Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Perioden 1989-2008 En analyse av næringsstrukturen Drammen Lier Nedre Eiker Øvre Eiker BI Drammen på oppdrag fra DNF og i samarbeid med Drammen kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Perioden 1989-2008 En analyse av næringsstrukturen Drammen Lier Nedre Eiker Øvre Eiker BI Drammen på oppdrag fra DNF og i samarbeid med Drammen kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Perioden 1989-2008 En analyse av næringsstrukturen Drammen Lier Nedre Eiker Øvre Eiker BI Drammen på oppdrag fra DNF og i samarbeid med Drammen kommune Økende mangfold og vellykket omstilling

2 Forfatterne •Rapporten er redigert av cand.real/høyskolelektor Kjell Haukeland ved BI Drammen •Dr. oecon Odd Gisholt og førsteamanuensis Erik Wilberg ved samme sted har vært viktige bidragsytere •Det samme har Hans-Petter Tonum, Arne Hjorth og Erik Dalheim fra DNF vært •Og i tillegg et 30-talls respondenter •Foruten Telemarksforsking v/Knut Vareide

3 Premissene for arbeidet (selve oppgaven): Bidra til en grunnleggende forståelse av utviklingen i det regionale næringslivet de siste tyve årene –Hva skjuler seg bak tallene? –Hvilke drivkrefter forklarer den struktur vi har fått? –Hva er situasjonen i den enkelte kommune?

4 Først en påminnelse: •Det var krise for 20 år siden •Og det er det også i dag, selv om den ikke er så synlig her hjemme, og ikke alle rammes av den

5 Husk at dette har kommet i perioden (noe som også har vært premissgivende): •Internett og e-post •Mobiltelefoni og SMS •Individualiseringen •Offshore-eventyret •Internasjonaliseringen •Jernteppets fall •Innvandringen •Just in time prinsippet •Forbrukersamfunnet •De store kjedene •Byutviklingen

6 Hva var det vesentlige ved næringsstrukturen for tyve år siden?

7 For tyve år siden: •Den gangen besto næringslivet for en stor del av få og store bransjebedrifter som betjente egne markeder •En struktur som i liten grad krevde samhandling med andre bedrifter i regionen •De viktigste strukturene den gangen var industri og handel

8 Slik så bildet ut i 1989 (antall ansatte i hovednæringer) JordbrukIndustriVarehandel TotaltLierDrammen Ø vre Eiker Nedre Eiker Jordbruk 1215590 (48 %) 168339118 Industri 971417044587 (47 %) 14741949 Andel verkstedindustri42658241890 (44 %)803748 Andel elektroarbeid1636223783 (48 %)354276 Vare- handel 1066217125739 (54 %) 12561955

9 Det typiske var: •Verkstedindustri og elektroarbeid var dominerende (ligger fortsatt på et høyt nivå) •Varehandel var også på et høyt nivå •Etter hvert kom tilknytningen til oljesektoren •Det ble utviklet en høykompetent leverandør- industri, som kunne møte kravet til presisjon og nøyaktighet

10 Hva var drivkreftene utover tilknytning til oljesektoren?

11 For å finne svar: •Rammeverket PESTEL er brukt for å forstå de makroøkonomiske omgivelsene som har påvirket aktørene og dermed nærings- strukturen i Drammensregionen. •PESTEL kategoriserer hovedimpulsene i seks hovedtyper.

12 Hovedimpulsene: •Political (Politiske) •Economical (Økonomiske) •Social (Sosiale) •Technological (Teknologiske) •Environmental (Miljømessige) •Legal (Lovlige)

13 Drivere for utvikling som er identifisert på grunnlag av analysen: •Vekst i offshore/maritim industri •Satsing på havn og bilimport •Regionen som bo- og leveområde •Vekst i kjøpekraft •Plassering av penger i Eiendom •Systematisk satsing på Utdanning •Byutvikling/offentlig tilrettelegging

14 For dypere forståelse av driverne og hvordan disse påvirket aktørene:

15 Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av spesielt siste halvdel av perioden: •Kjøring av ulike statistikkdatabaser fra perioden 2000-2007 (fortrinnsvis SSB) •Samtaler med 24 nøkkelpersoner i det regionale næringslivet (som har vært aktører gjennom hele perioden) •Samtaler med 7 andre nøkkelpersoner (som antas å ha oversiktskompetanse)

16 Dette viser den fullstendige analysen: •En tilpasningsdyktig region •Fra krise til mangfold •Stor vekst i offentlig og privat tjenesteytning •Stort og stabilt elektroteknisk miljø •Mange småbedrifter (mye skjermet næring)

17 Rapportens hovedfunn: •Mot tjenesteøkonomi •Større grad av kompleksitet i verdikjeder •Underleverandører er en nøkkel •Mer spesialisering og nisjeproduksjon

18 Folketallsutvikling (relativt mellom kommunene) NB!

19 Netto innflytting/utflytting (de fire kommunene)

20 Antall ansatte i hovedbransjer 2007 (sammenlignet med 2000) +4,8% +7,8% -15% +56,7% -4,0% +26,9%

21 Store lokale variasjoner i sysselsetting i perioden 2000-2007 •Lier har mer enn doblet sysselsettingen i forretningsmessig tjenesteyting (Drammen og Nedre Eiker vel 50% økning) •Lier øker også suverent mest på personlig tjenesteyting •Drammen taper mest på industri, mens Nedre Eiker vinner •Lier og Nedre Eiker øker mest på bygg og anlegg •Nedre Eiker er suveren vinner på handel, mens Øvre Eiker taper •Lier er suveren vinner på transport, mens spesielt Nedre Eiker taper

22 De dominerende bransjene i Drammen i 2007 (lokalisering) •Elektromotorer, generatorer mv 16,1 •Jernbane-, sporvognmateriell mv 14,4 •Elektriske kabler og ledninger 13,1 •Div grosisstvirksomhet 8,9 •Tanker, cisterner, sentralvarmeanl. 8,5 •Papir- og pappvarerproduksjon 8,5 •Andre kjemiske produkter 7,8 •Gjenv. av ikke-metallhold. Avfall 7,6

23 Minner om hvor stort ETV-nettverket er i 2009 (omfatter ikke alle bedrifter) •Mer enn 60 elektrotekniske bedrifter •Mer enn 10 mrdr i omsetning •Mer enn 2300 ansatte

24 Utviklingen i antall bedrifter 2002200420062008 Drammen5356535058615971 Øvre Eiker1628160717341719 Nedre Eiker1420145615841645 Lier2024213522672387

25 NB! •Veksten i antall bedrifter reflekteres mye av konjunkturene •Det har vært sterk vekst siden 2004 •Først da begynte også bedriftene på Kongsberg å tjene penger

26 Hva skaper arbeidsplasser? •Det meste av sysselsettingsveksten siste år er kommet i gasellebedriftene •Drammen og Lier, og etter hvert Nedre Eiker har stor gaselletetthet •Bare Drammen har 83 gaseller •I Buskerud kommer gaselleveksten nå i kultur- og personlig tjenesteyting, i varehandel og i industri (over landsgjennomsnittet)

27 Antall industribedrifter Industribedrifter19992007 Drammen285233 Øvre Eiker93 Nedre Eiker9285 Lier9399

28 Nyetableringer 1999200020012002200320042005200620072008 Drammen610794596689633697875886816812 Øvre Eiker127181159169163167190197162181 Nedre Eiker163235160188199187209238235211 Lier187324228256223224308295325262

29 Bransjer med sterkest vekst i Drammen Bransje20032007 Annen finansiell tjenesteyting 62186 Jernb. og sporv. materiell82201 Teknisk prøving og analyse43104 Formidling, utleie av arb.kraft6081279 Programvare-konsulenter136272

30 De største bedriftene i Drammen Bedrift 2003200420052006 Nettbuss333316366377 Draka Norsk Kabel240252245248 Provoice116307225 NSB AS153202207201 ISS Renhold140148131184 Drammens Tidende162157187181 Ingeniør- compagniet 76123186179 Mantena197196190176 MSD Norge AS196190180158 ELTEK Energy AS108120159151 Proffice AS57213216145 Posten Norge AS131152130134

31 Bransjer med sterkest vekst i Lier Bransje20032007 Rengjøring23135 Programvare2663 Overflatebehandling3072 Annen forr.tjenesteyting159348 Bygginnstallasjon196402

32 De største bedriftene i Lier Bedrift2003200420052006 Aker Kværner Subsea (Nå Aker Solutions) 272264291391 Buskerud Distribusjon AS 266270292250 Actavis Norway AS191171 186 Bama Industrier AS108137160184 Nor Tekstilservicedrift AS 96100174159 Protan AS105104108133 Neras Direkte AS3693126 Mester Grønn AS10098109118 KIWI Minidrift AS809198105

33 Bransjer med sterkest vekst i Nedre Eiker Bransje20032007 Deler til motorvogner1451 Engroshusholdning., husholdning og varer personlig bruk 2958 Engroshusholdning, maskiner og utstyr 79121 Annen bygge- og anleggvirksomhet498751

34 De største bedriftene i Nedre Eiker Bedrift2003200420052006 Trelleborg Offshore Norge AS 215212227234 Loe Betong- elementer AS 119124152158 Isachsen Entreprenør AS 8694103132 Bermingrud Entreprenør 47766878 Strøm Gundersen AS 56657074 EB Energi- montasje AS 808172 Coop Vestfold og Telemark BA 63787267

35 Bransjer med sterkest vekst i Øvre Eiker Bransje20032007 Produksjon av betong mv758 Restaurant3368 Voksenopplæring3856 Monteringsferdige hus5783 Husholdn. Produksjon103141

36 De største bedriftene i Øvre Eiker Bedrift2003200420052006 Oso AS949391102 Hellefoss AS1311229897 Sparebanken Øst 86827780 Rehab.senter Hokksund 74707472 Fjerdingstad trevarefabrikk AS 45545355 RVS AS47444751 Hellik Teigen AS 45464750 Loe Rørprodukter AS 43474645 Noratel AS44454645 Ask Olaf Helge AS 35384043 Haatech AS2384042

37 Oppsummering •En tilpasningsdyktig region •Fra krise til mangfold •Stort og stabilt elektroteknisk miljø •Mange småbedrifter (mye skjermet næring) •Voksende offentlig sektor

38 Takk til våre respondenter!

39 Takk for meg! •Kjell Haukeland •Kjell.o.haukeland@bi.noKjell.o.haukeland@bi.no •Mob. 98251672


Laste ned ppt "Perioden 1989-2008 En analyse av næringsstrukturen Drammen Lier Nedre Eiker Øvre Eiker BI Drammen på oppdrag fra DNF og i samarbeid med Drammen kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google