Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsavisen Torpedoene herjer i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsavisen Torpedoene herjer i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsavisen Torpedoene herjer i Norge
Norske skip ødelegger strendene i Pakistan! Økt vannforbruk medfører også økt forurensning Hvert femte barn dør før ett år! Flere gamle og færre til å ta seg av dem Misbruker asylsøkerne Norge? USA påvirket av Irak-krigen Redaktører: Tom Anders Eidslott og Lars Houbak-Jensen

2 Norske skip ødelegger strendene i Pakistan!
Av: Lars Houbak-Jensen Arbeiderne De pakistanske arbeiderne er fattige og jobber for lite penger, daglønnen for de fleste ufaglærte er 8 kr. De faglærte får bruke maskiner og tjener 26 kr om dagen. De klatrer rundt på 40m høye falleferdige stillaser og hugger av flere hundre kilo tunge jern plater, uten sikkerhet. Arbeiderne har ikke engang hjelm. Selv sier arbeiderne at de ikke liker arbeidet, men det er den eneste muligheten de har for å tjene litt penger. Konsekvenser I en liten landsby flere kilometer fra opphuggeriet er havet så forurenset at flere av innbyggerne er blitt syke. Usman Enterprises garanterer at skipene er renset før de blir vasket, men det går et spor av kjemikalier og olje fra opphuggeriet til den lille landsbyen. Forurensningen dreper også flere av fiskene, det gjør at lokal befolkningen har problemer med å få tak i mat. Fiskerne i området blir tvunget til å dra langt ut på havet for å få noen fisk, og de risikerer også å bli syke. Greenpeace Greenpeace har startet en kampanje for å få rederiene til å avskaffe skipene sine på en annen og mer miljøvennlig måte. De ønsker å innføre en lov som gir rederiene ansvar for at båtene blir opphugget uten å skade naturen. Sea Giant i det den trekkes i land i Pakistan. Trykk for større bilde. Flere vestlige rederier selger båtene deres til opphugning i U-land som Pakistan, Kina, Bangladesh og India. Alle skipene ødelegger strendene og forurenser havet. Sea Giant Det store norske skipet Sea Giant ble solgt til Usman Enterprises i Pakistan for 180 millioner kr. Sea Giant som er verdens nest største skip har ligget på en strand utenfor Gaddan siden 13. September, der ligger den å lekker olje og kjemikalier ut i havet. Etter som den blir hugget fra hverandre blir det bare verre. I følge norsk lov er det ikke lov å selge avfall til U-land uten å ha sikret at det er miljøvennlig, men siden Sea Giant seilet under Bahamansk flagg gjelder ikke norsk lov. Tilbake til hovedside

3 Sea Giant veide nesten 555 000 tonn!
Tilbake til saken – Tilbake til hovedsiden

4 Økt vannforbruk medfører også økt forurensning
Av: Lars Houbak-Jensen Mangelen på vann blir stadig større og det blir hele tiden bruk for mer vann. Folk flytter til storbyer, og det er vanskelig å skaffe nok vann til alle. Flere steder render kloakken rett ut i havet. Klikk for flere bilder I Zambia I U-landet Zambia er denne utviklingen enda større og allerede nå bor 50 % i storbyer. Problemene med disse storbyene er at i U-land er det veldig vanskelig å skaffe nok vann til alle sammen. I hovedstaten Lusaka og forstedene rundt er det ikke lett å skaffe nok rent vann til hele befolkningen. Mye av vannet er forurenset fra søppel og industri i områdene rundt og på grunn av dårlig utstyr går over halvparten av vannet tapt på veien. I forstedene og slumområdene er vannet er ikke innbygget sånn som her i Norge, det er små vannstasjoner rundt i byen der man må hente vannet selv. Vannstasjonene er alltid låst og bare de som betaler for vannet har tilgang. I de bedre strøkene er vannet innebygd, og fordi de her er koblet til de kommunale vannnettet er vannet faktisk billigere. De som bor i de fattige områdene må ofte betale mange ganger mer for vann enn den rikere delen av innbyggerne. Det at de skal betale for vannet er noe nytt for innbyggerne, de har alltid fått vann gratis. Staten er nødt til å ta betalt for å ha råd til å rense vannet. Andre områder som bruker mer og mer vann er landbruk og Industrien Landbruket 70 % av alt vannet som tappes fra ferskvanns reservoarer brukes til å vanne i landbruket. Og mye av den maten vi spiser, nesten 40 %, kommer fra landbruk som kunstig vannes. Når jordens befolkning så øker i stor hastighet følger forbruket av vann med. Allerede siden 1960-årene har forbruket av vann i jordbruket øket med over 60 %, og fremtiden må vi regne med at det vil stige enda mer. Industrien Industriens vannforbruk har økt kraftig, så kraftig at den i Europa og Nord-Amerika bruker mer vann enn landbruket. Det at industrien bruker mer vann gjør også at den må avskaffe mer forurenset vann. Industriens vannforbruk har ikke stoppet å øke heller, man regner med at innenfor 20 år vil forbruket nesten firedobles i forhold til i dag. Fortsett på sak – Tilbake til hovedside

5 Tilbake til sak – Tilbake til hovedside

6 Flotte innsjøer som denne blir ødelagt av forurensning.
Konsekvenser Som sagt øker de forurensete utslippene, men i flere vestlige og rike land har man funnet måter å rense vannet før det blir skylt ut i naturen. I U-land har man ikke råd til å bygge og bruke maskiner til å rense vannet, og 90 % av kloakk vannet render direkte ut i hav og innsjøer og ødelegger store naturområder. Spesielt ferskvannet har tatt skade av dette, nesten halvparten av verdens innsjøer er blitt ødelagt av forurensninger, og vil ikke kunne gi oss drikkevann. Flotte innsjøer som denne blir ødelagt av forurensning. Tilbake til sak – Tilbake til hovedside

7 Hvert femte barn dør før ett år!
Resten av Verden Spedbarnsdødeligheten har forbedret seg veldig mye i I-land, Norge har i løpet av de siste hundre årene gått fra rundt 100 per 1000 til under 10 per 1000 i U-land har også forbedret seg litt, men absolutt ikke nok. Som sagt er det mange afrikanske land med høy spedbarnsdødelighet, men det er også asiatiske og Søramerikanske land med høy dødelighet. Afghanistan er det nest verste land i følge enn verdensdekkende liste over spedbarnsdødelighet på Globalis.no. Og i land som Laos, Pakistan, Haiti og Bolivia er det også stor spedbarnsdødelighet. Årsaker Aids og Malaria er de sykdommene som dreper flest i Afrika, også spedbarn. Det at det blir vanskeligere å få tak i rent drikkevann er også noe som på virker antall døde og syke. Mye av det vannet mange drikker i Afrika inneholder bakterier og insekter. Aids er også et stort problem i Asia og resten av Verden og mange spedbarn arver denne sykdommen fra mødrene deres. De som har Aids i U-land har stort sett ingen medisiner og det er nesten sikkert at de ikke vil overleve. Hva gjøres det for å bedre dette? Mange forsknings institutter verden over jobber på spreng for å finne en kur på Aids. De er ikke langt i fra å finne denne kuren og snart vil man antakeligvis kunne helbrede de som er rammet av Aids. FN gjør alt de kan for å forhindre krig, de har flere ganger jobbet for å skape fred, spesielt i Afrika og mellom Østen. FN sørger også for at de som rammes av krig og sult får mat. Problemet med vannet jobbes det også med, man blir nødt til å finne en effektiv måte å rense vannet på. Av: Lars Houbak-Jensen Spedbarnsdødlighet er som alt annet mye verre i U-landene. På en liste over de land med høyest spedbarnsdødelighet vil 18 av de 20 verste landene være afrikanske, og det første vestlige land finner man ikke før langt nede på listen (73. verste Romania). Sierra Leone Det landet med høyest spedbarnsdødelighet er Sierra Leone i Afrika, der dør 182 barn per tusen før de blir ett år, det tilsvarer nesten en femtedel. Noen av grunnene til dette er mangel på mat og rent drikkevann, sykdommer og borgerkrig gjennom mange år. Sierra Leone er også blitt kåret til det landet det er verst å leve i, det er få som får skole gang og 80 % kan ikke lese. Tilbake til hovedside

8 Flere gamle og færre til å ta seg av dem
Av: Lars Houbak-Jensen Levealderen stiger kraftig for begge kjønn i Norge, dette kommer til å bli et av framtidens store problemer. Samtidig får nordmenn stadig færre barn. I framtiden vil det si at de vil bli flere pensjonister og færre unge til å ta seg av dem. Verdens eldste Kamato Hongo var over 116 år da hun døde Trykk for større bilde Praktiske problemer Som sagt tidligere øker levealderen og det blir stadig født færre barn. Det vil si at hvis utviklingen fortsetter vil det innen for år være veldig mange pensjonister og det vil være færre til å ta seg av dem. Det må gjøres noe, og det må gjøres raskt i følge statistikken vil det være over 1 million pensjonister som vil trenge pleie i 2050. Hva kan dette medføre Hvis det ikke blir gjort noen forandringer vil det ikke være noen til ta seg av oss når vi blir gamle. Det vil også bli færre i arbeid og i militæret, det norske forsvaret vil stadig bli svakere og mindre. Det blir færre som kan betale skatt av sin inntekt, det vil medføre at staten får mindre penger til å ta seg av de gamle. Den gjennomsnittlige levealder har økt kraftig de siste hundre årene, fra 55 for kvinner og 51 for menn til 81 for kvinner og 76 for menn. Dette gjør at det må forandres på mange ting i samfunnet. Økonomiske problemer I dag er pensjonsalderen 67 år, det vil si at etter det for man pensjonen man har oppspart tidligere i livet. Pensjonen blir fordelt utover resten av ens levetid. Hvis man da blir 81 år som er gjennomsnittet for kvinner skal pensjonens deles ut over 14 år. Da blir det man får i måneden være for lite til at man kan leve av det. For å få orden på dette kan det hende at pensjonsalderen må heves eller man må betale mer til pensjons oppsparing og få lavere lønn. Tilbake til hovedside

9 Kamato Hongo hadde til sammen over 140 barn, barnebarn og oldebarn.
Tilbake til sak – Tilbake til hovedside

10 Misbruker asylsøkerne Norge?
Tom-Anders Eidslott Tall fra kripos viser at asylsøkere topper krimstatistikken. Asylsøkerne kan også dra på ferie til sitt hjemland når de vil, uten at politiet kan stoppe dem. Misbruk av asylinstituttet? Tall fra Kripos viser at hver tiende siktede eller mistenkte person i kriminalsaker er asylsøker. I januar 2004 var asylsøkere blandet inn i hele 113 av de 1039 kriminalsakene i Norge. Tallene gjelder saker med kjent gjerningsmann. Kommunalminister Erna Solberg mener tallene er altfor høye. Norsk politi har ingen rett til å stoppe asylsøkere i å besøke hjemlandet sitt. Dette har utlendingsdirektoratet (UDI) bestemt. En stor del av asylsøknadene UDI får, er grunnløse, og det er derfor viktig at Norge begrenser muligheten for å utnytte gjestfriheten. De såkalte asylferiene er ganske vanskelig å forstå. Hvorfor vil personer som søker asyl i Norge, feriere i landet de søker asyl fra? Dette vekker mistanke om at asylsøkerne misbruker asylinstituttet. Erna Solberg har bestemt at dagens praksis må bli strengere. UDI trenger et klart signal om at asylferier ikke er akseptabelt, bortsett fra i enkelte tilfeller hvor det kan aksepteres etter streng vurdering av hvert enkelt tilfelle. Et annet problem er at asylsøkere som får avslag, blir boende på asylmottakene. Dette koster staten over 200 millioner kroner i året. Trygve Nordby (direktør i UDI) vil kaste dem ut av landet. Han mener det er fullstendig galt at asylsøkere som har fått endelig avslag, skal leve på gratis mat og losji i Norge. Det er bortkasting av statens penger. I fjor ble omtrent 2000 asylsøkere med avslag boende på mottaket i Norge. Forslaget om å sende hjem avslåtte asylsøkere har blitt godtatt av regjeringen, forutsatt at de får frivillig tilbud om hjemreise. Det skal også vurderes særtiltak for barnefamilier, slik at de ikke kommer i en håpløs situasjon. I 2003 ble cirka 4500 asylsøkere med avslag sendt ut av landet igjen. Politiet mener at flere tusen asylsøkere lever i skjul uten oppholdstillatelse, men frykter ikke at enda flere asylsøkere vil gå under jorden når botilbudet er fjernet, siden det da vil bli bedre rutiner for utsending. Tilbake til hovedside

11 USA påvirket av Irak-krigen
Tom-Anders Eidslott Irak-krigen påvirker befolkningen i USA. Bush mister folkets tillit, og krigen tapper USA for penger. Amerikanerne har alltid vært skeptiske til krigen i Irak, men nå er skepsisen større enn noen gang. Folket har delte meninger om krigen. De siste tallene viser at 48% av folket er for krigen, og 50% er imot. 54% av befolkningen tror at George W. Bush løy eller bevisst overdrev da han la frem bevisene som skulle gjøre krigen rettferdig. Det viser seg også at bare 52% av befolkningen ser på Bush som en ærlig og troverdig mann, og det er det laveste tallet siden han ble president. Dette er ikke bra for stakkars lille Bush, som hadde ærlighet som slagord da han ble valgt til president. En annen grunn til at krigsstøtten har blitt så lav, er alle tapene. 539 amerikanere er drept i Irak de siste 11 månedene, og over 3000 er skadd. Krigen i Irak er også utrolig dyr for USA. Amerikanske skattebetalere betaler over 1 milliard kroner hver dag som går til okkupasjonen av Irak. Nå begynner stadig flere å spørre om det er verdt å betale så mye penger for krigen. De siste 3 månedene av 2003 betalte amerikanerne til sammen 98 milliarder kroner for det militære nærværet i krigen. Det var 14 milliarder kroner mer enn det Bush-administrasjonen anslo at det kom til å koste. Forsvarsledelsen antar nå at pengene som er avsatt til okkupasjonen skal ta slutt. Selv om kongressen har bevilget milliarder kroner til okkupasjonen, frykter forsvaret at disse pengene vil ta slutt alt i september. Bush har allikevel sagt at han ikke vil gå til kongressen for å be om mer penger før etter valget i november. De siste målingene viser at bare 49 prosent av befolkningen i USA mener at krigen er verdt pengene, mens nøyaktig like mange mener at krigen ikke er verdt pengene. Tilbake til hovedside

12 Torpedoene herjer i Norge
Tom-Anders Eidslott I hele Norge, spesielt i Oslo, er det torpedoer. Det er ikke lett å være torpedo i Norge i dag. Mange blir rundjult og drept, og politiet blir stadig flinkere til å ta dem. I den siste tiden har politiet blitt flinkere til å avlytte telefonene for å ta torpedoene som herjer rundt omkring, og dette gjør torpedoene svært paranoide. Spesielt når de i tillegg går på kokain og anabole steroider. Torpedoene selv mener at den største rekrutteringen skjer i dørvaktmiljøet. Når torpedoene får tilbud om et oppdrag, er det dem selv som må sjekke bakgrunnen, og ut ifra det si ja eller nei til oppdraget, så det er ikke tilfeldig hvem de truer. De kjente norske torpedoene er også de verste, siden de i tillegg har et rykte å passe på, samt at de vet akkurat når grensen går. Det er ryktet som holder torpedoene gående, for det er nemlig ryktet som betyr noe. Når torpedoene skal ta et oppdrag, krever de ofte kroner eller mer. Disse pengene blir som oftest brukt til å slette kokaingjeld. Her kommer et sitat fra en torpedo som er stolt av sitt siste vellykkede oppdrag: En gang banket vi opp fyren, satte håndjern på ham og puttet ham i bagasjerommet. Vi var to stykker. Etter en stund plasserte vi ham i baksetet, og fortalte hva vi hadde tenkt å gjøre. Han ble livredd da vi sa at vi skulle putte kjepper i rumpa hans, og putte ham i et hundebur i skogen. Til slutt ble vi ham med hjem, og fikk pengene. Torpedoene har flere måter å skremme folk på, men den vanligste er å rette en pistol mot tinningen og snakke truende. En annen metode som nesten alltid blir brukt, er å fortelle offeret hva de har tenkt til å gjøre med ham. Torpedoene har mange sleipe metoder å skaffe seg penger på, og en av dem er å gi store bøter til pengesterke menn i finanslivet. De grunngir bøtene med at personene for eksempel har oppført seg dårlig på et utested, eller sagt negative ting om en eller flere i torpedoens krets. Den egentlige grunnen er at torpedoen vet at offeret har mye penger. Politiet mener at de har rimelig god oversikt over Norges torpedoer, men det er fortsatt kriminelle torpedomiljøer rundt omkring. Kjent torpedo som har blitt rundjult av fire menn. Tilbake til hovedside


Laste ned ppt "Samfunnsavisen Torpedoene herjer i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google