Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BlazeMaster CPVC Termoplast Rørsystem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BlazeMaster CPVC Termoplast Rørsystem"— Utskrift av presentasjonen:

1 BlazeMaster CPVC Termoplast Rørsystem

2 Tyco BlazeMaster CPVC rør og rørdeler

3 Tyco BlazeMaster CPVC rør og rørdeler
Tyco BlazeMaster CPVC rør og rørdeler skal kun benyttes i våtrørsystem og systemer med antifrysmiddel (kun glyserin) Må ikke benyttes i systemer med kjemikalier, gasser eller trykkluft. De er produsert av et spesielt utviklet termoplastmateriale som kalles klorert polyvinylklorid (CPVC). Tyco BlazeMaster CPVC rør og rørdeler er godkjent av FG etter kriterier satt av VdS eller LPCB.

4 Ytre miljø Tyco Blazemaster CPVC rør og rørdeler skal kun benyttes I områder som har en temperatur mellom ºC. Tyco Blazemaster CPVC rør og rørdeler kan brukes i frostutsatte områder, om systemet beskyttes på en korrekt måte. Antifrysmiddel basert på glyserin kan anvendes om det er godkjent av myndighet. Middel basert på propylenglykol (glykol) kan ikke benyttes. Tyco Blazemaster CPVC rør og rørdeler må ikke benyttes utomhus.

5 Rør og rørdeler Tyco Blazemaster CPVC rørsystem er utviklet og produseres i USA. Rør og fittings har derfor andre dimensjoner enn hva vi er vant til. Sprinklere blir levert med såkalte NPT- gjenger. Alle CPVC sprinkler fittings med gjenge vil derfor også ha NPT- gjenge for bedre tilpasning til sprinkleren. For tilkopling av vanninnlegg og andre steder med rørgjenge har vi en egen overgang med innvendig BSP- rørgjenge. Disse har varenr. Som vist under. CPVC Adapter 1" 82001 SPIG X Messing FIPT (BSP) 1.1/4" 82002 1.1/2" 82003 2" 82004

6 VdS- Godkjenningen Godkjente fareklasser Bruksområde
Lav Fareklasse LH, f.eks. skoler, kontorer, fengsler Ordinær Fareklasse OH1, f.eks. sykehus, hotell, bibliotek, restaurant, kontor Ordinær Fareklasse OH2, f.eks. bilverksted, bakeri, vaskeri, parkering, museum Ordinær Fareklasse OH3, f.eks. driftsrom, elektronikkfabrikk Ordinær Fareklasse OH4, Begrenset til områder som utstillinsghall, kino, teater og konserthus. - Over tett ikke- brennbar himling eller i vegg med brannmotstand på minimum 30 minutter. - Røret kan plasseres i hvilken som helst høyde mellom himling og tak. Sprinkler med utløsertemp. på maks 74ºC. Spesial - eller Fast Respons sprinkler. Kun våtanlegg Romtemperatur mellom 10° og 49ºC. - Systemtest hvert 5. år iht. VdS CEA 4001 pkt - Røroppheng iht. produsentens anvisning.

7 LPCB- Godkjenningen Godkjente fareklasser Bruksområde
Lav Fareklasse LH, f.eks. skoler, kontorer, fengsler Ordinær Fareklasse OH1, Begrenset til følgende områder: - Skoler og andre utdannings- institusjoner - Kontorer, unntatt lagerrom - Hotell, unntatt kjøkken, drifts- og lagerrom - Museum, unntatt lagerrom - Bibliotek, unntatt områder hvor plastmaterialer er lagret - Rettsaler - Omsorgsboliger - Datarom - Fengsler - Kirker - Restaurant, begrenset til publikumsområde - Loft som ikke benyttes til lagring - Over tett ikke- brennbar himling eller vegg bestående av en av følgende alternativer: a) Ett lag med 10mm gipsplate b) Nedforet himling med minimum vekt på 1,7 kg/m² c) 12mm plywood eller tilsvarende. d) Annen beskyttelse med minst 30 minutter brannmotstand - Røret kan plasseres i hvilken som helst høyde mellom himling og tak Kun Fast Response sprinkler Kun våtanlegg - Røroppheng iht. produsentens anvisning. Fullstendig hydraulisk beregnet røranlegg - Eventuell åpen ( synlig) montasje kan utføres, men da på installatørens ansvar.

8 Godkjenninger CPVC må ikke benyttes Tørr- eller preactionanlegg
Høy Fareklasse Produksjon eller Lager. - Hulrommet mellom nedforet himling og tak dersom dette krever sprinkler- beskyttelse etter NS-EN12845. ( Spesielle kriterier for VdS- anlegg) - Korrosive områder unntatt når produsent godkjenner slik bruk. - I hulrom som benyttes til ventilasjon.

9 Åpen (synlig) montasje (kun LPCB)
HENGENDE SPRINKLER: Benytt Fast Respons sprinkler med deflektoren plassert ikke mer enn 203 mm fra tak, eller, Hengende boligsprinkler installert iht. produsentens anvisninger. Max.avstand mellom sprinklerne: 4.57 m VEGGMONTERTE SPRINKLER: Benytt Fast Respons sprinkler med deflektoren plassert max. 152 mm fra tak og max. 102 mm fra vegg, eller Veggmonterte boligsprinkler installert iht. produsentens anvisning. Max. avstand mellom sprinklerne: 4.27 m Taket over rørsystemet må være slett, jevnt og horisontalt.

10 Sammenføyning av CPVC Rørsystem
Rørkutting Avgrading Klargjøre deler Sementering

11 Kutte Tyco Blazemaster FS5 sement krever ingen primer. Primeren finnes allerede i sementen som derfor skal “arbeides” inn i rør og del. Kappe røret Alla typer av kappverktøy kan anvendes men vi anbefaler rørkutter. Et annet alternativ er en fintannet sag og gjerdekasse. Røret skal kappes i 90° for å få en vinkelrett kant slik at optimal anleggsflate oppnås. Kappehjul og sagblader skal være tilpasset plastrør.

12 Avgrading Preparering av rørenden
Etter at røret er kappet i rett lengde, avgrades både inn og utsiden. Fase deretter rørendene. Fasingen bør være 1.5 til 2.5 mm med 10º til 15º vinkel. Kontrollere at rør og rørdel passer sammen med hverandre. Røret skal komme i kontakt med rørdelsveggen mellom 1/3 til 2/3 inn i rørdelen. Tørke av fukt, smuss eller andre substanser fra rørendene og rørdelens innside med en tørr og ren fille. Fukt kan forlenge herdningstiden og andre substanser og partikler kan forsvake sammenføyningen. Pipe ends must be chamfered (or beveled) to allow easy insertion of the pipe into the fitting and to help prevent scraping the solvent cement from the inside of the fitting socket. A recommended bevel of 1/16" to 3/32" at a 10° to 15° angle can be quickly achieved using a plastic pipe beveler. A smooth, beveled pipe end helps spread the solvent easily as the pipe is joined to the fitting.

13 Påføring av sement Rør – Fittings - Rør Påføring av FS5 sement
Anvend kosten som sitter fast i lokket på limboksen. Påfør en jevn streng med FS5 sement på rørenden og i rørdelen. ARBEIDE inn sementen i røret med kosten til overflaten er oppmyket. Sementen skal arbeides inn tilstrekkelig til å kunne gni av den trykte teksten på røret. Påfør og ARBEID en noe mindre streng med sement inn i rørdelen til overflaten er myk. Kladde ikke med overskytende sement. For DN 32 rør og større dimensjoner, påfør et tynt andre lag med sement på røret. PASS PÅ Påfør ikke for mye sement. Rør – Fittings - Rør

14 Påføring av sement Før røret helt inn i rørdelen slik at røret kommer helt inn i delens flens. Drei deretter røret en ¼ omdreining. Hold i 15 – 20 Sekunder. Tørk bort øverflødig sement.

15 Herdetid Note 1: For disse rørdimensjoner kan sementen beyttes ned til -18ºC,men romtemperaturen må bringes opp til minimum 5ºC for herding og trykktesting.

16 Kjemisk kompabilitet CPVC plastrørsystem må aldri bli påført oljer eller andre kjemikalier uten først å avklare dette med Tyco eller ved å følge de anvisninger som fremkommer i denne presentasjonen. Kompatible kjemikalier for CPVC vil også være nevnt på internett hjemmeside, Dette gjelder for eksempel i forbindelse med påføring av gjengepasta, lekkasjedetektor, ved maling av rørene og ved bruk av tettemasse i forbindelse med gjennomføring av rør i brannskiller.

17 Trykkprøving Etter at Tyco Blazemaster CPVC rør og rørdeler er sammenstilt og sementen herdet skal systemet hydraulisk trykkprøves: 15 bar i 2 timer, eller 2 timer med systemtrykket pluss 3.5 bar, høyeste verdi gjelder. Før og etter trykkprøving skal all luft som er stengt inne i systemet luftes ut. Dette gjøres med systemets prøveventil og gjennom sprinkleren høyest og lengst bort fra alarmventilen. TRYKKPRØVING SKAL IKKE UTFØRES MED TRYKKLUFT ELLER ANNEN KOMPRIMERT GASS.

18 Maling av CPVC rør og deler
Rørsystemet kan rengjøres med en mild såpe og vann før maling. Benytt vannbasert lateks maling. Sørg for å få anlegget godkjent innen maling da merking for godkjenning vil bli overmalt. BlazeMaster CPVC Fire Sprinkler Piping Products can be painted as necessary for aesthetic purposes. ONLY WATER-BASED LATEX PAINTS ARE RECOMMENDED. The use of oil-based paints are not recommended with CPVC piping and can result in damage. The piping can be cleaned with a mild soap and water mixture prior to painting.

19 Sprinklermontasje Alle gjenger skal teipes med 2-3 omdreininger Teflon® teip (gjengeteip) eller påføres med Permabond rørtetningsmiddel. Sprinkleren skal kun monteres etter at alle sammenføyninger har herdet.

20 Sprinklermontasje Ved montasje av sprinkleren, er det anbefalt å holde fast rørdelen med en båndtang. Dette for at minimalisere påkjenningen på sammenføyningen. Normalt skal sprinkleren skrus i 1 til 2 omdreininger mer enn fingerhardt, for at det skal bli en tett forbindelse. Om man drar til sprinkleren for hardt kan dette resultere i at rørdelen skades.

21 Innfesting Tyco anbefaler bruk av godkjente røroppheng som har en min. bredde på 13 mm,eller egne godkjente CPVC klammer. Et korrekt oppheng er: En vanlig standardoppheng med gjengestaget ca.2 mm over røret. (gjengestaget får ikke ligge an mot røret) CPVC Sadelklammer. Ettersom en aktivert sprinkler genererer store krefter oppover er det viktig å forankre røret tilstrekkelig.

22 Innfesting

23 Flenseforbindelse FLENSEFORBINDELSE: Sammensetning av flenser skal utføres som følger: Rør sammensatt med en flens må installeres i en rett linje for å unngå spenning ved flensen. Røret må også være opphengt på en måte at laterale spenninger og bevegelser ikke kan skade flensen. Med flenspakningen på plass, pass inn bolthullene på flensedelene mot hverandre gjennom å snu på ringen.Monter bolter, skive (to per bolt) og mutter. Vær sikker på at flatene på flensene ligger an mot hverandre innen boltene dras til. Dra mutterne til fingerhard. Dra siden boltene med nøkkel så et jevnt trykk fordeles over flensen gjennom å øke trykket 5.68 Nm per bolt som vist i bilde 1. Forsiktighet må tas for å unngå å bøye CPVC flensen.

24 Rillede forbindelser Anvend kun fleksibel kopling med EPDM pakning.
Min. anbefalt avstand fra oppheng til rillet adapter vises i tabell under

25 Lagring og håndtering Forsiktighet skal iaktas ved håndtering av TYCO Blazemaster CPVC rør og rørdeler: Kast eller slipp ikke rør eller rørdeler. Harde gjenstander skal heller ikke kastes eller slippes på rør eller rørdeler. Slipp ikke rør ned på bakken. Alle skader på rør skal kappes bort; skadde rørdeler skal kasseres. Oppbevar rørdelene i orginalforpakningen. Ved lagring utomhus, dekk til rørene med en presening som ikke er transparent. Om fargen blekner, kasser produktet. Blekning indikerer at rørets fysikalske egenskaper er forandret.


Laste ned ppt "BlazeMaster CPVC Termoplast Rørsystem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google