Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknikk og industriell produksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknikk og industriell produksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknikk og industriell produksjon
VG1 VG2 VG3 Teknologi og industriell produksjon Industriteknikk Aluminiums-konstruksjon CNC-operatør Dimensjonskontroll Finmekaniker Industrimekaniker Industrirørlegger Industrimontør Modellbygger NDT-kontrollfaget Overflatebehandling Platearbeider Støperifaget Sveisefaget Verktøymakerfaget

2 Teknikk og industriell produksjon
VG1 VG2 VG3 Teknologi og industriell produksjon Mekatronikk Bokbinder Grafisk emballasje Produksjonsteknikk Grafisk trykker Industrimekaniker Lås- og alarmsystemer Mekatroniker Produksjonselektroniker Serigrafi Skipsteknikk Matros Motormann Industriell møbel og treteknikk

3 Teknikk og industriell produksjon
VG1 VG2 VG3 Teknologi og industriell produksjon Industritekstil og design Fiskeredskap Garnframstilling/ spinning Gradør Industrisøm Trikotasje Trykking, farging og etterbehandling Veving Industriell skotøyproduksjon Industritapetserer Arbeidsmaskiner Anleggsmaskinreparatør Kranfaget Landbruks-maskinreparatør

4 Teknikk og industriell produksjon
VG1 VG2 VG3 Teknologi og industriell produksjon Kjøretøy Bilmekaniker, lette kjøretøy. Bilmekaniker tunge kjøretøy. Hjulutrustningsfaget Motormekanikerfaget Motorsykkelreparatør-faget Reservedelsfaget Laboratoriefag Laborant Brønnteknikk Borefaget Havbunnsinstallasjoner Hydrauliske røroperasjoner Kabeloperasjoner Komplettering Sementering

5 Teknikk og industriell produksjon
VG1 VG2 VG3 Teknologi og industriell produksjon Bilskade og lakk Billakkerer Bilskadereparatør Karosserimaker Kjemiske prosessfag Fagoperatør i kjemisk prosessindustri Fagoperatør i metallurgiske prosessfag SÆRLØP Garverifag Låsesmed Tekstilrenhold Plastfaget Gjenvinningsfaget

6 Service og samferdsel VG1 VG2 VG3 Service og samferdsel
Salg, service og sikkerhet Salgsfaget Kontor- og administrasjonsfaget Sikkerhetsfaget IKT servicefag IKT servicefaget Transport og logistikk Logistikkfaget Yrkessjåførfaget Reiseliv Resepsjonsfaget Reiselivsfaget Reiselivsfaget studiekompetanse i skole (under debatt)

7 Bygg- og anleggsteknikk
VG1 VG2 VG3 Bygg- og anleggsteknikk Byggteknikk Tømrerfaget Murerfaget Betongfaget Stillasbyggerfaget Anleggsteknikk Fjellarbeidsfaget Anleggsfaget Anleggsmaskinførerfaget Klima, energi og miljø Rørleggerfaget Ventilasjons- og blikkenslagerfaget Taktekkerfaget Treteknikk Trevare- og bygginnredningsfaget Trelastfaget Limtreproduksjonsfaget

8 Bygg- og anleggsteknikk
VG1 VG2 VG3 Bygg- og anleggsteknikk Overflateteknikk Malerfaget Industrimalerfaget Renholdsoperatørfaget SÆRLØP Steinfaget Rådet har lagt visse Feierfaget Forutsetninger for forslaget Isolatørfaget Som, som bør avklares i Glassfaget Departementet.

9 Design og Håndverk VG1 VG2 VG3 Design og håndverk Design og tekstil
Bunadstilvirker Strikk Håndvever Herreskredder Kjole og draktsyer Modist Kostymesyer Møbeltapetserer Buntmaker Salmaker Skomaker Design og gullsmedhåndverker Gullsmed Sølvsmed Filigran Gravør

10 Design og Håndverk VG1 VG2 VG3 Design og håndverk Design og trearbeid
Orgelbygger Bøkker Tredreier Treskjærer Kurvmaker Møbelsnekker Smed Glasshåndverker Blyglassfaget Ur og instrumentmaker Urmaker Storurmaker Optroniker Nautisk instrumentmaker

11 Design og Håndverk VG1 VG2 VG3 Design og håndverk Børsemaker
Pianostemming og pianoteknikk Taksidermist (under debatt) Taksidermist Blomsterdekoratør Interiør og utstillingsdesign Frisør Design og Doudji Aktivitør

12 Design og Håndverk VG1 VG2 VG3 Design og håndverk
Båtbyggerfaget, (Under debatt) Båtbyggerfaget SÆRLØP Håndbokbinder Pottemaker Seilmaker Maskør / parykkmaker Gipsmaker Gjørtler Forgyller

13 Elektrofag VG1 VG2 VG3 Elektrofag Automatisering Automasjonsfag
Tavlemontørfaget Fjernstyrte undervannsoperasjoner Elenergi Elektrikerfaget Energimontørfaget Energioperatørfaget Elektromotor og tranformatorreparatørfaget Elektroreparatørfaget Heismontørfaget Signalmontørfaget Togelektrikerfaget Data og elektronikk Data og elektronikerfaget Telekommunikasjons-montørfaget Romteknologifaget

14 Elektrofag VG1 VG2 VG3 Elektrofag Flyfag
Flyinteriør- og utstyrsmekaniker Flykomponentavionikk Flykomponentmekaniker Flymotormekaniker Flystrukturmekaniker Flysystemavioniker Flysystemmekaniker Kulde Kuldemontørfaget

15 Helse- og sosialfag VG1 VG2 VG3 SÆRLØP Ortopeditekniker
Ambulansepersonell Barne- og ungdomsarbeider Helsefagarbeider Fotterapeut SÆRLØP Helseservicefag Helsesekretær Ortopeditekniker Tannhelsesekretær Farmasitekniker Hudpleier

16 Medier og kommunikasjon
VG1 VG2 VG3 Medier og kommunikasjon Fotografifaget Mediegrafikerfaget Reklame, illustrasjon og design

17 Naturbruk VG1 VG2 VG3 Naturbruk Fiske og fangst Naturforvaltning
Akvakultur Landbruk og gartneri Gartneri og hagebruk Agronom Hest- og hovslagerfag Hovslagerfaget Hestefaget Skogbruk Skogfaget Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg Anleggsgartnerfaget Idrettsanleggsfaget Reindrift Reindriftsfaget

18 Restaurant og matfag VG1 VG2 VG3 Restaurant- og matfag Matfag
Industriell næringsmiddel produksjon Slakterfaget Kjøttskjærerfaget Pølsemakerfaget Butikkslakterfaget Bakerfaget Konditorfaget Fiskehandlerfaget Fiskeindustrifaget Restaurantfag Kokkfaget Institusjonskokkfaget Servitørfaget


Laste ned ppt "Teknikk og industriell produksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google