Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En analyse av næringsstrukturen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En analyse av næringsstrukturen"— Utskrift av presentasjonen:

1 En analyse av næringsstrukturen
Perioden En analyse av næringsstrukturen Drammen Lier Nedre Eiker Øvre Eiker Økende mangfold og vellykket omstilling BI Drammen på oppdrag fra DNF og i samarbeid med Drammen kommune

2 Forfatterne Rapporten er redigert av cand.real/høyskolelektor Kjell Haukeland ved BI Drammen Dr. oecon Odd Gisholt og førsteamanuensis Erik Wilberg ved samme sted har vært viktige bidragsytere Det samme har Hans-Petter Tonum, Arne Hjorth og Erik Dalheim fra DNF vært Og i tillegg et 30-talls respondenter Foruten Telemarksforsking v/Knut Vareide

3 Premissene for arbeidet (selve oppgaven):
Bidra til en grunnleggende forståelse av utviklingen i det regionale næringslivet de siste tyve årene Hva skjuler seg bak tallene? Hvilke drivkrefter forklarer den struktur vi har fått? Hva er situasjonen i den enkelte kommune?

4 Først en påminnelse: Det var krise for 20 år siden
Og det er det også i dag, selv om den ikke er så synlig her hjemme, og ikke alle rammes av den

5 Husk at dette har kommet i perioden (noe som også har vært premissgivende):
Internett og e-post Mobiltelefoni og SMS Individualiseringen Offshore-eventyret Internasjonaliseringen Jernteppets fall Innvandringen Just in time prinsippet Forbrukersamfunnet De store kjedene Byutviklingen

6 Hva var det vesentlige ved næringsstrukturen for tyve år siden?

7 For tyve år siden: Den gangen besto næringslivet for en stor del av få og store bransjebedrifter som betjente egne markeder En struktur som i liten grad krevde samhandling med andre bedrifter i regionen De viktigste strukturene den gangen var industri og handel

8 Slik så bildet ut i 1989 (antall ansatte i hovednæringer)
Totalt Lier Drammen Øvre Eiker Nedre Eiker Jordbruk 1215 (48 %) 168 339 118 Industri 9714 1704 (47 %) 1474 1949 Andel verkstedindustri 4265 824 1890 (44 %) 803 748 Andel elektroarbeid 1636 223 783 (48 %) 354 276 Vare-handel 10662 1712 (54 %) 1256 1955 Varehandel Industri Jordbruk

9 Det typiske var: Verkstedindustri og elektroarbeid var dominerende (ligger fortsatt på et høyt nivå) Varehandel var også på et høyt nivå Etter hvert kom tilknytningen til oljesektoren Det ble utviklet en høykompetent leverandør-industri, som kunne møte kravet til presisjon og nøyaktighet

10 Hva var drivkreftene utover tilknytning til oljesektoren?

11 For å finne svar: Rammeverket PESTEL er brukt for å forstå de makroøkonomiske omgivelsene som har påvirket aktørene og dermed nærings-strukturen i Drammensregionen. PESTEL kategoriserer hovedimpulsene i seks hovedtyper.

12 Hovedimpulsene: Political (Politiske) Economical (Økonomiske)
Social (Sosiale) Technological (Teknologiske) Environmental (Miljømessige) Legal (Lovlige)

13 Drivere for utvikling som er identifisert på grunnlag av analysen:
Vekst i offshore/maritim industri Satsing på havn og bilimport Regionen som bo- og leveområde Vekst i kjøpekraft Plassering av penger i Eiendom Systematisk satsing på Utdanning Byutvikling/offentlig tilrettelegging

14 For dypere forståelse av driverne og hvordan disse påvirket aktørene:

15 Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av spesielt siste halvdel av perioden:
Kjøring av ulike statistikkdatabaser fra perioden (fortrinnsvis SSB) Samtaler med 24 nøkkelpersoner i det regionale næringslivet (som har vært aktører gjennom hele perioden) Samtaler med 7 andre nøkkelpersoner (som antas å ha oversiktskompetanse)

16 Dette viser den fullstendige analysen:
En tilpasningsdyktig region Fra krise til mangfold Stor vekst i offentlig og privat tjenesteytning Stort og stabilt elektroteknisk miljø Mange småbedrifter (mye skjermet næring)

17 Rapportens hovedfunn:
Mot tjenesteøkonomi Større grad av kompleksitet i verdikjeder Underleverandører er en nøkkel Mer spesialisering og nisjeproduksjon

18 Folketallsutvikling (relativt mellom kommunene)
NB!

19 Netto innflytting/utflytting (de fire kommunene)

20 Antall ansatte i hovedbransjer 2007 (sammenlignet med 2000)
+26,9% -15% +56,7% +7,8% -4,0% +4,8%

21 Store lokale variasjoner i sysselsetting i perioden 2000-2007
Lier har mer enn doblet sysselsettingen i forretningsmessig tjenesteyting (Drammen og Nedre Eiker vel 50% økning) Lier øker også suverent mest på personlig tjenesteyting Drammen taper mest på industri, mens Nedre Eiker vinner Lier og Nedre Eiker øker mest på bygg og anlegg Nedre Eiker er suveren vinner på handel, mens Øvre Eiker taper Lier er suveren vinner på transport, mens spesielt Nedre Eiker taper

22 De dominerende bransjene i Drammen i 2007 (lokalisering)
Elektromotorer, generatorer mv 16,1 Jernbane-, sporvognmateriell mv 14,4 Elektriske kabler og ledninger 13,1 Div grosisstvirksomhet 8,9 Tanker, cisterner, sentralvarmeanl. 8,5 Papir- og pappvarerproduksjon 8,5 Andre kjemiske produkter 7,8 Gjenv. av ikke-metallhold. Avfall 7,6

23 Minner om hvor stort ETV-nettverket er i 2009 (omfatter ikke alle bedrifter)
Mer enn 60 elektrotekniske bedrifter Mer enn 10 mrdr i omsetning Mer enn 2300 ansatte

24 Utviklingen i antall bedrifter
2002 2004 2006 2008 Drammen 5356 5350 5861 5971 Øvre Eiker 1628 1607 1734 1719 Nedre Eiker 1420 1456 1584 1645 Lier 2024 2135 2267 2387

25 NB! Veksten i antall bedrifter reflekteres mye av konjunkturene
Det har vært sterk vekst siden 2004 Først da begynte også bedriftene på Kongsberg å tjene penger

26 Hva skaper arbeidsplasser?
Det meste av sysselsettingsveksten siste år er kommet i gasellebedriftene Drammen og Lier, og etter hvert Nedre Eiker har stor gaselletetthet Bare Drammen har 83 gaseller I Buskerud kommer gaselleveksten nå i kultur- og personlig tjenesteyting, i varehandel og i industri (over landsgjennomsnittet)

27 Antall industribedrifter
1999 2007 Drammen 285 233 Øvre Eiker 93 Nedre Eiker 92 85 Lier 99

28 Nyetableringer 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Drammen 610 794 596 689 633 697 875 886 816 812 Øvre Eiker 127 181 159 169 163 167 190 197 162 Nedre Eiker 235 160 188 199 187 209 238 211 Lier 324 228 256 223 224 308 295 325 262

29 Bransjer med sterkest vekst i Drammen
2003 2007 Annen finansiell tjenesteyting 62 186 Jernb. og sporv. materiell 82 201 Teknisk prøving og analyse 43 104 Formidling, utleie av arb.kraft 608 1279 Programvare-konsulenter 136 272

30 De største bedriftene i Drammen
2003 2004 2005 2006 Nettbuss 333 316 366 377 Draka Norsk Kabel 240 252 245 248 Provoice 116 307 225 NSB AS 153 202 207 201 ISS Renhold 140 148 131 184 Drammens Tidende 162 157 187 181 Ingeniør-compagniet 76 123 186 179 Mantena 197 196 190 176 MSD Norge AS 180 158 ELTEK Energy AS 108 120 159 151 Proffice AS 57 213 216 145 Posten Norge AS 152 130 134

31 Bransjer med sterkest vekst i Lier
2003 2007 Rengjøring 23 135 Programvare 26 63 Overflatebehandling 30 72 Annen forr.tjenesteyting 159 348 Bygginnstallasjon 196 402

32 De største bedriftene i Lier
2003 2004 2005 2006 Aker Kværner Subsea (Nå Aker Solutions) 272 264 291 391 Buskerud Distribusjon AS 266 270 292 250 Actavis Norway AS 191 171 186 Bama Industrier AS 108 137 160 184 Nor Tekstilservicedrift AS 96 100 174 159 Protan AS 105 104 133 Neras Direkte AS 36 93 126 Mester Grønn AS 98 109 118 KIWI Minidrift AS 80 91

33 Bransjer med sterkest vekst i Nedre Eiker
2003 2007 Deler til motorvogner 14 51 Engroshusholdning., husholdning og varer personlig bruk 29 58 Engroshusholdning, maskiner og utstyr 79 121 Annen bygge- og anleggvirksomhet 498 751

34 De største bedriftene i Nedre Eiker
2003 2004 2005 2006 Trelleborg Offshore Norge AS 215 212 227 234 Loe Betong-elementer AS 119 124 152 158 Isachsen Entreprenør AS 86 94 103 132 Bermingrud Entreprenør 47 76 68 78 Strøm Gundersen AS 56 65 70 74 EB Energi-montasje AS 80 81 72 Coop Vestfold og Telemark BA 63 67

35 Bransjer med sterkest vekst i Øvre Eiker
2003 2007 Produksjon av betong mv 7 58 Restaurant 33 68 Voksenopplæring 38 56 Monteringsferdige hus 57 83 Husholdn. Produksjon 103 141

36 De største bedriftene i Øvre Eiker
2003 2004 2005 2006 Oso AS 94 93 91 102 Hellefoss AS 131 122 98 97 Sparebanken Øst 86 82 77 80 Rehab.senter Hokksund 74 70 72 Fjerdingstad trevarefabrikk AS 45 54 53 55 RVS AS 47 44 51 Hellik Teigen AS 46 50 Loe Rørprodukter AS 43 Noratel AS Ask Olaf Helge AS 35 38 40 Haatech AS 2 42

37 Oppsummering En tilpasningsdyktig region Fra krise til mangfold
Stort og stabilt elektroteknisk miljø Mange småbedrifter (mye skjermet næring) Voksende offentlig sektor

38 Takk til våre respondenter!

39 Takk for meg! Kjell Haukeland Mob


Laste ned ppt "En analyse av næringsstrukturen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google