Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styringsgruppemøte Gardermoen, 05/11/2009. Møteagenda 0930-0945 Dagsorden v/ Trude 0945-1015Status for Sett Sjøbein v/ Elisabeth og Astrid 1015-1025Oppdatering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styringsgruppemøte Gardermoen, 05/11/2009. Møteagenda 0930-0945 Dagsorden v/ Trude 0945-1015Status for Sett Sjøbein v/ Elisabeth og Astrid 1015-1025Oppdatering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styringsgruppemøte Gardermoen, 05/11/2009

2 Møteagenda 0930-0945 Dagsorden v/ Trude 0945-1015Status for Sett Sjøbein v/ Elisabeth og Astrid 1015-1025Oppdatering fra FHF v/ Terje 1025-1040 Pause med kaffe og frukt 1040-1125Vilje-con-valg v/ Camilla, Fredrik og Camilla 1125-1300Informasjon fra styringsgruppen: Status egen org ift rekrutterings- og kompetansearbeid, og hvordan bruke Sett Sjøbein 1300-1345 Lunsj 1345-1530 Handlingsplan 2010 1530-1545 Pause med kaffe og frukt 1545-1630Handlingsplan 2010 (fortsetter) 1630-1700Avslutning v/ Trude

3 Status og videre arbeid Styringsgruppemøte, Gardermoen 05.11.2009 Astrid Haugslett og Elisabeth Aasum, prosjektledere Sett Sjøbein

4 Agenda •Hvor står vi –Status for tiltak •Tall 2009 •Nye problemstillinger •Nettforum •Invitasjoner og møtedeltakelse

5 Status Handlingsplan 2009 GJENNOMFØRTE TILTAK høst 09  Samarbeid med ”En Gullkantet framtid”; Distribusjon, korrektur, annonse, artikkel og leder  Utdanningsmesser; Laget messeutstyr, fått oversikt over lokale messer  Etablere jentestipend; 5000kr til alle jenter som fullfører og består akvakultur Vg2  Utarbeidet statistikkrapport for våren 2009; Elevantall vgs, antall lærlinger, studentantall fagskolen, høyskolen og universitetet  Støtte opplæringskontorene i arbeidet med å kvalitetssikre de marine opplæringsbøkene  Møte- og messedeltagelse

6 Status Handlingsplan 2009 PÅGÅENDE ARBEID  Rekrutteringstiltak Høst 2009 –Rekrutteringsbrosjyre for og om marin sektor –Synliggjøre marin sektor på utdanningsmesser –Informasjon til rådgivere; Rådgiverpakke, deltakelse på landskurs –Sikre god og riktig informasjon på undervisningsinstitusjoners nettsider  Oppdatering/videreutvikling av nettsiden  Regionale nettverk  Forprosjekt offiserrekruttering –Til fiskeri- og havbruksnæringen  Møtedeltakelse

7 Status Handlingsplan 2009 PLANLAGT ARBEID •Nyhetsbrev om Sett Sjøbein i november –Papir og elektronisk versjon, som skal distribueres bredt •Omdømmeworkshop –Utsatt til 1. kvartal 2010 pga Vilje-con-valg •Undervisningsmateriell –Starter planlegging i desember, går over til 2010

8 Tall for høsten 2009

9 Tall for høsten 2009: Elevstatus ved høyere utdanning Biologiske fag Nautikk Skipstek. driftg

10 Studentstatus i tradisjonelle marine fag 2009 Fagområder

11 ”Nye” problemstillinger •Fiskeri: –Lekkasje av offiserer/for få fra fagskolen og høyskolen velger fiskeriflåten –Vgs-tilbudet er dimensjonert ift hva OK for maritime fag melder inn, fiskerinæringen må melde inn behov –Ikke alle er like positive til å ta i mot lærlinger –Tradisjonelt liten bruk av FoU •Havbruk: –Høy grad av internopplæring pga mangel på folk med formell kompetanse –Store bedrifter vs små bedrifter

12 ”Nye” problemstillinger •Industri: –Tilnærmet ingen rettighetslærlinger, sjømatfagene ”forsvinner” i Matfag Vg2 –Begrenset kjennskap til eget kompetansebehov, nå og fremover –Bruk av utenlandsk arbeidskraft •Språk, slitasje, sikrer ikke kompetanseheving i bedriften, store variasjoner mellom bedriftene ift bruken –Liten kontakt mellom industrien og utdanningsinstitusjonene

13 Hvorfor så få elever på sjømatfagene? 1) Utilfredsstillende ordning med sjømatfagene under Matfag Vg2? –Før: Grunnkurs Hotell og næringsmiddelfag, deretter egne fag fra VK1. Fiskehandlerfaget og fiskeindustrifaget. –Nå: Restaurant og matfag Vg1, Matfag Vg2 som to av ni fag, deretter all opplæring i bedriften. –Er dette en optimal ordning? –Er det mangel på lærere med fiskeindustrikompetanse  Ingen til å vekke interessen på skolen? –”Drukner” fagene i hverandre?

14 Hvorfor så få elever på sjømatfagene? 2) Manglende interesse fra næringen? –Er det behov for fagarbeidere i fiskeindustrien? •Store forskjeller –Skal bedriftene ha dette utdanningsansvaret? •Små bedrifter versus store bedrifter –Er det mangel på godkjente lærebedrifter, og/eller instruktører i bedriftene? Spiraleffekt. –Er det mangelfull kommunikasjon mellom skolene og næringen? –Behov for garantiplasser for lærlinger?

15 Nettforum •Etablert på tilgjengelig plattform tilgjengelig hos FHF •Vært i drift siden august •Månedlig oppdaterting fra sekretariatet •Nytteverdi? –Dekker forumet/plattformen behovet til styringsgruppen? –Er det noe som burde vært annerledes (mangler eller videreutvikling)? •Oppslagstavle med varsling •Lagring av viktige dokumenter •Oppgaver/ Status for arbeidet i sekretariatet •Diskusjonstavle •Møte kalender •Oversikt over personer i Sett Sjøbein

16 Møtedeltakelse •31.juli: Trøndersk Matfestival, Trondheim •18-21.aug: Aqua Nor, Trondheim •24-25.aug: Halsa Fiskerimesse •28.aug: Matfestivalen i Ålesund •22-23.sept: Matbransjens Kompetansekonferanse, Ålesund •28.sept: Rådgiversamling, Stjørdal •13.okt: Marin samhandlingsarena, Ålesund •19.okt: Regionalt nettverksmøte, Trondheim •21-22.okt: LOs FHF-konferanse, Bergen •22-24.okt:Landsmøte Rådgiverforum Norge,Tromsø •3.nov: Årsmøte FosFor, Ålesund

17 Frem til jul •10-13.nov: Landsmøte Norges Fiskarlag, Trondheim •1.des: Vcv-referansegruppemøte, Oslo •7.des: Nordmøre Fiskebåt, Kristiansund

18 Invitasjoner •Prioritering av møter/konferanser baserer seg på følgende kriterier: –Må være relevant ift handlingsplanen, eks. regionale nettverk, viktige arenaer, rådgivere med mer –Hvorvidt om sett Sjøbein har taletid –Bør omhandle rekruttering og/eller kompetanseheving –Kunnskapservervelse


Laste ned ppt "Styringsgruppemøte Gardermoen, 05/11/2009. Møteagenda 0930-0945 Dagsorden v/ Trude 0945-1015Status for Sett Sjøbein v/ Elisabeth og Astrid 1015-1025Oppdatering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google