Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dimensjonering inntaket 2011 Møte med opplæringskontorene og Yrkesopplæringsnemnda 8.4.2011 Siri Halsan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dimensjonering inntaket 2011 Møte med opplæringskontorene og Yrkesopplæringsnemnda 8.4.2011 Siri Halsan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dimensjonering inntaket 2011 Møte med opplæringskontorene og Yrkesopplæringsnemnda Siri Halsan

2 Dimensjoneringsprosessen •1. februarSøknadsfrist: Individuell vurdering, opplæringskontrakt og praksisbrev •1. marsSøknadsfrist: Ordinært inntak, formidling av lærefag •18. marsFrist for skolene til å sende inn forslag til dimensjonering •8. aprilMøte med opplæringskontor og YON •29. aprilVedtak om dimensjonering foretas av FOS •24. maiFylkesutvalget behandler eventuelle nedleggelser av utdanningsprogram i en region

3 Forhold som vektlegges •Søkertall, oppfylle rettigheter og ønsker •Skolenes forslag til antall plasser •Skolenes kapasitet og kompetanse •Læreplassituasjonen •Hensynet til naboskoler •Kostnad pr. elev Sak 43/10 i Fylkestinget: "Elevene skal primært bli tildelt plass ved "nærskole" dersom tilbudet finnes der.”

4 Politiske resultatmål RHP Høyt kompetansenivå blant Opplands innbyggere 2.Høy kvalitet på videregående opplæring –Bredde og variasjon i opplæringstilbudet –Læringsresultater –Elevenes og lærlingenes gjennomføring Å få oppfylt sitt førsteønske har stor betydning for sannsynligheten for å fullføre ("Bortvalg og kompetanse" NIFU Step)

5 Rettigheter etter Opplæringsloven •Vg1… •Må søke tre utdanningsprogram •Rett til å komme inn på ett av disse: –Forskrift til Opplæringslova § 6-13: –"Søkjarar med rett til vidaregåande opplæring har rett til inntak til eitt av tre valde utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1" •Vg2 og Vg3… •BØR søke flere programområder •Rett til inntak på: – …et programområde på Vg2 innenfor det utdanningsprogrammet på Vg1 som søkeren har gjennomgått… – … et programområde påVg3 som bygger på det programområdet på Vg2 som søkeren har gjennomgått… – Forskrift til Opplæringslova § 6-25 Viktigste dimensjonering skjer på Vg1-nivå

6 Søkerstatistikken 2011 viser… •7388 søkere har skoleplass på 1.ønske –Av disse har 6759 ungdomsrett •719 søkere har læreplass på 1.ønske –Av disse har 504 ungdomsrett

7 Tendenser i søkertallene… 1 •Ungdomskullet er på vei nedover •Men 79 flere søkere til Vg1 •Vi har samme dreining mot studieforberedende utdanningsprogram som resten av landet

8 Tendenser i søkertallene… 2 •"Vinnerne" –Vg1 Service og samferdsel (+ 78 %) –Vg1 Studiespesialisering(+ 19 %) •"Taperne" –Vg1 Studiespesialisering m/ formgivingsfag (- 42 %) –Vg1 Medier og kommunikasjon (- 28 %) –Vg1 Bygg og anleggsteknikk (- 10 %)

9 Tendenser i søkertallene… 3 •Skoler som øker: –Gjøvik (+ 90) –Nord-Gudbrandsdal vgs avdeling Lom (+ 35) •Skoler med tilbakegang: –Lena(- 39) –Vinstra (- 24) –Raufoss (- 23)

10 Tendenser i søkertallene… 4 Grunnkompetanse: •47 Lærekandidater –2010: 44, 2009: 21, 2008: 9, 2007: 15 •21 Planlagt Vg3 i skole –2010: 12, 2009: 23, 2008: 16, 2007: 4 •Ingen har søkt praksisbrev –2010: 2, 2009: 0

11 Søkere 2006 Søkere 2007 Søkere 2008 Søkere 2009 Søkere 2010 Søkere 2011 Andel søkere 2011 Endring i antall fra 2010 Endring i % fra 2010 Vg1 Studiespesialisering %12219 % Vg1 Studiespesialisering med formgivningsfag % % Vg1 Idrettsfag % % Vg1 Musikk, dans og drama %67 % Sum studieforberedende utdanningsprogram %798 % Vg1 Bygg- og anleggsteknikk % % Vg1 Design og håndverksfag %1518 % Vg1 Elektrofag %84 % Vg1 Helse- og sosialfag %-5-2 % Vg1 Medier og kommunikasjon % % Vg1 Naturbruk %-6-10 % Vg1 Restaurant- og matfag %-3-5 % Vg1 Service og samferdsel %4078 % Vg1 Teknikk og industriell produksjon %149 % Sum yrkesfaglige utdanningsprogram %-7-1 % TOTALT %723 % Pr Noen flere nå, men trenden holder seg

12 Vg1 Elektrofag Elever Søkere 2011Skolens forslag Vinstra Vargstad Raufoss Hadeland Dokka Valdres SUM

13 Vg1 Service og samferdsel Elever Søkere 2011Skolens forslag NGVGS Otta Mesna Gjøvik Lena Hadeland Valdres SUM

14 Vg1 Bygg og anleggsteknikk Elever Søkere 2011Skolens forslag NGVGS Lom11715 NGVGS Hjerleid Vinstra Vargstad Gjøvik Hadeland Dokka189 Valdres SUM

15 Vg1 Restaurant og matfag Elever Søkere 2011Skolens forslag NGVGS Otta17715 Mesna Raufoss Hadeland11616 Dokka Valdres SUM

16 Vg2 Overflateteknikk Elever Søkertall 2011Skolens forslag Vinstra000 Vargstad210 Gjøvik440 SUM6*50 * 0 søkere til læreplass i Malerfaget pr

17 Vg2 Elenergi Elever Søkere 2011Skolens forslag Vinstra Vargstad Raufoss Dokka Valdres SUM81*11081 * 53 søkere til læreplass i Elektrikerfaget pr

18 Vg2 Helsearbeiderfag Elever Søkere 2011Skolens forslag NGVGS Otta Vinstra Mesna Gjøvik Lena Hadeland13916 Dokka12816 Valdres SUM165* *61 søkere til læreplass i Helsearbeiderfaget pr

19 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Elever Søkere 2011Skolens forslag NGVGS Otta Vinstra81116 Mesna2633 Gjøvik Raufoss Hadeland Dokka Valdres SUM158* *64 søkere til læreplass i Barne- og ungdomsarbeiderfaget pr

20 Vg2 Transport og logistikk Elever Søkertall 2011Skolens forslag NGVGS Otta Lena Valdres01116 SUM32*4651 * 19 søkere til læreplass i Yrkessjåførfaget pr

21 Vg2 Arbeidsmaskiner Elever Søkertall 2011Skolens forslag Vinstra8615 Lena11412 Valdres9916 SUM28*1943 * 12 søkere til læreplass pr

22 Vg2 Kjøretøy Elever Søkere 2011Skolens forslag NGVGS Hjerleid Vinstra (9) Vargstad Lena Hadeland Valdres SUM92*90100 * 31 søkere til læreplass i Bilfaget, lette kjøretøy pr

23 Vg2 Industriteknologi Elever Søkere 2011Skolens forslag NGVGS Otta0910 Vinstra6512 Vargstad8816 Raufoss916 Hadeland930 Dokka12215 SUM44*4369 *29 søkere til læreplass pr

24 Utlyste Vg1 tilbud som sannsynligvis ikke settes i gang •Foreslått ikke igangsatt: –Studiespesialisering m/formgiving, Vargstad vgs (8 søkere) •I fare: –Design og håndverk, Dokka vgs (7 søkere) •I fare, avventer politisk arbeidsgruppe: –Teknikk og ind. produksjon, NGVGS avd. Hjerleid (3 søkere) –Naturbruk, NGVGS avd. Otta (4 søkere)

25 Utlyste Vg2 tilbud som sannsynligvis ikke settes i gang •Overflateteknikk, Vinstra, Vargstad og Gjøvik vgs •Byggteknikk, NGVGS avd. Hjerleid (2 søkere) •Landbruk og gartnernæring, NGVGS avd. Otta (1 søker) •Reiseliv, NGVGS avd. Otta (0 søkere) •Salg service og sikkerhet, NGVGS avd. Otta (4 søkere) •Design og tekstil, Vargstad vgs (3 søkere) •Klima, energi og miljøteknikk, Hadeland vgs (3 søkere) •Industriteknologi, Hadeland vgs (3 søkere)

26 Spesielt oversøkte Vg2 tilbud •Elenergi: –Vinstra vgs, 25 søkere, 16 plasser –Raufoss vgs, 30 søkere, 16 plasser •Barne- og ungdomsarbeiderfag, Gjøvik vgs: –70 søkere, 32 plasser •Ambulansefag, Raufoss vgs: –28 søkere, 10 plasser

27 Utfordringer •Skolene vil ikke sette i gang tilbud med få søkere uten ekstra midler. Eksempler er: –Vg2 Arbeidsmaskiner og Vg2 Industriteknologi –Vg1 og Vg2 innen Restaurant og matfag •Flere tilbud med få søkere som MÅ settes i gang for å oppfylle forpliktelser. Eksempler er: –Vg3 Helsesekretær på Mesna, Vg3 Interiør på Lena, Vg2 Data og elektronikk, Vg3 Dataelektroniker, Vg2 Kokk og servitør på Hadeland

28 Slutt…


Laste ned ppt "Dimensjonering inntaket 2011 Møte med opplæringskontorene og Yrkesopplæringsnemnda 8.4.2011 Siri Halsan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google