Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styringsgruppemøte Gardermoen, 05/11/2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styringsgruppemøte Gardermoen, 05/11/2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styringsgruppemøte Gardermoen, 05/11/2009

2 Møteagenda Dagsorden v/ Trude Status for Sett Sjøbein v/ Elisabeth og Astrid Oppdatering fra FHF v/ Terje Pause med kaffe og frukt Vilje-con-valg v/ Camilla, Fredrik og Camilla Informasjon fra styringsgruppen: Status egen org ift rekrutterings- og kompetansearbeid, og hvordan bruke Sett Sjøbein Lunsj Handlingsplan Pause med kaffe og frukt Handlingsplan 2010 (fortsetter) Avslutning v/ Trude

3 Status og videre arbeid Styringsgruppemøte, Gardermoen 05. 11
Status og videre arbeid Styringsgruppemøte, Gardermoen Astrid Haugslett og Elisabeth Aasum , prosjektledere Sett Sjøbein

4 Agenda Hvor står vi Tall 2009 Nye problemstillinger Nettforum
Status for tiltak Tall 2009 Nye problemstillinger Nettforum Invitasjoner og møtedeltakelse

5 Status Handlingsplan 2009 GJENNOMFØRTE TILTAK høst 09
Samarbeid med ”En Gullkantet framtid”; Distribusjon, korrektur, annonse, artikkel og leder Utdanningsmesser; Laget messeutstyr, fått oversikt over lokale messer Etablere jentestipend; 5000kr til alle jenter som fullfører og består akvakultur Vg2 Utarbeidet statistikkrapport for våren 2009; Elevantall vgs, antall lærlinger, studentantall fagskolen, høyskolen og universitetet Støtte opplæringskontorene i arbeidet med å kvalitetssikre de marine opplæringsbøkene Møte- og messedeltagelse

6 Status Handlingsplan 2009 PÅGÅENDE ARBEID
Rekrutteringstiltak Høst 2009 Rekrutteringsbrosjyre for og om marin sektor Synliggjøre marin sektor på utdanningsmesser Informasjon til rådgivere; Rådgiverpakke, deltakelse på landskurs Sikre god og riktig informasjon på undervisningsinstitusjoners nettsider Oppdatering/videreutvikling av nettsiden Regionale nettverk Forprosjekt offiserrekruttering Til fiskeri- og havbruksnæringen Møtedeltakelse

7 Status Handlingsplan 2009 PLANLAGT ARBEID
Nyhetsbrev om Sett Sjøbein i november Papir og elektronisk versjon, som skal distribueres bredt Omdømmeworkshop Utsatt til 1. kvartal 2010 pga Vilje-con-valg Undervisningsmateriell Starter planlegging i desember, går over til 2010

8 Tall for høsten 2009 Matroslærlinger: 529 Motormannlærlinger: 453
Tilnærmet ingen rettighetslærlinger innenfor sjømatfagene. 52 skoler som tilbyr matfag Vg2. Sjømatproduksjon: 16 fra Finnmark og 26 fra Nordland. Sjømathandler: 1 fra Nordland, 1 fra Rogaland, 5 (1) fra Vest-Agder og 1 fra Akershus. Større fokus på fagutdanning i Maritim sektor?

9 Tall for høsten 2009: Elevstatus ved høyere utdanning
Biologiske fag Skipstek.driftg Nautikk Maritime fag: nautikk, kyst og haveteknikk, maritime archeology, nautical science, shipping og logistikk, skipsdesign, marin teknikk, produkt og systemdesign, skipsfart og logistikk, marin teknisk drift

10 Studentstatus i tradisjonelle marine fag 2009 Fagområder
Akvakultur: Akvakultur, havbruksteknologi, havbruksbiologi, havbruk Fiskehelse: Fiskehelse, veterinær med spesialisering fiske, master akvamedisin Andre økonomi og ledelse: Marin økonomisk ledelse, havbruksdrift og ledelse, eksportmarkedsføring, international fisheries management, fisheries and aquaculture management and economics, artic natural resource management and agriculture Andre, biologiske fag: Marinbiologi, marinbiologi og limnologi, fiskebiologi og forvaltning, ernæring marint, matteknologi, marinbiologi og foredling, industriell kjemi og bioteknologi, marin bioteknologi, marine costal development

11 ”Nye” problemstillinger
Fiskeri: Lekkasje av offiserer/for få fra fagskolen og høyskolen velger fiskeriflåten Vgs-tilbudet er dimensjonert ift hva OK for maritime fag melder inn, fiskerinæringen må melde inn behov Ikke alle er like positive til å ta i mot lærlinger Tradisjonelt liten bruk av FoU Havbruk: Høy grad av internopplæring pga mangel på folk med formell kompetanse Store bedrifter vs små bedrifter

12 ”Nye” problemstillinger
Industri: Tilnærmet ingen rettighetslærlinger, sjømatfagene ”forsvinner” i Matfag Vg2 Begrenset kjennskap til eget kompetansebehov, nå og fremover Bruk av utenlandsk arbeidskraft Språk, slitasje, sikrer ikke kompetanseheving i bedriften, store variasjoner mellom bedriftene ift bruken Liten kontakt mellom industrien og utdanningsinstitusjonene

13 Hvorfor så få elever på sjømatfagene?
1) Utilfredsstillende ordning med sjømatfagene under Matfag Vg2? Før: Grunnkurs Hotell og næringsmiddelfag, deretter egne fag fra VK1. Fiskehandlerfaget og fiskeindustrifaget. Nå: Restaurant og matfag Vg1, Matfag Vg2 som to av ni fag, deretter all opplæring i bedriften. Er dette en optimal ordning? Er det mangel på lærere med fiskeindustrikompetanse Ingen til å vekke interessen på skolen? ”Drukner” fagene i hverandre? Åpne spørsmål og betraktninger, vi har ikke fasiten.

14 Hvorfor så få elever på sjømatfagene?
2) Manglende interesse fra næringen? Er det behov for fagarbeidere i fiskeindustrien? Store forskjeller Skal bedriftene ha dette utdanningsansvaret? Små bedrifter versus store bedrifter Er det mangel på godkjente lærebedrifter, og/eller instruktører i bedriftene? Spiraleffekt. Er det mangelfull kommunikasjon mellom skolene og næringen? Behov for garantiplasser for lærlinger? Store bedrifter har mer rom for intern opplæring, mens de små bedriftene har mindre marginer, og taper terreng. Noen bedrifter gir klart uttrykk for behov for faglært arbeidskraft, mens andre løser det med utenlandskarbeidskraft og egenopplæring.

15 Nettforum Etablert på tilgjengelig plattform tilgjengelig hos FHF
Vært i drift siden august Månedlig oppdaterting fra sekretariatet Nytteverdi? Dekker forumet/plattformen behovet til styringsgruppen? Er det noe som burde vært annerledes (mangler eller videreutvikling)? Oppslagstavle med varsling Lagring av viktige dokumenter Oppgaver/ Status for arbeidet i sekretariatet Diskusjonstavle Møte kalender Oversikt over personer i Sett Sjøbein

16 Møtedeltakelse 31.juli: Trøndersk Matfestival, Trondheim
18-21.aug: Aqua Nor, Trondheim 24-25.aug: Halsa Fiskerimesse 28.aug: Matfestivalen i Ålesund 22-23.sept: Matbransjens Kompetansekonferanse, Ålesund 28.sept: Rådgiversamling, Stjørdal 13.okt: Marin samhandlingsarena, Ålesund 19.okt: Regionalt nettverksmøte, Trondheim 21-22.okt: LOs FHF-konferanse, Bergen 22-24.okt:Landsmøte Rådgiverforum Norge,Tromsø 3.nov: Årsmøte FosFor, Ålesund

17 Frem til jul 10-13.nov: Landsmøte Norges Fiskarlag, Trondheim
1.des: Vcv-referansegruppemøte, Oslo 7.des: Nordmøre Fiskebåt, Kristiansund

18 Invitasjoner Prioritering av møter/konferanser baserer seg på følgende kriterier: Må være relevant ift handlingsplanen, eks. regionale nettverk, viktige arenaer, rådgivere med mer Hvorvidt om sett Sjøbein har taletid Bør omhandle rekruttering og/eller kompetanseheving Kunnskapservervelse Mange henvendelser, og vi må foreta prioriteringer. Det er mye som skal gjøres på kontoret, og møtedeltakelse tar langt mer tid enn bare selve møtet. Jamfør reise, forberedelser etc.


Laste ned ppt "Styringsgruppemøte Gardermoen, 05/11/2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google