Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEDELSE PÅ GODT OG VONDT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEDELSE PÅ GODT OG VONDT"— Utskrift av presentasjonen:

1 LEDELSE PÅ GODT OG VONDT
Skogstad og Einarsen (red.)

2 Forskning på ledelse i det 20. århundre

3 Kombinasjoner av oppgave- og relasjonsorientert ledelse

4 Blake og Moutons lederskapsmatrise

5 Fiedlers kontingensteori

6 Ledelse som et kontinuum

7 Menneskesyn og kunnskapssyn i ledelsesbegreper

8 Utdrag fra Kennings 31 ledelsesprinsipper (Schjander, 1987/1995)

9 Utdrag av ledelsesprinsipper i Norske Skog 01. 06
Utdrag av ledelsesprinsipper i Norske Skog (Kilde: Olsen, Gabor & Slettvold, 1995)

10 Opplevd mestring mht. å sette premisser for hvordan arbeidet skal utføres

11 Opplevd mestring mht. å holde fram overordnet formål

12 Opplevd mestring av kontrollfunksjon

13 Mestring av å være samtalepartner i private spørsmål

14 Håndtering av forventninger om å fange opp og ta tak i konflikter

15 Håndtering av forventning om fysisk tilstedeværelse

16 Mestring av forventninger om å ha tid til medarbeidere når de har behov for det

17 Definisjoner av skalaene i California Psychological Inventory

18 Forekomst av symptomer på utbrenthet i utvalget

19 Sammenhenger mellom mestringsstrategier og symptomer på utbrenthet

20 Definisjoner av skalaer for lederatferd målt ved Multifactor Leadership Questionnaire

21 Signifikante sammenhenger mellom personlighet og lederatferd

22 Sparebankens læringskultur: kategoriene og noen eksempler på de 116 påstandene i spørreskjemaet

23 The Organizational Seven: 7 arketypiske faktorer i organisasjonen

24 De 7 arketypiske faktorer i organisasjonen: Hvilke har størst innflytelse på sparebankenes økonomiske resultater?

25 Lederes handlingsrom og område for tolking, utprøving og forhandling

26 Maktressurser for ledere

27 En helhetlig modell for destruktiv lederatferd

28 Makten og herligheten

29 Projektiv identifikasjon

30 Lederen som aktør eller marionett

31 Den konsulent- og veilederstyrte organisasjon

32 «Ledelseshjulet»

33 Hersey og Blanchard sin modell på situasjonsbestemt ledelse

34 Rolleforhandlinger

35 Rolleforhandling i sosioteknisk systemperspektiv


Laste ned ppt "LEDELSE PÅ GODT OG VONDT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google