takstmenn, økonomer, revisorer, statsautoriserte eiendomsmeglere, jurister, m. v.  Nøkkeltall  Forvalter og driver ca. 1500 eiendommer med totalt areal på ca 4 mill. kvm.  Tjenester til ca. 6.000 leietakerforhold  Forventer en omsetning på om lag NOK 250 mill. i 2006

3 Eiendoms- administrasjon •Administrativ, teknisk og økonomisk forvaltning •Utleiemegling •Rådgivningstjenester EIENDOMSUTVIKLEREIENDOMSBESITTERLEIETAKER •Leietakerforvaltning •Utleiemegling Eiendoms- drift Neas BrannConsult Eiendoms- utvikling Facility Service •Teknisk drift, vaktmester •Håndverker •Utearealer •Internkontroll •Tilstandsregistrering/ vedlikeholdsplaner •Teknisk drift •Vaktmester •Håndverker •Utearealer •Servicetjenester •Brannteknisk prosjektering •Risikoanalyser •Brannvernledelse •Internkontroll •Brannteknisk prosjektering •Rådgivning •Prosjekt- og byggeledelse •Utviklingsplaner •Omregulering •Due Diligence •Plan- og byggesak •Prosjekt- og byggeledelse •Eiendomsutvikling •Juridisk rådgivning •Strategisk rådgivning •Arealeffektivisering •Flytteprosesser •Interne servicetjenester som •Kontorstøtte •Kantine/renhold •Vakt/sikkerhet/resepsjon •Prosjekt- og byggeledelse Tjenester •Brannvernledelse

4 Våre kundebaserte IT løsninger  NEAS Forvaltningsportal  Web - basert ”Real time” eiendom og økonomi – data (administrativ/økonomisk forvaltning)  NEAS Driftsbok  Web - basert løsning for å overvåke daglig drift av eiendommer  NEAS Digital Brannbok  Web – basert løsning for branndokumentasjon og oppfølgning  NEAS Kundesenter  Web – basert løsning for kundehenvendelser

5 Et utvalg av våre kunder

6 Appendix - produkter

7 Vi legger stor vekt på kvalitet, lojalitet, og langsiktig relasjonsbygging til våre oppdragsgivere. Forvaltning  Opprettholde og vedlikeholde eiendoms- og saksarkiv  Løpende kontakt med oppdragsgiver/oppdragsgivers kontaktperson vedrørende eiendommens drift  Administrere eiendommens leieforhold i henhold til inngåtte leiekontrakter  Foreta inn- og utflyttingsbefaringer m/tilhørende rapport  Administrere oppstart og avslutning av leieforhold  Administrere eiendommens adgangskontrollsystemer  Være oppdatert på eiendommens bygningsmessige status og tekniske installasjoner og anlegg  Administrere og evaluere eiendommens løpende service- og leverandøravtaler Rapportering  Løpende rapportering om utløp av kontrakter, ledige lokaler og mislighold  Kvartalsvis rapportering på status og vedlikehold  Vesentlige forhold vedr. eiendommens tekniske standard rapporteres fortløpende  Utarbeide forslag til drift-, likviditets- og investeringsbudsjetter samt en oversikt over nødvendige vedlikeholdskostnader som må gjennomføres i neste budsjett år Administrativ forvaltning

8 Vi legger stor vekt på god regnskapsskikk, har strenge rutiner når det gjelder fullmaktsforhold og tilgang til klienters konti. Vi kan tilby følgende oppgaver:  fakturering  bilagsføring  kvartalsvise rapporteringer  kundeoppfølging  betaling til leverandører  lønn  purringer  avstemminger  renteberegning  likviditetsoppfølging  økonomiske analyser  års avslutning  ligningspapirer Økonomisk forvaltning

9 Drift-, service- og tekniske tjenester VAKTMESTER Kontroll av  Fasader  Tak  Vinduer  Dører / låser  VVS anlegg Utvendig renhold av  Fortau  Kjøreveier  P-plasser Drift og oppfølging tekniske anlegg  Ventilasjon  Kjølemaskiner  Fyranlegg  Heiser Kontroll og ajourføring av  Rømningsveier  Nød/ledelys  Brannsentral  Sprinkleranlegg SERVICE Temporære vaktmesteroppdrag Reparasjoner etter alle typer skader Skift av defekte lyskilder Oppheng bilder/hyller Møbelmontering Rydding / bortkjøring Avfallshåndtering Internflyttinger Vedlikehold / utskifting av låser Grøntanlegg  Klipp av plener  Gartnertjenester  Beplantning Snøbrøyting / strøing Maskinell feiing Fasadevask / graffittifjerning TEKNISK Håndverkstjenester Rehabilitering Tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner Store / små ombygginger Maling og tapetseringsoppdrag Utskifting av tepper/ gulvbelegg Murerarbeid Gips og tømrerarbeid Montering av lettvegger

10 Vår driftsbok er utviklet for å gi en integrert overvåking og systematisering av den daglige driften av eiendommen. Ved oppstart legges inn alle relevante sjekkpunkter tilpasset eiendommen.  ansvarlig vaktmester får opp en arbeidsliste hver uke med daglige og periodiske gjøremål  rapporter skrives elektronisk direkte inn i systemet  all historikk er tilgjengelig på nettet via et eget passord til enhver tid Kvalitetssystemer Driftsboken etablerer en integrert løsning for å overvåke og systematisere den daglige driften av en eller flere eiendommer:  vaktmestertjenesten m/driftinstrukser  branndokumentasjon iht. FOBTOB  internkontroll el. anlegg  energioppfølgingsprogram  leverandøroversikt  leietakeroversikt  driftsorganisasjon og ansvarsfordeling  eventuelle spesialtilpasninger

11 Norges største enhet innen brannteknisk rådgivning. Leverer tverrfaglig vurderinger for å møte dagens funksjonsbaserte krav. Dette nødvendiggjør en skreddersøm av branntekniske løsninger, med fokus på levetidskostnader, kvalitet og fleksibilitet. Eksisterende bygg  Status- og tilstandsrapporter, due diligence m.m.  Branndokumentasjon, perm eller web-basert løsning  Kurs og opplæring, skreddertilpasses ditt behov Nybygg  Brannteknisk prosjektering  Herunder fastsette funksjons- og ytelseskrav  Sprinkleranlegg  Brannalarmanlegg  Ledesystem  Røykventilasjon Generelt  Byggeledelse  DAK tjenester  Brann- og eksplosjonsfarlige varer Brannteknisk rådgivning Spesialkompetanse  Risikoanalyser, kvalitative og kvantitative metoder  Kompleks modellering av brann- /røykspredning  Komplekse rømningsberegninger og analyser  Antikvariske bygninger, analyser og oppgradering.

12 Vi har bred erfaring innen prosjekt og byggeledelse og tilhørende tjenester med spesialkompetanse innenfor de tekniske-, strategiske-, og juridiske fagområder. Prosjekt- og byggeledelse Prosjektledelse  Eiendomssøk og identifisering av potensielle utviklingsprosjekter  Ideutvikling, regulering, deling og seksjonering av eiendom  Utarbeidelse av kostnadskalkyler/ budsjetter  Markedsvurderinger, risikoanalyser  Utarbeidelse, koordinering og oppfølging av byggesøk  Gjennomføring og koordinering av dialog med off. myndigheter  Ivaretakelse av gårdeieransvaret stadfestet i Byggherreforskriften  Kontrahering og koordinering av prosjekterende, utførende og kontrollerende foretak  Gjennomføring, koordinering og oppfølging av ferdigbefaring etc.  Utarbeidelse og oppfølging av anmodning om ferdigattest Byggeledelse  Organisering av byggeplassen og riggområdet  Utarbeidelse og oppfølging av fremdriftsplaner  Gjennomføring og oppfølging av byggemøter  Koordinering av utførelsen og kontrollen av denne  Oppfølging og rapportering iht. prosjektbudsjett  Ivaretakelse av hovedbedriftens ansvar iht. byggherreforskriften Andre tjenester  Gjennomføring av ”Due dilligence”  Taksering av eiendom  Kartlegging av ulovligheter og juridisk bistand ifm. med tvister etc.  Saksbehandling av plan- og byggesaker  Gjennomføring av tilsyn  Kurs etc.

13 NEAS skaper verdier gjennom optimal ressursutnyttelse og fleksible løsninger. Kunden får frigitt ressurser og kan fokusere på sin egen kjernevirksomhet. Rådgivingstjenester rettet mot leietagere  strategisk rådgiving til ledelsen  arealeffektivisering (space planning)  prosjektledelse  relokalisering  rasjonelle bemanningsløsninger  overtagelse av ansatte Facility Services. NEAS tilbyr og administrerer komplette, skreddersydde tjenestetilbud til leietagere som  kontorstøtte  kantine  rekvisita  sikkerhet  sentralbord  resepsjon Facility Services  renhold  renovasjon  vaktmester  kaffe/vannautomater  planter  IKT etc

14 NEAS Megling AS Statsautorisert eiendomsmeglerselskap Vi tilbyr utleie, søkeoppdrag og rådgivning for næringseiendommer i Oslo distriktet på en effektiv og lønnsom måte.  utleie av ledige lokaler  reforhandling av løpende leiekontrakter  syndikering av eiendommer til investorer med samarbeidspartner  søkeoppdrag etter egnede lokaler for leietagere og kjøpere  forhandlings- og kontraktsbistand, både for utleiere og leietagere  fremleie for eksisterende leietagere  annet konsulentarbeid innen økonomisk analyse og rådgivning Utleie og rådgivning næringseiendom


Laste ned ppt "Dette er NEAS  Ledende Facility Management selskap  Kunden fokuserer på egen kjernevirksomhet - NEAS optimaliserer eiendomsprosessene  Vår målsetning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google