Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Perioden 1989-2008 En analyse av næringsstrukturen Drammen Lier Nedre Eiker Øvre Eiker BI Drammen på oppdrag fra DNF og i samarbeid med Drammen kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Perioden 1989-2008 En analyse av næringsstrukturen Drammen Lier Nedre Eiker Øvre Eiker BI Drammen på oppdrag fra DNF og i samarbeid med Drammen kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Perioden En analyse av næringsstrukturen Drammen Lier Nedre Eiker Øvre Eiker BI Drammen på oppdrag fra DNF og i samarbeid med Drammen kommune Økende mangfold og vellykket omstilling

2 Forfatterne •Rapporten er redigert av cand.real/høyskolelektor Kjell Haukeland ved BI Drammen •Dr. oecon Odd Gisholt og førsteamanuensis Erik Wilberg ved samme sted har vært viktige bidragsytere •Det samme har Hans-Petter Tonum, Arne Hjorth og Erik Dalheim fra DNF vært •Og i tillegg et 30-talls respondenter •Foruten Telemarksforsking v/Knut Vareide

3 Premissene for arbeidet (selve oppgaven): Bidra til en grunnleggende forståelse av utviklingen i det regionale næringslivet de siste tyve årene –Hva skjuler seg bak tallene? –Hvilke drivkrefter forklarer den struktur vi har fått? –Hva er situasjonen i den enkelte kommune?

4 Først en påminnelse: •Det var krise for 20 år siden •Og det er det også i dag, selv om den ikke er så synlig her hjemme, og ikke alle rammes av den

5 Husk at dette har kommet i perioden (noe som også har vært premissgivende): •Internett og e-post •Mobiltelefoni og SMS •Individualiseringen •Offshore-eventyret •Internasjonaliseringen •Jernteppets fall •Innvandringen •Just in time prinsippet •Forbrukersamfunnet •De store kjedene •Byutviklingen

6 Hva var det vesentlige ved næringsstrukturen for tyve år siden?

7 For tyve år siden: •Den gangen besto næringslivet for en stor del av få og store bransjebedrifter som betjente egne markeder •En struktur som i liten grad krevde samhandling med andre bedrifter i regionen •De viktigste strukturene den gangen var industri og handel

8 Slik så bildet ut i 1989 (antall ansatte i hovednæringer) JordbrukIndustriVarehandel TotaltLierDrammen Ø vre Eiker Nedre Eiker Jordbruk (48 %) Industri (47 %) Andel verkstedindustri (44 %) Andel elektroarbeid (48 %) Vare- handel (54 %)

9 Det typiske var: •Verkstedindustri og elektroarbeid var dominerende (ligger fortsatt på et høyt nivå) •Varehandel var også på et høyt nivå •Etter hvert kom tilknytningen til oljesektoren •Det ble utviklet en høykompetent leverandør- industri, som kunne møte kravet til presisjon og nøyaktighet

10 Hva var drivkreftene utover tilknytning til oljesektoren?

11 For å finne svar: •Rammeverket PESTEL er brukt for å forstå de makroøkonomiske omgivelsene som har påvirket aktørene og dermed nærings- strukturen i Drammensregionen. •PESTEL kategoriserer hovedimpulsene i seks hovedtyper.

12 Hovedimpulsene: •Political (Politiske) •Economical (Økonomiske) •Social (Sosiale) •Technological (Teknologiske) •Environmental (Miljømessige) •Legal (Lovlige)

13 Drivere for utvikling som er identifisert på grunnlag av analysen: •Vekst i offshore/maritim industri •Satsing på havn og bilimport •Regionen som bo- og leveområde •Vekst i kjøpekraft •Plassering av penger i Eiendom •Systematisk satsing på Utdanning •Byutvikling/offentlig tilrettelegging

14 For dypere forståelse av driverne og hvordan disse påvirket aktørene:

15 Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av spesielt siste halvdel av perioden: •Kjøring av ulike statistikkdatabaser fra perioden (fortrinnsvis SSB) •Samtaler med 24 nøkkelpersoner i det regionale næringslivet (som har vært aktører gjennom hele perioden) •Samtaler med 7 andre nøkkelpersoner (som antas å ha oversiktskompetanse)

16 Dette viser den fullstendige analysen: •En tilpasningsdyktig region •Fra krise til mangfold •Stor vekst i offentlig og privat tjenesteytning •Stort og stabilt elektroteknisk miljø •Mange småbedrifter (mye skjermet næring)

17 Rapportens hovedfunn: •Mot tjenesteøkonomi •Større grad av kompleksitet i verdikjeder •Underleverandører er en nøkkel •Mer spesialisering og nisjeproduksjon

18 Folketallsutvikling (relativt mellom kommunene) NB!

19 Netto innflytting/utflytting (de fire kommunene)

20 Antall ansatte i hovedbransjer 2007 (sammenlignet med 2000) +4,8% +7,8% -15% +56,7% -4,0% +26,9%

21 Store lokale variasjoner i sysselsetting i perioden •Lier har mer enn doblet sysselsettingen i forretningsmessig tjenesteyting (Drammen og Nedre Eiker vel 50% økning) •Lier øker også suverent mest på personlig tjenesteyting •Drammen taper mest på industri, mens Nedre Eiker vinner •Lier og Nedre Eiker øker mest på bygg og anlegg •Nedre Eiker er suveren vinner på handel, mens Øvre Eiker taper •Lier er suveren vinner på transport, mens spesielt Nedre Eiker taper

22 De dominerende bransjene i Drammen i 2007 (lokalisering) •Elektromotorer, generatorer mv 16,1 •Jernbane-, sporvognmateriell mv 14,4 •Elektriske kabler og ledninger 13,1 •Div grosisstvirksomhet 8,9 •Tanker, cisterner, sentralvarmeanl. 8,5 •Papir- og pappvarerproduksjon 8,5 •Andre kjemiske produkter 7,8 •Gjenv. av ikke-metallhold. Avfall 7,6

23 Minner om hvor stort ETV-nettverket er i 2009 (omfatter ikke alle bedrifter) •Mer enn 60 elektrotekniske bedrifter •Mer enn 10 mrdr i omsetning •Mer enn 2300 ansatte

24 Utviklingen i antall bedrifter Drammen Øvre Eiker Nedre Eiker Lier

25 NB! •Veksten i antall bedrifter reflekteres mye av konjunkturene •Det har vært sterk vekst siden 2004 •Først da begynte også bedriftene på Kongsberg å tjene penger

26 Hva skaper arbeidsplasser? •Det meste av sysselsettingsveksten siste år er kommet i gasellebedriftene •Drammen og Lier, og etter hvert Nedre Eiker har stor gaselletetthet •Bare Drammen har 83 gaseller •I Buskerud kommer gaselleveksten nå i kultur- og personlig tjenesteyting, i varehandel og i industri (over landsgjennomsnittet)

27 Antall industribedrifter Industribedrifter Drammen Øvre Eiker93 Nedre Eiker9285 Lier9399

28 Nyetableringer Drammen Øvre Eiker Nedre Eiker Lier

29 Bransjer med sterkest vekst i Drammen Bransje Annen finansiell tjenesteyting Jernb. og sporv. materiell82201 Teknisk prøving og analyse43104 Formidling, utleie av arb.kraft Programvare-konsulenter136272

30 De største bedriftene i Drammen Bedrift Nettbuss Draka Norsk Kabel Provoice NSB AS ISS Renhold Drammens Tidende Ingeniør- compagniet Mantena MSD Norge AS ELTEK Energy AS Proffice AS Posten Norge AS

31 Bransjer med sterkest vekst i Lier Bransje Rengjøring23135 Programvare2663 Overflatebehandling3072 Annen forr.tjenesteyting Bygginnstallasjon196402

32 De største bedriftene i Lier Bedrift Aker Kværner Subsea (Nå Aker Solutions) Buskerud Distribusjon AS Actavis Norway AS Bama Industrier AS Nor Tekstilservicedrift AS Protan AS Neras Direkte AS Mester Grønn AS KIWI Minidrift AS

33 Bransjer med sterkest vekst i Nedre Eiker Bransje Deler til motorvogner1451 Engroshusholdning., husholdning og varer personlig bruk 2958 Engroshusholdning, maskiner og utstyr Annen bygge- og anleggvirksomhet498751

34 De største bedriftene i Nedre Eiker Bedrift Trelleborg Offshore Norge AS Loe Betong- elementer AS Isachsen Entreprenør AS Bermingrud Entreprenør Strøm Gundersen AS EB Energi- montasje AS Coop Vestfold og Telemark BA

35 Bransjer med sterkest vekst i Øvre Eiker Bransje Produksjon av betong mv758 Restaurant3368 Voksenopplæring3856 Monteringsferdige hus5783 Husholdn. Produksjon103141

36 De største bedriftene i Øvre Eiker Bedrift Oso AS Hellefoss AS Sparebanken Øst Rehab.senter Hokksund Fjerdingstad trevarefabrikk AS RVS AS Hellik Teigen AS Loe Rørprodukter AS Noratel AS Ask Olaf Helge AS Haatech AS

37 Oppsummering •En tilpasningsdyktig region •Fra krise til mangfold •Stort og stabilt elektroteknisk miljø •Mange småbedrifter (mye skjermet næring) •Voksende offentlig sektor

38 Takk til våre respondenter!

39 Takk for meg! •Kjell Haukeland •Mob


Laste ned ppt "Perioden 1989-2008 En analyse av næringsstrukturen Drammen Lier Nedre Eiker Øvre Eiker BI Drammen på oppdrag fra DNF og i samarbeid med Drammen kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google